Un proiect editorial realizat de
PortalInvatamant.ro

Un proiect editorial realizat de PortalInvatamant.roSubiecte titularizare educatori 2024: Modele de teste REZOLVATE Subiecte titularizare invatatori 2024: Modele de teste REZOLVATE Subiecte titularizare engleza 2024: Modele de teste REZOLVATE Subiecte titularizare educatie fizica si sport 2024: Modele de teste REZOLVATE Subiecte titularizare limba si literatura romana: Modele de teste REZOLVATE 2024 Subiecte titularizare religie ortodoxa 2024: Modele de teste REZOLVATE Subiecte titularizare matematica 2024 - Profesori: Modele de teste REZOLVATE Subiecte titularizare biologie: Modele de teste REZOLVATE 2024 Subiecte titularizare Geografie 2024: Modele de teste REZOLVATE Subiecte titularizare istorie: Modele de teste REZOLVATE 2024 Subiecte titularizare Educatie Muzicala si Educatie Muzicala Specializata: Modele oficiale de teste EDU Subiecte titularizare psihopedagogie speciala 2024: Modele de teste REZOLVATE Subiecte titularizare Educatie sociala 2024: Modele de teste REZOLVATE Subiecte titularizare franceza: Modele de teste REZOLVATE Subiecte titularizare Arte Vizuale (Educatie plastica, Educatie vizuala, Educatie artistica ): Modele de teste REZOLVATE Subiecte titularizare Consiliere Psihopedagogica: Modele de teste REZOLVATE Subiecte titularizare Chimie: Modele de teste oficiale EDU Subiecte titularizare Economie: Modele de teste oficiale EDU Subiecte titularizare Fizica: Modele de teste EDU Subiecte titularizare Informatica si tehnologia informatiei: Modele de teste EDU Subiecte titularizare Limba germana moderna: Modele de teste EDU Subiecte titularizare Educatie fizica si Sport - Antrenori. Modele de teste EDU Subiecte titularizare Filosofie si logica, argumentare si comunicare: Model de test EDU Subiecte titularizare Psihologie: Model de test EDU Subiecte titularizare Economic, administrativ, posta: Model de test EDU Subiecte titularizare Kinetoterapie: Model de test EDU Subiecte titularizare Limba si literatura latina: Model de test EDU Subiecte titularizare Limba si literatura spaniola: Model de test EDU Subiecte titularizare Mecanica: Model de test EDU Subiecte titularizare Protectia mediului Profesori: Model de test EDU Subiecte rezolvate metodica titularizare matematica - Invatatori 2024 Subiecte titularizare Comert Profesori: Model de test EDU Subiecte titularizare Turism - Maistri instructori: Model de test EDU Subiecte titularizare Alimentatie publica Profesori: Model de test EDU Subiecte titularizare Asistenta medicala generala - Maistri instructori: Model de test EDU Subiecte titularizare Sociologie: Modele de teste EDU Subiecte titularizare Turism si Servicii: Model de test EDU
Programa Titularizare Educatori-Puericultori CRESA 2024 Programa titularizare pentru educatori 2024 Programa titularizare pentru invatatori 2024 Programa titularizare Limba si literatura engleza 2024 Programa titularizare Educatie fizica si sport 2024 - PROFESORI Programa titularizare Limba si literatura romana 2024 Metodologie Titularizare 2024-2025: Capitolul I Metodologie Titularizare 2024-2025: Capitolul II ANEXA NR. 2 Metodologie Titularizare 2024 – 2025 Metodologie Titularizare 2024-2025: Capitolul III Metodologie Titularizare 2024 - 2025: Capitolul IV Metodologie Titularizare 2024 - 2025: Capitolul V Metodologie Titularizare 2024 - 2025: Capitolul VI Metodologie Titularizare 2024 - 2025: Capitolul VII Metodologie Titularizare 2024 - 2025: Capitolul VIII - Cum se calculeaza media la titularizare Metodologie Titularizare 2024 - 2025: Capitolul IX Metodologie Titularizare 2024 - 2025: Capitolul X Metodologie Titularizare 2024 - 2025: Capitolul XI Metodologie Titularizare 2024 - 2025: Capitolul XII Metodologie Titularizare 2024 - 2025: Capitolul XIII Metodologie Titularizare 2024 - 2025: Capitolul XIV Metodologie Titularizare 2024 - 2025: Capitolul XV ANEXA NR. 1 Metodologie Titularizare 2024 – 2025 ANEXA NR. 3 Metodologie Titularizare 2024 - 2025 ANEXA NR. 4 Metodologie Titularizare 2024 - 2025 ANEXA NR. 5 Metodologie Titularizare 2024-2025 ANEXA NR. 6 Metodologie Titularizare 2024 - 2025 ANEXA NR. 7 Metodologie Titularizare 2024 - 2025 ANEXA NR. 8 Metodologie Titularizare 2024 - 2025 ANEXA NR. 9 Metodologie Titularizare 2024 - 2025 ANEXA NR. 10 Metodologie Titularizare 2024 - 2025 ANEXA NR. 11 Metodologie Titularizare 2024-2025 ANEXA NR. 12 Metodologie Titularizare 2024-2025 ANEXA NR. 13 Metodologie Titularizare 2024-2025 ANEXA NR. 14 Metodologie Titularizare 2024-2025: Modele de cereri ANEXA NR. 15 Metodologie Titularizare 2024-2025 ANEXA NR. 16 Metodologie Titularizare 2024 - 2025 ANEXA NR. 17 Metodologie Titularizare 2024 - 2025 ANEXA NR. 18 Metodologie Titularizare 2024-2025 Calendar Titularizare 2024-2025: ANEXA NR. 19 la Metodologie ANEXA NR. 20 Metodologie Titularizare 2024-2025 Programa titularizare Religie ortodoxa 2024 Programa titularizare Matematica 2024 Programa titularizare Biologie 2024 Programa titularizare Geografie 2024 Programa titularizare Istorie 2024 Programa titularizare Educatie muzicala si Educatie muzicala specializata 2024 Programa titularizare Psihopedagogie speciala 2024 Programa titularizare Educatie sociala 2024 Programa titularizare Limba si Literatura Franceza 2024 Programa titularizare Arte Vizuale 2024: Educatie plastica, Educatie vizuala, Educatie artistica Programa titularizare Consiliere Psihopedagogica 2024 Programa titularizare Chimie 2024 Programa titularizare Economie 2024 Programa titularizare Fizica 2024 Programa titularizare Informatica si tehnologia informatiei 2024 Programa titularizare Limba germana 2024 Programa titularizare Educatie fizica si sport - Antrenori 2024 Programa titularizare Filosofie si logica, argumentare si comunicare Programa titularizare Psihologie 2024 Programa titularizare Economic, administrativ, posta 2024 Programa titularizare Kinetoterapie 2024 Programa titularizare Limba si literatura latina 2024 Programa titularizare Limba si literatura spaniola 2024 Programa titularizare Mecanica 2024 - Profesori Programa titularizare Protectia Mediului 2024 - Pofesori Programa titularizare Comert Profesori 2024 Programa titularizare Turism - Maistri instructori 2024 Programa titularizare Alimentatie Publica - Profesori 2024 Programa titularizare Asistenta medicala generala 2024 - Maistri Instructori Programa titularizare Sociologie 2024 Programa titularizare Turism si servicii - Profesori 2024

ANEXA NR. 18 Metodologie Titularizare 2024-2025

ORDINEA OCUPARII POSTURILOR DIDCATICE/CATEDRELOR VACANTE/REZERVATE IN SEDINTELE DE
REPARTIZARE ORGANIZATE LA NIVELUL ISJ/ISMB
IN PERIOADA 19-26 AUGUST 2024

 

1. Dupa etapa de detasare la cerere a personalului didactic de predare titular in baza rezultatelor obtinute la concursul national, sesiunea 2024, in perioadele prevazute de Calendar, in sedintele de repartizare organizate de comisiile de mobilitate a personalului didactic de predare din invatamantul preuniversitar constituite la nivelul ISJ/ISMB, pe posturile didactice/catedrele vacante/rezervate ramase neocupate se repartizeaza la nivel judetean/nivelul municipiului Bucuresti, cu respectarea prevederilor Metodologiei, in ordine, astfel:
a) cadre didactice titulare si cadre didactice debutante prevazute la art. 24 alin. (4) si (6) din Metodologie ramase cu norma didactica de predare incompleta pentru completarea normei didactice;
b) cadre didactice titulare ramase in restrangere de activitate, prin transfer sau detasare in interesul invatamantului pentru restrangere de activitate nesolutionata;
c) cadre didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei si cadre didactice prevazute la art. 53 alin. (5) din Metodologie pentru completarea normei didactice de predare pe perioada determinata;
d) cadre didactice titulare ramase nerepartizate care solicita continuitate prin detasare la cerere sau detasare la cerere prin concurs;
e) candidati care au obtinut cel putin media de repartizare 7 (sapte) la concursul national, sesiunea 2024, conform art. 64 alin. (9) din Metodologie, in ordinea descrescatoare a mediilor de repartizare, avand prioritate candidatii care beneficiaza de prelungirea duratei contractelor individuale de munca in anul scolar 2024-2025, in conditiile art. 63 sau 87 din Metodologie, in baza notei/mediei de repartizare minimum 7 (sapte) la concursurile nationale, sesiunile 2023 si/sau 2022, respectiv 2023, 2022, 2021 si/sau 2020 pentru invatatori/absolventi ai colegiilor universitare de institutori din invatamantul primar/profesori pentru invatamant primar;
f) cadre didactice titulare, cadre didactice debutante prevazute la art. 24 alin. (4) si (6) din Metodologie ramase cu norma didactica de predare incompleta, pentru completarea normei didactice pe perioada determinata, conform prevederilor art. 9 alin. (4) din Metodologie;
g) cadre didactice care solicita detasare la cerere prin concurs specific;
h) candidati care beneficiaza de prelungirea duratei contractului individual de munca pe perioada determinata in anul scolar 2024-2025;  

Vezi toate anexele 

Metodologie Titularizare 2024-2025 

dar si 

Teste rezolvate pentru reusita la examenul de titularizare 

 

i) candidati cu media de repartizare minimum 5 (cinci) la concursul national din sesiunea 2024, conform art. 64 alin. (9) din Metodologie, in vederea incheierii unui contract individual de munca pe perioada determinata, in ordinea descrescatoare a mediilor de repartizare;
j) candidati ramasi nerepartizati dupa concursul national din sesiunea 2024, care au obtinut media de repartizare minimum 5 (cinci) in profilul postului solicitat, conform art. 64 alin. (9) din Metodologie si au sustinut proba practica/orala in profilul postului conform art. 89 alin. (4), in ordinea descrescatoare a mediilor;
k) candidati care au obtinut nota la proba scrisa/media de repartizare minimum 7 (sapte) in profilul postului solicitat la concursurile nationale, sesiunile 2023, 2022, 2021, 2020, 2019 si/sau 2018, care nu au mai participat ulterior la alte concursuri nationale sau care nu au obtinut note sub 5 (cinci) la proba scrisa in cadrul urmatoarelor concursuri nationale in specialitatea postului didactic/catedrei solicitat(e), ierarhizati pe o lista unica, in ordinea descrescatoare a notelor/mediilor de repartizare;
l) candidati care au obtinut nota la proba scrisa/media de repartizare minimum 5 (cinci) la proba scrisa in profilul postului solicitat la concursurile nationale din sesiunile 2023, 2022 si/sau 2021 si nu au mai participat ulterior la alte concursuri nationale sau nu au mai obtinut note sub 5 (cinci) la proba scrisa in cadrul urmatoarelor concursuri nationale in specialitatea postului didactic/catedrei solicitat(e), ierarhizati pe o lista unica, in ordinea descrescatoare a notelor/mediilor de repartizare;
m) candidati cu a doua specializare, alta decat aceea la care au participat la concursul national din sesiunea 2024, si care au obtinut media de repartizare minimum 5 (cinci), conform art. 64 alin. (9) din Metodologie, in ordinea descrescatoare a mediilor de repartizare;
n) candidati cu a doua specializare, alta decat aceea la care au participat la concursurile nationale din sesiunile 2023, 2022, 2021, 2020, 2019 si/sau 2018, care au obtinut nota la proba scrisa/media de repartizare minimum 7 (sapte) si nu au mai participat ulterior la alte concursuri nationale sau nu au mai obtinut note sub 5 (cinci) la proba scrisa in cadrul urmatoarelor concursuri nationale in specialitatea postului didactic/catedrei solicitat(e), ierarhizati pe o lista unica, in ordinea descrescatoare a notelor/mediilor de repartizare;
o) candidati cu a doua specializare, alta decat aceea la care au participat la concursurile nationale din sesiunile 2023, 2022 si/sau 2021, care au obtinut cel putin nota la proba scrisa/media de repartizare 5 (cinci) si nu au mai participat ulterior la alte concursuri nationale sau nu au mai obtinut note sub 5 (cinci) la proba scrisa in cadrul urmatoarelor concursuri nationale in specialitatea postului didactic/catedrei solicitat(e), ierarhizati pe o lista unica, in ordinea descrescatoare a notelor/mediilor de repartizare;
p) absolventi ai colegiilor universitare de institutori cu a doua specializare, care au participat la concursul national din sesiunea 2024 si au obtinut cel putin media de repartizare 5 (cinci), conform art. 64 alin. (9) din Metodologie, ierarhizati pe o lista unica, in ordinea descrescatoare a mediilor de repartizare, care solicita postul didactic/catedra vacant(a) in a doua specializare: limba moderna/materna, educatie plastica, educatie muzicala, educatie fizica, religie, respectiv posturi in specialitate din palatele si cluburile copiilor si elevilor; 
q) absolventi ai colegiilor universitare de institutori cu a doua specializare, care au participat la concursuri nationale din sesiunile 2023, 2022, 2021, 2020, 2019 si/sau 2018 si au obtinut nota la proba scrisa/media de repartizare minimum 7 (sapte), ierarhizati pe o lista unica, in ordinea descrescatoare a notelor/mediilor de repartizare, care solicita postul didactic/catedra vacant(a) in a doua specializare (limba moderna/materna, educatie plastica, educatie muzicala, educatie fizica sau religie), respectiv posturi in specialitate din palatele si cluburile copiilor si elevilor, care nu au mai participat ulterior la alte concursuri nationale sau care nu au obtinut note sub
5 (cinci) la proba scrisa in cadrul urmatoarelor concursuri nationale;
r) absolventi ai colegiilor universitare de institutori cu a doua specializare care au obtinut nota la proba scrisa/media de repartizare minimum 5 (cinci) la concursurile nationale, sesiunile 2023, 2022 si/sau 2021, care nu au mai participat ulterior la alte concursuri nationale sau care nu au obtinut note sub 5 (cinci) la proba scrisa in cadrul urmatoarelor concursuri nationale, ierarhizati pe o lista unica, in ordinea descrescatoare a mediilor de repartizare, care solicita postul didactic/catedra vacant(a) in a doua specializare: limba moderna/materna, educatie plastica, educatie muzicala, educatie fizica, religie, posturi in specialitate din palatele si cluburile copiilor si elevilor;
s) candidati care au renuntat la posturile didactice/catedrele pe care au fost repartizati in etapele anterioare, in ordinea descrescatoare a mediilor de repartizare.  

Nota: 1) La etapa de repartizare prevazuta la lit. e), in cadrul sedintelor de repartizare organizate in perioada 19-26 august 2024 participa candidatii care au sustinut proba practica sau inspectia speciala la clasa in profilul postului la nivelul judetului/municipiului Bucuresti, indiferent de judetul in care au sustinut proba scrisa.
2) La etapele de repartizare prevazute la lit. i)-s) participa si candidatii prevazuti la art. 89 alin. (2), care au participat la concursurile nationale din sesiunile 2023, 2022, 2021, 2020, 2019 si/sau 2018 in alte judete.
3) Prevederile de la lit. s) se aplica in sedintele de repartizare organizate pana la data de 26 august 2024.
4) Pentru sesiunile 2023, 2021 si 2020 ale concursului national se iau in calcul notele obtinute la proba scrisa, iar pentru sesiunile 2022, 2019 si 2018 ale concursului national se iau in calcul mediile de repartizare stabilite conform prevederilor art. 64 alin. (9) din Metodologie. 


2. Repartizarea personalului didactic de predare, conform punctului 1, se realizeaza pe perioada nedeterminata pe posturi didactice/catedre vacante doar pentru completarea normei didactice de predare/transferarea pentru restrangere de activitate a cadrelor didactice titulare sau a cadrelor didactice debutante prevazute la art. 24 alin. (4) si (6) din Metodologie, care au promovat examenul national de definitivare in invatamant, sesiunea 2024, in conditiile din Metodologie, precum si pentru transferul cadrelor didactice titulare aflate in restrangere de activitate. In toate celelalte situatii prevazute la alin. (1) repartizarea candidatilor/cadrelor didactice pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate se realizeaza pe perioada determinata. Repartizarea absolventilor cu diploma ai colegiilor universitare de institutori cu a doua specializare, conform punctului 1, se realizeaza doar pe catedre vacante/rezervate in specialitate din invatamantul primar sau gimnazial ori in palate si cluburi ale copiilor si elevilor.
Absolventii cu diploma ai colegiilor universitare de institutori cu a doua specializare repartizati in palate si cluburi ale copiilor si elevilor si candidatii calificati cu a doua specializare repartizati pe posturi didactice care necesita proba practica sustin, daca este cazul, la nivelul unitatii de invatamant in care au fost repartizati, pana la data inceperii cursurilor, o proba practica specifica in profilul postului.
3. Absolventii colegiilor universitare de institutori, cu durata studiilor de 3-4 ani, pe a caror diploma de absolvire nu este inscrisa si a doua specializare, dar au mentionata in foaia matricola directia de studiu in a doua specializare: limba moderna/materna, muzica, desen, arte plastice sau educatie fizica se asimileaza urmatoarelor specializari cuprinse in Centralizator: „Institutori-O limba straina”;
„Institutori (invatamant primar)-O limba straina”; „Institutori-Limba rromani”; „Institutori-Muzica”; „Institutori-Desen”; „InstitutoriArte plastice” sau „Institutori-Educatie fizica” si beneficiaza de aceleasi drepturi ca si absolventii cu diploma ai colegiilor universitare de institutori cu a doua specializare.
4. La note/medii egale departajarea se face conform art. 65 din Metodologie.