Un proiect editorial realizat de
PortalInvatamant.ro

Un proiect editorial realizat de PortalInvatamant.roSubiecte titularizare educatori 2024: Modele de teste REZOLVATE Subiecte titularizare invatatori 2024: Modele de teste REZOLVATE Subiecte titularizare engleza 2024: Modele de teste REZOLVATE Subiecte titularizare educatie fizica si sport 2024: Modele de teste REZOLVATE Subiecte titularizare limba si literatura romana: Modele de teste REZOLVATE 2024 Subiecte titularizare religie ortodoxa 2024: Modele de teste REZOLVATE Subiecte titularizare matematica 2024 - Profesori: Modele de teste REZOLVATE Subiecte titularizare biologie: Modele de teste REZOLVATE 2024 Subiecte titularizare Geografie 2024: Modele de teste REZOLVATE Subiecte titularizare istorie: Modele de teste REZOLVATE 2024 Subiecte titularizare Educatie Muzicala si Educatie Muzicala Specializata: Modele oficiale de teste EDU Subiecte titularizare psihopedagogie speciala 2024: Modele de teste REZOLVATE Subiecte titularizare Educatie sociala 2024: Modele de teste REZOLVATE Subiecte titularizare franceza: Modele de teste REZOLVATE Subiecte titularizare Arte Vizuale (Educatie plastica, Educatie vizuala, Educatie artistica ): Modele de teste REZOLVATE Subiecte titularizare Consiliere Psihopedagogica: Modele de teste REZOLVATE Subiecte titularizare Chimie: Modele de teste oficiale EDU Subiecte titularizare Economie: Modele de teste oficiale EDU Subiecte titularizare Fizica: Modele de teste EDU Subiecte titularizare Informatica si tehnologia informatiei: Modele de teste EDU Subiecte titularizare Limba germana moderna: Modele de teste EDU Subiecte titularizare Educatie fizica si Sport - Antrenori. Modele de teste EDU Subiecte titularizare Filosofie si logica, argumentare si comunicare: Model de test EDU Subiecte titularizare Psihologie: Model de test EDU Subiecte titularizare Economic, administrativ, posta: Model de test EDU Subiecte titularizare Kinetoterapie: Model de test EDU Subiecte titularizare Limba si literatura latina: Model de test EDU Subiecte titularizare Limba si literatura spaniola: Model de test EDU Subiecte titularizare Mecanica: Model de test EDU Subiecte titularizare Protectia mediului Profesori: Model de test EDU Subiecte rezolvate metodica titularizare matematica - Invatatori 2024 Subiecte titularizare Comert Profesori: Model de test EDU Subiecte titularizare Turism - Maistri instructori: Model de test EDU Subiecte titularizare Alimentatie publica Profesori: Model de test EDU Subiecte titularizare Asistenta medicala generala - Maistri instructori: Model de test EDU Subiecte titularizare Sociologie: Modele de teste EDU Subiecte titularizare Turism si Servicii: Model de test EDU
Programa Titularizare Educatori-Puericultori CRESA 2024 Programa titularizare pentru educatori 2024 Programa titularizare pentru invatatori 2024 Programa titularizare Limba si literatura engleza 2024 Programa titularizare Educatie fizica si sport 2024 - PROFESORI Programa titularizare Limba si literatura romana 2024 Metodologie Titularizare 2024-2025: Capitolul I Metodologie Titularizare 2024-2025: Capitolul II ANEXA NR. 2 Metodologie Titularizare 2024 – 2025 Metodologie Titularizare 2024-2025: Capitolul III Metodologie Titularizare 2024 - 2025: Capitolul IV Metodologie Titularizare 2024 - 2025: Capitolul V Metodologie Titularizare 2024 - 2025: Capitolul VI Metodologie Titularizare 2024 - 2025: Capitolul VII Metodologie Titularizare 2024 - 2025: Capitolul VIII - Cum se calculeaza media la titularizare Metodologie Titularizare 2024 - 2025: Capitolul IX Metodologie Titularizare 2024 - 2025: Capitolul X Metodologie Titularizare 2024 - 2025: Capitolul XI Metodologie Titularizare 2024 - 2025: Capitolul XII Metodologie Titularizare 2024 - 2025: Capitolul XIII Metodologie Titularizare 2024 - 2025: Capitolul XIV Metodologie Titularizare 2024 - 2025: Capitolul XV ANEXA NR. 1 Metodologie Titularizare 2024 – 2025 ANEXA NR. 3 Metodologie Titularizare 2024 - 2025 ANEXA NR. 4 Metodologie Titularizare 2024 - 2025 ANEXA NR. 5 Metodologie Titularizare 2024-2025 ANEXA NR. 6 Metodologie Titularizare 2024 - 2025 ANEXA NR. 7 Metodologie Titularizare 2024 - 2025 ANEXA NR. 8 Metodologie Titularizare 2024 - 2025 ANEXA NR. 9 Metodologie Titularizare 2024 - 2025 ANEXA NR. 10 Metodologie Titularizare 2024 - 2025 ANEXA NR. 11 Metodologie Titularizare 2024-2025 ANEXA NR. 12 Metodologie Titularizare 2024-2025 ANEXA NR. 13 Metodologie Titularizare 2024-2025 ANEXA NR. 14 Metodologie Titularizare 2024-2025: Modele de cereri ANEXA NR. 15 Metodologie Titularizare 2024-2025 ANEXA NR. 16 Metodologie Titularizare 2024 - 2025 ANEXA NR. 17 Metodologie Titularizare 2024 - 2025 ANEXA NR. 18 Metodologie Titularizare 2024-2025 Calendar Titularizare 2024-2025: ANEXA NR. 19 la Metodologie ANEXA NR. 20 Metodologie Titularizare 2024-2025 Programa titularizare Religie ortodoxa 2024 Programa titularizare Matematica 2024 Programa titularizare Biologie 2024 Programa titularizare Geografie 2024 Programa titularizare Istorie 2024 Programa titularizare Educatie muzicala si Educatie muzicala specializata 2024 Programa titularizare Psihopedagogie speciala 2024 Programa titularizare Educatie sociala 2024 Programa titularizare Limba si Literatura Franceza 2024 Programa titularizare Arte Vizuale 2024: Educatie plastica, Educatie vizuala, Educatie artistica Programa titularizare Consiliere Psihopedagogica 2024 Programa titularizare Chimie 2024 Programa titularizare Economie 2024 Programa titularizare Fizica 2024 Programa titularizare Informatica si tehnologia informatiei 2024 Programa titularizare Limba germana 2024 Programa titularizare Educatie fizica si sport - Antrenori 2024 Programa titularizare Filosofie si logica, argumentare si comunicare Programa titularizare Psihologie 2024 Programa titularizare Economic, administrativ, posta 2024 Programa titularizare Kinetoterapie 2024 Programa titularizare Limba si literatura latina 2024 Programa titularizare Limba si literatura spaniola 2024 Programa titularizare Mecanica 2024 - Profesori Programa titularizare Protectia Mediului 2024 - Pofesori Programa titularizare Comert Profesori 2024 Programa titularizare Turism - Maistri instructori 2024 Programa titularizare Alimentatie Publica - Profesori 2024 Programa titularizare Asistenta medicala generala 2024 - Maistri Instructori Programa titularizare Sociologie 2024 Programa titularizare Turism si servicii - Profesori 2024

Subiecte titularizare Economie: Modele de teste oficiale EDU

Subiecte titularizare Economie 2022: Model de test oficial EDU 

Atentie : Acest browser nu suporta fisiere PDF.
Click aici pentru a descarca fisierul pdf .

 

Vezi produse dedicate profesorilor, dar si teste distractive pentru lucrul la clasa cu elevii. 


Subiecte titularizare Economie 2021: Modele de teste oficiale EDU


• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acorda zece puncte din oficiu.
• Timpul de lucru efectiv este de patru ore.

SUBIECTUL I (30 de puncte)

Se da urmatorul enunt:


Comportamentul economic al producatorului – care are ca punct de plecare procesul combinarii factorilor de productie – este subsidiar principiului maximizarii efectelor economice, producatorul incercand sa ia decizii economice prin care sa ajunga la o cat mai buna utilizare a resurselor.


Pornind de la acest enunt, elaborati o analiza a elementelor de “intrare” in procesul de productie. In realizarea analizei, veti avea in vedere urmatoarele:
- delimitarea raportului dintre factori de productie-resurse-rezerve;
- precizarea semnificatiei conceptului de functie de productie;
- enumerarea a trei neofactori de productie;
- numirea factorului de productie clasic ce este limitat si restrictiv pentru activitatea economica, mentionand totodata doua conditii care influenteaza eficienta utilizarii acestui factor de productie;
- trasarea unui grafic prin care sa ilustrati curba/frontiera posibilitatilor de productie;
- explicarea succinta a fiecareia dintre urmatoarele distinctii: bunuri reproductibile-bunuri de consum, capital folosit-capital consumat, dezvoltare economica intensiva-dezvoltare economica extensiva;
- construirea unui exemplu simplu, cu valori numerice, prin care sa ilustrati formarea bruta si formarea neta a capitalului, definind totodata notiunea acumulare a capitalului;
- prezentarea faptului ca orice combinare de factori de productie este in acelasi timp o operatie tehnica si una economica, printr-un exemplu adecvat;
- precizarea continutului conditiilor de adaptabilitate si de substituibilitate de care depinde – intre altele – combinarea factorilor de productie, mentionand totodata care este indicatorul economic utilizat pentru analiza limitei pana la care substitutia factorilor de productie este eficienta;
- precizarea unui efect al cresterii productivitatii muncii la nivelul firmei si a unui efect al sporirii aceluiasi indicator la nivelul economiei nationale. 

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)


Activele unei banci comerciale au fost de 10 mil. u.m., din care ¼ a constituit capitalul propriu, iar restul a provenit din disponibilitatile banesti atrase pentru 3 ani de la diferiti agenti economici, in conditiile unei rate a dobanzii pasive de 4%. In acordarea de credite, banca a respectat cota de rezerva obligatorie, de 10%. Creditele au fost acordate pe o perioada de 3 ani, pe principiul dobanzii simple, in conditiile unei rate a dobanzii de 15%, cu restituire in transe anuale. Suma transelor de credit restituite in primii doi ani a fost de 6 zecimi din credit, iar suma totala achitata in cel de-al doilea an a fost de 1.187.500 u.m.

Determinati, scriind algoritmul folosit pentru efectuarea calculelor si precizand semnificatia notatiilor din formulele utilizate:
a. valoarea creditului acordat;
b. marimea celei de a doua transe restituite din credit;
c. profitul bancii, stiind ca nivelul cheltuielilor de functionare ale bancii au fost de 643.520 u.m.

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)


Programa de concurs vizeaza, pe langa continuturile de metodica, anumite competente specifice profesorului, pe care acesta trebuie sa le probeze pe parcursul desfasurarii activitatii didactice, intre care: cunoasterea si utilizarea principalelor documente scolare reglatoare, capacitatea de a construi demersuri didactice interactive prin adecvarea strategiilor didactice la continuturi, capacitatea de proiectare si realizare a evaluarii competentelor dobandite de elevi.
A. Definiti urmatoarele concepte: curriculum diferentiat, programa çcolara. 6 puncte
B. Precizati doua diferente dintre curriculumul la decizia scolii de tip aprofundare si optional, ca disciplina noua. 3 puncte
C. Prezentati urmatoarele componente ale programelor scolare: competente specifice si continuturi. 4 puncte
D. Specificati in ce consta validitatea instrumentelor de evaluare. 3 puncte
E. Urmatoarea secventa face parte din programa scolara pentru disciplina economie aplicata pentru clasa a XII-a:

Competente specifice Continuturi
3.1. Utilizarea cunostintelor economice in rezolvarea unor probleme prin cooperare cu persoane fizice (membrii familiei, prieteni, vecini etc.) si cu institutii financiare, juridice, de consultanta etc.
4.1. Adecvarea comportamentului propriu la cerintele de ordin economic din cadrul unui menaj
- Surse de venituri si obiective de cheltuieli; bugetul personal si bugetul de familie.
- Proiecte ale menajurilor - alegere si renuntare: cost de oportunitate.

(Programe scolare pentru ciclul superior al liceului, Economie aplicata, clasa a XII-a, OMEC 5959/2006)

a) Precizati o metoda didactica centrata pe elev, utilizata pentru formarea/dezvoltarea competentei specifice 3.1., enumerand totodata trei avantaje ale metodei in realizarea unui demers didactic adecvat particularitatilor de varsta ale elevilor de clasa a XII-a.
b) Exemplificati desfasurarea demersului didactic pentru formarea/dezvoltarea competentei specifice 3.1., prin metoda didactica pe care ati precizat-o la subpunctul a).
c) Prezentati modalitatea in care se realizeaza evaluarea competentei specifice 4.1., prin
observarea sistematica a comportamentului elevilor. 14 puncte