Un proiect editorial realizat de
PortalInvatamant.ro

Un proiect editorial realizat de PortalInvatamant.roSubiecte titularizare educatori 2024: Modele de teste REZOLVATE Subiecte titularizare invatatori 2024: Modele de teste REZOLVATE Subiecte titularizare engleza 2024: Modele de teste REZOLVATE Subiecte titularizare educatie fizica si sport 2024: Modele de teste REZOLVATE Subiecte titularizare limba si literatura romana: Modele de teste REZOLVATE 2024 Subiecte titularizare religie ortodoxa 2024: Modele de teste REZOLVATE Subiecte titularizare matematica 2024 - Profesori: Modele de teste REZOLVATE Subiecte titularizare biologie: Modele de teste REZOLVATE 2024 Subiecte titularizare Geografie 2024: Modele de teste REZOLVATE Subiecte titularizare istorie: Modele de teste REZOLVATE 2024 Subiecte titularizare Educatie Muzicala si Educatie Muzicala Specializata: Modele oficiale de teste EDU Subiecte titularizare psihopedagogie speciala 2024: Modele de teste REZOLVATE Subiecte titularizare Educatie sociala 2024: Modele de teste REZOLVATE Subiecte titularizare franceza: Modele de teste REZOLVATE Subiecte titularizare Arte Vizuale (Educatie plastica, Educatie vizuala, Educatie artistica ): Modele de teste REZOLVATE Subiecte titularizare Consiliere Psihopedagogica: Modele de teste REZOLVATE Subiecte titularizare Chimie: Modele de teste oficiale EDU Subiecte titularizare Economie: Modele de teste oficiale EDU Subiecte titularizare Fizica: Modele de teste EDU Subiecte titularizare Informatica si tehnologia informatiei: Modele de teste EDU Subiecte titularizare Limba germana moderna: Modele de teste EDU Subiecte titularizare Educatie fizica si Sport - Antrenori. Modele de teste EDU Subiecte titularizare Filosofie si logica, argumentare si comunicare: Model de test EDU Subiecte titularizare Psihologie: Model de test EDU Subiecte titularizare Economic, administrativ, posta: Model de test EDU Subiecte titularizare Kinetoterapie: Model de test EDU Subiecte titularizare Limba si literatura latina: Model de test EDU Subiecte titularizare Limba si literatura spaniola: Model de test EDU Subiecte titularizare Mecanica: Model de test EDU Subiecte titularizare Protectia mediului Profesori: Model de test EDU Subiecte rezolvate metodica titularizare matematica - Invatatori 2024 Subiecte titularizare Comert Profesori: Model de test EDU Subiecte titularizare Turism - Maistri instructori: Model de test EDU Subiecte titularizare Alimentatie publica Profesori: Model de test EDU Subiecte titularizare Asistenta medicala generala - Maistri instructori: Model de test EDU Subiecte titularizare Sociologie: Modele de teste EDU Subiecte titularizare Turism si Servicii: Model de test EDU
Programa Titularizare Educatori-Puericultori CRESA 2024 Programa titularizare pentru educatori 2024 Programa titularizare pentru invatatori 2024 Programa titularizare Limba si literatura engleza 2024 Programa titularizare Educatie fizica si sport 2024 - PROFESORI Programa titularizare Limba si literatura romana 2024 Metodologie Titularizare 2024-2025: Capitolul I Metodologie Titularizare 2024-2025: Capitolul II ANEXA NR. 2 Metodologie Titularizare 2024 – 2025 Metodologie Titularizare 2024-2025: Capitolul III Metodologie Titularizare 2024 - 2025: Capitolul IV Metodologie Titularizare 2024 - 2025: Capitolul V Metodologie Titularizare 2024 - 2025: Capitolul VI Metodologie Titularizare 2024 - 2025: Capitolul VII Metodologie Titularizare 2024 - 2025: Capitolul VIII - Cum se calculeaza media la titularizare Metodologie Titularizare 2024 - 2025: Capitolul IX Metodologie Titularizare 2024 - 2025: Capitolul X Metodologie Titularizare 2024 - 2025: Capitolul XI Metodologie Titularizare 2024 - 2025: Capitolul XII Metodologie Titularizare 2024 - 2025: Capitolul XIII Metodologie Titularizare 2024 - 2025: Capitolul XIV Metodologie Titularizare 2024 - 2025: Capitolul XV ANEXA NR. 1 Metodologie Titularizare 2024 – 2025 ANEXA NR. 3 Metodologie Titularizare 2024 - 2025 ANEXA NR. 4 Metodologie Titularizare 2024 - 2025 ANEXA NR. 5 Metodologie Titularizare 2024-2025 ANEXA NR. 6 Metodologie Titularizare 2024 - 2025 ANEXA NR. 7 Metodologie Titularizare 2024 - 2025 ANEXA NR. 8 Metodologie Titularizare 2024 - 2025 ANEXA NR. 9 Metodologie Titularizare 2024 - 2025 ANEXA NR. 10 Metodologie Titularizare 2024 - 2025 ANEXA NR. 11 Metodologie Titularizare 2024-2025 ANEXA NR. 12 Metodologie Titularizare 2024-2025 ANEXA NR. 13 Metodologie Titularizare 2024-2025 ANEXA NR. 14 Metodologie Titularizare 2024-2025: Modele de cereri ANEXA NR. 15 Metodologie Titularizare 2024-2025 ANEXA NR. 16 Metodologie Titularizare 2024 - 2025 ANEXA NR. 17 Metodologie Titularizare 2024 - 2025 ANEXA NR. 18 Metodologie Titularizare 2024-2025 Calendar Titularizare 2024-2025: ANEXA NR. 19 la Metodologie ANEXA NR. 20 Metodologie Titularizare 2024-2025 Programa titularizare Religie ortodoxa 2024 Programa titularizare Matematica 2024 Programa titularizare Biologie 2024 Programa titularizare Geografie 2024 Programa titularizare Istorie 2024 Programa titularizare Educatie muzicala si Educatie muzicala specializata 2024 Programa titularizare Psihopedagogie speciala 2024 Programa titularizare Educatie sociala 2024 Programa titularizare Limba si Literatura Franceza 2024 Programa titularizare Arte Vizuale 2024: Educatie plastica, Educatie vizuala, Educatie artistica Programa titularizare Consiliere Psihopedagogica 2024 Programa titularizare Chimie 2024 Programa titularizare Economie 2024 Programa titularizare Fizica 2024 Programa titularizare Informatica si tehnologia informatiei 2024 Programa titularizare Limba germana 2024 Programa titularizare Educatie fizica si sport - Antrenori 2024 Programa titularizare Filosofie si logica, argumentare si comunicare Programa titularizare Psihologie 2024 Programa titularizare Economic, administrativ, posta 2024 Programa titularizare Kinetoterapie 2024 Programa titularizare Limba si literatura latina 2024 Programa titularizare Limba si literatura spaniola 2024 Programa titularizare Mecanica 2024 - Profesori Programa titularizare Protectia Mediului 2024 - Pofesori Programa titularizare Comert Profesori 2024 Programa titularizare Turism - Maistri instructori 2024 Programa titularizare Alimentatie Publica - Profesori 2024 Programa titularizare Asistenta medicala generala 2024 - Maistri Instructori Programa titularizare Sociologie 2024 Programa titularizare Turism si servicii - Profesori 2024 Inscriere Titularizare 2024: Acte Necesare

Programa titularizare Limba si literatura romana 2024

PROGRAMA PENTRU DISCIPLINA LIMBA SI LITERATURA ROMANA


NOTA DE PREZENTARE 


   Limba si literatura romana se inscrie in categoria disciplinelor multidimensionale, definite de documentele de profil ale Consiliului Europei ca fiind acele discipline care au ca obiect de studiu invatarea limbii si a literaturii nationale – limba ca materie – si invatarea limbii ca instrument de comunicare pentru invatarea altor discipline – limba de scolarizare (cf. La langue comme matière, DG IV/EDU/LANG/2009, Division des Politiques linguistiques, www.coe.int/lang/fr).
   Disciplina limba si literatura romana are un rol fundamental in dezvoltarea personalitatii elevilor, in formarea deprinderilor si a unor abilitati necesare acestora pentru accesul postscolar la invatarea pe tot parcursul vietii si pentru integrarea activa in societatea bazata pe cunoastere.
   Studiul limbii si al literaturii romane contribuie esential la formarea personalitatii autonome a elevilor, capabila de discernamant si de spirit critic, apta sa-si argumenteze propriile optiuni, dotata cu sensibilitate estetica, avand constiinta identitatii culturale, manifestand interes pentru diversitatea formelor de comunicare si de expresie artistica.
   Programa de limba si literatura romana pentru concursul national de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate in invatamantul preuniversitar, conceputa in
conformitate cu programele scolare pentru disciplina limba si literatura romana (clasele a V-a – a XII-a) si cu programele pentru examenele nationale, este proiectata astfel incat sa raspunda schimbarilor intervenite in activitatea didactica, din perspectiva abordarii curriculare sistemice la disciplina limba si literatura romana, in invatamantul gimnazial si liceal.


Structura programei este urmatoarea:
• Nota de prezentare;
• Competentele cadrului didactic de specialitate;
• Tematica stiintifica pentru disciplina limba si literatura romana;
• Bibliografie recomandata pentru tematica stiintifica;


• Tematica pentru metodica disciplinei limba si literatura romana;
• Bibliografie recomandata pentru metodica disciplinei limba si literatura romana.

Vezi si Subiecte titularizare limba si literatura romana: Modele de teste REZOLVATE 2024 si asigura-ti reusita la Examenul de titularizare din 2024! Click AICI pentru detalii si comenzi.   


COMPETENTELE CADRULUI DIDACTIC DE SPECIALITATE


1. Realizarea de conexiuni intre continuturile disciplinei din domeniile limba, literatura si comunicare, in vederea predarii lor integrate;
2. Utilizarea unor modalitati de abordare a textului literar si nonliterar, continuu, discontinuu si multimodal;
3. Aplicarea principiilor didacticii oralului si a redactarii si a metodelor specifice acestora in formarea competentelor de comunicare orala si scrisa;
4. Aplicarea unor metode si strategii ce conduc la dezvoltarea competentei lingvistice, literare si interculturale a elevilor, conform modelului conceptual al disciplinei: comunicativ-functional si cel al dezvoltarii personale;
5. Transpunerea continutului stiintific, prevazut in programele scolare in vigoare, in continut didactic, demonstrand acuratete conceptuala;
6. Realizarea demersului didactic in viziune inter-, multi- si transdisciplinara;
7. Evaluarea obiectiva a competentelor vizate prin curriculumul national, cu respectarea principiilor didactice, prin elaborarea si aplicarea unor instrumente de evaluare diverse;
8. Aplicarea unor forme eficiente de management al clasei, in functie de activitatea de invatare proiectata, conform principiilor si metodelor interactiunii educationale;
9. Aplicarea constanta a unor instrumente si strategii specifice unei atitudini reflexive (autoevaluarea, analiza feedbackului primit de la elevi etc.);
10. Utilizarea documentelor scolare reglatoare in proiectarea didactica, adaptata grupului-tinta;
11. Proiectarea si implementarea unor programe incluse in oferta de curriculum la decizia scolii;
12. Utilizarea resurselor digitale in activitatea didactica in situ, de tip blended-learning si online. 


TEMATICA STIINTIFICA PENTRU DISCIPLINA LIMBA SI LITERATURA ROMANA 


Candidatii trebuie sa cunoasca integral continuturile si conceptele operationale din cele trei domenii ale disciplinei (limba, comunicare, literatura), prevazute in programele de gimnaziu si de liceu, atat pe cele obligatorii, cat si pe cele facultative. 


A. LIMBA ROMANA


I. Limba si comunicare
• Tipuri de comunicare. Comunicare orala si scrisa. Discursul;
• Natura, unitatile si functiile limbajului;
• Situatiile de comunicare;
• Textul. Tipologia textului: fictional si nonfictional, literar (epic, liric, dramatic) si nonliterar, continuu, discontinuu, multimodal; simplu si complex – caracteristici;
• Receptarea diferitelor tipuri de text;
• Secvente prototipice: secventa narativa, secventa descriptiva, secventa dialogala, secventa explicativa, secventa argumentativa;
• Limba literara si limba populara. Limba romana standard;
• Stilurile functionale ale limbii;
• Corectitudine si abatere de la norma;
• Media (comunicare lingvistica vs. comunicare sociala). 


II. Fonetica si fonologie
• Notiuni generale: sunet, fonem; proprietatile sunetelor;
• Sistemul vocalic. Sistemul consonantic: inventar, clasificare, realizare fonetica;
• Accentul, intonatia;
• Elemente de prozodie;
• Fonetica si procedee de expresivitate. 


III. Lexicologie si semantica
• Notiuni generale: vocabularul limbii romane; vocabularul fundamental si masa vocabularului;
• Cuvantul ca unitate de baza a vocabularului; sens/semnificatie, referent; context; denotatie/conotatie;
• Valori expresive. Figuri de stil. Tropi. Mijloace de expresivitate;
• Semantica: semantica lexicala, semantica propozitionala, semantica discursiva;
• Abateri de la norma (pleonasmul, tautologia etc.);
• Mijloace de imbogatire a vocabularului: mijloace interne; mijloace externe. 


IV. Morfosintaxa
• Notiuni generale: parti de vorbire/clase gramaticale; categorii gramaticale;
• Flexiunea: parti de vorbire flexibile si parti de vorbire neflexibile. Locutiunile; imbinarile libere de cuvinte. Expresiile. Constructii sintactice (active, pasive, impersonale, cu pronume reflexive, incidente, concesive, conditionale etc.);
• Enuntul: aspecte definitorii; clasificare;
• Relatii sintactice – mijloace de realizare;
• Unitati sintactice; definire, descriere, identificare a unitatilor sintactice; corespondenta unitatilor sintactice (propozitie – fraza); posibilitati combinatorii ale diferitelor clase gramaticale; realizari sintactice. 


V. Norma/abatere. Justificari sintactice si stilistice. Variatie stilistica
• Ortografie si punctuatie;
• Corectarea erorilor gramaticale si semantice;
• Limba standard. Norma si abatere. Limba vorbita si limba scrisa (selectia lexicala, constructia frazei);
• Istoria cuvintelor – variatii ale formei si ale sensului in timp;
• Limbaj popular. Variatie regionala a limbii. Variatii de registru. Jargonul, argoul. Limbaj colocvial, limbaj cultivat (familiarizare). Termeni stiintifici;
• Valori stilistice ale diminutivelor;
• Organizarea coerenta a textului: succesiunea ideilor, folosirea corecta a timpurilor verbale si a anaforelor. 


B. LITERATURA 


I. Literatura populara
• Folclor si literatura; literatura populara (orala) ca parte constitutiva a folclorului;
• Caracteristici; categorii: genuri, specii;
• Natura contextuala a textului folcloric; folclorul ritual si folclorul neritual; teme, motive, imagini poetice;
• Elemente de mitologie romaneasca si universala;
• Interferenta literatura populara – literatura culta.


II. Literatura culta. Curente, orientari, miscari culturale/literare
Umanismul: trasaturi generale, reprezentanti, texte reprezentative;
Iluminismul: trasaturi generale, reprezentanti, texte reprezentative;
Relatia clasicism – romantism in literatura romana; texte reprezentative;
Romantismul: estetica romantismului; romantismul romanesc: prezentare generala, reprezentanti, texte reprezentative;
Realismul: trasaturi generale, reprezentanti, texte reprezentative;
Simbolismul; estetica simbolista: prezentare generala si reprezentanti, texte reprezentative;
• Prelungiri ale romantismului si ale clasicismului in secolul al XIX-lea si inceputul secolului al XX-lea, texte reprezentative;
Traditionalismul: prezentare generala, reprezentanti, texte reprezentative;
Modernismul: prezentare generala, reprezentanti, texte reprezentative;
Avangarda literara romana: prezentare generala, reprezentanti, texte reprezentative;
Orientari in literatura romana postbelica: neomodernimul, onirismul etc.: prezentare generala, reprezentanti, texte reprezentative;
Postmodernismul: prezentare generala, reprezentanti, texte reprezentative;
• Tendinte in literatura romana actuala.


Pentru examen, candidatii trebuie sa pregateasca texte apartinand autorilor din lista urmatoare: Mihai Eminescu, Ion Creanga, I. L. Caragiale, Ioan Slavici, Alexandru Macedonski, Hortensia Papadat-Bengescu, George Bacovia, Lucian Blaga, Tudor Arghezi, Ion Barbu, Mihail Sadoveanu, Liviu Rebreanu, Camil Petrescu, G. Calinescu, Mircea Eliade, Vasile Voiculescu, Marin Preda, Nichita Stanescu, Marin Sorescu, Leonid Dimov, Mircea Cartarescu. 


* In cazul autorilor prevazuti in lista data, se va avea in vedere atat cunoasterea monografica a operei, cat si studiul aprofundat a doua texte. 


III. Forme ale istoriei si criticii literare (prezentare generala)
• critica normativa;
• critica estetica;
• istoriile literare;
• eseul critic;
• filozofia culturii;
• critica literara contemporana.
* Pentru examen, candidatii trebuie sa studieze, in mod aprofundat, un text apartinand autorilor din lista urmatoare: Titu Maiorescu, E. Lovinescu, G. Calinescu, Tudor Vianu, pe baza operei carora sa poata elabora un eseu pe o tema data. 


IV. Elemente de teoria literaturii
• literatura romana in context universal;
• literatura si celelalte arte;
• literatura – modalitate specifica de cunoastere si comunicare; opera literara – determinarea conceptului; autor, text, cititor;
• receptarea textului literar; tipuri de receptare (intuitiva, analitica, de adnotare, de formare a judecatilor de valoare); niveluri ale receptarii;
• text si context (social, cultural, literar);
• conceptele de teorie literara, de estetica si de stilistica existente in programele scolare pentru clasele a V-a – a XII-a, implicate in receptarea diverselor tipuri de text;
• functia si finalitatea operei literare. 


BIBLIOGRAFIE RECOMANDATA PENTRU TEMATICA STIINTIFICA 


A. Limba si comunicare (fonetica, vocabular, morfosintaxa, comunicare, stilistica, istoria limbii)
• Dictionarul explicativ al limbii romane, Bucuresti, Editura Univers Enciclopedic, editia a III-a, 2009;
• Dictionarul ortografic, ortoepic si morfologic al limbii romane, editia a II-a revazuta si adaugita, Univers Enciclopedic, Bucuresti, 2007;
• Gramatica limbii romane, Editura Academiei Romane, Bucuresti, 2005, vol. I; vol. al II-lea;
• Gramatica de baza a limbii romane, coordonator Gabriela Pana Dindelegan, Editura Univers Enciclopedic, 2010;
• Gramatica limbii romane pentru gimnaziu, coordonator Gabriela Pana Dindelegan, EdituraUnivers Enciclopedic, 2019;
*
• Avram, Mioara, Gramatica pentru toti, editia a III-a, Bucuresti, Editura Humanitas, 2001;
• Bidu-Vranceanu, Angela, Forascu, Narcisa, Limba romana contemporana. Lexicul, Bucuresti, Editura Humanitas, 2005;
• Buca, Marin, Evseev, Ivan, Probleme de semasiologie, Timisoara, Editura Facla, 1978;
• Catanescu Cvasnai, Maria, Limba romana. Origini si dezvoltare. Studiu, antologie de texte vechi romanesti, Bucuresti, Editura Humanitas, colectia „Tezaur“, 1996;
• Coteanu, Ion, Originea limbii romane, Bucuresti, Editura Academiei, 1981;
• Coteanu, Ion, Stilistica functionala a limbii romane – stil, stilistica, limbaj, vol. I, Bucuresti, Editura Academiei, 1973;
• Dragomirescu, Adina, Nicolae, Alexandru, 101 greseli de lexic si de semantica, Editura Humanitas, 2011;
• Ghetie, Ion, Istoria limbii romane literare. Privire sintetica, Bucuresti, Editura Stiintifica, 1978;
• Gutu Romalo, Valeria, Corectitudine si greseala. Limba romana de azi, versiune noua, Bucuresti, Editura Humanitas, 2000;
• Hristea, Theodor (coord.), Sinteze de limba romana, Bucuresti, Editura Albatros, editia a III-a, 1984 (cap. Vocabular, fonetica);
• Ionescu-Ruxandoiu, Liliana, Conversatia: structuri si strategii. Sugestii pentru o pragmatica a romanei vorbite, Bucuresti, Editura All, 1995;
• Ionescu-Ruxandoiu, Liliana, Limbaj si comunicare. Elemente de pragmatica lingvistica, Bucuresti, Editura All, 2003;
• Ionescu-Ruxandoiu, Liliana, Mancas, Mihaela, Pana-Dindelegan, Gabriela, Bidu-Vranceanu, Angela, Calarasu, Cristina, Dictionarul de stiinte ale limbii, Editura Nemira, Bucuresti, 2005.
• Irimia, Dumitru, Structura stilistica a limbii romane, Bucuresti, Editura Stiintifica si Enciclopedica, 1986;
• Mancas, Mihaela, Limbajul artistic romanesc in secolul al XIX-lea, Bucuresti, Editura Stiintifica si Enciclopedica, 1983;
• Mancas, Mihaela, Limbajul artistic romanesc in secolul XX, Editura Stiintifica, Bucuresti, 1991;
• Neamtu, G. G., Teoria si practica analizei gramaticale, Cluj, Editura Excelsior, 1999;
• Pana-Dindelegan, Gabriela, Dragomirescu, Adina, Nedelcu, Isabela, Morfosintaxa limbii romane. Sinteze teoretice si exercitii, Editura Universitatii din Bucuresti, 2010;
• Pana-Dindelegan, Gabriela, Teorie si analiza gramaticala, editia a II-a, Bucuresti, Editura Coresi, 1994;
• Sala, Marius, De la latina la romana, Bucuresti, Editura Univers Enciclopedic, 1998;
• Sala, Marius, 101 cuvinte mostenite, imprumutate si create, Editura Humanitas, 2010;
• Serbanescu, Andra, Cum se scrie un text?, editia a III-a, Iasi, Editura Polirom, 2007;
• Stoichitoiu-Ichim, Adriana, Vocabularul limbii romane actuale. Dinamica, influente, creativitate, Bucuresti, Editura All, editia a IV-a, 2008; 


B. Literatura
• Academia Romana, Dictionarul General al Literaturii Romane, Bucuresti, Editura Univers Enciclopedic, vol. I-VII, 2004- 2009, coordonator Eugen Simion;
• Anghelescu, Mircea (coord.), Literatura romana. Dictionar de opere, Bucuresti, Editura Litera International, 2003;
• Balota, Nicolae, Arte poetice ale secolului XX, Bucuresti, Editura Minerva, 1997;
• Booth, W., Retorica romanului, Bucuresti, Editura Univers, 1974;
• Calinescu, G., Istoria literaturii romane de la origini pana in prezent, Bucuresti, Editura Minerva, 1982;
• Calinescu, G., Universul poeziei, Bucuresti, Editura Minerva, 1974;
• Calinescu, Matei, Cinci fete ale modernitatii, Bucuresti, Editura Univers, 1995;
• Cartarescu, Mircea, Postmodernismul romanesc, Bucuresti, Editura Humanitas, 1999;
• Cernat, Paul, Modernismul retro in romanul romanesc interbelic, Bucuresti, Editura Art, 2009;
• Cernat, Paul, Vase comunicante. (Inter)fete ale avangardei romanesti interbelice, Iasi, Editura Polirom, 2018;
• Cioculescu, Serban; Vianu, Tudor; Streinu, Vladimir, Bucuresti, Istoria literaturii romane moderne, Editura Stiintifica, 1971;
• Ciopraga, Constantin, Literatura romana intre 1900 si 1918, Iasi, Editura Junimea, 1970;
• Cornea, Paul, Introducere in teoria lecturii, ed. a II-a, Iasi, Editura Polirom, 1998;
• Cordos, Sanda, Lumi din cuvinte. Reprezentari si identitati in literatura romana postbelica, Bucuresti, Editura Cartea Romaneasca, 2011;
• Crohmalniceanu, Ov. S., Literatura romana intre cele doua razboaie mondiale, vol. I – II – III, Bucuresti, Editura Minerva, 1972;
• Dragomirescu, Gh. N., Dictionarul figurilor de stil, Bucuresti, Editura Stiintifica, 1995;
• Duda, Gabriela, Introducere in teoria literaturii, Bucuresti, Editura All, 2006;
• Dumitrescu Busulenga, Zoe, Renasterea, umanismul si destinul artelor, Bucuresti, Editura Univers, 1975;
• Friedrich, Hugo, Structura liricii moderne , Bucuresti, Editura Univers, 1998;
• Genette, Gerald, Introducere un arhitext, Bucuresti, Editura Univers, 1994;
• Goldis, Alex, Critica in transee. De la realismul socialist la autonomia esteticului, Bucuresti, Editura Cartea Romaneasca, 2009;
• Kayser, Wolfgang, Opera literara, Bucuresti, Editura Univers, 1979;
• Lintvelt, Jaap, Punctul de vedere. Incercare de tipologie narativa, Bucuresti, Editura Univers, 1994;
• Lodge, David, Limbajul romanului, Bucuresti, Editura Univers, 1998;
• Lovinescu, E., Istoria literaturii romane contemporane, Bucuresti, Editura Minerva, 1973;
• Manolescu, Nicolae, Arca lui Noe, vol. I, II, III, Bucuresti, Editura Minerva, 1980, 1981, 1983;
• Manolescu, Nicolae, Istoria critica a literaturii romane, Pitesti, Editura Paralela 45, 2008;
• Marino, Adrian, Dictionar de idei literare, Bucuresti, Editura Eminescu, 1973;
• Mazilu, D.H., Recitind literatura romana veche, vol.I-III, Editura Universitatii Bucuresti, 1994;
• Micu, Dumitru, Istoria literaturii romane in secolul XX, Bucuresti, Editura Fundatiei Culturale Romane, 2000;
• Negrici, Eugen, Literatura romana sub comunism. Proza, Bucuresti, Editura Fundatiei Pro, 2002;
• Negrici, Eugen, Literatura romana sub comunism. Poezia, Bucuresti, Editura Fundatiei Pro, 2003;
• Negrici, Eugen, Iluziile literaturii romane, Bucuresti, Editura Cartea Romaneasca, 2018;
• Papadima, Liviu, Literatura si comunicare. Relatia autor-cititor in proza pasoptista si postpasoptista, Iasi, Editura Polirom, 2000;
• Petras, Irina, Teoria literaturii. Curente literare, figuri de stil, genuri si specii literare, metrica si prozodie. Dictionar-antologie, Bucuresti, Editura Didactica si Pedagogica, 1996;
• Petrescu, Ioana Em., Eminescu si mutatiile poeziei romanesti, Cluj, Editura Dacia, 1989;
• Petrescu, Liviu, Poetica postmodernismului, Editia a II-a, Pitesti, Editura Paralela 45, 1998;
• Pop, Ion (coord.), Dictionar analitic de opere literare romanesti, (vol. I-IV), Cluj-Napoca, Editura Casa Cartii de Stiinta, 1998-2001;
• Pop, Ion, Avangarda in literatura romana, Bucuresti, Editura Atlas, 2000;
• Pop, Ion, Poezia romaneasca neomodernista, Cluj-Napoca, Editura Scoala Ardeleana, 2018;
• Scarlat, Mircea, Istoria poeziei romanesti, vol. I-IV, Bucuresti, Editura Minerva, 1982-1984;
• Simion, Eugen, Fictiunea jurnalului intim, (3 volume), Bucuresti, Editura Univers Enciclopedic, 2001;
• Simion, Eugen, Scriitori romani de azi, vol. I-IV, Bucuresti, Editura Cartea Romaneasca, 1974 –1989;
• Todorov, Tzvetan, Introducere in literatura fantastica, Bucuresti, Editura Univers, 1973;
• Vianu, Tudor, Arta prozatorilor romani, Bucuresti, Editura Albatros, 1977;
• Zaciu, Mircea; Papahagi, Marian; Sasu, Aurel (coordonatori), Dictionarul scriitorilor romani (vol. I – IV), Bucuresti, Editura Fundatiei Culturale Romane, 1995-2000. 


TEMATICA PENTRU METODICA DISCIPLINEI LIMBA SI LITERATURA ROMANA


1) Proiectarea didactica:
• curriculumul national de limba si literatura romana pentru gimnaziu si pentru liceu; modelul conceptual al disciplinei: paradigma comunicativ-functionala si modelul dezvoltarii personale;
• documente de proiectare didactica: planificarea calendaristica, proiectarea unitatii de invatare (integrarea domeniilor, coerenta demersului, corelarea continuturilor si a activitatilor de invatare si a formelor de evaluare cu competentele specifice anului de studiu, metode folosite, resurse, tipuri de interactiune a grupului de elevi), proiectarea activitatii didactice (centrare pe competente, etapele scenariului didactic).


2) Didactica lecturii:
• tendinte in didactica lecturii, strategii si metode specifice etapelor receptarii/relecturii (prelectura, lecturi succesive, postlectura) si proceselor lecturii: comprehensiunea (decodare, inferente, predictii, reprezentari mentale etc.), analiza si interpretarea textelor (raspuns personal, critic, creativ, dezbateri pe marginea textelor citite etc.) si a diferitelor contexte relevante pentru receptare, pentru procesele lecturii;
• activitati de invatare adecvate diferitelor tipuri de texte literare si nonliterare care sa conduca la formarea si dezvoltarea strategiilor de lectura, la intelegerea, analiza si interpretarea textelor;
• abordarea textelor apartinand altor arte (film, pictura, muzica, artele spectacolului), din perspectiva codurilor specifice utilizate. 


3) Didactica limbii romane:
• abordarea notiunilor de limba conform principiului concentric al predarii – invatarii;
• strategii de invatare si aplicare in contexte noi a notiunilor de fonetica, de morfologie si de sintaxa (parcursuri inductive, deductive, analogice);
• strategii de invatare si de utilizare in contexte noi a notiunilor de vocabular; contextul curricular actual: cunostinte gramaticale, competenta de comunicare, constientizare lingvistica; exprimarea identitatii lingvistice proprii etc. 


4) Didactica oralului:
• strategii de invatare si exersare a ascultarii active;
• strategii de invatare si exersare a alcatuirii diverselor tipuri de discurs oral prevazute in programe
(monologul informativ, monologul demonstrativ, descrierea orala, povestirea orala, rezumatul oral,
dialogul formal si informal, interviul, dezbaterea, masa rotunda etc.). 


5) Didactica redactarii:
• strategii de invatare si exersare a redactarii unor tipuri de texte prevazute in programele scolare: texte functionale, texte reflexive si argumentative, texte imaginative sau texte despre opera literara (metatextul);
• etapele scrierii si etica redactarii etc. 


6) Didactica interculturalitatii:
• strategii de dezvoltare a interculturalitatii 


7) Evaluarea:
• functii, calitati ale instrumentelor de evaluare;
• tipuri de evaluare, metode traditionale si metode alternative de evaluare care se pot aplica la disciplina limba si literatura romana; limite si avantaje ale diverselor metode de evaluare;
• principii, modalitati de construire a instrumentelor de evaluare;
• tipologia itemilor: definitie, clasificari, caracteristici, reguli de proiectare etc. 


8) Comunicarea – mijloc al interactiunii educationale:
• comunicarea in predare – invatare: comunicare verbala, paraverbala, nonverbala, mixta (congruenta acestora);
• rolul profesorului de limba si literatura romana in structurarea la elevi a unor modele de exprimare si a unor atitudini care faciliteaza comunicarea;
• forme ale comunicarii didactice (prelegerea, dialogul, dezbaterea) si rolurile asumate de catre profesor, in dialog sau in dezbatere: moderator, participant, evaluator, facilitator;
• blocaje in comunicare; solutii de prevenire si depasire a acestora (tehnici de ascultare activa, jocuri de „incalzire“, invatare prin cooperare etc.);
• tipuri de intrebari care stimuleaza gandirea critica si creativitatea elevilor in raport cu temele abordate in cadrul disciplinei. 


9) Managementul clasei:
• rolurile profesorului in facilitarea experientelor care conduc la formarea elevilor ca buni ascultatori si buni comunicatori: organizator, participant, resursa, evaluator, facilitator etc.;
• organizarea activitatilor de invatare prin crearea unui climat adecvat desfasurarii orei;
• folosirea unor resurse materiale adecvate;
• folosirea resurselor psihice ale profesorului si ale elevilor (capacitati, cunostinte, experiente individuale);
• folosirea adecvata si eficienta a timpului;
• forme de instruire (frontal, in perechi, in grupe, studiu individual) si integrarea acestora in cadrul unei secvente didactice;
• antrenarea parintilor in fixarea unor modele de exprimare, a unei atitudini deschise fata de comunicare;
• gestionarea situatiilor conflictuale la ora de limba si literatura romana (refuzul elevilor de a citi, polarizarea opiniilor in cadrul unor dezbateri etc.). 


10) Curriculum la decizia scolii:
• tipuri de optionale;
• repere/conditionari in elaborarea C.D.S.- ului (resurse umane, materiale, context local, interesele elevilor); modalitati de adecvare a unui C.D.S. la grupuri-tinta diferite. 


11) Utilizarea TIC si a resurselor digitale
• Proiectarea procesului de educatie in mediul on-line; activitati didactice de tip e-learning, blended-learning. 


BIBLIOGRAFIE RECOMANDATA PENTRU METODICA PREDARII LIMBII SI LITERATURII ROMANE 


• Programe scolare pentru clasele a V-a – a XII-a (in vigoare); programe.ise.ro;
• Pamfil, Alina, Limba si literatura romana in gimnaziu. Structuri didactice deschise, Pitesti, Editura Paralela 45, 2003;
• Pamfil, Alina, Studii de didactica literaturii, Cluj-Napoca, Casa Cartii de Stiinta, 2006;
• Pamfil, Alina, Didactica literaturii. Reorientari, Bucuresti, Editura Art, 2016;
• Samihaian, Florentina, O didactica a limbii si literaturii romane, Bucuresti, Editura Art, 2014;
• Samihaian, Florentina, Mariana Norel – Didactica limbii si literaturii romane, I (2005) si II (2006), Ministerul Educatiei si Cercetarii, Proiectul pentru Invatamantul Rural (Volumele se gasesc in bibliotecile universitatilor din tara);
• Norel, Mariana – Curriculum la decizia scolii la limba si literatura romana, Ministerul Educatiei si Cercetarii, Proiectul pentru Invatamantul Rural, 2007 (Volumul se gaseste in bibliotecile universitatilor din tara.);
• Limba si literatura, revista a Societatii de Stiinte Filologice (in special rubrica Didactica moderna);
• Perspective, revista de didactica limbii si literaturii romane a Asociatiei Nationale a Profesorilor de Limba si Literatura Romana „Ioana Em. Petrescu“, Cluj-Napoca (www.anpro.home.ro).
• Repere metodologice pentru consolidarea achizitiilor anului scolar 2019 – 2020. Limba si literatura romana, clasele a V-a – a VIII-a, a IX-a – a XII-a, Centrul National de Politici si Evaluare in Educatie, Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 2020 (http://educatiacontinua.edu.ro).
• ***, Recomandari pentru sustinerea activitatilor educationale online, Universitatea din Bucuresti,
Grupul de Coordonare al Activitatilor Educationale Online, 2020.