Un proiect editorial realizat de
PortalInvatamant.ro

Un proiect editorial realizat de PortalInvatamant.roSubiecte titularizare educatori 2024: Modele de teste REZOLVATE Subiecte titularizare invatatori 2024: Modele de teste REZOLVATE Subiecte titularizare engleza 2024: Modele de teste REZOLVATE Subiecte titularizare educatie fizica si sport 2024: Modele de teste REZOLVATE Subiecte titularizare limba si literatura romana: Modele de teste REZOLVATE 2024 Subiecte titularizare religie ortodoxa 2024: Modele de teste REZOLVATE Subiecte titularizare matematica 2024 - Profesori: Modele de teste REZOLVATE Subiecte titularizare biologie: Modele de teste REZOLVATE 2024 Subiecte titularizare Geografie 2024: Modele de teste REZOLVATE Subiecte titularizare istorie: Modele de teste REZOLVATE 2024 Subiecte titularizare Educatie Muzicala si Educatie Muzicala Specializata: Modele oficiale de teste EDU Subiecte titularizare psihopedagogie speciala 2024: Modele de teste REZOLVATE Subiecte titularizare Educatie sociala 2024: Modele de teste REZOLVATE Subiecte titularizare franceza: Modele de teste REZOLVATE Subiecte titularizare Arte Vizuale (Educatie plastica, Educatie vizuala, Educatie artistica ): Modele de teste REZOLVATE Subiecte titularizare Consiliere Psihopedagogica: Modele de teste REZOLVATE Subiecte titularizare Chimie: Modele de teste oficiale EDU Subiecte titularizare Economie: Modele de teste oficiale EDU Subiecte titularizare Fizica: Modele de teste EDU Subiecte titularizare Informatica si tehnologia informatiei: Modele de teste EDU Subiecte titularizare Limba germana moderna: Modele de teste EDU Subiecte titularizare Educatie fizica si Sport - Antrenori. Modele de teste EDU Subiecte titularizare Filosofie si logica, argumentare si comunicare: Model de test EDU Subiecte titularizare Psihologie: Model de test EDU Subiecte titularizare Economic, administrativ, posta: Model de test EDU Subiecte titularizare Kinetoterapie: Model de test EDU Subiecte titularizare Limba si literatura latina: Model de test EDU Subiecte titularizare Limba si literatura spaniola: Model de test EDU Subiecte titularizare Mecanica: Model de test EDU Subiecte titularizare Protectia mediului Profesori: Model de test EDU Subiecte rezolvate metodica titularizare matematica - Invatatori 2024 Subiecte titularizare Comert Profesori: Model de test EDU Subiecte titularizare Turism - Maistri instructori: Model de test EDU Subiecte titularizare Alimentatie publica Profesori: Model de test EDU Subiecte titularizare Asistenta medicala generala - Maistri instructori: Model de test EDU Subiecte titularizare Sociologie: Modele de teste EDU Subiecte titularizare Turism si Servicii: Model de test EDU Subiecte titularizare educatori-puericultori 2024: Modele de teste REZOLVATE
Programa Titularizare Educatori-Puericultori CRESA 2024 Programa titularizare pentru educatori 2024 Programa titularizare pentru invatatori 2024 Programa titularizare Limba si literatura engleza 2024 Programa titularizare Educatie fizica si sport 2024 - PROFESORI Programa titularizare Limba si literatura romana 2024 Metodologie Titularizare 2024-2025: Capitolul I Metodologie Titularizare 2024-2025: Capitolul II ANEXA NR. 2 Metodologie Titularizare 2024 – 2025 Metodologie Titularizare 2024-2025: Capitolul III Metodologie Titularizare 2024 - 2025: Capitolul IV Metodologie Titularizare 2024 - 2025: Capitolul V Metodologie Titularizare 2024 - 2025: Capitolul VI Metodologie Titularizare 2024 - 2025: Capitolul VII Metodologie Titularizare 2024 - 2025: Capitolul VIII - Cum se calculeaza media la titularizare Metodologie Titularizare 2024 - 2025: Capitolul IX Metodologie Titularizare 2024 - 2025: Capitolul X Metodologie Titularizare 2024 - 2025: Capitolul XI Metodologie Titularizare 2024 - 2025: Capitolul XII Metodologie Titularizare 2024 - 2025: Capitolul XIII Metodologie Titularizare 2024 - 2025: Capitolul XIV Metodologie Titularizare 2024 - 2025: Capitolul XV ANEXA NR. 1 Metodologie Titularizare 2024 – 2025 ANEXA NR. 3 Metodologie Titularizare 2024 - 2025 ANEXA NR. 4 Metodologie Titularizare 2024 - 2025 ANEXA NR. 5 Metodologie Titularizare 2024-2025 ANEXA NR. 6 Metodologie Titularizare 2024 - 2025 ANEXA NR. 7 Metodologie Titularizare 2024 - 2025 ANEXA NR. 8 Metodologie Titularizare 2024 - 2025 ANEXA NR. 9 Metodologie Titularizare 2024 - 2025 ANEXA NR. 10 Metodologie Titularizare 2024 - 2025 ANEXA NR. 11 Metodologie Titularizare 2024-2025 ANEXA NR. 12 Metodologie Titularizare 2024-2025 ANEXA NR. 13 Metodologie Titularizare 2024-2025 ANEXA NR. 14 Metodologie Titularizare 2024-2025: Modele de cereri ANEXA NR. 15 Metodologie Titularizare 2024-2025 ANEXA NR. 16 Metodologie Titularizare 2024 - 2025 ANEXA NR. 17 Metodologie Titularizare 2024 - 2025 ANEXA NR. 18 Metodologie Titularizare 2024-2025 Calendar Titularizare 2024-2025: ANEXA NR. 19 la Metodologie ANEXA NR. 20 Metodologie Titularizare 2024-2025 Programa titularizare Religie ortodoxa 2024 Programa titularizare Matematica 2024 Programa titularizare Biologie 2024 Programa titularizare Geografie 2024 Programa titularizare Istorie 2024 Programa titularizare Educatie muzicala si Educatie muzicala specializata 2024 Programa titularizare Psihopedagogie speciala 2024 Programa titularizare Educatie sociala 2024 Programa titularizare Limba si Literatura Franceza 2024 Programa titularizare Arte Vizuale 2024: Educatie plastica, Educatie vizuala, Educatie artistica Programa titularizare Consiliere Psihopedagogica 2024 Programa titularizare Chimie 2024 Programa titularizare Economie 2024 Programa titularizare Fizica 2024 Programa titularizare Informatica si tehnologia informatiei 2024 Programa titularizare Limba germana 2024 Programa titularizare Educatie fizica si sport - Antrenori 2024 Programa titularizare Filosofie si logica, argumentare si comunicare Programa titularizare Psihologie 2024 Programa titularizare Economic, administrativ, posta 2024 Programa titularizare Kinetoterapie 2024 Programa titularizare Limba si literatura latina 2024 Programa titularizare Limba si literatura spaniola 2024 Programa titularizare Mecanica 2024 - Profesori Programa titularizare Protectia Mediului 2024 - Pofesori Programa titularizare Comert Profesori 2024 Programa titularizare Turism - Maistri instructori 2024 Programa titularizare Alimentatie Publica - Profesori 2024 Programa titularizare Asistenta medicala generala 2024 - Maistri Instructori Programa titularizare Sociologie 2024 Programa titularizare Turism si servicii - Profesori 2024 Inscriere Titularizare 2024: Acte Necesare

Programa titularizare Limba si literatura engleza 2024

PROGRAMA PENTRU DISCIPLINA LIMBA SI LITERATURA ENGLEZA

 


Anexa nr. 2 la OMECTS nr. 5620/ 11.11.2010


NOTA DE PREZENTARE


   Prezenta programa se adreseaza tuturor absolventilor de invatamânt superior - specialitatea LIMBA ENGLEZA - care au promovat un modul psiho-pedagogic si doresc sa obtina un post didactic vacant in specialitate in invatamântul preuniversitar, precum si profesorilor de limba engleza din invatamantul preuniversitar care se prezinta la examenele pentru titularizarea in invatamânt.
   Programa de concurs este elaborata in acord cu programele scolare pentru limba engleza care sunt in vigoare in invatamântul preuniversitar si cu programele pentru evaluarile si examenele nationale. Competentele si continuturile din programa sunt proiectate in conformitate cu abordarea curriculara
sistemica in realizarea activitatilor didactice.


   Aspectele fundamentale vizate prin programa sunt in concordanta cu profilul absolventului de invatamant superior care urmeaza sa fie incadrat in invatamantul preuniversitar, cuprinzand:  
• cunoasterea continuturilor fundamentale; 
• cunoasterea tendintelor in evolutia disciplinei; 
• cunoasterea directiilor de adaptare a demersurilor pedagogice la continutul educational si la nevoile individuale ale elevilor; 


• cunoasterea didacticii generale si a metodicii predarii; 
• probarea capacitatilor necesare pentru proiectarea, realizarea si evaluarea activitatilor didactice; 
• probarea capacitatilor de producere, dezvoltare si utilizare practica a resurselor si materialelor didactice auxiliare; 
• demonstrarea abilitatilor de comunicare empatica si de cooperare, necesare realizarii actului educational; 
• demonstrarea capacitatii de folosire a metodelor de invatare continua; 
• demonstrarea capacitatii de dezvoltare a strategiilor de invatare independenta a limbii straine; 
• capacitatea de a aplica diferite procedee de evaluare si modalitati de inregistrare a progresului elevilor; 
• demonstrarea capacitatii de a reflecta asupra prestatiei didactice proprii. 

 

Vezi si Subiecte titularizare engleza 2024: Modele de teste REZOLVATE si asigura-ti reusita la Examenul de titularizare din 2024! Click AICI pentru detalii si comenzi.   

Vezi si produse dedicate profesorilor, dar si teste distractive pentru lucrul la clasa cu elevii. 


COMPETENTELE CADRULUI DIDACTIC
- PROFESOR DE LIMBA ENGLEZA –
PE CARE ACESTA TREBUIE SA LE DOVEDEASCA IN PROCESUL DE PREDARE-INVATARE- EVALUARE SI CARE VOR FI DEZVOLTATE PE TOT PARCURSUL ACTIVITATII PROFESIONALE:


• competente lingvistice, metodice si conceptuale, corespunzatoare predarii continuturilor disciplinei;
• utilizarea corecta si adecvata contextual a limbii engleze;
• folosirea de proceduri diverse si adecvate pentru sprijinirea, facilitarea si stimularea invatarii;
• proiectarea de demersuri didactice interactive, prin adecvarea strategiilor didactice la continuturile predate;
• construirea unui demers didactic critic si reflectiv;
• elaborarea documentelor de proiectare didactica (planificari, proiecte de unitati de invatare, proiecte de lectie) pe baza programelor scolare;
• conceperea si proiectarea activitatilor de invatare;
• proiectarea si realizarea demersului didactic trans-, inter- si multidisciplinar;
• demonstrarea intelegerii principiilor didacticii limbii engleze;
• aplicarea cunostintelor de metodica a predarii limbii engleze;
• utilizarea competenta a documentelor scolare reglatoare;
• folosirea tehnologiei informatiei in scopuri pedagogice;
• proiectarea si realizarea evaluarii competentelor dezvoltate de catre elevi;
• aplicarea diferitelor procedee de formare si evaluare a competentelor elevilor de receptare si producere a mesajelor scrise si orale, de interactiune si transfer in diverse contexte de comunicare, precum si modalitati de inregistrare a progresului elevilor;
• adecvarea demersului didactic la particularitatile de vârsta si individuale ale elevilor, la abilitatile lor de comunicare, precum si la interesele lor de cunoastere;
• construirea unui climat educativ de cooperare, interactiv si stimulativ, cu scopul cresterii eficientei rezultatelor;
• reflectia asupra prestatiei didactice proprii si autoevaluarea.

 


TEMATICA STIINTIFICA


A. ELEMENTE DE CONSTRUCTIE A COMUNICARII


1. Fonetica si fonologie


• Intonatia: structura, sens si functii comunicative
• Erori tipice de pronuntie comise de vorbitorii de limba româna ca limba materna


2. Morfologie si sintaxa


• Categoriile gramaticale ale substantivului:

numarul: pluralul substantivelor (regula generala, alomorfele morfemului de plural, plurale neregulate, pluralul si substantivele colective, singulare fara plural, doua forme de plural cu sens diferit); clasificarea substantivelor in functie de numar (substantive individuale si substantive colective, substantive numerabile si nenumerabile);

determinarea: valorile articolului hotarât si nehotarât; determinarea cu marca zero; omisiunea articolului;
cazul: genitivul saxon si genitivul prepozitional;
genul: expresia lexicala a genului, genul referential (folosirea anaforica a pronumelor personale). 


• Categoriile gramaticale ale verbului:
timp: forme (verbe regulate si neregulate, alomorfele morfemului de trecut, alomorfele morfemului de persoana a III-a singular indicativ prezent), valori si utilizare;
aspect: opozitia perfectiv-imperfectiv (progresiv) si clasele aspectuale de verbe;
mod: distinctia mod personal – mod impersonal; modul indicativ, modul subjonctiv si modul imperativ (forma, valori, utilizare);
diateza: diateza pasiva (pasivul cu be si structuri pasive cu get: valori, utilizare). 


• Categoriile gramaticale ale adjectivului:
gradele de comparatie: comparatia de superioritate, de egalitate si de inferioritate, superlativul (regula generala, adjective cu forme de comparatie neregulate);

adjective gradabile si non-gradabile.


• Procedee majore si minore de formare a cuvintelor
• Sintaxa propozitiei simple:
verbele auxiliare: proprietati morfologice si sintactice, utilizare;
verbele modale: caracteristici morfologice, sintactice si semantice;
predicatele de tip copulativ;
predicatele intranzitive: clasificare, proprietati sintactice, utilizare;
predicatele tranzitive: clasificare, proprietati sintactice, utilizare; constructii tranzitive cu doua complemente (double object constructions);
particularitati ale subiectului: constructii cu it si there, omisiunea subiectului; acordul intre subiect si predicat;
adjectivul: utilizarea atributiva si predicativa; pozitia in cadrul grupului nominal; ordinea adjectivelor;
adverbul: clasificare, ordinea adverbelor, pozitia in propozitie;
propozitii negative: clasificare, proprietati sintactice si semantice, polarity items. 


• Sintaxa frazei:
propozitii completive introduse prin that: caracteristici sintactice si semantice, omisiunea lui that, concordanta timpurilor, folosirea subjonctivului in completiva introdusa prin that, distributie si functii sintactice;
completiva infinitivala: clasificare, caracteristici sintactice si semantice, distributie si functii sintactice;
constructiile gerundivale: clasificare, caracteristici sintactice si semantice, distributie si functii sintactice;
constructii participiale: clasificare, caracteristici sintactice si semantice, distributie si functii sintactice;
propozitia relativa: clasificare, caracteristici sintactice si semantice, utilizarea pronumelor relative;
propozitii interogative directe si indirecte: clasificare, caracteristici sintactice, distributie, functii sintactice;
propozitii de tip cleft si pseudo-cleft: caracteristici sintactice, distributie, functii sintactice;
concordanta timpurilor;
propozitii circumstantiale (adverbial clauses);
vorbirea directa, vorbirea indirecta.


3. Semantica si lexicologie, stilistica pragmatica, socio-lingvistica
• Elemente de analiza semantica
• Relatii lexicale: sinonimie, antonimie
• Limbaj figurativ si figuri de stil
• Limbaje de specialitate, stiluri functionale
• Marcarea sociala a interactiunilor verbale prin mijloace lingvistice; functii lingvistice
• Elemente de analiza a discursului; tipuri de text
• Mijloace de redare a modalitatii: intonatia, mijloace lexicale 


B. DOMENII TEMATICE


Domeniile tematice generale sunt cele prevazute in programele scolare (TC, CD) si sunt obligatorii. Pe langa acestea, in vederea desfasurarii activitatilor in cadrul cursurilor optionale (C.D.S.), se vor studia / pregati si urmatoarele:
a) termeni si concepte in plasarea textului in context istoric si cultural:
- curente literare: iluminism, romantism, realism, realism magic, naturalism, modernism, existentialism, postmodernism etc;
- genuri literare: poezie, drama, nuvela, roman, non-fictiune.
b) principii de compozitie:
- subiect, tema, voce poetica, atmosfera, tonalitate, procedee stilistice (epitet, metafora, metonimie, alegorie, simbol); modalitati narative: naratiunea obiectiva, subiectiva, omniscienta totala/partiala, impersonalitate, construirea intrigii; tipologia personajelor; motivarea sociala / psihologica; modalitatile retorice ale povestirii; timp, spatiu, cauzalitate; structuri expresive dramatice caracteristice tragediei, comediei, melodramei, teatrului absurdului.
c) perspective si tonalitati:
- tragism, patetism, comic si ludic, ridicol, burlesc, grotesc, sublim.
d) intentionalitate si limbaj - vocabularul poetic.
Se vor studia lucrari reprezentative ale unor autori semnificativi din literatura si cultura britanica si americana conform urmatoarei liste minimale:
William Shakespeare: The Sonnets, Romeo and Juliet, Hamlet, Macbeth, A Midsummer Night’s Dream
Daniel Defoe: Robinson Crusoe
Jonathan Swift: Gulliver’s Travels
John Keats
S. T. Coleridge: The Rime of the Ancient Mariner
Jane Austen: Pride and Prejudice
Charles Dickens: Great Expectations, David Copperfield
Lewis Carroll: Alice’s Adventures in Wonderland
Thomas Hardy: Tess of the D’Urbervilles
Nathaniel Hawthorne: The Scarlet Letter
Walt Whitman: Leaves of Grass
Emily Dickinson
Mark Twain: The Adventures of Huckleberry Finn
Herman Melville: Moby Dick
Henry James: The Portrait of a Lady
Joseph Conrad: Heart of Darkness, Lord Jim
James Joyce: Ulysses
G. B. Shaw: Caesar and Cleopatra, Pygmalion
Virginia Woolf: Mrs Dalloway
F. S. Fitzgerald: The Great Gatsby
Ernest Hemingway: Short Stories
Eugene O’Neill: Mourning Becomes Electra
William Faulkner: Absalom! Absalom!
T.S. Eliot: Waste Land
William Golding: Lord of the Flies


N.B. Candidatii vor avea in vedere posibilitatea formularii subiectelor sub forma unor comentarii de text / analize de text in perspectiva didactica. Acestea pot fi alese din alti scriitori si alte opere decat cele din lista minimala. 


BIBLIOGRAFIE


A. ELEMENTE DE CONSTRUCTIE A COMUNICARII
1. Baciu, I. 2004. Functional Categories in English. Vol. I. Nominal Categories. Bucuresti: Editura Universitatii din Bucuresti
2. Baciu, I. 2004. English Morphology: Word Formation. A Generative Perspective. Bucuresti: Editura Universitatii din Bucuresti
3. Badescu, A. 1984 - sau orice alta editie. Gramatica limbii engleze, Editura Stiintifica si Enciclopedica
4. Cook, G. 1989. Discourse. Oxford University Press
5. Foley, Mark and Hall, Diane. 2003. Advanced Learners' Grammar. Pearson Education Limited
6. Gairns, R.et al. 1984. Working with Words. Cambridge University Press
7. Graver, B.D. 1994. Advanced English Practice. Oxford University Press
8. Leech, G. et al. 1975. A Communicative Grammar of English. Longman
9. Hewings, Martin. 2009. Grammar for CAE and Proficiency. Cambridge University Press
10. Huddleston, R., Pullum, G.K. eds. 2002. The Cambridge Grammar of the English Language. Cambridge: Cambridge University Press
11. Ietcu, I. 2006. Discourse Analysis and Argumentation Theory: Analytical Framework and Applicatio., Bucuresti: Editura Universitatii din Bucuresti
12. Mateescu, D. 2002. English Phonetics and Phonological Theory. Twentieth Century Approaches, E.U.B.
13. Quirk, R. et al. 1972. A Grammar of Contemporary English. Longman
14. Sorea, D. 2007. Pragmatics. Some Cognitive Perspectives, Bucuresti:Editura Universitatii din Bucuresti
15. Swan, M. 1996. Practical English Usage. Oxford University Press
16. Weir, C. 1990. Communicative Language Testing 


B. DOMENII TEMATICE 


1. Bradbury, Malcolm. 1992. The Modern American Novel, Second edition. Oxford: Oxford University Press
2. Delaney, D., Ward, C. & Carla Rho Fiorina. 2003. Fields of Vision. Literature in the English Language. Longman.
3. Gill, R. 1995. Mastering English Literature. Macmillan Press Ltd.
4. Gower, R. 1990. Past into Present. Longman
5. Sanders, A. 1994. The Short Oxford History of English Literature. Oxford University Press
6. The Oxford Illustrated History of English Literature. 1994, Oxford University Press
7. Lidia Vianu, 2004. The Desperado Age. Bucuresti: E.U.B
8. The Modern British Novel, 1993. London: Secker and Warburg


TEMATICA PENTRU METODICA PREDARII LIMBII ENGLEZE


• Metode, procedee si tehnici moderne de predare a unei limbi straine
• Teorii ale invatarii – aplicarea lor la invatarea unei limbi straine
• Invatarea centrata pe elev – instruire diferentiata
• Invatare activa
• Predarea comunicativa - metode, procedee si tehnici moderne de invatare a unei limbi straine
• Proiectarea unitatilor de invatare, a lectiilor si a activitatilor de invatare
• Tipuri de activitati
• Tehnici de lucru in formarea si dezvoltarea deprinderilor de scris, vorbit, citit si ascultat
• Abordarea integrata a deprinderilor de comunicare in cadrul orelor de limba engleza
• Tehnici de management al clasei
• Metode si tehnici traditionale si alternative de evaluare a rezultatelor si randamentului scolar; tipuri de teste
• Modalitati de inregistrare a progresului elevilor
• Tehnici de producere a mesajelor scrise adecvate unor anumite contexte conform prevederilor programelor scolare in vigoare ( paragraf/eseu narativ, descriptiv, argumentativ, reflexiv; texte functionale etc)
• Predarea literaturii si a elementelor de cultura si civilizatie anglo-saxona si globala
• Principii de evaluare a materialelor folosite in predarea limbii engleze 


BIBLIOGRAFIE 


1. Delaney, D., Ward, C. & Carla Rho Fiorina. 2003. Fields of Vision. Literature in the English Language. Longman.
2. Evans, Virginia. 2002. Successful Writing. Express Publishing
3. Hadfield, J. 1990. Classroom Dynamics. Oxford University Press
4. Harmer, J. 2001. The Practice of English Language Teaching. Pearson Education Limited
5. Heaton, J. 1988. Classroom Testing. Longman
6. Nunan, D. 1991. Language Teaching Methodology. Prentice Hall
7. Stoica, A. 2003. Evaluarea progresului scolar. De la teorie la practica. Humanitas Educational
8. Underwood, M. 1987. Effective Class Management. Cambridge University Press
Anexa nr. 2 la OMECTS nr. 5620/ 11.11.2010
9. Ur, P. 1996. A Course in Language Teaching
10. Scrivener, J., 1994. Learning Teaching, Macmillan
11. Scrivener, J., 2008. Learning Teaching, Macmillan
12. Nunan, D., 1993. Designing Tasks for the Communicative Classroom. Cambridge: Cambridge
University Press
13. Nolasco, Rob, 1992. Writing. Oxford University Press, Oxford
14. Nunan, D., 1991. Language Teaching Methodology, Prentice Hall
15. Nunan, David, 1993. Designing Tasks for the Communicative Classroom. Cambridge University
Press,Cambridge
16. O'Malley, J. Michael and Anna Uhl Chamot. 1993. Learning Strategies in Second Language
Acquisition. Cambridge University Press, Cambridge
17. Underwood, M. 1989. Teaching Listening. Longman, Harlow
18. Ur, P. 1988. Grammar Practice Activities. Cambridge University Press, Cambridge
19. Wallace, C. 1992. Reading. Oxford University Press, Oxford
20. CADRUL EUROPEAN COMUN DE REFERINTA PENTRU LIMBI. 2003


Nota: Bibliografia pentru metodica de specialitate include planurile-cadru, programele scolare pentru invatamantul primar – gimnazial – liceal, precum si manualele alternative aprobate, valabile in anul scolar in care candidatul se prezinta la concurs.


Grup de lucru:


Anca-Mariana PEGULESCU - inspector general MECTS
Clara-Simona DENES – consilier superior CNEE
Maria BUJAN – inspector de specialitate ISMB
Cecilia Doina FLEANTA - profesor – Colegiul National de Informatica Gr. Moisil, Brasov
Ruxandra NICHITA - profesor – Colegiul National Spiru Haret, Bucuresti