Un proiect editorial realizat de
PortalInvatamant.ro

Un proiect editorial realizat de PortalInvatamant.roSubiecte titularizare educatori 2024: Modele de teste REZOLVATE Subiecte titularizare invatatori 2024: Modele de teste REZOLVATE Subiecte titularizare engleza 2024: Modele de teste REZOLVATE Subiecte titularizare educatie fizica si sport 2024: Modele de teste REZOLVATE Subiecte titularizare limba si literatura romana: Modele de teste REZOLVATE 2024 Subiecte titularizare religie ortodoxa 2024: Modele de teste REZOLVATE Subiecte titularizare matematica 2024 - Profesori: Modele de teste REZOLVATE Subiecte titularizare biologie: Modele de teste REZOLVATE 2024 Subiecte titularizare Geografie 2024: Modele de teste REZOLVATE Subiecte titularizare istorie: Modele de teste REZOLVATE 2024 Subiecte titularizare Educatie Muzicala si Educatie Muzicala Specializata: Modele oficiale de teste EDU Subiecte titularizare psihopedagogie speciala 2024: Modele de teste REZOLVATE Subiecte titularizare Educatie sociala 2024: Modele de teste REZOLVATE Subiecte titularizare franceza: Modele de teste REZOLVATE Subiecte titularizare Arte Vizuale (Educatie plastica, Educatie vizuala, Educatie artistica ): Modele de teste REZOLVATE Subiecte titularizare Consiliere Psihopedagogica: Modele de teste REZOLVATE Subiecte titularizare Chimie: Modele de teste oficiale EDU Subiecte titularizare Economie: Modele de teste oficiale EDU Subiecte titularizare Fizica: Modele de teste EDU Subiecte titularizare Informatica si tehnologia informatiei: Modele de teste EDU Subiecte titularizare Limba germana moderna: Modele de teste EDU Subiecte titularizare Educatie fizica si Sport - Antrenori. Modele de teste EDU Subiecte titularizare Filosofie si logica, argumentare si comunicare: Model de test EDU Subiecte titularizare Psihologie: Model de test EDU Subiecte titularizare Economic, administrativ, posta: Model de test EDU Subiecte titularizare Kinetoterapie: Model de test EDU Subiecte titularizare Limba si literatura latina: Model de test EDU Subiecte titularizare Limba si literatura spaniola: Model de test EDU Subiecte titularizare Mecanica: Model de test EDU Subiecte titularizare Protectia mediului Profesori: Model de test EDU Subiecte rezolvate metodica titularizare matematica - Invatatori 2024 Subiecte titularizare Comert Profesori: Model de test EDU Subiecte titularizare Turism - Maistri instructori: Model de test EDU Subiecte titularizare Alimentatie publica Profesori: Model de test EDU Subiecte titularizare Asistenta medicala generala - Maistri instructori: Model de test EDU Subiecte titularizare Sociologie: Modele de teste EDU Subiecte titularizare Turism si Servicii: Model de test EDU Subiecte titularizare educatori-puericultori 2024: Modele de teste REZOLVATE
Programa Titularizare Educatori-Puericultori CRESA 2024 Programa titularizare pentru educatori 2024 Programa titularizare pentru invatatori 2024 Programa titularizare Limba si literatura engleza 2024 Programa titularizare Educatie fizica si sport 2024 - PROFESORI Programa titularizare Limba si literatura romana 2024 Metodologie Titularizare 2024-2025: Capitolul I Metodologie Titularizare 2024-2025: Capitolul II ANEXA NR. 2 Metodologie Titularizare 2024 – 2025 Metodologie Titularizare 2024-2025: Capitolul III Metodologie Titularizare 2024 - 2025: Capitolul IV Metodologie Titularizare 2024 - 2025: Capitolul V Metodologie Titularizare 2024 - 2025: Capitolul VI Metodologie Titularizare 2024 - 2025: Capitolul VII Metodologie Titularizare 2024 - 2025: Capitolul VIII - Cum se calculeaza media la titularizare Metodologie Titularizare 2024 - 2025: Capitolul IX Metodologie Titularizare 2024 - 2025: Capitolul X Metodologie Titularizare 2024 - 2025: Capitolul XI Metodologie Titularizare 2024 - 2025: Capitolul XII Metodologie Titularizare 2024 - 2025: Capitolul XIII Metodologie Titularizare 2024 - 2025: Capitolul XIV Metodologie Titularizare 2024 - 2025: Capitolul XV ANEXA NR. 1 Metodologie Titularizare 2024 – 2025 ANEXA NR. 3 Metodologie Titularizare 2024 - 2025 ANEXA NR. 4 Metodologie Titularizare 2024 - 2025 ANEXA NR. 5 Metodologie Titularizare 2024-2025 ANEXA NR. 6 Metodologie Titularizare 2024 - 2025 ANEXA NR. 7 Metodologie Titularizare 2024 - 2025 ANEXA NR. 8 Metodologie Titularizare 2024 - 2025 ANEXA NR. 9 Metodologie Titularizare 2024 - 2025 ANEXA NR. 10 Metodologie Titularizare 2024 - 2025 ANEXA NR. 11 Metodologie Titularizare 2024-2025 ANEXA NR. 12 Metodologie Titularizare 2024-2025 ANEXA NR. 13 Metodologie Titularizare 2024-2025 ANEXA NR. 14 Metodologie Titularizare 2024-2025: Modele de cereri ANEXA NR. 15 Metodologie Titularizare 2024-2025 ANEXA NR. 16 Metodologie Titularizare 2024 - 2025 ANEXA NR. 17 Metodologie Titularizare 2024 - 2025 ANEXA NR. 18 Metodologie Titularizare 2024-2025 Calendar Titularizare 2024-2025: ANEXA NR. 19 la Metodologie ANEXA NR. 20 Metodologie Titularizare 2024-2025 Programa titularizare Religie ortodoxa 2024 Programa titularizare Matematica 2024 Programa titularizare Biologie 2024 Programa titularizare Geografie 2024 Programa titularizare Istorie 2024 Programa titularizare Educatie muzicala si Educatie muzicala specializata 2024 Programa titularizare Psihopedagogie speciala 2024 Programa titularizare Educatie sociala 2024 Programa titularizare Limba si Literatura Franceza 2024 Programa titularizare Arte Vizuale 2024: Educatie plastica, Educatie vizuala, Educatie artistica Programa titularizare Consiliere Psihopedagogica 2024 Programa titularizare Chimie 2024 Programa titularizare Economie 2024 Programa titularizare Fizica 2024 Programa titularizare Informatica si tehnologia informatiei 2024 Programa titularizare Limba germana 2024 Programa titularizare Educatie fizica si sport - Antrenori 2024 Programa titularizare Filosofie si logica, argumentare si comunicare Programa titularizare Psihologie 2024 Programa titularizare Economic, administrativ, posta 2024 Programa titularizare Kinetoterapie 2024 Programa titularizare Limba si literatura latina 2024 Programa titularizare Limba si literatura spaniola 2024 Programa titularizare Mecanica 2024 - Profesori Programa titularizare Protectia Mediului 2024 - Pofesori Programa titularizare Comert Profesori 2024 Programa titularizare Turism - Maistri instructori 2024 Programa titularizare Alimentatie Publica - Profesori 2024 Programa titularizare Asistenta medicala generala 2024 - Maistri Instructori Programa titularizare Sociologie 2024 Programa titularizare Turism si servicii - Profesori 2024 Inscriere Titularizare 2024: Acte Necesare

Metodologie Titularizare 2024-2025: Capitolul II

Capitolul II
Constituirea, incadrarea si vacantarea posturilor didactice/catedrelor la nivelul unitatilor de invatamant preuniversitar/consortiilor, ca
urmare a aplicarii planurilor-cadru de invatamant, a aprobarii proiectelor planurilor de scolarizare si a ofertei educationale


Sectiunea 1
Constituirea normei didactice de predare a personalului didactic de predare la nivelul unitatilor de invatamant
preuniversitar/consortiilor 

Art. 8 (1) Constituirea posturilor didactice/catedrelor din unitatile de invatamant preuniversitar se realizeaza, cu incadrarea in numarul maxim de norme/posturi aprobat la nivelul ISJ/ISMB , conform planurilor-cadru de invatamant aprobate prin ordin al ministrului educatiei valabile pentru incadrarea personalului didactic de predare, potrivit anexei nr. 20, precizarilor transmise de Ministerul Educatiei, pe baza prevederilor legale privind constituirea formatiunilor de studiu, a proiectelor planurilor de scolarizare propuse de unitatile de invatamant aprobate cu sau fara modificari de catre consiliul de administratie al ISJ/ISMB, in concordanta cu norma didactica de predare stabilita conform prevederilor art. 207 alin. (4)-(13) din Legea nr. 198/2023, cu modificarile ulterioare.

(2) Activitatea personalului didactic de predare din unitatile de invatamant se stabileste conform art. 207 alin. (1)-(3) din Legea nr. 198/2023, cu modificarile ulterioare.

(3) La clasele cu predare bilingva, limbile moderne se predau pe grupe.

(4) La clasele cu predare intensiva, limbile moderne si informatica se predau, de regula, pe grupe, cu conditia incadrarii in bugetul alocat si in numarul maxim de norme/posturi aprobat la nivelul ISJ/ISMB.


(5) In unitatile de invatamant cu predare simultana organizarea formatiunilor de studiu si normarea personalului didactic de predare se face cu respectarea prevederilor legale in vigoare.   

Vezi toate capitolele

Metodologie Titularizare 2024-2025 

dar si 

Teste rezolvate pentru reusita la examenul de titularizare 

(6) La constituirea normei didactice de predare se iau in considerare specializarile in profilul postului, dobandite prin studii liceale pedagogice, postliceale, in cadrul scolilor de maistri, universitare sau postuniversitare inscrise pe:
a) diploma de bacalaureat si certificatul/certificatele de calificare profesionala la absolvirea liceului pedagogic;
b) diploma/diplomele de absolvire sau certificatul/certificatele de calificare profesionala la absolvirea invatamantului postliceal/scolilor de maistri;
c) diploma/diplomele de absolvire a invatamantului universitar de scurta durata;
d) diploma/diplomele de licenta la absolvirea invatamantului universitar de lunga durata sau a ciclului I de studii universitare;   
e) diploma/diplomele de masterat/master la absolvirea ciclului II de studii universitare in corelatie cu specializarea/specializarile dobandita/dobandite in cadrul ciclului I de studii universitare de licenta;
f) diploma/diplomele de studii universitare integrate de licenta si master;
g) diploma/diplomele de absolvire a unor programe postuniversitare de conversie profesionala/certificatul/certificatele de atestare a competentelor profesionale din cadrul programelor postuniversitare de formare si dezvoltare profesionala continua pentru dobandirea unei noi specializari si/sau ocuparea de noi functii didactice, cu durata de cel putin un an si jumatate (3 semestre) sau cu minimum 90 de credite transferabile;
h) diploma/diplomele de absolvire a unor cursuri postuniversitare, cu durata de cel putin un an si jumatate, aprobate de Ministerul Educatiei - studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare, studii postuniversitare de masterat ori pe certificatul de absolvire a unui modul de minimum 90 de credite transferabile care atesta obtinerea de competente de predare a unei discipline din domeniul fundamental aferent domeniului de specializare inscris pe diploma sau ore conform documentului de numire/transfer/repartizare pe post/catedra.

(7) Cadrele didactice din invatamantul preuniversitar, cu studii universitare de scurta durata, care au dobandit atestatul/adeverinta de echivalare a studiilor cu ciclul I de studii universitare de licenta, in conformitate cu prevederile Metodologiei privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a invatamantului universitar de scurta durata, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durata de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenta, pentru cadrele didactice din invatamantul preuniversitar, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 5553/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, se salarizeaza corespunzator noii functii didactice.
Atestatul de echivalare acorda dreptul cadrelor didactice de a participa la programe de conversie profesionala, dar nu confera dreptul de inscriere
la ciclul II de studii universitare de masterat. 

(8) Diplomele care atesta titlul stiintific de doctor si certificatele de absolvire a cursurilor de perfectionare postuniversitare nu se iau in considerare la stabilirea normei didactice de predare in invatamantul preuniversitar.  

Art. 9 (1) Norma didactica de predare-invatare, de instruire practica si de evaluare curenta a prescolarilor si a elevilor in clasa, a personalului didactic de predare din unitatile de invatamant, se constituie in baza documentului de numire/transfer/repartizare pe post/catedra, conform art. 207 alin. (4)-(13) din Legea nr. 198/2023, cu modificarile ulterioare, si cuprinde ore prevazute in planurile-cadru de invatamant la disciplinele corespunzatoare specializarii/specializarilor in profilul postului didactic stabilit conform documentului de numire/transfer/repartizare pe post/catedra, dobandita/dobandite prin studii liceale pedagogice, postliceale, in cadrul scolilor de maistri, universitare sau postuniversitare inscrise pe diplomele/actele de studii prevazute la art. 8 alin. (6) sau ore la disciplinele prevazute in documentul de numire/transfer/repartizare pe post/catedra.

 (2) In baza prevederilor art. 187 alin. (10) lit. d) din Legea nr. 198/2023, cu modificarile ulterioare, la ocuparea posturilor didactice/catedrelor, precum si la constituirea normei didactice de predare pentru absolventii invatamantului superior se iau in considerare si:
a) programele de conversie a cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar care asigura dobandirea de noi competente pentru noi specializari si/sau ocuparea de noi functii didactice, altele decat cele ocupate in baza formarii initiale cu durata de minimum un an si jumatate sau cu minimum 90 de credite transferabile, in profilul postului solicitat, denumite in continuare programe de conversie profesionala;
b) studiile universitare de masterat/master cu minimum 90 de credite transferabile, in profilul postului didactic solicitat, finalizate cu diploma obtinuta ulterior finalizarii cu diploma a studiilor universitare de lunga durata;
c) studiile universitare de masterat/master cu minimum 90 de credite transferabile, in profilul postului didactic solicitat, finalizate cu diploma obtinuta ulterior finalizarii cu diploma a studiilor universitare de licenta si masterat necesare pentru ocuparea de posturi didactice/catedre de nivel liceal/postliceal.    

(3) Cadrele didactice care finalizeaza programe de conversie profesionala dupa finalizarea cu diploma a ciclului I de studii universitare de licenta se pot incadra, in functie de specializarile dobandite prin studii, in invatamantul prescolar, primar, gimnazial, profesional, in clasele a IX-a si a X-a din invatamantul liceal sau pe catedre de pregatire, instruire practica, precum si in palatele sau cluburile copiilor ori in cluburile sportive scolare. Cadrele didactice care finalizeaza programe de conversie profesionala dupa finalizarea cu diploma a studiilor universitare de lunga durata sau a ciclului II de studii universitare de master/masterat se pot incadra, in functie de specializarile dobandite prin studii, la orice nivel al invatamantului preuniversitar. Pentru cadrele didactice care au dobandit doua sau mai multe specializari, definitivarea in invatamant si gradele didactice II si I obtinute la una dintre acestea sunt recunoscute pentru oricare dintre celelalte specializari dobandite prin studii.

(4) Prin exceptie, daca norma didactica de predare a cadrelor didactice calificate din invatamantul gimnazial din mediul urban nu se poate constitui conform prevederilor alin. (1), aceasta poate fi constituita in proportie de 2/3 din ore de la specializarea sau specializarile de baza si in proportie de 1/3 din alte ore vacante existente la alta/alte discipline din aceeasi arie curriculara, ore de pregatire pentru evaluari/examene nationale si/sau pentru obtinerea performantei educationale, ore de invatare remediala, precum si cu activitati de educatie, complementare procesului de invatamant: scoala dupa scoala, invatare pe tot parcursul vietii, conform prevederilor art. 208 alin. (2), (3) si (9) din Legea nr. 198/2023, cu modificarile ulterioare, cu mentinerea drepturilor salariale. In invatamantul gimnazial din mediul rural norma didactica de predare a cadrelor didactice calificate se poate constitui in proportie de 1/2 din ore de la specialitatea sau specialitatile de baza si in proportie de 1/2 din alte ore vacante existente la alta/alte discipline, din ore de pregatire pentru evaluari/examene nationale si/sau pentru obtinerea performantei educationale, ore de invatare remediala, precum si cu activitati de educatie, complementare procesului de invatamant: scoala dupa scoala, invatare pe tot parcursul vietii, conform prevederilor art. 208 alin. (2), (3) si (10) din Legea nr. 198/2023, cu modificarile ulterioare, cu mentinerea drepturilor salariale.

(5) Cabinetele scolare/interscolare de asistenta psihopedagogica/logopedice se constituie, la propunerea CJRAE/CMBRAE, in conformitate cu prevederile Regulamentului privind organizarea si functionarea centrelor judetene/al municipiului Bucuresti de resurse si asistenta educationala, aprobat prin ordin al ministrului educatiei, in vigoare, propunere care se analizeaza si se aproba de consiliul de administratie al ISJ/ISMB, cu incadrarea in numarul maxim de norme/posturi aprobat la nivelul ISJ/ISMB. Profesorii din cabinetele scolare/interscolare de asistenta psihopedagogica efectueaza 2-4 ore/saptamana de predare in specialitate sau ore in cadrul curriculumului la decizia scolii din ariile curriculare om si societate, consiliere si orientare ori in cadrul programului „A doua sansa”, in acord cu planul-cadru, conform specializarii/specializarilor inscrise pe diploma/diplomele de studii, in concordanta cu Centralizatorul. La nivelul unitatilor de invatamant se asigura, in ordine, mai intai orele necesare pentru constituirea/completarea catedrelor profesorilor titulari/debutanti prevazuti la art. 24 alin. (4) si (6)/angajati pe perioada viabilitatii postului pe catedre de istorie sau de educatie sociala (gandire critica si drepturile copilului, educatie interculturala, educatie pentru cetatenie democratica) ori pe catedre combinate de istorie si de educatie sociala (gandire critica si drepturile copilului, educatie interculturala, educatie pentru cetatenie democratica), in invatamantul gimnazial, respectiv pentru constituirea/completarea catedrelor profesorilor titulari pe catedre de economie, de economie aplicata, de educatie antreprenoriala sau pe catedre de discipline socio-umane (filosofie si logica si argumentare, psihologie, pedagogie, sociologie, studii sociale) in invatamantul liceal, in concordanta cu actul de numire/transfer/repartizare pe post/catedra si apoi cele 2-4 ore/saptamana pentru profesorii titulari din cabinetele scolare/interscolare de asistenta psihopedagogica. La toate posturile didactice vacante/rezervate de profesor in centre si cabinete de asistenta psihopedagogica publicate pentru etapele de mobilitate a personalului didactic de predare din invatamantul preuniversitar se precizeaza si orele de predare in specialitate. Profesorii titulari/debutanti prevazuti la art. 24 alin. (4) si (6)/angajati pe perioada viabilitatii postului din cabinetele scolare/interscolare de asistenta psihopedagogica, pentru care nu pot fi asigurate minimum 2 ore/saptamana de predare in specialitate sau ore in cadrul curriculumului la decizia scolii ori in cadrul programului „A doua sansa” la nivelul unitatilor de invatamant la care este arondat cabinetul de asistenta psihopedagogica, participa la sedinta de completare a normei didactice de predare in alte unitati de invatamant din aceeasi localitate in care este situat cabinetul. In situatii exceptionale, daca nici in etapa de completare a normei didactice nu pot fi asigurate minimum 2 ore/saptamana de predare in specialitate, la nivelul localitatii, profesorii din cabinetele de asistenta psihopedagogica pot desfasura 2 ore/saptamana activitati de educatie complementare procesului de invatamant conform art. 208 alin. (3) din Legea nr. 198/2023, cu modificarile ulterioare.    

(6) In situatia in care numarul de elevi/prescolari pentru care se asigura asistenta psihopedagogica din cadrul unitatii/unitatilor de invatamant la care este normat un cabinet scolar/interscolar de asistenta psihopedagogica scade sub numarul minim prevazut la art. 207 alin. (9) din Legea nr. 198/2023, cu modificarile ulterioare, pentru evitarea situatiei de restrangere de activitate a profesorului din cabinetul de asistenta psihopedagogica titular din cabinetul respectiv, consiliul de administratie al CJRAE/CMBRAE identifica, la nivelul localitatii in care functioneaza cabinetul scolar/interscolar unde s-a inregistrat diminuarea numarului de elevi/prescolari sub limita minima legala, unitati de invatamant pentru care nu se asigura asistenta psihopedagogica elevilor/prescolarilor si le arondeaza cabinetului respectiv. In situatia in care, la nivelul unei localitati in care functioneaza cabinetul scolar/interscolar de asistenta psihopedagogica in care s-a inregistrat diminuarea numarului de elevi/prescolari sub limita minima legala, nu se identifica unitati de invatamant in care nu se asigura asistenta psihopedagogica a elevilor/prescolarilor, cabinetului respectiv i se pot aronda/redistribui si unitati de invatamant din alte localitati invecinate. In perioada de constituire a posturilor didactice/catedrelor si de incadrare a personalului didactic de predare titular, propunerile identificate de consiliul de administratie al CJRAE/CMBRAE se supun aprobarii consiliului de administratie al ISJ/ISMB. In baza hotararii consiliului de administratie al ISJ/ISMB se emit noi decizii de repartizare profesorilor din cabinetele de asistenta psihopedagogica pentru care se schimba structura unitatilor de invatamant in care sunt normate cabinetele interscolare de asistenta psihopedagogica.

(7) Prevederile alin. (6) se aplica si profesorilor-logopezi din cabinetele logopedice interscolare, in situatia diminuarii numarului de elevi/prescolari sub limita minima legala prevazuta la art. 207 alin. (10) din Legea nr. 198/2023, cu modificarile ulterioare.

(8) Cadrele didactice care beneficiaza de reducerea normei didactice de predare, fara diminuarea salariului, conform prevederilor legale in vigoare, depun cereri in perioada constituirii normei didactice de predare pentru personalul didactic de predare titular propriu, respectiv la inceputul lunii septembrie, pana la data inceperii cursurilor, de catre cadrele didactice incadrate ca urmare a derularii etapelor de mobilitate a personalului didactic de predare din invatamantul preuniversitar pentru anul scolar 2024-2025. Orele eliberate se ocupa numai pe perioada determinata in etapele ulterioare ale mobilitatii personalului didactic de predare din invatamantul preuniversitar, cu respectarea prevederilor prezentei Metodologii.
Dupa inceperea cursurilor, consiliile de administratie din unitatile de invatamant pot aproba cereri privind reducerea normei didactice de predare a cadrelor didactice, in conditiile art. 207 alin. (12) din Legea nr. 198/2023, cu modificarile ulterioare, cu avizul ISJ/ISMB.

(9) Infiintarea si reprofilarea in cadrul palatelor, cluburilor copiilor, cluburilor sportive scolare de noi cercuri, respectiv de noi discipline sau ramuri sportive se realizeaza pe baza acordului emis de Agentia Romana de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Preuniversitar si cu respectarea inregistrarii in Certificatul de Identitate Sportiva, de regula in perioada intocmirii proiectului planului de scolarizare.    

Sectiunea a 2-a
Conditii de ocupare a posturilor didactice/catedrelor constituite la nivelul unitatilor de invatamant preuniversitar/consortiilor


Art. 10 (1) Studentii si absolventii invatamantului preuniversitar si superior care opteaza pentru cariera didactica au obligatia respectarii conditiilor de ocupare prevazute la art. 176 alin. (1) din Legea nr. 198/2023, cu modificarile ulterioare, incepand cu anul 2027.

(2) In anul scolar 2024-2025, posturile didactice/catedrele din invatamantul preuniversitar se ocupa de absolventi cu diploma ai invatamantului liceal pedagogic sau ai unor scoli echivalente, ai invatamantului postliceal si ai invatamantului superior care indeplinesc conditiile de ocupare prevazute la art. 176 alin. (3)-(5), coroborate cu cele prevazute la art. 249 alin. (1), (3), (5)-(28) din Legea nr. 198/2023, cu modificarile ulterioare.

(3) Disciplina „Religie” poate fi predata de absolventi ai invatamantului superior cu specializari in concordanta cu Centralizatorul, in baza avizului emis de cultele religioase recunoscute oficial de stat, conform prevederilor art. 87 alin. (3) si 191 alin. (8) din Legea nr. 198/2023, cu modificarile ulterioare.

Art. 11 (1) In baza prevederilor art. 249 alin. (5), (6), (7), (8) si (16) din Legea nr. 198/2023, cu modificarile ulterioare, posturile didactice din invatamantul anteprescolar pot fi ocupate de:
a) absolventi cu diploma ai liceului pedagogic sau ai unei scoli echivalente cu specializarea „Educator-puericultor”, incadrati in functia didactica de educator;
b) absolventi cu diploma ai liceului pedagogic cu specializarea „Educatoare/Educator” sau „Invatator/Invatatoare” care au absolvit cursuri de educatie timpurie in cadrul proiectelor derulate de Ministerul Educatiei cu terti, incadrati in functia didactica de educator;    
c) absolventi cu diploma ai ciclului I de licenta cu specializarea „Pedagogia invatamantului primar si prescolar” care au absolvit cursuri de educatie timpurie in cadrul proiectelor derulate de Ministerul Educatiei cu terti, incadrati in functia didactica de profesor pentru educatie timpurie;
d) absolventi cu diploma ai unui program de studii universitare de masterat cu specializarea „Educatie timpurie” si care indeplinesc una dintre conditiile de pregatire psihopedagogica prevazute la art. 3 alin. (3), (5), (7) sau (8) ori a indeplinirii cerintei prevazute la art. 3 alin. (1) sau ai unui program de studii universitare de masterat didactic cu specializarea „Educatie timpurie”, organizat conform Metodologiei aprobate prin Ordinul ministrului educatiei si cercetarii nr. 4524/2020, cu modificarile ulterioare, incadrati in functia didactica de profesor pentru educatie timpurie.

(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), in baza prevederilor art. 249 alin. (5), (6), (13) si (15) din Legea nr. 198/2023, cu modificarile ulterioare:
a) personalul didactic de predare prevazut la art. 106 alin. (2) din cresele de stat arondate unitatilor de invatamant preuniversitar, precum si cel din cresele cu personalitate juridica, nearondate unei unitati de invatamant, pentru care autoritatile administratiei publice locale au calitatea de persoana juridica fondatoare, conform prevederilor Ordonantei de urgenta nr. 100/2021 pentru modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011 si abrogarea unor acte normative din domeniul protectiei sociale, aprobata cu modificari prin Legea nr. 17/2022, poate ocupa functia didactica de educator in invatamantul anteprescolar, incepand cu anul scolar 2024-2025, avand obligatia ca, pana la data de 1 septembrie 2028, sa finalizeze cu diploma studii care se incadreaza in prevederile art. 176 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 198/2023, cu modificarile ulterioare, ori intr-una dintre conditiile de studii prevazute la alin. (1);    
b) in vederea asigurarii personalului didactic necesar in cresele preluate in cadrul sistemului de educatie in baza prevederilor Ordonantei de urgenta nr. 100/2021, aprobata cu modificari prin Legea nr. 17/2022, in etapele de mobilitate a personalului didactic de predare pentru anul scolar 2024-2025, pot fi incadrati cu statut de cadru didactic calificat, in regim de plata cu ora, prin detasare sau pe perioada determinata si:
(i) absolventi cu diploma ai liceului pedagogic cu specializarea „Educatoare/Educator” sau „Invatator/Invatatoare” care vor absolvi cursuri de educatie timpurie pana la 1 septembrie 2027 in cadrul proiectelor derulate de Ministerul Educatiei cu terti, incadrati in functia didactica de educator;
(ii) absolventii cu diploma ai ciclului I de licenta cu specializarea „Pedagogia invatamantului primar si prescolar” care vor absolvi pana la 1 septembrie 2027 cursuri de educatie timpurie in cadrul proiectelor derulate de Ministerul Educatiei cu terti, incadrati in functia didactica de profesor pentru educatie timpurie  

(3) In conformitate cu prevederile art. 249 alin. (7), (8), (24) si (25) din Legea nr. 198/2023, cu modificarile ulterioare, posturile didactice din invatamantul prescolar pot fi ocupate de:
a) absolventi ai studiilor liceale pedagogice cu specializarea „Educatoare/Educator”, incadrati in functia didactica de educatoare;
b) absolventi ai colegiilor universitare de institutori cu specializari in concordanta cu Centralizatorul incadrati in functia didactica de educatoare;
c) absolventi ai colegiilor universitare de institutori sau ai altor scoli echivalente cu specializari in concordanta cu Centralizatorul si ai ciclului I de studii universitare de licenta incadrati in functia didactica de profesor pentru educatie timpurie;
d) absolventi cu diploma ai colegiului universitar de institutori cu specializari in concordanta cu Centralizatorul, care si-au echivalat invatamantul universitar realizat prin colegiul universitar de institutori cu ciclul I de studii universitare de licenta, conform art. 149 alin. (3) din Legea nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, incadrati in functia didactica de profesor pentru educatie timpurie;
e) absolventi ai ciclului I de studii universitare de licenta cu specializarea „Pedagogia invatamantului primar si prescolar” incadrati in functia didactica de profesor pentru educatie timpurie.

(4) In conformitate cu prevederile art. 249 alin. (1), (9), (10), (24) si (25) din Legea nr. 198/2023, cu modificarile ulterioare, posturile didactice din invatamantul primar pot fi ocupate de:
a) absolventi cu diploma ai studiilor liceale pedagogice sau ai unei scoli echivalente cu specializarea „Invatator/Invatatoare”, incadrati in functia didactica de invatator;
b) absolventi cu diploma ai colegiilor universitare de institutori cu specializari in concordanta cu Centralizatorul incadrati in functia didactica de invatator;
c) absolventi ai colegiilor universitare de institutori sau ai altor scoli echivalente cu specializari in concordanta cu Centralizatorul si ai ciclului I de studii universitare de licenta incadrati in functia didactica de profesor pentru invatamantul primar;  
d) absolventi cu diploma ai colegiului universitar de institutori sau ai altor scoli echivalente cu specializari in concordanta cu Centralizatorul, care si-au echivalat invatamantul universitar realizat prin colegiul universitar de institutori cu ciclul I de studii universitare de licenta, conform art.149 alin. (3) din Legea nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, incadrati in functia didactica de profesor pentru invatamantul primar;
e) absolventi ai ciclului I de studii universitare de licenta cu specializarea „Pedagogia invatamantului primar si prescolar” incadrati in functia didactica de profesor pentru invatamantul primar.

(5) Prin exceptie de la prevederile alin. (3) si (4), in conformitate cu prevederile art. 249 alin. (3) si (13) din Legea nr. 198/2023, cu modificarile ulterioare:
a) absolventii colegiilor universitare de institutori sau ai unor scoli echivalente cu specializari in concordanta cu Centralizatorul care, pana la data de 31 august 2023, au dobandit calitatea de titulari/debutanti prevazuti la art. 24 alin. (4) si (6)/angajati pe perioada viabilitatii postului in invatamantul prescolar sau primar raman incadrati in functia didactica de institutor si se salarizeaza corespunzator functiei de „institutor cu studii superioare de scurta durata”;
b) absolventii cu diploma ai liceului pedagogic cu specializarile „Educatoare/Educator” sau „Invatator/Invatatoare” si ai unei institutii de invatamant superior cu diploma de licenta care, pana la data de 31 august 2023, au dobandit calitatea de titulari/debutanti prevazuti la art. 24 alin. (4) si (6)/angajati pe perioada viabilitatii postului raman incadrati in invatamantul prescolar in functia didactica de profesor pentru educatie timpurie, iar in invatamantul primar in functia didactica de profesor pentru invatamantul primar;  

(6) Prevederile alin. (5) se aplica si personalului didactic de predare, corespunzator studiilor, care pe parcursul anului scolar 2023-2024, pana la data de 31 august 2024, dobandeste calitatea de titular/debutant prevazut la art. 24 alin. (4) si (6) in invatamantul preuniversitar particular.

(7) In invatamantul prescolar si primar alternativ trebuie indeplinite, dupa caz, conditiile de studii prevazute la alin. (3)-(6), precum si parcurgerea si finalizarea cel putin a unui modul pedagogic specific alternativei educationale, cu diploma/certificat/adeverinta.

Art. 12 (1) Orele de limbi moderne din invatamantul primar se atribuie astfel:
a) in norma didactica de predare a profesorilor titulari/debutanti prevazuti la art. 24 alin. (4) si (6)/angajati pe perioada viabilitatii postului, conform documentului de numire/transfer/repartizare pe post/catedra;
b) absolventilor colegiilor universitare de institutori sau profesorilor pentru invatamantul primar/invatatorilor de la grupa sau clasa respectiva, in cadrul activitatilor postului, daca fac dovada calificarii prin diploma de studii ori prin certificatul de competenta;
c) profesorilor care au specializari in profilul catedrei, in concordanta cu Centralizatorul, in norma didactica de predare, prin detasare sau in regim de plata cu ora;
d) absolventilor colegiilor universitare de institutori, profesorilor pentru invatamantul primar/invatatorilor de la alta grupa sau clasa, daca fac dovada calificarii prin diploma de studii ori prin certificatul de competenta, in regim de plata cu ora.

(2) Orele de limba materna pentru minoritatile nationale normate la clasele de nivel primar cu predare in limba romana se pot constitui in catedre, cu incadrarea stricta in numarul maxim de norme/posturi aprobat la nivelul ISJ/ISMB. Pe catedrele astfel constituite pot fi incadrati:
a) pe perioada nedeterminata/determinata, prin detasare sau in regim de plata cu ora, profesori de specialitate, absolventi cu diploma ai studiilor universitare care au inscrisa pe diploma de licenta/absolvire specializarea „Limba materna” a minoritatii nationale respective, conform Centralizatorului, cu indeplinirea uneia dintre conditiile de pregatire psihopedagogica prevazute la art. 3 alin. (3), (5), (7) sau (8) ori a indeplinirii cerintei prevazute la art. 3 alin. (1);  
b) pe perioada nedeterminata/determinata, prin detasare sau in regim de plata cu ora, absolventi cu diploma ai colegiilor universitare de institutori cu durata studiilor de 3-4 ani cu specializarea „Institutori-Limba materna” sau pe a caror diploma de absolvire nu este inscrisa si a doua specializare, dar care au mentionata in foaia matricola/suplimentul la diploma directia de studiu „Limba materna”;
c) pe perioada nedeterminata/determinata, prin detasare sau in regim de plata cu ora, absolventi cu diploma ai studiilor universitare de licenta cu specializarea „Pedagogia invatamantului primar si prescolar” care au mentionata in foaia matricola/suplimentul la diploma directia de studiu „Limba materna” sau care detin certificat de competenta pentru predarea limbii materne respective eliberat de o institutie de invatamant superior;
d) pe perioada determinata sau in regim de plata cu ora invatatori, profesori pentru invatamant primar sau absolventi ai colegiilor universitare de institutori care au sustinut in cadrul concursului national/judetean proba scrisa conform prevederilor art. 67 alin. (10) lit. c).

(3) In unitatea de invatamant in care nu exista personal didactic de predare de specialitate pentru predarea curriculumului de limba materna la invatamantul primar, conform alin. (2), orele de limba materna sunt predate, de regula, de invatatori, profesori, absolventi cu diploma ai colegiilor universitare de institutori de la clasa respectiva care cunosc limba materna, orele respective fiind retribuite prin plata cu ora. Consiliul de administratie al unitatii de invatamant decide care dintre profesorii pentru invatamant primar, invatatorii sau absolventii colegiilor universitare de institutori cunoscatori ai limbii materne respective pot preda limba materna si la alte clase din ciclul primar, in regim de plata cu ora.

(4) Educatoarele, profesorii pentru educatia timpurie, invatatorii, profesorii pentru invatamantul primar si absolventii colegiilor universitare de institutori incadrati in invatamantul prescolar/primar la grupe/clase cu predare in limbile minoritatilor nationale sunt remunerati, in regim de plata cu ora, pentru orele care depasesc numarul acestora prevazut in planurile-cadru de invatamant de la grupele/clasele cu predare in limba romana.   

(5) Educatoarele, profesorii pentru educatia timpurie, invatatorii, profesorii pentru invatamantul primar si absolventii colegiilor universitare de institutori incadrati in invatamantul prescolar/primar la grupe/clase cu predare in limbile minoritatilor nationale predau disciplinele „Comunicare in limba romana”, precum si „Limba si literatura romana” pe tot parcursul ciclului prescolar/primar.

(6) In unitatea de invatamant in care nu exista personal didactic de predare calificat pentru predarea disciplinei „Religie” la invatamantul primar, consiliul de administratie al unitatii de invatamant decide care dintre profesorii pentru invatamant primar sau absolventii colegiilor universitare de institutori calificati si abilitati in baza protocoalelor incheiate intre Ministerul Educatiei si cultele religioase recunoscute oficial de stat pot preda „Religia” la clase din ciclul primar, in regim de plata cu ora. Orele respective se platesc in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

(7) Orele de educatie fizica predate de profesorii pentru invatamant primar sau de absolventii colegiilor universitare de institutori ai claselor respective, care fac dovada specializarii in educatie fizica prin diploma de studii, sunt remunerate in sistem de plata cu ora.

(8) Incadrarea si salarizarea absolventilor colegiilor universitare de institutori pe orele de limbi moderne/materne, religie sau educatie fizica din invatamantul primar se realizeaza, dupa caz, conform prevederilor art. 6 alin. (2) lit. f) sau art. 6 alin. (3) lit. c).

Art. 13 (1) Conform prevederilor art. 176 alin. (5) si art. 249 alin. (3), (11)-(13) si (23) din Legea nr. 198/2023, cu modificarile ulterioare, posturile didactice/catedrele de profesor din invatamantul gimnazial, din invatamantul profesional si cele din palatele si cluburile copiilor pot fi ocupate, cu indeplinirea conditiei prevazute la art. 3 alin. (1) ori a uneia dintre conditiile de pregatire psihopedagogica prevazute la art. 3 alin. (3), (5), (7) sau (8), de:
a) absolventi cu diploma de licenta sau de absolvire ai unei institutii de invatamant superior ori ai unui colegiu pedagogic in profilul postului sau ai ciclului I de studii universitare de licenta si ai ciclului II de studii universitare de masterat in profilul postului;
b) absolventi ai programelor de conversie profesionala in profilul postului cu durata de minimum un an si jumatate sau cu minimum 90 de credite transferabile;
c) absolventi ai studiilor postuniversitare in profilul postului, cu durata de cel putin un an si jumatate sau cu minimum 90 de credite transferabile, aprobate de Ministerul Educatiei: studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare, studii postuniversitare de masterat;
d) absolventi ai studiilor universitare de masterat in profilul postului care se incadreaza in prevederile art. 9 alin. (2) lit. b) sau c). 

(2) In mod exceptional, in lipsa profesorilor de specialitate cu specializari prevazute la alin. (1), catedrele de limbi moderne/materne, de educatie plastica, de educatie muzicala, de educatie fizica si de religie din invatamantul gimnazial si din invatamantul profesional pot fi ocupate pe perioada determinata, prin detasare sau in regim de plata cu ora, de cadre didactice care au absolvit cu diploma colegii universitare de institutori cu a doua specializare in profilul catedrei sau colegii universitare de institutori, pe a caror diploma de absolvire nu este inscrisa si a doua specializare, dar care au mentionata in foaia matricola directia de studiu in a doua specializare: limba moderna/materna, muzica, desen, arte plastice sau educatie fizica, incadrati si salarizati, dupa caz, conform prevederilor art. 6 alin. (2) lit. f) sau art. 6 alin. (3) lit. c).

(3) Disciplina „Educatie economico-financiara” poate fi predata si de absolventii invatamantului universitar de lunga durata sau ai ciclului I de studii universitare de licenta care au inscrisa pe diploma de licenta specializarile „Filosofie”, „Ordine si siguranta publica”, „Drept”, „Stiinte juridice”, cu indeplinirea uneia dintre conditiile de pregatire psihopedagogica prevazute la art. 3 alin. (3), (5)-(8) ori a indeplinirii cerintei prevazute la art. 3 alin. (1).

(4) Orele de educatie tehnologica se desfasoara pe clase. Catedrele de „Educatie tehnologica” pot fi ocupate de:
a) profesori titulari pe catedre de educatie tehnologica in concordanta cu documentul de numire/transfer/repartizare pe post/catedra, absolventi cu diploma ai invatamantului superior cu specializarea „Educatie tehnologica” sau specializari in profilul tehnic, silvic, economic sau agricol;
b) absolventi cu diploma ai invatamantului superior cu specializarea „Educatie tehnologica”, in concordanta cu Centralizatorul, cu indeplinirea uneia dintre conditiile de pregatire psihopedagogica prevazute la art. 3 alin. (3), (5)-(8) ori a indeplinirii cerintei prevazute la art. 3 alin. (1), pe perioada nedeterminata sau determinata;
c) absolventi cu diploma ai invatamantului superior cu specializari in profilul tehnic, silvic, economic sau agricol, in concordanta cu Centralizatorul, cu indeplinirea uneia dintre conditiile de pregatire psihopedagogica prevazute la art. 3 alin. (3), (5)-(8) ori a indeplinirii cerintei prevazute la art. 3 alin. (1), pe perioada determinata. 

 (5) In lipsa profesorilor de specialitate prevazuti la alin. (4), catedrele de „Educatie tehnologica” pot fi ocupate de profesori titulari pe alte catedre, cu specializari in profilul tehnic, silvic, economic sau agricol, prin detasare sau in regim de plata cu ora, conform prezentei Metodologii.
Absolventii cu diploma ai invatamantului superior cu specializari in profilul tehnic, silvic, economic sau agricol, care nu sunt titulari, pot fi incadrati pe catedrele de „Educatie tehnologica”, in lipsa profesorilor de specialitate prevazuti la alin. (4), pe perioada determinata, cu indeplinirea uneia dintre conditiile de pregatire psihopedagogica prevazute la art. 3 alin. (3), (5)-(8) ori a indeplinirii cerintei prevazute la art. 3 alin. (1), fiind salarizati ca personal didactic de predare cu studii corespunzatoare postului.

(6) Optionalul integrat la nivelul mai multor arii curriculare la clasele V-VIII este predat de cadre didactice care au specializari care le confera dreptul de a preda discipline care intra in structura optionalului respectiv. Incadrarea cadrelor didactice pentru predarea optionalului integrat la nivelul mai multor arii curriculare se realizeaza de consiliul de administratie al unitatii de invatamant cu avizul comisiei de mobilitate a personalului didactic de predare din invatamantul preuniversitar constituite la nivelul ISJ/ISMB.

Art. 14 (1) Conform prevederilor art. 176 alin. (5) si art. 249 alin. (3), (11)-(13) si (23) din Legea nr. 198/2023, cu modificarile ulterioare, posturile didactice/catedrele de profesor in invatamantul liceal, clasele IX-XII/XIII, precum si in invatamantul postliceal sau in scoli de maistri, pot fi ocupate, cu indeplinirea uneia dintre conditiile de pregatire psihopedagogica prevazute la art. 3 alin. (6), (7) sau (8), de:
a) absolventi cu diploma de licenta ai unei institutii de invatamant superior de lunga durata sau echivalenta acesteia in profilul postului ori absolvirea cu diploma ai ciclului I de studii universitare de licenta si ai ciclului II de studii universitare de masterat in profilul postului;
b) absolventi ai programelor de conversie profesionala in profilul postului cu durata de minimum un an si jumatate sau cu minimum 90 de credite transferabile, efectuate dupa finalizarea cu diploma a studiilor universitare de lunga durata sau a ciclului II de studii universitare de masterat;
c) absolventi ai studiilor postuniversitare, cu durata de cel putin un an si jumatate sau cu minimum 90 de credite transferabile, aprobate de Ministerul Educatiei: studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare, studii postuniversitare de masterat;
d) absolventi ai studiilor universitare de masterat care se incadreaza in prevederile art. 9 alin. (2) lit. b) sau c).   
(2) In mod exceptional, in lipsa profesorilor de specialitate care indeplinesc conditiile de studii prevazute la alin. (1), dupa derularea etapelor de mobilitate conform Calendarului, pe catedrele din invatamantul liceal, clasele a IX-a si a X-a, pot fi incadrati, prin detasare, in regim de plata cu ora sau pe perioada determinata, absolventi ai ciclului I de studii universitare de licenta cu specializari in profilul postului, cu indeplinirea uneia dintre conditiile de pregatire psihopedagogica prevazute la art. 3 alin. (3) sau (5) ori a indeplinirii cerintei prevazute la art. 3 alin. (1).

Art. 15 (1) Disciplinele „Studii sociale”, „Literatura universala”, „Stiinte” si „Educatie artistica” din invatamantul liceal intra in norma de predare a absolventilor cu diploma ai ciclului I de studii universitare de licenta urmat de ciclul II de studii universitare de masterat/program de masterat didactic organizat conform Metodologiei aprobate prin Ordinul ministrului educatiei si cercetarii nr. 4524/2020, cu modificarile ulterioare, ai studiilor universitare de lunga durata, precum si a absolventilor cu diploma ai unor programe de conversie profesionala ori ai studiilor postuniversitare, cu durata de cel putin un an si jumatate sau cu minimum 90 de credite transferabile, aprobate de Ministerul Educatiei, studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare, studii postuniversitare de masterat sau care se incadreaza in prevederile art. 9 alin. (2) lit. b) sau c), cu specializari in concordanta cu Centralizatorul si indeplinirea uneia dintre conditiile de pregatire psihopedagogica prevazute la art. 3 alin. (6), (7) sau (8).

(2) Disciplinele „Educatie antreprenoriala” si „Economie aplicata” pot fi predate si de absolventii invatamantului universitar de lunga durata care au inscrisa pe diploma de licenta specializarea filosofie, cu indeplinirea uneia dintre conditiile de pregatire psihopedagogica prevazute la art. 3 alin. (6)-(8).

(3) Cadrele didactice titulare/angajate pe perioada viabilitatii pe catedre de „Filosofie” sau de „Filosofie-Studii sociale”, precum si cadrele didactice debutante prevazute la art. 24 alin. (4) si (6) repartizate pe catedre de „Filosofie” sau de „Filosofie-Studii sociale” aflate in imposibilitatea constituirii catedrelor cu ore in specialitate, conform documentului de numire/transfer/repartizare, isi pot constitui/completa norma didactica de predare si cu ore de „Educatie antreprenoriala”, „Economie” sau „Economie aplicata”, cu conditia sa fi avut in incadrare, in anii ulteriori titularizarii/repartizarii, ore la aceste discipline, precum si cu ore de „Psihologie” sau „Sociologie”. Cadrele didactice titulare/angajate pe perioada viabilitatii pe catedre de „Sociologie” sau de „Sociologie-Studii sociale”, precum si cadrele didactice debutante prevazute la art. 24 alin. (4) si (6) repartizate pe catedre de „Sociologie” sau de „Sociologie-Studii sociale” aflate in imposibilitatea constituirii catedrelor cu ore in specialitate, conform documentului de numire/transfer/repartizare, isi pot constitui/completa norma didactica de predare si cu ore de „Filosofie”, „Psihologie” sau „Logica, argumentare si comunicare”. Cadrele didactice titulare/angajate pe perioada viabilitatii pe catedre de „Psihologie” sau de „PsihologieStudii sociale”, precum si cadrele didactice debutante prevazute la art. 24 alin. (4) si (6) repartizate pe catedre de „Psihologie” sau de „PsihologieStudii sociale” aflate in imposibilitatea constituirii catedrelor cu ore in specialitate, conform actului de numire/transfer/repartizare, isi pot constitui/completa norma didactica de predare si cu ore de „Filosofie”, „Sociologie” sau „Logica, argumentare si comunicare”.   

(4) Prevederile alin. (3) se aplica si pentru profesorii din cabinetele scolare/interscolare de asistenta psihopedagogica la stabilirea celor 2-4 ore/saptamana de predare in specialitate. 

(5) Cadrului didactic titular pe o catedra de „Informatica”, potrivit documentului de numire/transfer/repartizare pe post/catedra, i se poate constitui, la cerere, norma didactica de predare, la nivelul unitatii/unitatilor de invatamant in care este titular, si cu ore de „Tehnologia informatiei si a comunicatiilor”, „Tehnologia informatiei si a comunicatiilor si utilizarea tehnicii de calcul”, „Elemente de statistica si informatica medicala” sau „Procesarea computerizata a imaginii”. Cadrului didactic titular pe o catedra de „Tehnologia informatiei si a comunicatiilor” sau de „Tehnologia informatiei si a comunicatiilor si utilizarea tehnicii de calcul” ori de „Elemente de statistica si informatica medicala”, potrivit documentului de numire/transfer/repartizare pe post/catedra, care indeplineste conditiile de studii pentru ocuparea unei catedre de „Informatica” in concordanta cu Centralizatorul, i se poate constitui, la cerere, norma didactica de predare, la nivelul unitatii/unitatilor de invatamant in care este titular, si cu ore de „Informatica” sau de „Procesarea computerizata a imaginii”.

(6) Personalul didactic de predare titular pe un post/catedra de „Corepetitor”/„Acompaniament” din liceele vocationale, din unitatile cu invatamant integrat si suplimentar de arta ori din palatele si cluburile copiilor/Palatul National al Copiilor ramane incadrat ca personal didactic de predare titular, in conformitate cu documentul de numire/transfer/repartizare pe post/catedra, in aceeasi unitate de invatamant, si beneficiaza de toate drepturile legale prevazute pentru personalul didactic de predare titular in sistemul de invatamant preuniversitar.

Art. 16 (1) Conform prevederilor art. 176 alin. (5) si art. 249 alin. (3), (11)-(13) si (23) din Legea nr. 198/2023, cu modificarile ulterioare, catedrele de pregatire-instruire practica din invatamantul liceal, din invatamantul profesional si din invatamantul postliceal/scolile de maistri pot fi ocupate de:  
a) absolventi cu specializari in profilul postului care au finalizat cu diploma studii universitare de lunga durata, programe de conversie profesionala ori studii postuniversitare cu durata de cel putin un an si jumatate sau cu minimum 90 de credite transferabile, aprobate in acest scop de Ministerul Educatiei, studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare, studii postuniversitare de masterat sau studii care se incadreaza in prevederile art. 9 alin. (2) lit. b) sau c), ciclul I de studii universitare de licenta, ciclul I de studii universitare de licenta urmat de ciclul II de studii universitare de masterat, cu conditia indeplinirii uneia dintre cerintele de pregatire psihopedagogica prevazute la art. 3 alin. (3), (5)-(8) ori a cerintei prevazute la art. 3 alin. (1) sau de absolventi cu specializari in profilul postului care au finalizat cu diploma ciclul I de studii universitare de licenta urmat de un program de masterat didactic organizat conform Metodologiei aprobate prin Ordinul ministrului educatiei si cercetarii nr. 4524/2020, cu modificarile ulterioare, incadrati in functia didactica de profesor de instruire practica si salarizarea corespunzatoare nivelului de studii, pentru functia didactica de „profesor cu studii superioare de lunga durata”;
b) absolventi cu diploma ai studiilor universitare de scurta durata cu specializari in profilul postului si cu indeplinirea uneia dintre conditiile de pregatire psihopedagogica prevazute la art. 3 alin. (3), (5), (7) sau (8) ori a indeplinirii cerintei prevazute la art. 3 alin. (1), incadrati in functia didactica de profesor de instruire practica si salarizarea corespunzatoare nivelului de studii, pentru functia didactica de „profesor cu studii superioare de scurta durata”;
c) absolventi cu diploma ai scolilor postliceale sau ai scolilor de maistri cu specializari in profilul postului si cu indeplinirea uneia dintre conditiile de pregatire psihopedagogica prevazute la art. 3 alin. (3), (4) sau (8) ori a indeplinirii cerintei prevazute la art. 3 alin. (1), incadrati in functia didactica de maistru-instructor si salarizarea corespunzatoare nivelului de studii, pentru functia didactica de „maistru - instructor”.
d) absolventi cu diploma ai unei scoli postliceale sau scoli de maistri cu specializari in profilul postului si cu diploma de absolvire sau de licenta ai invatamantului superior intr-un alt domeniu, cu indeplinirea uneia dintre conditiile de pregatire psihopedagogica prevazute la art. 3 alin. (3), (4) sau (8) ori a indeplinirii cerintei prevazute la art. 3 alin. (1) care, pana la data de 31 august 2023, au dobandit calitatea de titulari in invatamantul preuniversitar/debutanti prevazuti la art. 24 alin. (4) si (6)/angajati pe perioada viabilitatii postului, incadrati in functia didactica de institutor cu studii superioare de scurta sau lunga durata, dupa caz, cu salarizarea corespunzatoare nivelului de studii, pentru functia de „institutor cu studii superioare de scurta sau lunga durata”.   

(2) Prevederile alin. (1) lit. d) se aplica si personalului didactic de predare care pe parcursul anului scolar 2023-2024, pana la data de 31 august 2024, dobandeste calitatea de titular/debutant prevazut la art. 24 alin. (4) si (6) in invatamantul preuniversitar particular.

(3) Norma didactica de predare-invatare, de instruire practica si de evaluare curenta a elevilor in clasa pentru cadrele didactice care au finalizat cu diploma studii universitare/postuniversitare/de conversie profesionala, studii postliceale sau scoli de maistri, incadrate pe catedre de pregatire-instruire practica in functia didactica de profesor de instruire practica sau de maistru-instructor este de 24 ore pe saptamana, respectiv de 20 ore pe saptamana in invatamantul special, indiferent de nivelul studiilor.

(4) Incepand cu data de 1 septembrie 2027 pot opta pentru cariera didactica, in vederea incadrarii pe catedre de pregatire-instruire practica, absolventii cu diploma ai scolilor postliceale sau ai scolilor de maistri, care au absolvit invatamantul liceal cu diploma de bacalaureat. 

(5) Orele de laborator tehnologic din invatamantul profesional/liceal/postliceal se includ in catedrele de discipline tehnologice si sunt predate de profesori de specialitate, cu respectarea prevederilor art. 14 alin. (1) si a prevederilor art. 207 alin. (4) lit. d) din Legea nr. 198/2023, cu modificarile ulterioare, respectiv a prevederilor art. 207 alin. (4) lit. h) din Legea nr. 198/2023, cu modificarile ulterioare, pentru invatamantul special. 

(6) Incadrarea cadrelor didactice pe catedrele de laborator tehnologic si de pregatire-instruire practica se realizeaza in functie de modul de organizare a acestei activitati pe niveluri de invatamant, cu respectarea prevederilor alin. (1)-(3) si art. 14 alin. (1) si (2). Activitatile de laborator tehnologic si de pregatire-instruire practica se efectueaza in conditiile legii.    

(7) Orele de laborator tehnologic si de instruire practica predate in cadrul stagiilor de pregatire practica pentru dobandirea calificarii profesionale de nivel 3 dupa finalizarea traseului educational corespunzator din cadrul Programului „A doua sansa“ - invatamant secundar pot fi incluse in norma didactica de predare sau atribuite in regim de plata cu ora, dupa caz.

(8) Pe parcursul unui an scolar, un profesor de specialitate poate avea in incadrare cel mult o clasa de elevi care efectueaza stagiul de pregatire practica prevazut la alin. (7). Orele vacante de laborator tehnologic si de instruire practica din cadrul stagiilor de pregatire practica prevazute la alin. (7) se ocupa doar pe perioada determinata. 

(9) Catedrele de pregatire/instruire practica din domeniul „Transporturi/Conducerea autovehiculelor” pot fi ocupate de absolventi ai invatamantului superior/postliceal, cu avizul Inspectoratului General al Politiei (IGP)/Autoritatii Rutiere Romane (ARR), avand oricare din specializarile care le confera dreptul de a ocupa catedre de pregatire/instruire practica, in concordanta cu Centralizatorul.   

Art. 17 (1) Posturile de profesor in centre si cabinete scolare/interscolare de asistenta psihopedagogica arondate la unitati de invatamant de nivel prescolar, primar, gimnazial sau profesional pot fi ocupate de absolventi cu diploma ai invatamantului superior, cu specializari in concordanta cu Centralizatorul.

(2) Posturile de profesor in centre si cabinete scolare/interscolare de asistenta psihopedagogica arondate la unitati de invatamant de nivel liceal/postliceal, unitati de invatamant avand clase pregatitoare-XII/XIII sau clase V-XII/XIII pot fi ocupate de absolventi ai invatamantului superior, cu specializari in concordanta cu Centralizatorul, care indeplinesc conditiile de studii prevazute la art. 14 alin. (1). 

(3) Pana la data de 1 septembrie 2028, profesorii incadrati in cadrul CJRAE/CMBRAE sau in cabinetele de asistenta psihopedagogica in baza studiilor universitare de lunga/scurta durata sau a ciclului I de studii universitare cu una dintre specializarile „Asistenta sociala”, „Antropologie”, „Resurse umane” sau „Sociologie” din profilul/domeniul „Asistenta sociala”, „Sociologie”, „Sociopsihopedagogie” sau „Teologie” ori ai ciclului I de studii universitare cu una dintre specializarile „Asistenta sociala”, „Antropologie”, „Pedagogia invatamantului primar si prescolar”, „Resurse umane” sau „Sociologie”, din profilul/domeniul „Asistenta sociala”, „Sociologie” sau „Stiinte ale educatiei” si ai unui program de studii universitare de masterat din domeniul „Asistenta sociala” sau „Sociologie” au obligatia absolvirii unui program de studii universitare de masterat cu specializarea „Consiliere scolara si in cariera”. 

(4) Posturile didactice de profesor-logoped din centrele logopedice interscolare si din cabinetele scolare/interscolare pot fi ocupate de absolventi cu diploma ai invatamantului superior cu specializari in concordanta cu Centralizatorul. 

Art. 18 (1) Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor din invatamantul special, personalul didactic de predare trebuie sa indeplineasca, dupa caz, conditiile de studii prevazute la art. 11, art. 13 alin. (1) sau (2), art. 14 alin. (1) sau (2), art. 16, iar pentru alte specializari decat cele psihopedagogice prevazute in anexa nr. 16 este necesar si un stagiu atestat de pregatire teoretica si practica in educatie speciala. 

(2) Posturile didactice/catedrele din invatamantul special pot fi ocupate de absolventi ai invatamantului liceal pedagogic/postliceal/superior cu specializari in concordanta cu Centralizatorul care indeplinesc conditiile prevazute la alin. (1). 

(3) Pentru clasele/grupele/unitatile de invatamant special in care se utilizeaza curriculum-ul scolii de masa sau curriculum-ul scolii de masa adaptat, posturile didactice/catedrele se constituie pe discipline, conform planurilor-cadru in vigoare si se ocupa cu respectarea prevederilor prezentei Metodologii de absolventi ai invatamantului postliceal/superior cu specializari in concordanta cu Centralizatorul care indeplinesc conditiile prevazute la alin. (1).   

(4) Posturile de profesor preparator (nevazator) din invatamantul special pot fi ocupate de profesori nevazatori care indeplinesc pentru gimnaziu conditiile de studii prevazute la art. 13 alin. (1) si conditiile prevazute la alin. (1) privind stagiul atestat de pregatire teoretica si practica in educatie speciala, respectiv pentru liceu conditiile de studii prevazute la art. 14 alin. (1) si conditiile prevazute la alin. (1) privind stagiul atestat de pregatire teoretica si practica in educatie speciala. 

(5) In mod exceptional, in lipsa absolventilor care indeplinesc conditiile prevazute la alin. (4), posturile de profesor preparator (nevazator) din invatamantul special liceal, clasele a IX-a si a X-a, pot fi ocupate pe perioada determinata de profesori nevazatori care indeplinesc conditiile prevazute la art. 14 alin. (2) si conditiile prevazute la alin. (1) privind stagiul atestat de pregatire teoretica si practica in educatie speciala. 

(6) In situatia in care nu exista nici un candidat nevazator, postul de profesor preparator (nevazator) poate fi ocupat pe perioada determinata si de alte cadre didactice care indeplinesc conditiile de studii prevazute la alin. (3) si (4). 

(7) Disciplinele religie, educatie fizica si activitati sportive si limbile moderne prevazute in planurile-cadru de la clasele/grupele/unitatile de invatamant special sunt predate de cadre didactice de specialitate cu specializari in concordanta cu Centralizatorul care indeplinesc conditiile prevazute la alin. (1), conform prevederilor art. 87 alin. (3), art. 191 alin. (8) si art. 208 alin. (1), (2), (4) si (7) din Legea nr. 198/2023, cu modificarile ulterioare. Disciplinele din aria curriculara „tehnologii” si activitatile de pre-profesionalizare la clasele a IX-a si a X-a din invatamantul special gimnazial, precum si pregatirea-instruirea practica in invatamantul special profesional si liceal sunt desfasurate de cadrele didactice de specialitate cu specializari in concordanta cu Centralizatorul care indeplinesc conditiile prevazute la alin. (1). 

(8) Cadrele didactice titulare in invatamantul special pe posturi de profesor itinerant/de sprijin, de profesor-psihopedagog, de profesorpsiholog sau de profesor logoped, care nu au specializari in concordanta cu Centralizatorul, au obligatia de a urma studii universitare sau programe de conversie profesionala cu specializari in psihopedagogie speciala, psihologie, pedagogie ori studii universitare de masterat in domeniile psihologie sau stiintele educatiei, in concordanta cu Centralizatorul pentru invatamant special. 

(9) Cadrele didactice titulare in invatamantul special pe posturi de profesor itinerant/de sprijin care, pana la data solutionarii restrangerilor de activitate conform Calendarului, nu fac dovada finalizarii cu diploma a programelor de studii prevazute la alin. (8), intra in restrangere de activitate fiind transferate pe posturi didactice/catedre in specialitate, in concordanta cu Centralizatorul. In situatia in care, dupa derularea etapelor de mobilitate a personalului didactic de predare din invatamantul preuniversitar, conform Calendarului, posturile didactice ale acestora nu se ocupa cu personal didactic de predare calificat, conform Centralizatorului, cadrele didactice respective raman, cu acordul acestora, incadrate prin detasare in interesul invatamantului pentru restrangere nesolutionata pe posturile respective. In etapele de mobilitate a personalului didactic de predare din invatamantul preuniversitar, cadrele didactice titulare in invatamantul special pe posturi de profesor itinerant/de sprijin, care nu fac dovada finalizarii cu diploma a programelor de studii prevazute la alin. (8), pot ocupa numai posturi didactice/catedre in specialitate, in concordanta cu Centralizatorul.    

(10) In mod exceptional, in lipsa personalului didactic de predare de specialitate cu studii conform alin. (1)-(8), dupa derularea etapelor de mobilitate a personalului didactic de predare din invatamantul preuniversitar, conform Calendarului, in invatamantul special pot fi incadrati pe perioada determinata cu statut de personal didactic de predare calificat:
a) absolventi ai invatamantului superior care au inscrisa pe diploma specializarile limba romana sau limba si literatura romana pe posturi de profesor-psihopedagog, de profesor-psiholog sau de profesor-logoped;
b) oricare dintre absolventii institutiilor de invatamant superior, cu specializari dobandite in cadrul ciclului II de studii universitare de masterat sau in cadrul invatamantului universitar de lunga durata, cu indeplinirea uneia dintre conditiile de pregatire psihopedagogica prevazute la art. 3 alin.(6)-(8) ori a indeplinirii cerintei prevazute la art. 3 alin. (1), care indeplinesc si conditiile prevazute la alin. (1) privind stagiul atestat de pregatire teoretica si practica in educatie speciala, pe posturile de profesor itinerant si de sprijin si posturile de profesor de psihopedagogie speciala pentru o catedra de educatie speciala de la orice nivel;
c) oricare din absolventii institutiilor de invatamant superior, cu indeplinirea uneia dintre conditiile de pregatire psihopedagogica prevazute la art. 3 alin. (5)-(8) ori a indeplinirii cerintei prevazute la art. 3 alin. (1), care indeplinesc si conditiile prevazute la alin. (1) privind stagiul atestat de pregatire teoretica si practica in educatie speciala, cu exceptia absolventilor colegiilor universitare de institutori, pe posturile de profesor itinerant si de sprijin de nivel profesional, gimnazial, primar sau prescolar, precum si pe posturile de profesor de psihopedagogie speciala pentru o catedra de educatie speciala.

(11) Cadrele didactice titulare in invatamantul special care nu indeplinesc conditia prevazuta la alin. (1) privind stagiul atestat de pregatire teoretica si practica in educatie speciala intra in restrangere de activitate.   

(12) Pentru cadrele didactice titulare in invatamantul special pe posturi de profesor-educator se recomanda sa urmeze studii universitare/postuniversitare/programe de conversie profesionala cu specializari in psihopedagogie speciala, psihologie, pedagogie ori studii universitare de masterat in domeniile psihologie sau stiintele educatiei, in concordanta cu Centralizatorul pentru invatamant special. 

Art. 19 (1) Norma didactica de predare a personalului didactic de predare din cluburile sportive scolare: profesor, antrenor, profesorantrenor este de 18 ore pe saptamana si se constituie conform Regulamentului privind organizarea si functionarea cluburilor sportive scolare, aprobat prin Ordinul ministrului educatiei nr. 6224/2023. Posturile didactice/catedrele din cluburile sportive scolare si din unitatile de invatamant in care sunt organizate clase cu program sportiv pot fi ocupate de:
a) profesori care se incadreaza in conditiile de studii prevazute la art. 13 alin. (1) pentru clase cu program sportiv de nivel gimnazial, respectiv cele prevazute la art. 14 alin. (1) pentru clase cu program sportiv de nivel liceal, cu specializari in domeniile educatie fizica si sport/cultura fizica si sport/stiinta sportului si educatiei fizice/stiintele motricitatii umane si care dovedesc indeplinirea conditiei suplimentare a specializarii, in cadrul studiilor universitare, in ramura de sport/disciplina sportiva solicitata;
b) antrenori in cluburile sportive scolare, absolventi cu diploma ai unui liceu si ai unei scoli de antrenori autorizate sa functioneze provizoriu/acreditate ori ai unei institutii de invatamant postliceal sau superior de profil autorizate sa functioneze provizoriu/acreditate, cu specializari in ramura de sport/disciplina sportiva solicitata si absolvirea unui curs in domeniul psihopedagogic si metodic, conform art. 3 alin. (4), pentru absolventii cu diploma de absolvire/certificat de competente ai invatamantului postliceal, respectiv conform art. 3 alin. (5), pentru absolventii cu diploma ai invatamantului superior sau indeplinirea uneia dintre conditiile prevazute la art. 3 alin. (1), (3), (6), (7) sau (8), dupa caz.
c) profesori-antrenori in cluburile sportive scolare care se incadreaza in conditiile de studii prevazute la art. 13 alin. (1) sau art. 14 alin. (1), cu specializari in domeniile educatie fizica si sport/cultura fizica si sport/stiinta sportului si educatiei fizice/stiintele motricitatii umane si care au dobandit specializari in ramura de sport/disciplina sportiva solicitata prin absolvirea unei scoli de antrenori autorizate sa functioneze provizoriu/acreditate ori a unei institutii de invatamant postliceal sau superior de profil autorizate sa functioneze provizoriu/acreditate.    

(2) Vacantarea posturilor de antrenor, profesor-antrenor si a altor posturi de specialitate/coordonare, precum si recrutarea, selectia, incadrarea, activitatea antrenorilor, profesorilor-antrenori si a personalului care indeplineste functii de specialitate/coordonare in centrele nationale de excelenta pentru pregatirea elevilor la disciplinele sportive sunt reglementate de regulamentele specifice in vigoare.
(3) Vacantarea posturilor didactice, recrutarea, selectia, incadrarea si activitatea personalului didactic de predare din centrele judetene de excelenta/Centrul Municipiului Bucuresti de Excelenta sunt reglementate de Regulamentul de organizare si functionare a centrelor judetene de excelenta/Centrului Municipiului Bucuresti de Excelenta, aprobat prin ordin al ministrului educatiei, in vigoare. 

(4) Pe posturile didactice/catedrele din palatele si cluburile copiilor si elevilor/Palatul National al Copiilor se incadreaza: invatatori, antrenori, maistri-instructori, maistri-coregrafi, absolventi ai colegiilor universitare de institutori si profesori cu specializari in profilul postului. Norma didactica de predare a personalului didactic de predare din palatele si cluburile copiilor si elevilor/Palatul National al Copiilor se constituie conform Regulamentului privind organizarea si functionarea palatelor si cluburilor copiilor, aprobat prin Ordinul ministrului educatiei nr. 6224/2023, si se stabileste in functie de nivelul studiilor, dupa cum urmeaza:
a) 24 de ore pe saptamana pentru absolventi cu diploma ai liceului pedagogic sau ai unei alte scoli echivalente cu specializarea „Invatatoare/ Invatator” si absolventii colegiilor universitare de institutori cu diploma de absolvire in profilul postului, incadrati in functia didactica de invatator/ invatatoare;
b) 24 de ore pe saptamana absolventi ai scolilor postliceale/de maistri cu diploma in profilul postului si indeplinirea uneia dintre conditiile de pregatire psihopedagogica prevazute la art. 3 alin. (3), (4) sau (8) ori a indeplinirii cerintei prevazute la art. 3 alin. (1), incadrati in functia didactica de maistru-instructor sau de antrenor;
c) 24 de ore pe saptamana pentru maistri-instructori absolventi cu diploma ai unei scoli postliceale sau scoli de maistri cu specializari in profilul postului si cu diploma de absolvire sau de licenta ai invatamantului superior intr-un alt domeniu, cu indeplinirea uneia dintre conditiile de pregatire psihopedagogica prevazute la art. 3 alin. (3), (4) sau (8) ori a indeplinirii cerintei prevazute la art. 3 alin. (1) care, pana la data de 31 august 2023, au dobandit calitatea de titulari in invatamantul preuniversitar/debutanti prevazuti la art. 24 alin. (4) si (6)/angajati pe perioada viabilitatii postului, incadrati in functia didactica de institutor cu studii superioare de scurta sau lunga durata, dupa caz, cu salarizarea corespunzatoare nivelului de studii, pentru functia de „institutor cu studii superioare de scurta sau lunga durata”;   
d) 24 ore pe saptamana pentru absolventi ai colegiilor universitare de institutori sau ai altor scoli echivalente care, pana la data de 31 august 2023, au dobandit calitatea de titulari in invatamantul preuniversitar/debutanti prevazuti la art. 24 alin. (4) si (6)/angajati pe perioada viabilitatii postului cu diploma de absolvire in profilul postului, incadrati in functia didactica de institutor, cu salarizarea corespunzatoare nivelului de studii de institutor cu studii superioare de scurta durata;
e) 18 ore pe saptamana pentru absolventi ai invatamantului superior cu diploma de absolvire sau de licenta in profilul postului si cu indeplinirea uneia dintre conditiile de pregatire psihopedagogica prevazute la art. 3 alin. (3), (5), (7) sau (8) ori a indeplinirii cerintei prevazute la art. 3 alin. (1), incadrati, in raport cu nivelul studiilor, in functia didactica de profesor cu studii superioare de scurta durata sau studii superioare de lunga durata.
(5) Incepand cu data de 1 septembrie 2027 pot opta pentru cariera didactica, in vederea incadrarii in functia didactica de antrenor, absolventii cu diploma ai scolilor postliceale, care au absolvit invatamantul liceal cu diploma de bacalaureat.

Art. 20 (1) Activitatile specifice functiei de management al clasei se organizeaza si se desfasoara la toate clasele si formele de invatamant din invatamantul preuniversitar, in conformitate cu precizarile Ministerului Educatiei.
(2) Profesorii din cabinetele de asistenta psihopedagogica/cabinetele logopedice scolare/interscolare, precum si profesorii itineranti/de sprijin pot desfasura activitati specifice de management al clasei la solicitarea conducerilor unitatilor de invatamant in care isi desfasoara activitatea. 

(3) Personalul didactic de conducere, indrumare si control din invatamantul de stat nu poate desfasura activitati de management al clasei. In situatii exceptionale, cand la nivelul unei unitati de invatamant special nu exista suficiente cadre didactice calificate care pot desfasura activitati de management al clasei, activitatile specifice pot fi preluate si de personalul didactic de conducere din unitatea de invatamant respectiva, la propunerea consiliului de administratie al unitatii de invatamant, cu aprobarea consiliului de administratie al ISJ/ISMB.

(4) In alte situatii, cu exceptia celor prevazute la alin. (3), daca la nivelul unei unitati de invatamant nu exista suficiente cadre didactice calificate, cadrele didactice calificate din unitatea de invatamant respectiva pot desfasura activitati de management al clasei si la doua formatiuni de studiu, conform hotararii consiliul de administratie al unitatii de invatamant, cu respectarea prevederilor alin. (5).
 
(5) Majorarea de 10% a salariului de baza pentru activitatea de management al clasei se acorda, conform reglementarilor in vigoare, la toate formele de invatamant. La forma de invatamant cu frecventa redusa majorarea salariala pentru activitatea de management al clasei, conform prevederilor legale in vigoare, se acorda doar pentru lunile in care se organizeaza sesiuni de predare-evaluare. Fiecare cadru didactic sau de conducere, in cazul unitatilor de invatamant special in conditiile alin. (3), care desfasoara activitati de management al clasei, beneficiaza de o singura indemnizatie de 10% aplicata salariului de baza, calculata conform prevederilor legale.   

(6) Absolventii colegiilor universitare de institutori care si-au echivalat invatamantul universitar realizat prin colegiul universitar de institutori, cu ciclul I de studii universitare de licenta, conform art. 149 alin. (3) din Legea nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, si profesorii pentru invatamantul primar si pentru educatie timpurie, absolventi doar ai ciclului I de licenta cu specializarea „Pedagogia invatamantului primar si prescolar”, care indeplinesc functii de conducere la nivelul unitatilor de invatamant, de director sau de director adjunct si desfasoara integral activitatile de predare-invatare-evaluare aferente postului de la clasa/grupa de invatamant primar/prescolar, beneficiaza fara niciun alt demers administrativ, in mod automat, atat de salariul aferent functiei de conducere, cat si de majorarea de 10% a salariului de baza pentru activitatea de management al clasei, similar invatatorilor, educatoarelor, profesorilor pentru educatie timpurie sau pentru invatamantul primar. 

Art. 21 (1) Pentru profesorii documentaristi, activitatea si norma didactica de predare se stabilesc potrivit Regulamentului de organizare si functionare a bibliotecilor scolare si a centrelor de documentare si informare, aprobat prin ordin al ministrului educatiei, in vigoare. 

(2) Posturile didactice de profesor documentarist pot fi ocupate de absolventi ai invatamantului superior care se incadreaza in conditiile de studii prevazute la art. 13 alin. (1), cu specializari in profilul postului in concordanta cu Centralizatorul. 

Art. 22 (1) Pot desfasura activitati de mentorat pentru asigurarea formarii initiale si a insertiei profesionale a cadrelor didactice, membrii Corpului de mentorat si licentiere in cariera didactica selectati in baza Metodologiei aprobate prin ordin al ministrului educatiei. Incadrarea personalului didactic de predare care desfasoara activitate de mentorat se realizeaza cu respectarea prevederilor art. 207 alin. (4) lit. e) si g), alin. (5) si (7) din Legea nr. 198/2023, cu modificarile ulterioare. 

(2) Vacantarea posturilor didactice, recrutarea, selectia, incadrarea, activitatea si norma didactica a personalului didactic de predare din casa corpului didactic sunt reglementate de Regulamentul de organizare si functionare a caselor corpului didactic, aprobat prin Ordinul ministrului, educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 5554/2011.  

Sectiunea a 3-a
Incadrarea personalului didactic de predare pe posturi didactice/catedre constituite la nivelul unitatilor de invatamant
preuniversitar/consortiilor


Art. 23 (1) Constituirea posturilor didactice/catedrelor si incadrarea personalului didactic de predare in invatamantul preuniversitar se realizeaza asigurandu-se cu prioritate continuitatea activitatii didactice de predare la aceleasi clase sau grupe de elevi, inclusiv pentru directorii si directorii adjuncti, numiti prin concurs, care-si desfasoara obligatia de predare in unitatea de invatamant in care sunt titulari. 

(2) Continuitatea activitatii didactice de predare la aceleasi clase sau grupe de elevi poate fi intrerupta ca urmare a reducerii de activitate, a participarii cadrului didactic la etapele de mobilitate a personalului didactic de predare din invatamantul preuniversitar, in situatia rezervarii/degrevarii postului didactic/catedrei, la incetarea de drept a contractului individual de munca, potrivit legii, in situatia reorganizarii sau a desfiintarii unitatii de invatamant, precum si in alte situatii speciale aprobate de consiliul de administratie al unitatii de invatamant, cu avizul ISJ/ISMB. 

(3) Cadrelor didactice titulare aflate in situatiile prevazute la art. 184, art. 221 alin. (1), art. 227 alin. (2) din Legea nr. 198/2023, cu modificarile ulterioare, precum si cadrelor didactice titulare detasate li se rezerva posturile didactice/catedrele. De acelasi drept beneficiaza si cadrele didactice titulare desemnate de federatiile sindicale reprezentative din invatamant, ca urmare a participarii la procesul de monitorizare si evaluare a calitatii sistemului de invatamant, aprobate prin ordin al ministrului educatiei.   

(4) Cadrele didactice care au ocupat, prin concurs, functii de director sau de director adjunct in alte unitati de invatamant decat cele in care sunt titulare pot opta, in perioada de constituire a posturilor didactice/catedrelor si incadrare a personalului didactic de predare, pentru efectuarea obligatiei de predare in unitatea de invatamant in care sunt numite in functia de conducere, daca exista posturi didactice/catedre vacante incomplete in specialitate. Optiunea se adreseaza, in scris, comisiei judetene/a municipiului Bucuresti de mobilitate, care identifica si propune posturile didactice/catedrele vacante incomplete care pot asigura efectuarea obligatiei de predare. In baza propunerii comisiei judetene/a municipiului Bucuresti de mobilitate, inspectorul scolar general al ISJ/ISMB emite decizia pentru efectuarea obligatiei de predare de catre cadrele didactice care au ocupat, prin concurs, functii de director sau de director adjunct in alte unitati de invatamant decat cele in care sunt titulare, in unitatea de invatamant in care sunt numite in functia de conducere. 

(5) In situatia in care cadrele didactice care au ocupat, prin concurs, functii de director sau de director adjunct in alte unitati de invatamant decat cele in care sunt titulare si nu au posibilitatea de a efectua obligatia de predare in unitatile de invatamant in care sunt titulare sau in unitatea de invatamant in care sunt numite in functia de conducere conform alin. (4), comisia judeteana/a municipiului Bucuresti de mobilitate identifica posturile didactice/catedrele incomplete care pot asigura efectuarea obligatiei de predare in unitati de invatamant apropiate si publica aceste posturi cu mentiunea „Post pentru stabilirea obligatiei de predare director/director adjunct”. In etapa de detasare in interesul invatamantului, conform Calendarului, inspectorul scolar general al ISJ/ISMB emite decizia de detasare in interesul invatamantului a cadrelor didactice respective pe posturile didactice/catedrele incomplete. 

(6) In etapa de incadrare a personalului didactic de predare titular, cadrele didactice titulare in invatamantul preuniversitar, care beneficiaza de rezervarea postului didactic de predare/catedrei in baza prevederilor art. 184 alin. (1) si (2) din Legea nr. 198/2023, cu modificarile ulterioare, pot fi incadrate, la cerere, in regim de plata cu ora pe posturile didactice/catedrele pe care sunt titulare, pana la cel mult jumatate din numarul de ore pe saptamana dintr-o norma didactica de predare si de instruire practica, conform planurilor-cadru de invatamant, stabilita potrivit prevederilor art. 207 alin. (4) din Legea nr. 198/2023, cu modificarile ulterioare.   

(7) Numarul de ore de predare/saptamana pe care pot fi incadrare in regim de plata cu ora cadrele didactice titulare care indeplinesc functii de conducere sau de indrumare si control in invatamantul preuniversitar se stabileste de consiliul de administratie al ISJ/ISMB. Incadrarea in regim de plata cu ora a personalului de conducere sau de indrumare si control in invatamantul preuniversitar se realizeaza cu avizul consiliului de administratie al ISJ/ISMB.

(8) ISJ/ISMB are obligatia de a se asigura ca directorii si directorii adjuncti din unitatile de invatamant efectueaza obligatia de predare in raport cu specializarile dobandite prin studii. 

Art. 24 (1) La nivelul unitatilor de invatamant preuniversitar, incadrarea la clase sau grupe de elevi/prescolari/anteprescolari a personalului didactic de predare titular se realizeaza prin decizie a directorului unitatii de invatamant, in baza documentelor de numire/transfer/repartizare, cu respectarea prevederilor art. 10-23 si a principiului privind continuitatea activitatii didactice de predare la aceleasi clase sau grupe de elevi/prescolari/anteprescolari, dupa discutarea si analizarea proiectului de incadrare a personalului didactic de predare in consiliul profesoral si aprobarea acestuia de catre consiliul de administratie al unitatii de invatamant. 

(2) Repartizarea cadrelor didactice la structurile unitatii de invatamant cu personalitate juridica se face prin decizie a directorului unitatii de invatamant, dupa discutarea si analizarea proiectului de incadrare a personalului didactic de predare in consiliul profesoral, in baza hotararii consiliului de administratie al unitatii de invatamant. 

(3) In situatia in care un post didactic/o catedra, care ramane neocupat(a) intr-o structura sau in unitatea de invatamant cu personalitate juridica dupa aplicarea principiului continuitatii activitatii didactice de predare la aceleasi clase sau grupe de elevi, este solicitat(a) de doua sau mai multe cadre didactice titulare de aceeasi specialitate, pentru departajare se aplica criteriile si punctajele pentru evaluarea personalului didactic de predare prevazute in anexa nr. 2. Daca rezultatul evaluarii obiective nu conduce la departajare, se aplica, in ordine, criteriile socio-umane potrivit Notei de la punctul V din anexa nr. 2, dovedite prin documente justificative. Daca si dupa aplicarea acestor criterii se mentine egalitatea, departajarea se realizeaza luandu-se in considerare, in ordine, urmatoarele criterii:   

a) gradul didactic;
b) nota/media cea mai mare obtinuta la examenul pentru obtinerea gradului didactic sau a definitivarii in invatamant;
c) dovada participarii la un program de formare continua acreditat ori a dobandirii de noi competente didactice prin programe de formare a adultilor sau finalizarea cu diploma a studiilor necesare ori a unui program de conversie profesionala postuniversitar in vederea dobandirii unei noi specializari didactice, diferite de specializarea curenta in ultimii 2 ani scolari incheiati, conform prevederilor art. 188 alin. (5)-(8) din Legea nr. 198/2023, cu modificarile ulterioare. 

(4) Dupa incadrarea titularilor, conform alin. (1)-(3), se incadreaza, dupa aceeasi procedura, cadrele didactice debutante repartizate incepand cu data de 1 septembrie 2012, ca urmare a participarii la concursul national, pe posturi didactice de predare/catedre vacante publicate pentru angajare pentru perioada nedeterminata, care nu au dobandit definitivarea in invatamant si de la data angajarii pe posturi didactice/catedre vacante publicate pentru perioada nedeterminata pana la data de 31 august 2024 nu acumuleaza o vechime efectiva la catedra mai mare de 6 ani, fara a se lua in considerare perioadele de suspendare a contractului individual de munca si de rezervare a postului didactic/catedrei in baza prevederilor art. 184 alin. (6) din Legea nr. 198/2023, cu modificarile ulterioare, precum si cadrele didactice debutante care nu au dobandit definitivarea in invatamant repartizate in baza prevederilor art. 253 din Legea nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare(2), sesiunea 2018, carora li se poate asigura cel putin jumatate de norma didactica de predare conform deciziei de repartizare pe post/catedra.

(2) Art. 253 din Legea nr. 1/2011 a fost abrogat prin art. I pct. 4 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 23/2019   

(5) Procedurile prevazute la alin. (2)-(4) si la art. 23 alin. (4)-(6) pot fi reluate, la solicitarea cadrelor didactice, dupa derularea etapelor de pretransfer, detasare in interesul invatamantului sau detasare la cerere, in situatia in care, dupa aceste etape, se elibereaza un post didactic de predare/o catedra dintr-o structura sau din unitatea de invatamant cu personalitate juridica, precum si dupa finalizarea etapelor de inscriere in educatia timpurie sau in invatamantul primar ori dupa finalizarea etapelor de admitere in invatamantul liceal sau profesional, in situatia in care, dupa aceste etape, se creeaza un post didactic de predare/o catedra dintr-o structura sau din unitatea de invatamant cu personalitate juridica.   

(6) Pentru cadrele didactice debutante repartizate incepand cu data de 1 septembrie 2012, ca urmare a participarii la concursul national, pe posturi didactice/catedre vacante publicate pentru angajare pe perioada nedeterminata care, de la data angajarii pe posturile didactice/catedrele vacante publicate pentru perioada nedeterminata pe care au fost repartizate, in perioada 1 septembrie 2012-31 august 2024, acumuleaza o vechime efectiva la catedra de cel mult 6 ani, fara a lua in calcul perioadele de suspendare a contractului individual de munca si de rezervare a postului didactic/catedrei in baza prevederilor art. 184 alin. (6) din Legea nr. 198/2023, cu modificarile ulterioare, precum si pentru cadrele didactice debutante repartizate pe posturi didactice/catedre in baza prevederilor art. 253 din Legea nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, sesiunea 2018, consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant in care au fost repartizate hotarasc, dupa promovarea examenului pentru dobandirea definitivarii in invatamant, sesiunea 2024, modificarea duratei contractelor individuale de munca din perioada determinata in perioada nedeterminata, in conditiile in care aceste cadre didactice debutante si-au continuat activitatea in aceeasi/aceleasi unitate/unitati de invatamant in care au fost repartizate.

(7) In baza hotararii consiliului de administratie al unitatii/unitatilor de invatamant privind modificarea din perioada determinata in perioada nedeterminata, dupa comunicarea rezultatelor finale ale examenului national de definitivare in invatamant, sesiunea 2024, pentru cadrele didactice prevazute la alin. (6), ISJ/ISMB emit noi decizii de repartizare cu statut de cadre didactice titulare in sistemul de invatamant preuniversitar, pana la data de 31 august 2024.   

(8) In situatia in care, in perioada 1 septembrie 2012-31 august 2024, cadrele didactice debutante repartizate pe posturi didactice/catedre vacante publicate pentru angajare pe perioada nedeterminata, prin concurs national, incepand cu data de 1 septembrie 2012, acumuleaza, de la data angajarii pe posturile didactice/catedrele publicate pentru angajare pe perioada nedeterminata pe care au fost repartizate, o vechime efectiva la catedra mai mare de 6 (sase) ani si nu promoveaza examenul national pentru definitivarea in invatamant, sesiunea 2024, precum si cadrele didactice debutante repartizate in baza prevederilor art. 253 din Legea nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, incepand cu data de 1 septembrie 2018, care nu promoveaza examenul national pentru definitivarea in invatamant, sesiunea 2024, au posibilitatea, cu acordul acestora, de a ramane incadrate pe perioada determinata si in anul scolar 2024-2025, pe posturile didactice/catedrele pe care au fost incadrate, cu exceptia cadrelor didactice debutante care au beneficiat de acest drept in anul scolar anterior. Pana la data de 31 august 2024, ISJ/ISMB emit decizii in acest sens. 

(9) Dupa incadrarea personalului didactic de predare potrivit prevederilor alin. (1)-(8) se asigura rezervarea orelor/catedrelor/posturilor didactice destinate cadrelor didactice care provin din alte state si care predau in Romania, in unitati de invatamant care au clase cu program bilingv, in baza acordurilor bilaterale interguvernamentale, interministeriale, incheiate de Romania cu statele respective sau in baza unor acorduri interinstitutionale, incheiate intre organizatii nonguvernamentale din state in care limba moderna care face obiectul acordului este limba oficiala, care au avizul serviciilor cultural - educative ale ambasadelor si ISJ/ISMB pe raza carora se afla unitatile de invatamant cu program bilingv. 

(10) Pentru asigurarea dreptului la educatie a minorilor aflati in situatii deosebite care provin din zona conflictului armat din Ucraina si intrati pe teritoriul Romaniei, inclusiv a celor care nu solicita protectie internationala conform Legii nr. 122/2006 privind azilul in Romania, cu modificarile si completarile ulterioare, ori a celor care sunt beneficiari ai Deciziei de punere in aplicare (UE) 2022/382 a Consiliului din 4 martie 2022 si avand drept efect introducerea unei protectii temporare, cuprinsi in sistemul de invatamant preuniversitar romanesc, ISJ/ISMB au obligatia de a asigura resursa umana necesara desfasurarii activitatilor didactice cu acestia. In situatia in care resursa umana este insuficienta, activitatea didactica si activitatea de consiliere scolara va putea fi realizata de studentii din universitatile de stat/particulare din Romania sau de cadre didactice pensionare, in conformitate cu prevederile art. 11 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 15/2022 privind acordarea de sprijin si asistenta umanitara de catre statul roman cetatenilor straini sau apatrizilor aflati in situatii deosebite, proveniti din zona conflictului armat din Ucraina, cu modificarile ulterioare.    

(11) Cadrele didactice titulare detasate in interesul invatamantului pentru nesolutionarea restrangerii de activitate raman in evidenta unitatilor de invatamant de la care au fost detasate, pana la solutionarea restrangerii de activitate a acestora prin transfer la o alta unitate de invatamant. In situatia in care la unitatea de invatamant de la care un cadru didactic a fost detasat in interesul invatamantului pentru nesolutionarea restrangerii de activitate se vacanteaza un post didactic/o catedra in specialitatea cadrului didactic aflat in restrangere de activitate nesolutionata, in concordanta cu documentul de numire/transfer/repartizare, directorul unitatii de invatamant inforrmeaza, in scris, ISJ/ISMB. Cadrul didactic respectiv revine ca titular pe postul didactic/catedra vacantat(a), in baza deciziei inspectorului scolar general al ISJ/ISMB, directorul/directorii unitatii/unitatilor de invatamant avand obligatia sa comunice in scris acestuia decizia de revenire pe postul/catedra detinut(a) anterior. 

(12) ISJ/ISMB au obligatia de a avea o evidenta stricta a tuturor cadrelor didactice titulare detasate in interesul invatamantului pentru nesolutionarea restrangerii de activitate. 

(13) In situatia in care doua sau mai multe cadre didactice trebuie sa revina pe acelasi post didactic/aceeasi catedra, departajarea cadrelor didactice se realizeaza in baza criteriilor prevazute la art. 26 alin. (3) sau (4), dupa caz, iar in situatia in care nu se realizeaza departajarea prin aplicarea acestor criterii, in ordinea descrescatoare a punctajelor stabilite conform anexei nr. 2. Daca nici rezultatul evaluarii obiective nu conduce la departajare, se aplica, in ordine, criteriile prevazute in Nota de la punctul V din anexa nr. 2, in baza documentelor justificative. Daca si dupa aplicarea acestor criterii se mentine egalitatea, departajarea se realizeaza luandu-se in considerare, in ordine, urmatoarele criterii: 
a) gradul didactic;
b) nota/media cea mai mare obtinuta la examenul pentru obtinerea gradului didactic sau a definitivarii in invatamant;
c) dovada participarii la un program de formare continua acreditat ori a dobandirii de noi competente didactice prin programe de formare a adultilor sau finalizarea cu diploma a studiilor necesare ori a unui program de conversie profesionala postuniversitar in vederea dobandirii unei noi specializari didactice, diferite de specializarea curenta in ultimii 2 ani scolari incheiati, conform prevederilor art. 188 alin. (5)-(8) din Legea nr. 198/2023, cu modificarile ulterioare.    

Sectiunea a 4-a
Intregirea normei didactice de predare a personalului didactic de predare titular in doua sau mai multe unitati de invatamant ori pe doua sau mai multe specializari  ​ 

 

Art. 25 (1) In perioada de constituire a posturilor didactice/catedrelor si de incadrare a personalului didactic de predare titular, consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant au obligatia de a analiza posibilitatea de intregire a normei didactice de predare pentru cadrele didactice titulare in doua sau mai multe unitati de invatamant ori pe doua sau mai multe specializari intr-o unitate de invatamant/specializare, conform specializarii/specializarilor de pe diploma/diplomele de studii, tinand seama de prevederile art. 208 alin. (1) din Legea nr. 198/2023, cu modificarile ulterioare, de prevederile prezentei Metodologii si de prevederile Centralizatorului. In structura catedrelor, pentru intregirea normei didactice de predare, pot fi incluse cel mult 4 (patru) ore optionale saptamanal si, in mod obligatoriu, ore la cel putin una dintre disciplinele inscrise in documentul de numire/transfer/repartizare. In situatia in care se constata posibilitatea de intregire a normei didactice de predare, directorii unitatilor de invatamant au obligatia de a informa, in scris, cadrele didactice titulare in doua sau mai multe unitati de invatamant ori pe doua sau mai multe specializari cu privire la posibilitatea intregirii normei didactice de predare. 

(2) Cererile de intregire a normei didactice de predare se analizeaza si se aproba de catre consiliul/consiliile de administratie al/ale unitatii/unitatilor de invatamant la care cadrele didactice titulare solicita intregirea. Persoana indreptatita are dreptul de a contesta hotararea consiliului de administratie al unitatii de invatamant, printr-o cerere scrisa, adresata ISJ/ISMB, in perioada prevazuta in Calendar. Contestatia se solutioneaza conform prevederilor art. 4 alin. (20).   

(3) Directorii unitatilor de invatamant inainteaza ISJ/ISMB lista cadrelor didactice titulare pentru care s-a aprobat intregirea normei didactice de predare, precum si lista cuprinzand cadrele didactice ale caror cereri au fost respinse, la care se anexeaza copii ale documentelor de numire/transfer/repartizare si ale actelor de studii in vederea analizarii si emiterii deciziilor de intregire. Comisia judeteana/a municipiului Bucuresti de mobilitate verifica situatiile transmise de unitatile de invatamant si intocmeste lista finala cuprinzand cadrele didactice titulare pentru care se propune emiterea deciziilor de intregire si le prezinta, spre validare, consiliului de administratie al ISJ/ISMB. Lista finala, validata de consiliul de administratie al ISJ/ISMB, se afiseaza pe pagina web a ISJ/ISMB la termenul prevazut in Calendar si, in baza acestei liste, inspectorul scolar general al ISJ/ISMB emite deciziile de intregire pentru cadrele didactice titulare. 

(4) In baza deciziei semnate de inspectorul scolar general al ISJ/ISMB, directorul/directorii unitatii/unitatilor de invatamant incheie actul aditional la contractul individual de munca al cadrului didactic titular care a fost de acord cu intregirea normei didactice de predare. 

(5) Pentru cadrele didactice titulare in trei unitati de invatamant, intregirea normei didactice de predare se poate solutiona in una sau doua unitati de invatamant, conform alin. (1). Pentru cadrele didactice titulare in patru unitati de invatamant, intregirea normei didactice de predare se poate realiza in una, doua sau trei unitati de invatamant, conform alin. (1). Pentru cadrele didactice titulare pe trei specializari, intregirea normei didactice de predare se poate solutiona in una sau doua specializari, conform alin. (1). 

(6) In situatia in care doua sau mai multe cadre didactice solicita intregirea/completarea normei didactice de predare pe aceeasi catedra, departajarea se realizeaza in baza criteriilor si punctajelor din anexa nr. 2. In situatia punctajelor egale, departajarea se realizeaza dupa aplicarea, in ordine, a criteriilor prevazute in Nota de la punctul V din anexa nr. 2, in baza documentelor justificative. Daca si dupa aplicarea acestor criterii se mentine egalitatea, departajarea se realizeaza luandu-se in considerare, in ordine, urmatoarele criterii:
a) gradul didactic;
b) nota/media cea mai mare obtinuta la examenul pentru obtinerea gradului didactic sau a definitivarii in invatamant;
c) dovada participarii la un program de formare continua acreditat ori a dobandirii de noi competente didactice prin programe de formare a adultilor sau finalizarea cu diploma a studiilor necesare ori a unui program de conversie profesionala postuniversitar in vederea dobandirii unei noi specializari didactice, diferite de specializarea curenta, in ultimii 2 ani scolari incheiati, conform prevederilor art. 188 alin. (5)-(8) din Legea nr. 198/2023, cu modificarile ulterioare.   
 
(7) Catedrele complete si cele incomplete vacante solicitate pentru intregirea normei didactice de predare, pe care nu s-au solutionat intregirile de norma didactica a personalului didactic de predare titular, pot fi ocupate pe perioada nedeterminata in etapele ulterioare ale mobilitatii personalului didactic de predare din invatamantul preuniversitar, numai in conditiile in care cadrele didactice titulare indreptatite au refuzat intregirea normei didactice timp de 2 (doi) ani scolari consecutivi.   

Sectiunea a 5-a
Stabilirea cadrelor didactice care intra in reducere de activitate.
Completarea normei didactice de predare pe perioada nedeterminata/determinata pentru personalul didactic de predare titular si pe
perioada determinata pentru cadrele didactice debutante prevazute la art. 24 alin. (4) si (6) la nivelul unitatilor de
invatamant/consortiilor ​  

 

Art. 26 (1) Cadrul didactic titular/debutant prevazut la art. 24 alin. (4) si (6)/angajat pe perioada viabilitatii postului didactic/catedrei pentru care nu se poate constitui norma didactica completa de predare in specialitate, la nivelul unitatii/unitatilor de invatamant, in conformitate cu documentul de numire/transfer/repartizare pe post/catedra, dar pentru care se poate constitui cel putin jumatate de norma didactica de predare in baza actului de numire/transfer/repartizare pe post/catedra sau pentru care se poate constitui cel putin jumatate de norma didactica de predare in specialitate, din disciplinele prevazute in documentul de numire/transfer/repartizare pe post/catedra, la nivelul consortiului din care face parte unitatea de invatamant, se afla in situatia de completare a normei didactice de predare. 

(2) Cadrul didactic titular/debutant prevazut la art. 24 alin. (4) si (6)/angajat pe perioada viabilitatii postului didactic/catedrei pentru care nu se poate constitui cel putin jumatate de norma didactica de predare in specialitate, la nivelul unitatii/unitatilor de invatamant, in conformitate cu documentul de numire/transfer/repartizare pe post/catedra si nici la nivelul consortiului din care face parte unitatea de invatamant, din disciplinele prevazute in documentul de numire/transfer/repartizare pe post/catedra, ca urmare a faptului ca postul didactic nu se incadreaza in sistemul de normare privind efectivele de anteprescolari/prescolari si elevi prevazute de lege, a diminuarii numarului de grupe/clase de anteprescolari/prescolari sau elevi, a nerealizarii planului de scolarizare, a reorganizarii sau desfiintarii unor unitati de invatamant, luand in considerare si reducerea normei didactice de predare, fara diminuarea salariului, pentru personalul didactic de predare, conform prevederilor legale in vigoare, se afla in situatia de restrangere de activitate.

(3) In cazul aparitiei situatiilor de reducere de activitate a personalului didactic de predare la nivelul unei unitati de invatamant, de completare a normei didactice sau de restrangere de activitate, in etapa de constituire a normei didactice de predare si incadrare a personalului didactic de predare titular, a cadrelor didactice debutante prevazute la art. 24 alin. (4) si (6)/angajate pe perioada viabilitatii postului didactic/catedrei, situatii care vizeaza doua sau mai multe cadre didactice titulare/angajate la aceeasi specialitate, se renunta, in ordine, la:
a) activitatea prestata de personalul didactic de predare care solicita plecarea din unitate pe motivul reducerii activitatii; in cazul in care doua sau mai multe persoane de aceeasi specialitate solicita plecarea din unitatea de invatamant, pleaca persoana care intruneste punctajul cel mai mare/media cea mare in urma evaluarii;
b) activitatea prestata de personalul didactic de predare care a obtinut calificativul nesatisfacator sau satisfacator la ultima evaluare anuala;
c) activitatea prestata de personalul didactic de predare sanctionat disciplinar in anul scolar curent sau in ultimii 2 (doi) ani scolari incheiati;
d) activitatea prestata de personalul didactic de predare ale carui specializari dobandite prin studii nu sunt in concordanta cu postul didactic ocupat/catedra ocupata, conform Centralizatorului;
e) activitatea prestata de personalul didactic de predare ale carui studii nu sunt in concordanta cu nivelul cel mai inalt al unitatii de invatamant corespunzator postului didactic ocupat;
f) activitatea prestata de cadrele didactice titulare, femei, care indeplinesc conditiile legale de pensionare, luand in calcul limita de varsta si stagiul de cotizare si opteaza pentru pensionare incepand cu data de 1 septembrie 2024, la solicitarea acestora;
g) activitatea prestata de personalul didactic de predare titular care implineste varsta de 65 de ani pana la data de 1 septembrie 2024;
h) activitatea prestata de personalul didactic de predare angajat pe durata de viabilitate a postului/catedrei;
i) activitatea prestata de cadrele didactice debutante prevazute la art. 24 alin. (4) care nu sunt inscrise la examenul national de definitivare in invatamant;
j) activitatea prestata de cadrele didactice debutante prevazute la art. 24 alin. (4) si (6) care sunt inscrise la examenul national de definitivare in invatamant, sesiunea 2024;    
k) activitatea prestata de personalul didactic de predare care nu este numit/transferat/repartizat pe nivelul cel mai inalt al unitatii de invatamant corespunzator postului didactic ocupat, conform documentului de numire/transfer/repartizare pe post/catedra;
l) in situatia reducerii numarului de ore la catedrele din invatamantul special, activitatea prestata de cadrele didactice care nu au finalizat studii universitare sau studii postuniversitare cu durata de cel putin un an si jumatate, aprobate de Ministerul Educatiei - studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare, studii postuniversitare de masterat, cu una din specializarile: psihopedagogie speciala, psihopedagogie, psihologie, pedagogie, pedagogie sociala, pedagogie speciala, psihosociologie, filosofie-istorie (absolventi ai promotiilor 1978-1994) - in concordanta cu Centralizatorul ori studii universitare de masterat/master in domeniile psihologie sau stiintele educatiei, in concordanta cu Centralizatorul pentru invatamantul special;
m) activitatea prestata de personalul didactic de predare care nu detine avizele si atestatele necesare ocuparii postului didactic, conform prezentei Metodologii;
n) in situatia reducerii numarului de grupe/clase sau de ore la clasele/grupele din unitatile de invatamant in care se scolarizeaza alternative educationale, activitatea prestata de personalul didactic de predare care nu detine documentele care atesta parcurgerea modulelor de pedagogie specifice alternativelor educationale care se scolarizeaza in unitatea de invatamant respectiva, eliberate de federatiile, asociatiile, centrele care organizeaza alternative educationale in Romania;
o) in situatia reducerii numarului de ore la clasele/grupele cu predare intensiva/bilingva sau in limbile minoritatilor nationale, activitatea prestata de personalul didactic de predare care nu a absolvit studiile in limba in care se face predarea la aceste clase/grupe;
p) activitatea prestata de personalul didactic de predare titular numit/transferat/repartizat in doua sau mai multe unitati de invatamant preuniversitar, in cazul in care la nivelul uneia dintre unitati de invatamant se constata diminuarea numarului de ore. 

(4) In cazul aparitiei situatiilor de reducere de activitate a personalului didactic de predare la nivelul unei unitati de invatamant, de completare a normei didactice de predare sau de restrangere de activitate, pe parcursul anului scolar, situatii care vizeaza doua sau mai multe cadre didactice titulare/angajate la aceeasi specialitate, se renunta, in ordine, la: 

 a) activitatea prestata de:
(i) personalul didactic de predare fara studii corespunzatoare postului;
(ii) personalul didactic de predare pensionat, asociat, titular incadrat in regim de plata cu ora;
(iii) personalul didactic de predare angajat in baza unui contract individual de munca pe perioada determinata;
(iv) personalul didactic de predare titular detasat la cerere;
(v) personalul didactic de predare titular detasat in interesul invatamantului;
b) activitatea prestata de personalul didactic de predare prevazut la alin. (3).

(5) Daca reducerea de activitate, care vizeaza doua sau mai multe persoane titulare/angajate de aceeasi specialitate la nivelul unei unitati de invatamant, nu se solutioneaza prin aplicarea prevederilor alin. (3) sau (4), dupa caz si nici luand in considerare cererile de reducere a normei didactice de predare, fara diminuarea slariului, a personalului didactic de predare, conform prevederilor legale in vigoare, desemnarea cadrelor didactice care intra in reducere de activitate se realizeaza in perioada de constituire a posturilor didactice/catedrelor si de incadrare a personalului didactic de predare titular, prin organizarea unui concurs sau prin evaluare obiectiva, conform criteriilor prevazute in anexa nr. 2. Hotararea privind modalitatea de evaluare se stabileste de consiliul de administratie al unitatii de invatamant.
In unitatile de invatamant in care se inregistreaza reduceri de activitate la catedrele constituite din discipline informatice (informatica, tehnologia informatiei si a comunicatiilor, tehnologii asistate de calculator, tehnologia informatiei si a comunicatiilor si utilizarea tehnicii de calcul, elemente de statistica si informatica medicala), iar cadrele didactice titulare/angajate pe aceste catedre indeplinesc conditiile de ocupare a tuturor acestor catedre, pentru stabilirea cadrelor didactice care intra in reducere de activitate, evaluarea se realizeaza global la nivelul tuturor catedrelor constituite din discipline informatice, dupa aplicarea prevederilor alin. (3) sau (4), dupa caz.

(6) In cazul in care desemnarea cadrului didactic aflat in reducere de activitate se face prin concurs, acesta este organizat de o comisie stabilita si aprobata de consiliul de administratie al unitatii de invatamant. Comisia este alcatuita din presedinte, care este directorul unitatii de invatamant, daca nu se afla in situatia de reducere de activitate, sau un alt cadru didactic titular, membru al consiliului de administratie, in situatia in care directorul este vizat de reducere, si doi membri evaluatori, unul dintre ei fiind reprezentantul ISJ/ISMB, celalalt un profesor titular cu gradul didactic I, de la alta unitate de invatamant, avand specializarea corespunzatoare disciplinei la care este reducerea, si un secretar, cadru didactic titular, membru al consiliului de administratie. Evaluarea consta intr-o inspectie speciala la clasa si lucrare scrisa din programa de concurs specifica disciplinei. Evaluarea pentru fiecare proba se face prin note de la 10 la 1, acordate de cei doi evaluatori. Nota fiecarei probe se stabileste ca medie aritmetica a notelor acordate de cei doi evaluatori. Rezultatul final se obtine ca medie aritmetica a celor doua note. Concursul se anunta in maximum 48 de ore de la aprobarea proiectului de incadrare a personalului didactic de predare de catre consiliul de administratie al unitatii de invatamant.

(7) Evaluarea obiectiva este realizata de catre o comisie stabilita si aprobata de catre consiliul de administratie al unitatii de invatamant avand urmatoarea componenta: presedinte-directorul unitatii de invatamant, daca nu se afla in situatia de reducere, sau un alt cadru didactic titular, membru al consiliului de administratie din unitatea de invatamant, in situatia in care directorul este vizat de reducere de activitate, si doi membricadre didactice titulare de alta specialitate din unitatea de invatamant sau cadre didactice titulare de aceeasi specialitate din alte unitati de invatamant.
Evaluarea obiectiva se realizeaza in perioada prevazuta in Calendar si se finalizeaza cu punctajul atribuit conform criteriilor prevazute in anexa nr. 2. Daca rezultatul evaluarii obiective nu conduce la departajare, se aplica, in ordine, criteriile prevazute in Nota de la punctul V din anexa nr. 2, in baza documentelor justificative. Daca si dupa aplicarea acestor criterii se mentine egalitatea, departajarea se realizeaza luandu-se in considerare, in ordine, urmatoarele criterii:  
a) gradul didactic;
b) nota/media cea mai mare obtinuta la examenul pentru obtinerea gradului didactic sau a definitivarii in invatamant;
c) dovada participarii la un program de formare continua acreditat ori a dobandirii de noi competente didactice prin programe de formare a adultilor sau finalizarea cu diploma a studiilor necesare ori a unui program de conversie profesionala postuniversitar in vederea dobandirii unei noi specializari didactice, diferite de specializarea curenta, in ultimii 2 ani scolari incheiati, conform prevederilor art. 188 alin. (5)-(8) din Legea nr. 198/2023, cu modificarile ulterioare.

(8) In cazuri exceptionale, in care atat directorul unitatii de invatamant, cat si toate celelalte cadre didactice care fac parte din consiliul de administratie al unitatii de invatamant sunt vizati de reducere de activitate, presedintele comisiei prevazute la alin. (6) sau alin. (7) poate fi un inspector scolar din cadrul ISJ/ISMB, numit prin decizie a inspectorului scolar general al ISJ/ISMB.

Art. 27 (1) Cadrele didactice care in perioada stabilirii si solutionarii reducerilor de activitate se incadreaza in prevederile art. 184 alin. (1)-(7) din Legea nr. 198/2023, cu modificarile ulterioare, nu sunt afectate de completarea normei didactice de predare sau de restrangere de activitate in situatia in care la aceeasi catedra sunt mai multe cadre didactice titulare de aceeasi specialitate, decat la solicitarea scrisa/cu acordul persoanelor in cauza, exceptand situatia prevazuta la art. 30 alin. (2) lit.e).

(2) Personalul didactic de predare titular aflat sub incidenta prevederilor din Contractul colectiv de munca unic la nivel de sector de negociere colectiva invatamant preuniversitar privind situatiile in care cadrele didactice nu fac obiectul restrangerii de activitate nu este afectat de restrangere de activitate, daca la aceeasi catedra sunt mai multe cadre didactice titulare de aceeasi specialitate, decat la solicitarea scrisa/cu acordul persoanelor in cauza, exceptand situatia prevazuta la art. 30 alin. (2) lit. e).

(3) De prevederile alin. (1) nu beneficiaza personalul caruia i s-au delegat atributii de conducere sau de indrumare si control, precum si personalul numit in functii de conducere, indrumare si control prin detasare in interesul invatamantului, pana la organizarea concursului, dar nu mai tarziu de sfarsitul anului scolar in curs. 

(4) In situatia in care intr-o unitate de invatamant, la o anumita disciplina, reducerea de activitate vizeaza doar doua cadre didactice, dintre care una se incadreaza in prevederile art. 184 alin. (1)-(7) din Legea nr. 198/2023, cu modificarile ulterioare, si nu si-a dat acordul in vederea participarii la evaluare, celalalt cadru didactic poate ramane, la cerere, detasat in interesul invatamantului pe postul/catedra rezervat(a) a cadrului didactic care beneficiaza de rezervare, urmand ca evaluarea obiectiva sa se realizeze dupa revenirea cadrului didactic respectiv la post/catedra.

(5) In situatia reducerii de activitate la nivelul unei unitati de invatamant, daca un cadru didactic titular, care nu beneficiaza de prevederile alin. (1), refuza sa participe la evaluarea activitatii stabilita in consiliul de administratie al unitatii de invatamant, atunci, in vederea desemnarii cadrului didactic aflat in reducere de activitate conform prevederilor art. 26, se procedeaza dupa cum urmeaza:
a) comisia de organizare a concursului ii atribuie acestuia, din oficiu, media 1 (unu), in situatia in care desemnarea cadrului didactic aflat in reducere de activitate se realizeaza prin concurs;
b) comisia prevazuta la art. 26 alin. (7) stabileste, in perioada evaluarii, pentru respectivul cadru didactic, punctajul conform criteriilor prevazute in anexa nr. 2, in baza documentelor existente in unitatea de invatamant, in situatia in care desemnarea cadrului didactic aflat in reducere de activitate se realizeaza prin evaluare obiectiva.

(6) Cadrele didactice titulare/debutante prevazute la art. 24 alin. (4) si (6) desemnate pentru completarea normei didactice de predare pot solicita, la cerere, in perioada de constituire a posturilor didactice/catedrelor si de incadrare a personalului didactic de predare, completarea normei didactice de predare la nivelul unitatilor de invatamant/consortiilor, dupa cum urmeaza:
a) cu ore in specialitate vacante/rezervate, din disciplinele prevazute in documentul de numire/transfer/repartizare pe post/catedra existente la o alta unitate de invatamant care face parte din acelasi consortiu cu unitatea de invatamant in care sunt titulare/angajate;
b) cu ore in specialitate vacante/rezervate existente la alta/alte discipline in unitatea/unitatile de invatamant in care sunt titulare/angajate sau la nivelul consortiului, pe care cadrele didactice au dreptul sa le predea conform studiilor finalizate cu diploma, in concordanta cu prevederile prezentei Metodologii si prevederile Centralizatorului;  
c) cu alte ore vacante/rezervate existente la alta/alte discipline in unitatea/unitatile de invatamant in care sunt titulare/angajate sau la nivelul consortiului, din aceeasi arie curriculara, altele decat cele corespunzatoare specializarii/specializarilor de pe diploma/diplome, cuprinse in planurilecadru de invatamant, pana la 1/3 de norma, cu mentinerea drepturilor salariale, in invatamantul gimnazial din mediul urban, conform art. 208 alin. (9) din Legea nr. 198/2023, cu modificarile ulterioare;
d) cu alte ore vacante/rezervate existente la alta/alte discipline in unitatea/unitatile de invatamant in care sunt titulare/angajate sau la nivelul consortiului, din aceeasi arie curriculara, altele decat cele corespunzatoare specializarii/specializarilor de pe diploma/diplome, cuprinse in planurilecadru de invatamant, pana la 1/2 de norma, cu mentinerea drepturilor salariale, in invatamantul gimnazial din mediul rural, conform art. 208 alin. (10) din Legea nr. 198/2023, cu modificarile ulterioare;
e) cu alte ore vacante/rezervate existente la alta/alte discipline in unitatea/unitatile de invatamant in care sunt titulare/angajate sau la nivelul consortiului, decat cele corespunzatoare specializarii/specializarilor de pe diploma/diplome, cuprinse in planurile-cadru de invatamant, pana la 1/2 de norma, cu mentinerea drepturilor salariale, in invatamantul gimnazial din mediul rural, conform art. 208 alin. (10) din Legea nr. 198/2023, cu modificarile ulterioare;
f) cu ore pentru pregatirea remediala sau pentru activitati de stimulare a excelentei didactice pana la 4 ore saptamanal;
g) prin adaugarea de ore din activitati de educatie, complementare procesului de invatamant: scoala dupa scoala, invatare pe tot parcursul vietii, in unitatea/unitatile de invatamant in care sunt titulare/angajate sau la nivelul consortiului, conform art. 208 alin. (3) din Legea nr. 198/2023, cu modificarile ulterioare.

(7) Cererile de completare a normei didactice de predare se analizeaza de catre consiliul/consiliile de administratie al/ale unitatii/unitatilor de invatamant la care cadrele didactice solicita completarea normei didactice de predare. Dupa analizarea cererilor formulate de cadrele didactice in consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant, directorii unitatilor de invatamant inainteaza catre ISJ/ISMB lista cadrelor didactice titulare pentru care s-a aprobat completarea normei didactice de predare, precum si lista cuprinzand cadrele didactice ale caror cereri au fost respinse, la care se anexeaza copii ale documentelor de numire/transfer/repartizare si ale actelor de studii, in vederea analizarii si emiterii deciziilor de completare a normei didactice de predare

(8) In mediul rural, completarea normei didactice de predare pentru cadrele didactice titulare, conform specializarii/specializarilor inscrise pe diploma/diplomele de studii, in concordanta cu Centralizatorul, cu acordul cadrului didactic, se poate realiza pe durata unui an scolar ori pe durata nedeterminata. In mediul urban pot beneficia de completarea normei didactice de predare pe perioada nedeterminata, conform specializarii/specializarilor inscrise pe diploma/diplomele de studii, in concordanta cu Centralizatorul, cadrele didactice titulare care urmeaza sa-si completeze norma didactica cu ore in unitatile de invatamant in care au functionat prin completarea normei didactice neintrerupt in ultimii 3 (trei) ani scolari, daca orele respective sunt vacante si se certifica viabilitatea acestora pentru o durata de cel putin 2 (doi) ani scolari. Cadrele didactice pentru care se propune completarea normei didactice de predare pe perioada nedeterminata, in conditiile prezentei Metodologii, participa la sedinta de repartizare organizata la nivelul ISJ/ISMB pentru solutionarea completarilor de norma didactica de predare, in vederea consemnarii optiunii acestora in procesul-verbal.

(9) Dupa emiterea deciziei inspectorului scolar general al ISJ/ISMB de completare a normei didactice de predare pe perioada determinata, directorul/directorii unitatii/unitatilor de invatamant la care cadrul didactic este titular/angajat incheie cu acesta actul aditional la contractul individual de munca, iar dupa emiterea deciziei de completare a normei didactice de predare pe perioada nedeterminata, directorul/directorii unitatii/unitatilor de invatamant la care cadrul didactic titular si-a completat norma didactica de predare incheie cu acesta contractul individual de munca pe perioada nedeterminata.

(10) Dupa solutionarea cererilor de completare de norma didactica la nivelul unitatilor de invatamant pentru cadrele didactice titulare, se solutioneaza, dupa aceeasi procedura prevazuta la alin. (6) si (7), cererile de completare a normei didactice pe perioada determinata de un an scolar depuse de cadrele didactice debutante prevazute la art. 24 alin. (4) si (6) cu norma didactica incompleta, dar carora li se poate asigura cel putin jumatate de norma didactica de predare conform deciziei de repartizare pe post/catedra.

(11) In situatia in care doua sau mai multe cadre didactice solicita completarea/intregirea normei didactice de predare pe aceeasi catedra, departajarea se realizeaza conform prevederilor art. 25 alin. (6).

(12) In situatia in care cererea de completare a normei didactice de predare este respinsa de catre consiliul/consiliile de administratie al/ale unitatii/unitatilor de invatamant, persoana indreptatita are dreptul de a contesta hotararea consiliului de administratie al unitatii de invatamant, printr-o cerere scrisa, adresata ISJ/ISMB, in perioada prevazuta in Calendar. Contestatia se solutioneaza conform prevederilor art. 4 alin. (20).
Cadrul didactic a carui cerere de completare a normei didactice de predare la nivelul unitatii/unitatilor de invatamant a fost respinsa participa la sedinta de repartizare organizata la nivelul ISJ/ISMB.    

Sectiunea a 6-a
Solutionarea cererilor de transfer, la nivelul unitatilor de invatamant, ale cadrelor didactice titulare detasate in interesul
invatamantului pentru nesolutionarea restrangerii de activitate  

 

Art. 28 (1) Pentru cadrele didactice titulare a caror restrangere de activitate, din cauza comasarii unor formatiuni de studiu, nerealizarii planului de scolarizare propus, reorganizarii sau desfiintarii unor unitati de invatamant, a fost solutionata, dupa etapa de solutionare a restrangerilor de activitate, prin detasare in interesul invatamantului pentru nesolutionarea restrangerii de activitate pe perioada determinata de cel mult un an scolar, pe posturi didactice/catedre constituite din discipline conform documentului de numire/transfer/repartizare, in conditiile in care la nivelul unitatii/unitatilor de invatamant exista post/catedra vacant(a), inspectorul scolar general al ISJ/ISMB emite decizii de transfer in unitatea/unitatile de invatamant in care au fost detasate, in specialitatea postului didactic/catedrei restrans(e), incepand cu data de 1 septembrie 2024, la solicitarea acestora, cu acordul consiliului/consiliilor de administratie al/ale unitatii/unitatilor de invatamant si cu aprobarea consiliului de administratie al ISJ/ISMB.   

(2) Prioritate la ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante, in conditiile alin. (1), au cadrele didactice titulare la nivelul localitatii/judetului/municipiului Bucuresti in care se regasesc posturile didactice/catedrele vacante. Cadrele didactice titulare aflate in situatia prevazuta la alin. (1) se adreseaza, in scris, conducerii unitatii/unitatilor de invatamant in perioada stabilita in Calendar, care comunica acordul/refuzul pentru transfer la ISJ/ISMB, conform Calendarului. Profesorii din centre si cabinete de asistenta psihopedagogica/logopedice se adreseaza, in scris, CJRAE/CMBRAE in cadrul caruia este normat postul didactic respectiv. Consiliul/Consiliile de administratie al/ale unitatii/unitatilor de invatamant comunica in scris cadrelor didactice solicitante si ISJ/ISMB motivele acordului/refuzului transferului. In perioada prevazuta de Calendar, situatiile transmise de unitatile de invatamant sunt analizate in consiliul de administratie al ISJ/ISMB, acesta stabilind lista finala a cadrelor didactice titulare pentru care se emit decizii de transfer in unitatea/unitatile de invatamant in care au fost detasate, in specialitatea postului/catedrei restrans(e), incepand cu data de 1 septembrie 2024.
 
(3) In situatia in care cererea este respinsa de catre consiliul de administratie al unitatii de invatamant, persoana indreptatita are dreptul de a contesta hotararea consiliului de administratie al unitatii de invatamant, printr-o cerere scrisa, adresata ISJ/ISMB, in perioada prevazuta in Calendar. Contestatia se solutioneaza conform prevederilor art. 4 alin. (20). 

(4) Cadrele didactice titulare, a caror restrangere de activitate nu a fost solutionata prin transfer in anii precedenti, nu fac obiectul restrangerii de activitate la nivelul unitatii de invatamant la care sunt titulare si participa la etapa de transfer pentru restrangere de activitate, cu exceptia cadrelor didactice care au posibilitatea de a reveni in unitatile de invatamant de la care au fost detasate, conform prevederilor art. 24 alin. (11), si a cadrelor didactice pentru care s-au emis decizii de transfer in conditiile alin. (1) si (2).    

Sectiunea a 7-a
Constituirea normei didactice de predare, incadrarea, intregirea si completarea normei didactice de
predare pe perioada determinata a cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei,
la nivelul unitatilor de invatamant in care sunt angajate sau la nivelul consortiilor  


Art. 29 (1) Dupa asigurarea normelor didactice de predare cadrelor didactice titulare si a celor debutante prevazute la art. 24 alin. (4) si (6) in baza documentelor de numire/transfer/repartizare, conform art. 207 alin. (3)-(5) din Legea nr. 198/2023, cu modificarile ulterioare, si prezentei Metodologii, dupa solutionarea intregirilor si completarilor de norma didactica de predare la nivelul unitatilor de invatamant/consortiilor, conform art. 23-27, si dupa solutionarea cererilor de transfer in unitatea/unitatile de invatamant, conform art. 28 alin. (1) si (2), se incadreaza dupa aceleasi proceduri cadrele didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei, conform deciziilor de repartizare pe posturi didactice/catedre.

(2) Cadrele didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei in doua sau mai multe unitati de invatamant ori pe doua sau mai multe specializari pot solicita in scris consiliului/consiliilor de administratie al/ale unitatii/unitatilor de invatamant intregirea normei didactice de predare. Intregirea normei didactice de predare pentru cadrele didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei se realizeaza doar pe catedre constituite din ore la disciplina/disciplinele inscrise in decizia de repartizare. Persoana indreptatita are dreptul de a contesta hotararea consiliului de administratie al unitatii de invatamant, printr-o cerere scrisa, adresata conducerii ISJ/ISMB in perioada prevazuta in Calendar. Contestatia se solutioneaza conform prevederilor art. 4 alin. (20).

(3) Directorii unitatilor de invatamant inainteaza la ISJ/ISMB lista cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei pentru care s-a aprobat intregirea, la care se anexeaza, in copie, cererile depuse de cadrele didactice si documentele mentionate in cerere, in vederea emiterii deciziilor. Comisia judeteana/a municipiului Bucuresti de mobilitate verifica situatiile transmise de unitatile de invatamant si intocmeste lista finala cuprinzand cadrele didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei pentru care se propune emiterea deciziilor de intregire si o prezinta, spre validare, consiliului de administratie al ISJ/ISMB. Lista finala, validata de consiliul de administratie al ISJ/ISMB, se afiseaza pe pagina web a ISJ/ISMB la termenul prevazut in Calendar si, in baza acestei liste, inspectorul scolar general al ISJ/ISMB emite deciziile de intregire pentru cadrele didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei.

(4) Dupa solutionarea cererilor de intregire a normei didactice de predare pentru cadrele didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei, consiliul/consiliile de administratie al/ale unitatii/unitatilor de invatamant analizeaza cererile de completare de norma didactica de predare pentru cadrele didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei, carora li se poate constitui cel putin jumatate de norma didactica potrivit deciziei de repartizare. Completarea normei didactice de predare pentru cadrele didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei la nivelul unitatilor de invatamant sau la nivelul consortiilor, in situatia in care unitatile de invatamant fac parte din consortii, se realizeaza pe perioada determinata, cu ore in specialitate vacante/rezervate existente la alta/alte disciplina/discipline in unitatea/unitatile de invatamant/consortiul, pe care cadrele didactice au dreptul sa le predea conform studiilor finalizate cu diploma, in concordanta cu prevederile prezentei Metodologii si prevederile Centralizatorului.   

(5) In situatia in care doua sau mai multe cadre didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei solicita intregirea/completarea normei didactice de predare pe aceeasi catedra, departajarea se realizeaza conform prevederilor art. 25 alin. (6).

(6) Cadrele didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei pierd aceasta calitate, incepand cu data de 1 septembrie 2024, daca se afla intr-una dintre urmatoarele situatii:
a) nu au obtinut calificativul „Foarte bine” in ultimul an scolar incheiat sau calificativul partial „Foarte bine” in anul scolar in curs;
b) au fost sanctionate disciplinar in ultimul an scolar incheiat sau in anul scolar in curs;
c) nu li se poate constitui o norma didactica completa de predare, dar li se poate constitui cel putin o jumatate de norma didactica de predare conform deciziei de repartizare pe post/catedra la nivelul unitatii/unitatilor de invatamant in care au fost repartizate si nu-si completeaza norma didactica de predare pana la data de 31 august 2024, conform prezentei Metodologii;
d) nu li se poate constitui un post didactic complet/o norma didactica de predare completa in concordanta cu disciplina/disciplinele inscrise in decizia de repartizare si nu obtin o noua repartizare in etapa de modificare a repartizarii cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei, conform prezentei Metodologii;
e) li se reduce in intregime postul didactic/catedra la nivelul unitatii/unitatilor de invatamant in care sunt angajate;   
f) obtin note sub 5 (cinci) la proba scrisa a concursului national, sesiunea 2024, la disciplina/una dintre disciplinele corespunzatoare postului didactic/catedrei pe care sunt angajate, conform deciziilor de repartizare;
g) sunt eliminate din concursul national pentru frauda sau tentativa de frauda.

(7) Cadrele didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei, care pierd aceasta calitate in conditiile alin. (6) lit. a) - f) pot fi incadrate pe perioada determinata, in anul scolar 2024-2025, in conditiile prezentei Metodologii.

(8) Contestatiile privind completarea normei didactice de predare pentru cadrele didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei la nivelul unitatilor de invatamant sau la nivelul consortiilor se solutioneaza conform prevederilor art. 27 alin. (12).    
 

Sectiunea a 8-a
Incadrarea personalului didactic ca urmare a reorganizarii sau a desfiintarii unor unitati de invatamant.
Revizuirea documentelor de numire/transfer/repartizare pe post/catedra a personalului didactic de predare  


Art. 30 (1) In situatiile reorganizarii unitatilor de invatamant prin fuziune/divizare sau a desfiintarii unor unitati de invatamant, selectia cadrelor didactice se face prin evaluare de catre o comisie numita prin decizie a inspectorului scolar general al ISJ/ISMB, formata din inspectori scolari din cadrul ISJ/ISMB si/sau cadre didactice care nu functioneaza in unitatile de invatamant aflate intr-una dintre aceste situatii, dupa emiterea ordinului ministrului educatiei privind reorganizarea, respectiv desfiintarea unitatilor de invatamant. 

(2) In situatia in care, ca urmare a reorganizarii unor unitati de invatamant, incepand cu data de 1 septembrie 2024, urmeaza sa fie infiintate/constituite/desfiintate unitati de invatamant cu personalitate juridica, se procedeaza dupa cum urmeaza:
a) in situatia fuziunii prin absorbtie a unei unitati de invatamant cu personalitate juridica de catre o alta unitate de invatamant cu personalitate juridica, incepand cu data de 1 septembrie 2024, daca la data la care se efectueaza evaluarea cadrelor didactice titulare de aceeasi specialitate exista doua persoane juridice distincte, atunci evaluarea cadrelor didactice titulare de aceeasi specialitate se realizeaza obligatoriu la nivelul fiecarei catedre din fiecare unitate de invatamant cu personalitate juridica, de catre aceeasi comisie de evaluare, cu respectarea prevederilor art. 27 alin. (1) si (2); la nivelul ISJ/ISMB, pentru fiecare post didactic/catedra, se intocmeste o lista comuna cu rezultatele evaluarii cadrelor didactice titulare de aceeasi specialitate din cele doua unitati de invatamant cu personalitate juridica care urmeaza sa fuzioneze prin absorbtie, iar cadrele didactice se distribuie, in ordinea descrescatoare a punctajelor/mediilor, in unitatea cu personalitate juridica rezultata in urma fuziunii prin absorbtie, fiind propuse pentru completare de norma didactica de predare sau restrangere de activitate, incepand cu data de 1 septembrie 2024, daca este cazul, cadrele didactice prevazute la art. 26 alin. (3), iar daca reducerea de activitate nu se solutioneaza, cadrele didactice cu punctajul cel mai mic/media cea mai mica din lista comuna, cu respectarea prevederilor art. 27 alin. (1) si (2);   
b) in situatia fuziunii prin contopire a doua unitati de invatamant cu personalitate juridica, incepand cu data de 1 septembrie 2024, daca la data la care se efectueaza evaluarea cadrelor didactice titulare de aceeasi specialitate exista doua persoane juridice distincte, toate cadrele didactice titulare de aceeasi specialitate din ambele unitati de invatamant cu personalitate juridica se evalueaza de aceeasi comisie de evaluare, conform procedurii prevazute la lit. a), cu respectarea prevederilor art. 27 alin. (1) si (2), si se distribuie, in ordinea descrescatoare a punctajelor/mediilor, in noua unitate de invatamant creata in urma fuziunii, fiind propuse pentru completare de norma didactica de predare sau restrangere de activitate, incepand cu data de 1 septembrie 2024, daca este cazul, cadrele didactice prevazute la art. 26 alin. (3), iar daca reducerea de activitate nu se solutioneaza, cadrele didactice cu punctajul cel mai mic/media cea mai mica din lista comuna, cu respectarea prevederilor art. 27 alin. (1) si (2);
c) in situatia divizarii unei unitati de invatamant cu personalitate juridica, urmate de absorbtie, prin care una sau mai multe componente organizatorice de tipul nivel de invatamant acreditat/autorizat sa functioneze provizoriu, specializare/calificare profesionala acreditata/autorizata sa functioneze provizoriu, program de studiu acreditat/autorizat sa functioneze provizoriu sunt transferate la alta unitate de invatamant cu personalitate juridica, incepand cu data de 1 septembrie 2024, comisia de evaluare stabileste existenta reducerilor de activitate in unitatea de invatamant cu personalitate juridica din care se scindeaza componentele organizatorice, prin raportare la numarul de posturi didactice/catedre ce vor exista ulterior datei de 1 septembrie 2024, cu respectarea prevederilor art. 27 alin. (1) si (2), iar la nivelul unitatii de invatamant cu personalitate juridica absorbanta, prin raportare la situatia numarului de posturi didactice/catedre existente la momentul evaluarii; cadrele didactice titulare de aceeasi specialitate, aflate in situatia de reducere de activitate, se distribuie, in ordinea descrescatoare a punctajelor/mediilor, in unitatea de invatamant absorbanta, cu respectarea prevederilor art. 27 alin. (1) si (2);
d) in situatia divizarii unei unitati de invatamant cu personalitate juridica, urmate de constituirea unei noi unitati de invatamant, incepand cu data de 1 septembrie 2024, cadrele didactice titulare de aceeasi specialitate, la nivelul fiecarei catedre, se ierarhizeaza in baza evaluarii efectuate si se distribuie, in ordinea descrescatoare a punctajelor/mediilor, cu respectarea prevederilor art. 27 alin. (1) si (2), la unitatile de invatamant rezultate in urma divizarii, fiind propuse pentru completare de norma didactica de predare sau restrangere de activitate, incepand cu data de 1 septembrie 2024, daca este cazul, cadrele didactice prevazute la art. 26 alin. (3), iar daca reducerea de activitate nu se solutioneaza, cadrele didactice cu punctajul cel mai mic/media cea mai mica, cu respectarea prevederilor art. 27 alin. (1) si (2);  
e) in situatia incetarii functionarii totale a unei unitati de invatamant cu personalitate juridica, incepand cu data de 1 septembrie 2024, toate cadrele didactice titulare din respectiva unitate de invatamant cu personalitate juridica intra in restrangere de activitate. 

(3) Procedurile prevazute la alin. (1) si (2) se aplica si personalului didactic de predare prevazut la art. 106 sau art. 107 alin. (1), in situatia reorganizarii unor unitati de invatamant la care sunt arondate crese sau a unor crese cu personalitate juridica pentru care autoritatile administratiei publice locale au calitatea de persoana juridica fondatoare. 

(4) Dupa distribuirea cadrelor didactice titulare conform prevederilor alin. (1) si (2) lit. a)-d), in situatia in care nu apar restrangeri de activitate ale cadrelor didactice titulare, se distribuie dupa aceleasi proceduri, in ordine, mai intai cadrele didactice debutante repartizate pe posturi publicate pentru angajare pe perioada nedeterminata prevazute la art. 24 alin. (4) si (6) si apoi cadrele didactice angajate pe durata viabilitatii postului. 

(5) Ca urmare a reorganizarii unor unitati de invatamant conform alin. (1) si (2), a transformarii unor unitati de invatamant in unitati de alt nivel si a schimbarii denumirii unitatilor de invatamant, pana la data prevazuta in Calendar, ISJ/ISMB emit noi documente de repartizare pentru personalul didactic de predare titular, debutant prevazut la art. 24 alin. (4) si (6) si cel angajat pe durata viabilitatii postului/catedrei afectat de aceste schimbari. Pentru cadrele didactice titulare numite/transferate pe nivel gimnazial/profesional in unitati de invatamant avand clase V-XII/XIII sau pregatitoare-XII/XIII, care indeplinesc conditiile prevazute la art. 14 alin. (1), pana la data prevazuta in Calendar, ISJ/ISMB emite noi documente de numire in care se precizeaza nivelul cel mai inalt de invatamant al unitatii, in functie de postul/catedra ocupat(a). 

(6) Revizuirea documentelor de numire/transfer/repartizare pentru cadrele didactice titulare/debutante prevazute la art. 24 alin. (4) si (6)/angajate pe durata viabilitatii postului/catedrei pe posturi didactice/catedre ale caror denumiri nu se mai regasesc in Centralizator se realizeaza in perioada de incadrare a personalului didactic, in baza urmatoarei proceduri:
a) consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant intocmesc lista cadrelor didactice pentru care urmeaza sa se revizuiasca documentele de numire/transfer/repartizare pe post/catedra, precizand pentru fiecare cadru didactic denumirea postului/catedrei actual(e), denumirea postului/catedrei conform Centralizatorului si specializarea/specializarile conform studiilor finalizate cu diploma;
b) directorii unitatilor de invatamant inainteaza ISJ/ISMB lista cadrelor didactice pentru care urmeaza sa se revizuiasca documentul de numire/transfer/repartizare pe post/catedra, insotita de copii ale urmatoarelor documente autentificate la nivelul unitatilor de invatamant: documentele de numire/transfer/repartizare pe post/catedra, documentele de studii (diplomele de studii, foile matricole, certificatele de absolvire a programelor de formare psihopedagogica, certificate de dobandire a definitivarii in invatamant sau a gradelor didactice);
c) comisia judeteana/a municipiului Bucuresti de mobilitate verifica situatiile transmise de unitatile de invatamant si intocmeste lista finala a cadrelor didactice titulare pentru care se impune revizuirea documentelor de numire/transfer/repartizare, in concordanta cu prevederile Centralizatorului si, pana la finalizarea etapei de incadrare a personalului didactic de predare titular, o prezinta in consiliul de administratie al ISJ/ISMB;
d) inspectorul scolar general al ISJ/ISMB emite, pentru fiecare cadru didactic nominalizat in lista prezentata in consiliul de administratie al ISJ/ISMB, decizia de repartizare pe catedra constituita conform prevederilor Centralizatorului.  

Sectiunea a 9-a
Pensionarea personalului didactic de predare.
Mentinerea in activitate a personalului didactic de predare, la cerere, ca titular in functia didactica, peste varsta de pensionare  

 

Art. 31 (1) Personalul didactic de conducere, de indrumare si control din invatamantul preuniversitar care indeplineste conditiile legale de pensionare si care nu solicita pensionarea pe parcursul anului scolar, poate ramane in functie pana la data incheierii anului scolar, cu acordul consiliului de administratie al unitatii de invatamant, respectiv al ISJ/ISMB. 

(2) Pentru motive temeinice, pensionarea personalului didactic de predare, de conducere, de indrumare si control se poate face si in timpul anului scolar, cu aprobarea consiliului de administratie al unitatii de invatamant, respectiv cu aprobarea consiliului de administratie al ISJ/ISMB.
Cererea se solutioneaza in termen de 30 zile de la data inregistrarii acesteia la secretariatul unitatii de invatamant, respectiv al ISJ/ISMB, prin decizie, care se comunica in termen de 5 zile lucratoare de la data emiterii. Contestatiile se adreseaza la ISJ/ISMB si se solutioneaza conform prevederilor art. 4 alin. (20). 

(3) Conditiile legale de pensionare, luand in calcul limita de varsta si stagiul de cotizare, la data de 1 septembrie 2024, sunt:
a) pentru femei, varsta la iesirea la pensie, 62 de ani si 3 luni, 32 de ani si 8 luni stagiul complet de cotizare, respectiv 15 ani stagiul minim de cotizare;
b) pentru barbati, varsta la iesirea la pensie, 65 de ani, 35 de ani stagiul complet de cotizare, respectiv 15 ani stagiul minim de cotizare.

(4) Cadrele didactice titulare, femei, care indeplinesc conditiile prevazute la alin. (3) lit. a), precum si cadrele didactice, femei, care au avut calitatea de personal didactic de predare titular, reincadrate in functia de personal didactic de predare in anul scolar 2023-2024 sub conditia suspendarii pensiei pe durata reincadrarii, care nu implinesc 65 de ani pana la data de 1 septembrie 2024, pot opta, in scris, fie pentru mentinerea in activitate ca titular pana la implinirea varstei de 65 de ani, conform prevederilor art. 229 alin. (2) din Legea nr. 198/2023, cu modificarile ulterioare, fie pentru pensionarea incepand cu data de 1 septembrie 2024. Optiunea se adreseaza, in scris, consiliului de administratie al unitatii de invatamant, conform Calendarului. Cadrele didactice titulare, femei, care opteaza pentru mentinerea in activitate ca titular pana la implinirea varstei de 65 de ani, beneficiaza de toate drepturile personalului didactic titular.    

(5) Personalul didactic de predare titular din invatamantul preuniversitar caruia nu i s-a emis decizia de pensionare si care pana la data de 1 septembrie 2024 nu implineste varsta de 70 de ani, poate fi mentinut in activitate ca titular, in functia didactica, la cerere, in anul scolar 2024-2025, potrivit prevederilor art. 229 alin. (11) din Legea nr. 198/2023, cu modificarile ulterioare, conform prezentei Metodologii. 

(6) Personalul didactic de predare care se incadreaza in prevederile alin. (5) se adreseaza, in scris, consiliilor de administratie ale unitatilor de invatamant, pana la data prevazuta in Calendar. Profesorii din centre si cabinete de asistenta psihopedagogica/logopedice se adreseaza CMBRAE/CJRAE in cadrul caruia este normat postul didactic respectiv. Cererile se analizeaza si se aproba in consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant, in perioada prevazuta de Calendar, in functie de evolutia demografica la nivel local, de planurile de scolarizare, de dinamica resurselor umane, de politicile de personal si de evolutia planurilor-cadru de invatamant. 

(7) La nivelul unitatilor de invatamant pot fi aprobate numai cererile cadrelor didactice care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
a) se incadreaza in prevederile alin. (5);
b) posturile didactice/catedrele pe care sunt titulare, conform documentului de numire/transfer/repartizare pe post/catedra, sunt complete si au viabilitate de cel putin un an scolar, luand in considerare si cererile privind reducerea normei didactice de predare, fara diminuarea slariului, a personalului didactic de predare, conform prevederilor legale in vigoare;
c) la nivelul unitatii/unitatilor de invatamant, in care urmeaza sa fie mentinute in activitate ca titulare in functia didactica, nu exista reducere de activitate la catedrele pe care cadrele didactice respective sunt titulare si nu este necesara completarea/intregirea normei didactice de predare a altor cadre didactice, conform prezentei Metodologii, din unitatile de invatamant respective cu ore din catedra pe care sunt titulare cadrele didactice care se incadreaza in prevederile alin. (5) si urmeaza sa fie mentinute in activitate, ca titular, in functia didactica.    

(8) Consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant comunica, la termenul prevazut in Calendar, ISJ/ISMB si cadrelor didactice acordul/refuzul motivat privind mentinerea in activitate, ca titular, in functia didactica, a personalului didactic de predare care se incadreaza in prevederile alin. (5), in anul scolar 2024-2025. Comisia judeteana/a municipiului Bucuresti de mobilitate verifica situatiile transmise de unitatile de invatamant, intocmeste listele finale cuprinzand cadrele didactice care indeplinesc cumulativ conditiile prevazute la alin. (7) si solicita mentinerea in activitate, ca titular, in functia didactica, in anul scolar 2024-2025 si le supune spre analiza comisiei paritare de la nivelul ISJ/ISMB, insotite de lista cadrelor didactice titulare detasate in interesul invatamantului pentru nesolutionarea restrangerii de activitate. Comisia paritara constituita la nivelul ISJ/ISMB trebuie sa tina seama daca, dupa mentinerea in activitate, ca titular, in functia didactica a cadrelor didactice care indeplinesc cumulativ conditiile prevazute la alin. (7), la nivelul judetului/municipiului Bucuresti, se asigura numarul necesar de posturi didactice/catedre
vacante in vederea solutionarii restrangerilor de activitate cadrelor didactice titulare detasate in interesul invatamantului pentru nesolutionarea restrangerii de activitate. 

(9) Listele finale, validate de consiliul de administratie al ISJ/ISMB in baza hotararii comisiei paritare de la nivelul ISJ/ISMB, se afiseaza pe pagina web a ISJ/ISMB la termenul prevazut in Calendar. Pe pagina web a ISJ/ISMB se afiseaza si listele care cuprind cadrele didactice ale caror cereri de mentinere in activitate ca titular, in functia didactica, in anul scolar 2024-2025, au fost respinse la nivelul unitatilor de invatamant sau la ISJ/ISMB cu precizarea motivului pentru care au fost respinse.

(10) Contestatiile se depun, in scris, la ISJ/ISMB, in perioada prevazuta in Calendar. Contestatia se solutioneaza conform prevederilor art. 4 alin. (20).

(11) Dupa solutionarea contestatiilor de catre consiliul de administratie al ISJ/ISMB, inspectorul scolar general al ISJ/ISMB emite decizia privind mentinerea in activitate ca titular a personalului didactic de predare, care indeplineste cumulativ conditiile prevazute la alin. (7), in functia didactica in anul scolar 2024-2025. In baza deciziei semnate de inspectorul scolar general al ISJ/ISMB, directorul/directorii unitatii/unitatilor de invatamant incheie actul aditional la contractul individual de munca incheiat pe perioada nedeterminata al cadrului didactic care a fost mentinut ca titular in functia didactica in anul scolar 2024-2025.

(12) Personalul didactic titular pentru care nu s-a aprobat mentinerea in functia didactica, la cerere, ca titular, peste varsta de pensionare, se pensioneaza la data incheierii anului scolar.

(13) In conditiile in care, pana la data de 1 septembrie 2024, se constata ca, din cauza reducerii numarului de ore la o anumita disciplina, nu mai este indeplinita conditia de la alin. (7) lit. b) sau lit. c), inspectorul scolar general al ISJ/ISMB revoca decizia emisa conform alin. (11).

(14) In situatia reorganizarii unei unitati de invatamant cu personalitate juridica, prin divizare sau fuziune, cererile cadrelor didactice care se incadreaza in prevederile alin. (5) si solicita mentinerea in activitate ca titular in functia didactica in anul scolar 2024-2025 se analizeaza de comisia numita prin decizia inspectorului scolar general al ISJ/ISMB, conform art. 30 alin. (1), dupa aplicarea procedurilor prevazute la art. 30 alin. (2)-(4).   

Sectiunea a 10-a
Vacantarea posturilor didactice/catedrelor din unitatile de invatamant   

 

Art. 32 (1) Proiectul de incadrare a personalului didactic de predare, intocmit de director cu respectarea Normelor metodologice privind intocmirea proiectului de incadrare, respectiv a planului de incadrare a personalului didactic de predare din unitatile de invatamant preuniversitar si incadrarea in regim de plata cu ora a personalului didactic de predare din invatamantul preuniversitar aprobate prin ordinul al ministrului educatiei, in vigoare, este analizat in consiliul profesoral si aprobat de consiliul de administratie al unitatii de invatamant. Totodata, conducerile unitatilor de invatamant transmit la ISJ/ISMB lista posturilor didactice/catedrelor care fac obiectul etapelor de mobilitate pe baza procedurilor si machetelor stabilite la nivelul ISJ/ISMB. 

(2) Viabilitatea posturilor didactice/catedrelor se stabileste de consiliul de administratie al ISJ/ISMB, la propunerea consiliului de administratie al unitatilor de invatamant, in functie de planurile-cadru de invatamant in vigoare, de proiectele planurilor de scolarizare, de evolutia demografica la nivel local si in concordanta cu documentele strategice elaborate de unitatile de invatamant. Un post didactic/o catedra este viabil(a) in conditiile in care poate fi constituit(a) cel putin pe durata unui nivel de invatamant.

(3) Conducerile unitatilor de invatamant preuniversitar de stat au obligatia de a reactualiza, de a publica si de a comunica la ISJ/ISMB lista tuturor posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete si incomplete inainte de fiecare etapa a mobilitatii personalului didactic de predare din invatamantul preuniversitar.

(4) Consiliul de administratie al unitatii de invatamant poate stabili conditii specifice de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante in cadrul etapelor de transfer/pretransfer consimtit intre unitatile de invatamant preuniversitar si de modificare a repartizarii cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei, carora nu li se poate constitui norma didactica de predare completa conform deciziilor de repartizare pe post/catedra.

(5) Conditiile specifice stabilite pentru etapa de transfer consimtit intre unitatile de invatamant nu mai pot fi modificate si raman valabile si pentru etapa de pretransfer consimtit intre unitatile de invatamant si de modificare a repartizarii cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei. Conditiile specifice pot fi comune pentru toate posturile didactice/catedrele vacante sau, in cazul unitatilor de invatamant in care se scolarizeaza pe mai multe niveluri de invatamant si/sau pe mai multe filiere, acestea pot fi diferentiate pentru invatamantul liceal si gimnazial, pentru invatamantul primar, pentru educatia timpurie sau in functie de filiera ori profil. Conditiile specifice se avizeaza de comisia judeteana/a municipiului Bucuresti de mobilitate luand in considerare faptul ca acestea trebuie sa nu fie discriminatorii, sa nu incalce si sa nu fie contrare prevederilor prezentei Metodologii si legislatiei in vigoare. Conditiile specifice nu reprezinta criteriu de ierarhizare.   

(6) Comisia judeteana/a municipiului Bucuresti de mobilitate analizeaza, actualizeaza si corecteaza, dupa caz, in colaborare cu unitatile de invatamant, proiectul de incadrare a personalului didactic de predare, precum si conditiile specifice de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante stabilite de unitatile de invatamant in cadrul etapelor de transfer/pretransfer consimtit intre unitatile de invatamant de modificare a repartizarii cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei, in vederea avizarii acestora.    

(7) Dupa avizarea proiectului de incadrare, precum si a conditiilor specifice de comisia judeteana/a municipiului Bucuresti de mobilitate, posturile didactice vacante/rezervate si conditiile specifice se fac publice, conform prezentei Metodologii, prin afisare pe pagina web a ISJ/ISMB, iar unitatile de invatamant au obligatia de a le face publice prin afisare la avizierul unitatii de invatamant si pe pagina web proprie, daca exista. 

Art. 33 (1) Declararea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete/incomplete se stabileste dupa asigurarea normelor didactice de predare cadrelor didactice titulare in baza documentelor de numire/transfer/repartizare, conform art. 207 alin. (4)-(13) din Legea nr. 198/2023, cu modificarile ulterioare, si prezentei Metodologii, dupa incadrarea cadrelor didactice prevazute la art. 24 alin. (4) si (6), dupa solutionarea intregirilor, completarilor de norma didactica de predare la nivelul unitatilor de invatamant/consortiilor, conform art. 25-27, dupa emiterea deciziilor de transfer in unitatea/unitatile de invatamant, conform art. 28 alin. (1) si (2), dupa incadrarea si solutionarea cererilor de intregire si de completare a normei didactice de predare a cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei, conform art. 29, precum si dupa mentinerea in activitate a personalului didactic de predare titular din invatamantul preuniversitar, peste varsta de pensionare, in functia didactica, la cerere, conform art. 31. 

 (2) Posturile didactice/catedrele vacante/rezervate se publica precizand viabilitatea acestora si modalitatea de angajare: „angajare pe perioada nedeterminata”, „angajare pe perioada determinata de cel mult un an scolar”, conform art. 181 alin. (1) din Legea nr. 198/2023, cu modificarile ulterioare. Posturile didactice/catedrele cadrelor didactice titulare care solicita pensionare anticipata sau pensionare anticipata partiala se publica numai pentru angajare pe perioada determinata, pana la emiterea deciziei de pensionare. Inainte de etapa de modificare a duratei contractului individual de munca din durata determinata de un an in contract individual de munca pe durata de viabilitate a postului/catedrei, se pot publica si posturi didactice/catedre vacante precizand „post pentru modificarea duratei contractului individual de munca”.   

(3) Incepand cu etapa de pretransfer catedrele vacante/rezervate de discipline tehnologice sau de pregatire-instruire practica de la clasele/grupele din invatamantul dual se publica precizand avizul operatorului economic. In structura catedrelor vacante pentru transfer pentru restrangere de activitate/pretransfer/angajare cu contract individual de munca pe perioada nedeterminata nu se includ ore din cadrul stagiilor de pregatire practica pentru dobandirea calificarii profesionale de nivel 3 dupa finalizarea traseului educational corespunzator din cadrul Programului „A doua sansa“ - invatamant secundar, ore din disciplinele fundamentale de specialitate care se predau la clasele a IX-a si a X-a cu profil de arte plastice, decorative, ambientale, arhitectura si design, ore pentru pregatirea remediala, pentru obtinerea performantei educationale sau pentru activitati de stimulare a excelentei didactice, precum si ore vacante de la clasele/grupele de elevi cu frecventa redusa sau cele aflate in programul „A doua sansa". In structura catedrelor vacante pentru transfer pentru restrangere de activitate/pretransfer/angajare cu contract individual de munca pe perioada nedeterminata pot fi incluse cel mult 4 (patru) ore optionale. Catedrele vacante constituite din ore de activitati de pre-profesionalizare din invatamantul special nu se publica in vederea angajarii cu contract individual de munca pe perioada nedeterminata prin concurs. 

(4) In unitatile de invatamant cu mai multe niveluri de invatamant, licee tehnologice, unitati de invatamant avand clasele pregatitoare-XII/XIII posturile didactice/catedrele vacante/rezervate se publica pentru nivelul cel mai inalt corespunzator unitatii de invatamant si postului didactic. In mod exceptional, pentru solutionarea restrangerilor de activitate, in unitatile de invatamant cu mai multe niveluri de invatamant pot fi publicate catedre vacante de nivel gimnazial. 

(5) Posturile vacante/rezervate de profesor in cabinete de asistenta psihopedagogica/cabinete logopedice interscolare se publica cu precizarea unitatilor de invatamant la care se desfasoara activitatea, conform Regulamentului privind organizarea si functionarea centrelor judetene/al municipiului Bucuresti de resurse si asistenta educationala, in vigoare. In deciziile de numire/transfer/repartizare pe post/catedra a profesorilor din cabinetele de asistenta psihopedagogica scolare/interscolare/cabinetele logopedice interscolare trebuie sa se precizeze atat CJRAE/CMBRAE, cat si unitatea/unitatile de invatamant in care functioneaza cabinetul de asistenta psihopedagogica/logopedic. 

(6) Toate posturile didactice/catedrele vacante/rezervate se publica in concordanta cu Centralizatorul. 

(7) Cadrele didactice titulare care participa la etapele de transfer pentru restrangere de activitate sau de pretransfer pot ocupa posturi didactice/catedre vacante publicate pentru aceste etape, indiferent de viabilitatea acestora, in conditiile prezentei Metodologii, cu exceptia posturilor didactice/catedrelor vacantate de cadrele didactice titulare care au solicitat pensionare anticipata sau pensionare anticipata partiala, pana la emiterea deciziei de pensionare. 

(8) La nivelul unitatilor de invatamant, consiliul de administratie si directorul unitatii de invatamant raspund de corectitudinea constituirii posturilor didactice/catedrelor, incadrarii personalului didactic de predare, de declararea si publicarea corecta a tuturor posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate. Neindeplinirea acestor obligatii constituie abatere disciplinara si atrage dupa sine sanctionarea directorului si a membrilor consiliului de administratie al unitatii de invatamant.    

(9) In vederea solutionarii cererilor de transfer/pretransfer consimtit intre unitatile de invatamant si de modificare a repartizarii cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei la nivelul unitatii de invatamant/CJRAE/CMBRAE se constituie, prin decizie a directorului unitatii de invatamant/CJRAE/CMBRAE, la propunerea consiliului profesoral, comisia de mobilitate formata din cadre didactice titulare care nu participa la aceste etape si care nu fac parte din consiliul de administratie, in urmatoarea componenta:
a) presedinte: directorul adjunct daca nu face parte din consiliul de administratie sau un cadru didactic titular membru in Comisia pentru Evaluarea si Asigurarea Calitatii din unitatea de invatamant;
b) membri: 2-10 cadre didactice titulare din unitatea de invatamant, in functie de numarul posturilor didactice/catedrelor vacante existente la nivelul unitatii de invatamant.

(10) Proiectul de incadrare cu personal didactic de predare, intocmit de director cu respectarea prezentei Metodologii, analizat in consiliul profesoral al unitatii de invatamant si aprobat de catre consiliul de administratie al unitatii de invatamant, este prezentat de directorul unitatii de invatamant comisiei judetene/a municipiului Bucuresti de mobilitate a personalului didactic de predare din invatamantul preuniversitar, constituite la nivelul ISJ/ISMB, prin decizia inspectorului scolar general, in urmatoarea componenta:
a) presedinte - inspector scolar general adjunct cu atributii in domeniul managementului resurselor umane;
b) vicepresedinte - inspector scolar cu atributii referitoare la managementul resurselor umane/inspector scolar cu atributii referitoare la managementul institutional/inspector scolar;    
c) secretari - inspectori scolari cu atributii referitoare la managementul resurselor umane/inspectori scolari cu atributii referitoare la managementul institutional/inspectori scolari/directori ai unor unitati de invatamant de nivel liceal;
d) membri - metodisti ai ISJ/ISMB, cate unul pentru fiecare specialitate, inspectori scolari care au in coordonare ariile curriculare, inspector scolar responsabil pentru invatamantul in limbile minoritatilor nationale, consilieri juridici din cadrul ISJ/ISMB si informaticieni/analisti programatori.

(11) Inspectorul scolar general al ISJ/ISMB, presedintele si vicepresedintele comisiei de mobilitate a personalului didactic de predare din invatamantul preuniversitar constituite la nivelul ISJ/ISMB, precum si directorii unitatilor de invatamant raspund de corectitudinea organizarii si desfasurarii etapelor de mobilitate a personalului didactic de predare din invatamantul preuniversitar, de validarea concursurilor de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate in invatamantul preuniversitar si de calitatea lucrarilor derulate in cadrul comisiei de mobilitate a personalului didactic de predare din invatamantul preuniversitar constituite la nivelul ISJ/ISMB. 

Art. 34 (1) Comisia judeteana/a municipiului Bucuresti de mobilitate corecteaza in colaborare cu unitatile de invatamant si avizeaza oferta de posturi didactice/catedre vacante/rezervate, precum si conditiile specifice de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante stabilite la nivelul unitatilor de invatamant. 

(2) Lista posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete si incomplete, care contine informatiile din anexa nr. 1, se aduce la cunostinta persoanelor interesate astfel:
a) in termen de cel mult 3 (trei) zile lucratoare de la avizarea proiectului de incadrare a personalului didactic de predare de catre ISJ/ISMB, directorul unitatii de invatamant comunica la ISJ/ISMB lista posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate si conditiile specifice de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante si le afiseaza la avizier si pe pagina web a unitatii de invatamant, daca exista;
b) comisia judeteana/a municipiului Bucuresti de mobilitate centralizeaza datele transmise de directorii unitatilor de invatamant si intocmeste lista tuturor posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate, complete si incomplete la nivel judetean/nivelul municipiului Bucuresti pe care o publica, la data prevazuta in Calendar, prin afisare pe pagina web a institutiei; 

(3) Directorii unitatilor de invatamant si secretarii comisiei judetene/a municipiului Bucuresti de mobilitate au obligatia de a reactualiza lista posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete si incomplete dupa fiecare etapa a mobilitatii personalului didactic de predare din invatamantul preuniversitar, conform Calendarului. Lista reactualizata a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete si incomplete se publica pe pagina web a ISJ/ISMB. Neindeplinirea acestei obligatii constituie abatere disciplinara si atrage dupa sine sanctionarea persoanelor care nu si-au indeplinit corespunzator atributiile.