Un proiect editorial realizat de
PortalInvatamant.ro

Un proiect editorial realizat de PortalInvatamant.roSubiecte titularizare educatori 2024: Modele de teste REZOLVATE Subiecte titularizare invatatori 2024: Modele de teste REZOLVATE Subiecte titularizare engleza 2024: Modele de teste REZOLVATE Subiecte titularizare educatie fizica si sport 2024: Modele de teste REZOLVATE Subiecte titularizare limba si literatura romana: Modele de teste REZOLVATE 2024 Subiecte titularizare religie ortodoxa 2024: Modele de teste REZOLVATE Subiecte titularizare matematica 2024 - Profesori: Modele de teste REZOLVATE Subiecte titularizare biologie: Modele de teste REZOLVATE 2024 Subiecte titularizare Geografie 2024: Modele de teste REZOLVATE Subiecte titularizare istorie: Modele de teste REZOLVATE 2024 Subiecte titularizare Educatie Muzicala si Educatie Muzicala Specializata: Modele oficiale de teste EDU Subiecte titularizare psihopedagogie speciala 2024: Modele de teste REZOLVATE Subiecte titularizare Educatie sociala 2024: Modele de teste REZOLVATE Subiecte titularizare franceza: Modele de teste REZOLVATE Subiecte titularizare Arte Vizuale (Educatie plastica, Educatie vizuala, Educatie artistica ): Modele de teste REZOLVATE Subiecte titularizare Consiliere Psihopedagogica: Modele de teste REZOLVATE Subiecte titularizare Chimie: Modele de teste oficiale EDU Subiecte titularizare Economie: Modele de teste oficiale EDU Subiecte titularizare Fizica: Modele de teste EDU Subiecte titularizare Informatica si tehnologia informatiei: Modele de teste EDU Subiecte titularizare Limba germana moderna: Modele de teste EDU Subiecte titularizare Educatie fizica si Sport - Antrenori. Modele de teste EDU Subiecte titularizare Filosofie si logica, argumentare si comunicare: Model de test EDU Subiecte titularizare Psihologie: Model de test EDU Subiecte titularizare Economic, administrativ, posta: Model de test EDU Subiecte titularizare Kinetoterapie: Model de test EDU Subiecte titularizare Limba si literatura latina: Model de test EDU Subiecte titularizare Limba si literatura spaniola: Model de test EDU Subiecte titularizare Mecanica: Model de test EDU Subiecte titularizare Protectia mediului Profesori: Model de test EDU Subiecte rezolvate metodica titularizare matematica - Invatatori 2024 Subiecte titularizare Comert Profesori: Model de test EDU Subiecte titularizare Turism - Maistri instructori: Model de test EDU Subiecte titularizare Alimentatie publica Profesori: Model de test EDU Subiecte titularizare Asistenta medicala generala - Maistri instructori: Model de test EDU Subiecte titularizare Sociologie: Modele de teste EDU Subiecte titularizare Turism si Servicii: Model de test EDU
Programa Titularizare Educatori-Puericultori CRESA 2024 Programa titularizare pentru educatori 2024 Programa titularizare pentru invatatori 2024 Programa titularizare Limba si literatura engleza 2024 Programa titularizare Educatie fizica si sport 2024 - PROFESORI Programa titularizare Limba si literatura romana 2024 Metodologie Titularizare 2024-2025: Capitolul I Metodologie Titularizare 2024-2025: Capitolul II ANEXA NR. 2 Metodologie Titularizare 2024 – 2025 Metodologie Titularizare 2024-2025: Capitolul III Metodologie Titularizare 2024 - 2025: Capitolul IV Metodologie Titularizare 2024 - 2025: Capitolul V Metodologie Titularizare 2024 - 2025: Capitolul VI Metodologie Titularizare 2024 - 2025: Capitolul VII Metodologie Titularizare 2024 - 2025: Capitolul VIII - Cum se calculeaza media la titularizare Metodologie Titularizare 2024 - 2025: Capitolul IX Metodologie Titularizare 2024 - 2025: Capitolul X Metodologie Titularizare 2024 - 2025: Capitolul XI Metodologie Titularizare 2024 - 2025: Capitolul XII Metodologie Titularizare 2024 - 2025: Capitolul XIII Metodologie Titularizare 2024 - 2025: Capitolul XIV Metodologie Titularizare 2024 - 2025: Capitolul XV ANEXA NR. 1 Metodologie Titularizare 2024 – 2025 ANEXA NR. 3 Metodologie Titularizare 2024 - 2025 ANEXA NR. 4 Metodologie Titularizare 2024 - 2025 ANEXA NR. 5 Metodologie Titularizare 2024-2025 ANEXA NR. 6 Metodologie Titularizare 2024 - 2025 ANEXA NR. 7 Metodologie Titularizare 2024 - 2025 ANEXA NR. 8 Metodologie Titularizare 2024 - 2025 ANEXA NR. 9 Metodologie Titularizare 2024 - 2025 ANEXA NR. 10 Metodologie Titularizare 2024 - 2025 ANEXA NR. 11 Metodologie Titularizare 2024-2025 ANEXA NR. 12 Metodologie Titularizare 2024-2025 ANEXA NR. 13 Metodologie Titularizare 2024-2025 ANEXA NR. 14 Metodologie Titularizare 2024-2025: Modele de cereri ANEXA NR. 15 Metodologie Titularizare 2024-2025 ANEXA NR. 16 Metodologie Titularizare 2024 - 2025 ANEXA NR. 17 Metodologie Titularizare 2024 - 2025 ANEXA NR. 18 Metodologie Titularizare 2024-2025 Calendar Titularizare 2024-2025: ANEXA NR. 19 la Metodologie ANEXA NR. 20 Metodologie Titularizare 2024-2025 Programa titularizare Religie ortodoxa 2024 Programa titularizare Matematica 2024 Programa titularizare Biologie 2024 Programa titularizare Geografie 2024 Programa titularizare Istorie 2024 Programa titularizare Educatie muzicala si Educatie muzicala specializata 2024 Programa titularizare Psihopedagogie speciala 2024 Programa titularizare Educatie sociala 2024 Programa titularizare Limba si Literatura Franceza 2024 Programa titularizare Arte Vizuale 2024: Educatie plastica, Educatie vizuala, Educatie artistica Programa titularizare Consiliere Psihopedagogica 2024 Programa titularizare Chimie 2024 Programa titularizare Economie 2024 Programa titularizare Fizica 2024 Programa titularizare Informatica si tehnologia informatiei 2024 Programa titularizare Limba germana 2024 Programa titularizare Educatie fizica si sport - Antrenori 2024 Programa titularizare Filosofie si logica, argumentare si comunicare Programa titularizare Psihologie 2024 Programa titularizare Economic, administrativ, posta 2024 Programa titularizare Kinetoterapie 2024 Programa titularizare Limba si literatura latina 2024 Programa titularizare Limba si literatura spaniola 2024 Programa titularizare Mecanica 2024 - Profesori Programa titularizare Protectia Mediului 2024 - Pofesori Programa titularizare Comert Profesori 2024 Programa titularizare Turism - Maistri instructori 2024 Programa titularizare Alimentatie Publica - Profesori 2024 Programa titularizare Asistenta medicala generala 2024 - Maistri Instructori Programa titularizare Sociologie 2024 Programa titularizare Turism si servicii - Profesori 2024 Inscriere Titularizare 2024: Acte Necesare

Subiecte titularizare Psihologie: Model de test EDU

CONCURSUL NATIONAL DE OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR VACANTE/REZERVATE DIN INVATAMANTUL PREUNIVERSITAR
21 iulie 2021
Proba scrisa PSIHOLOGIE
Model


• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acorda zece puncte din oficiu.
• Timpul de lucru efectiv este de patru ore.

SUBIECTUL I (30 de puncte)

Raspundeti fiecareia dintre urmatoarele cerinte:
A. Ilustrati, printr-un exemplu concret, etapele actului voluntar. 8 puncte
B. Prezentati doua dintre calitatile vointei. 6 puncte
C. Evidentiati o corelatie existenta intre vointa si motivatie, redactand un text coerent, de aproximativ o pagina, in care sa utilizati termenii dati in sensul specific psihologiei. 10 puncte
D. Argumentati, in aproximativ o jumatate de pagina, ideea/teza potrivit careia calitatile vointei, consolidate, pot deveni valoroase trasaturi de caracter. 6 puncte

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
Prezentati specificul si rolul gandirii in cadrul sistemului psihic uman, avand in vedere urmatoarele repere:


- definirea si caracterizarea generala a gandirii 4 puncte
- rolul gandirii in raport cu mecanismele psihice cognitive logic-rationale: memoria, imaginatia 6 puncte
- rolul gandirii in raport cu mecanismele stimulator-energizante: motivatia, afectivitatea 6 puncte
- rolul gandirii in raport cu mecanismele reglarii psihice: limbajul, atentia, vointa 9 puncte
- rolul gandirii in raport cu dimensiunile personalitatii. 5 puncte

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
Scrieti pe foaia de examen litera corespunzatoare raspunsului corect, pentru fiecare dintre enunturile de mai jos. Este corecta o singura varianta de raspuns.

1. Impactul vizibil, de substanta si de durata pe care il au evaluarea si examinarea asupra curriculum-ului ca intreg, la modul general, si asupra disciplinei de studiu in mod particular, asupra zonei dintre ariile curriculare, precum chiar si asupra schemei de evaluare in mod particular, este reprezentat de efectul:
a. de siaj
b. de backwash
c. de feedback
d. de halo

2. Functia formativa a mijloacelor de invatamant:
a. consta in dezvoltarea motivatiei interne a elevilor pentru studiu, in trezirea curiozitatii, a interesului epistemic si a dorintei de cunoastere
b. este datorata faptului ca unele mijloace de invatamant pot servi la verificarea si evaluarea nivelului de cunostinte, deprinderi, competente
c. este exercitata atunci cand mijloacele de invatamant sunt valorificate ca material demonstrativ, respectiv ca substitute ale realitatii
d. asigura contributia lor la exersarea si dezvoltarea gandirii si a operatiilor acesteia: analiza, sinteza, comparatia, abstractizarea, generalizarea

3. Prin activitatea didactica, profesorul urmareste, cu precadere:
a. predarea continuturilor
b. operationalizarea obiectivelor
c. formarea competentelor
d. elaborarea curriculumului

4. Validitatea de fatada a unui test de evaluare exprima masura in care testul:
a. este relevant si important pentru cei ce sunt testati
b. face prognoza rezultatelor viitoare ale elevului
c. acopera uniform elementele de continut majore pe care le testeaza
d. urmareste evaluarea unui anumit construct

5. Forma de organizare a activitatii didactice in cadrul careia profesorul indruma si conduce activitatea unor microcolectivitati/microunitati alcatuite din elevii unei clase este reprezentata de organizarea:
a. frontala
b. participativa
c. individuala
d. pe grupe

6. Proiectarea unui optional de aprofundare implica si elaborarea unor noi:
a. competente generale
b. sugestii metodologice
c. unitati de continut
d. competente specifice

7. Factorul perturbator al evaluarii didactice caracterizat prin faptul ca aprecierea se realizeaza prin extinderea unor calitati secventiale la intreaga conduita didactica a elevului este reprezentat de:
a. efectul de siaj
b. efectul de backwash
c. efectul de feedback
d. efectul de halo

8. Sintagma mijloace de invatamant se refera la:
a. totalitatea manualelor alternative care pot fi utilizate in procesul didactic
b. ansamblul materialelor naturale sau realizate intentionat, care sprijina desfasurarea activitatilor instructiv-educative
c. ansamblul echipamentelor de natura tehnica care sunt implicate in activitatile instructiv- educative
d. prezentarea informatiei sub forma descriptiva, respectand ordonarea in timp sau in spatiu a obiectelor si fenomenelor

9. Documentele curriculare pe care trebuie sa le consulte cadrul didactic in vederea realizarii
planificarii calendaristice sunt reprezentate de:
a. manualele si programele scolare
b. planurile-cadru si programele scolare
c. auxiliarele curriculare si programele scolare
d. manualele si auxiliarele curriculare

10. Functia prognostica a evaluarii consta in:
a. recunoasterea statutului dobandit de catre candidat in urma sustinerii unui examen
b. aprecierea domeniilor sau a zonelor cu performante viitoare maximale ale educabililor
c. clasificarea candidatilor in ordinea descrescatoare a nivelului de performanta atins
d. aprecierea nivelului performantei, a punctelor tari si slabe, pe domenii ale performantei

11.
Valentele psihopedagogice ale mijloacelor de invatamant se refera la faptul ca acestea:
a. asigura caracterul intuitiv, concret-senzorial si sugestiv al activitatii de invatare
b. reprezinta drumul sau calea de urmat in activitatea comuna a educatorului si educatilor
c. au drept scop informarea si modelarea sub aspect uman a educatilor
d. permit expunerea informatiei ca o succesiune de idei, teorii, interpretari

12. La nivelul unei discipline de invatamant, competentele urmarite a se forma la elevi, pe parcursul unui an de studiu, sunt cele:
a. cadru
b. operationale
c. specifice
d. generale

13. Din categoria itemilor semiobiectivi fac parte itemii de tip:
a. alegere duala, raspuns scurt, alegere multipla
b. completare, raspuns scurt, intrebare structurata
c. alegere duala, eseu nestructurat, alegere multipla
d. intrebare structurata, completare, alegere multipla

14. Metoda didactica ce consta in confruntarea elevului cu o situatie reala de viata, prin a carei observare, intelegere, interpretare, urmeaza sa realizeze un progres in cunoastere este:
a. explicatia pedagogica
b. instructajul didactic
c. studiul de caz
d. demonstratia didactica

15. Instrumentul de lucru al cadrului didactic, care stabileste oferta educationala pentru un parcurs scolar determinat, in termeni de finalitati urmarite, continuturi fundamentale de ordin teoretic, experimental si aplicativ, sugestii metodologice generale pentru orientarea procesului didactic si pentru evaluare este:
a. manualul scolar
b. programa scolara
c. planul-cadru
d. ghidul metodologic