Un proiect editorial realizat de
PortalInvatamant.ro

Un proiect editorial realizat de PortalInvatamant.roSubiecte titularizare educatori 2024: Modele de teste REZOLVATE Subiecte titularizare invatatori 2024: Modele de teste REZOLVATE Subiecte titularizare engleza 2024: Modele de teste REZOLVATE Subiecte titularizare educatie fizica si sport 2024: Modele de teste REZOLVATE Subiecte titularizare limba si literatura romana: Modele de teste REZOLVATE 2024 Subiecte titularizare religie ortodoxa 2024: Modele de teste REZOLVATE Subiecte titularizare matematica 2024 - Profesori: Modele de teste REZOLVATE Subiecte titularizare biologie: Modele de teste REZOLVATE 2024 Subiecte titularizare Geografie 2024: Modele de teste REZOLVATE Subiecte titularizare istorie: Modele de teste REZOLVATE 2024 Subiecte titularizare Educatie Muzicala si Educatie Muzicala Specializata: Modele oficiale de teste EDU Subiecte titularizare psihopedagogie speciala 2024: Modele de teste REZOLVATE Subiecte titularizare Educatie sociala 2024: Modele de teste REZOLVATE Subiecte titularizare franceza: Modele de teste REZOLVATE Subiecte titularizare Arte Vizuale (Educatie plastica, Educatie vizuala, Educatie artistica ): Modele de teste REZOLVATE Subiecte titularizare Consiliere Psihopedagogica: Modele de teste REZOLVATE Subiecte titularizare Chimie: Modele de teste oficiale EDU Subiecte titularizare Economie: Modele de teste oficiale EDU Subiecte titularizare Fizica: Modele de teste EDU Subiecte titularizare Informatica si tehnologia informatiei: Modele de teste EDU Subiecte titularizare Limba germana moderna: Modele de teste EDU Subiecte titularizare Educatie fizica si Sport - Antrenori. Modele de teste EDU Subiecte titularizare Filosofie si logica, argumentare si comunicare: Model de test EDU Subiecte titularizare Psihologie: Model de test EDU Subiecte titularizare Economic, administrativ, posta: Model de test EDU Subiecte titularizare Kinetoterapie: Model de test EDU Subiecte titularizare Limba si literatura latina: Model de test EDU Subiecte titularizare Limba si literatura spaniola: Model de test EDU Subiecte titularizare Mecanica: Model de test EDU Subiecte titularizare Protectia mediului Profesori: Model de test EDU Subiecte rezolvate metodica titularizare matematica - Invatatori 2024 Subiecte titularizare Comert Profesori: Model de test EDU Subiecte titularizare Turism - Maistri instructori: Model de test EDU Subiecte titularizare Alimentatie publica Profesori: Model de test EDU Subiecte titularizare Asistenta medicala generala - Maistri instructori: Model de test EDU Subiecte titularizare Sociologie: Modele de teste EDU Subiecte titularizare Turism si Servicii: Model de test EDU
Programa Titularizare Educatori-Puericultori CRESA 2024 Programa titularizare pentru educatori 2024 Programa titularizare pentru invatatori 2024 Programa titularizare Limba si literatura engleza 2024 Programa titularizare Educatie fizica si sport 2024 - PROFESORI Programa titularizare Limba si literatura romana 2024 Metodologie Titularizare 2024-2025: Capitolul I Metodologie Titularizare 2024-2025: Capitolul II ANEXA NR. 2 Metodologie Titularizare 2024 – 2025 Metodologie Titularizare 2024-2025: Capitolul III Metodologie Titularizare 2024 - 2025: Capitolul IV Metodologie Titularizare 2024 - 2025: Capitolul V Metodologie Titularizare 2024 - 2025: Capitolul VI Metodologie Titularizare 2024 - 2025: Capitolul VII Metodologie Titularizare 2024 - 2025: Capitolul VIII - Cum se calculeaza media la titularizare Metodologie Titularizare 2024 - 2025: Capitolul IX Metodologie Titularizare 2024 - 2025: Capitolul X Metodologie Titularizare 2024 - 2025: Capitolul XI Metodologie Titularizare 2024 - 2025: Capitolul XII Metodologie Titularizare 2024 - 2025: Capitolul XIII Metodologie Titularizare 2024 - 2025: Capitolul XIV Metodologie Titularizare 2024 - 2025: Capitolul XV ANEXA NR. 1 Metodologie Titularizare 2024 – 2025 ANEXA NR. 3 Metodologie Titularizare 2024 - 2025 ANEXA NR. 4 Metodologie Titularizare 2024 - 2025 ANEXA NR. 5 Metodologie Titularizare 2024-2025 ANEXA NR. 6 Metodologie Titularizare 2024 - 2025 ANEXA NR. 7 Metodologie Titularizare 2024 - 2025 ANEXA NR. 8 Metodologie Titularizare 2024 - 2025 ANEXA NR. 9 Metodologie Titularizare 2024 - 2025 ANEXA NR. 10 Metodologie Titularizare 2024 - 2025 ANEXA NR. 11 Metodologie Titularizare 2024-2025 ANEXA NR. 12 Metodologie Titularizare 2024-2025 ANEXA NR. 13 Metodologie Titularizare 2024-2025 ANEXA NR. 14 Metodologie Titularizare 2024-2025: Modele de cereri ANEXA NR. 15 Metodologie Titularizare 2024-2025 ANEXA NR. 16 Metodologie Titularizare 2024 - 2025 ANEXA NR. 17 Metodologie Titularizare 2024 - 2025 ANEXA NR. 18 Metodologie Titularizare 2024-2025 Calendar Titularizare 2024-2025: ANEXA NR. 19 la Metodologie ANEXA NR. 20 Metodologie Titularizare 2024-2025 Programa titularizare Religie ortodoxa 2024 Programa titularizare Matematica 2024 Programa titularizare Biologie 2024 Programa titularizare Geografie 2024 Programa titularizare Istorie 2024 Programa titularizare Educatie muzicala si Educatie muzicala specializata 2024 Programa titularizare Psihopedagogie speciala 2024 Programa titularizare Educatie sociala 2024 Programa titularizare Limba si Literatura Franceza 2024 Programa titularizare Arte Vizuale 2024: Educatie plastica, Educatie vizuala, Educatie artistica Programa titularizare Consiliere Psihopedagogica 2024 Programa titularizare Chimie 2024 Programa titularizare Economie 2024 Programa titularizare Fizica 2024 Programa titularizare Informatica si tehnologia informatiei 2024 Programa titularizare Limba germana 2024 Programa titularizare Educatie fizica si sport - Antrenori 2024 Programa titularizare Filosofie si logica, argumentare si comunicare Programa titularizare Psihologie 2024 Programa titularizare Economic, administrativ, posta 2024 Programa titularizare Kinetoterapie 2024 Programa titularizare Limba si literatura latina 2024 Programa titularizare Limba si literatura spaniola 2024 Programa titularizare Mecanica 2024 - Profesori Programa titularizare Protectia Mediului 2024 - Pofesori Programa titularizare Comert Profesori 2024 Programa titularizare Turism - Maistri instructori 2024 Programa titularizare Alimentatie Publica - Profesori 2024 Programa titularizare Asistenta medicala generala 2024 - Maistri Instructori Programa titularizare Sociologie 2024 Programa titularizare Turism si servicii - Profesori 2024 Inscriere Titularizare 2024: Acte Necesare

Subiecte titularizare Informatica si tehnologia informatiei: Modele de teste EDU

Subiecte titularizare Informatica si tehnologia informatiei 2022: Model de test EDU 


Atentie : Acest browser nu suporta fisiere PDF.
Click aici pentru a descarca fisierul pdf .


 

Vezi produse dedicate profesorilor, dar si teste distractive pentru lucrul la clasa cu elevii. 

 

Subiecte titularizare Informatica si tehnologia informatiei 2021: Model de test EDU

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acorda zece puncte din oficiu.
• Timpul de lucru efectiv este de patru ore.
• Programele cerute vor fi scrise folosind unul dintre limbajele de programare Pascal, C sau C++, la alegere. Identificatorii utilizati in programe trebuie sa corespunda semnificatiei asociate acestora, eventual in forma prescurtata.

SUBIECTUL I (30 de puncte)


1. Prezentati ordonarea/sortarea datelor prin metoda interclasarii (mergesort) dupa urmatorul plan de idei:
- descriere in limbaj natural si exemplificare a etapelor de aplicare a metodei pentru ordonarea a
7 numere, alese adecvat;
- apreciere a complexitatii algoritmului corespunzator, din punctul de vedere al duratei de executare;
- un exemplu de aplicare a metodei in rezolvarea unei probleme (enunt, implementare in limbaj de programare a unei solutii, descriere a solutiei).
(15 puncte)

2. Prezentati elemente de baza ale limbajului descriptiv HyperText Mark-up (HTML) dupa urmatorul plan de idei:
- notiuni introductive: pagina web, tipuri de legaturi, publicare a unei pagini web;
- etichete/elemente de marcare pentru organizarea/formatarea de continut (text, imagine, tabel, legatura) in pagina web si câte doua atribute specifice fiecareia dintre aceste etichete.
(15 puncte) 

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)


1. Se numeste sir consonatic asociat unui sir de caractere format din litere mici ale alfabetului englez un sir egal cu acesta, daca el nu are nicio vocala, sau un sir obtinut din acesta prin eliminarea tuturor vocalelor sale. Se considera vocale literele a, e, i, o, u.
Exemplu: sirul sct este sir consonatic asociat unor siruri ca scut, uscate sau sct, iar sirul vid este sir consonatic asociat unor siruri ca oaie sau ei.
Subprogramul consonatic are doi parametri:
• s, prin care primeste un sir de cel mult 100 de caractere, numai litere mici ale alfabetului englez;
• sc, prin care furnizeaza sirul consonatic asociat sirului primit prin parametrul s.
Scrieti un program Pascal/C/C++ care citeste de la tastatura un text format din maximum 100 de caractere, in care cuvintele sunt formate din litere mici ale alfabetului englez si sunt separate prin cate un spatiu. Programul afiseaza pe ecran numarul perechilor formate din cuvinte din text care au asociate acelasi sir consonatic, ca in exemplu. Ordinea cuvintelor dintr-o pereche nu are importanta. Programul cuprinde definitia completa a subprogramului precizat mai sus, precum si apeluri utile ale acestuia.
Exemplu: daca se citeste textul

vantul da iama in livada de meri facand un scut din evantaiul de frunze uscate
se afiseaza pe ecran numarul 6
(15 puncte)

2. Fisierul titu2021.in contine un sir de cel mult 106 numere naturale distincte din intervalul 1,109 , separate prin cate un spatiu.
Se cere sa se afiseze pe ecran numarul maxim de termeni ai unui subsir strict crescator al sirului aflat in fisier, format numai din termeni pari. Utilizati un algoritm eficient din punctul de vedere al timpului de executare.
Exemplu: daca fisierul contine numerele
28 11 10 13 15 42 24 94 30 80 17 19 2 3 4 6 8 7
se afiseaza pe ecran numarul
4
iar daca fisierul contine numerele
18 10 21 23 25
se afiseaza pe ecran numarul
1
Scrieti programul Pascal/C/C++ corespunzator cerintei si explicati in limbaj natural metoda de rezolvare, justificand eficienta acesteia.
(15 puncte)

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
Se considera secventele de mai jos, notate cu A si B, extrase din programele scolare de liceu pentru disciplinele informatica si tehnologia informatiei si a comunicatiilor:
A:

Competente specifice Continuturi
1.4. Descrierea algoritmilor fundamentali de prelucrare a grafurilor si implementarea acestora intr-un limbaj de programare Grafuri neorientate si grafuri orientate […]
• Algoritmi de prelucrare a grafurilor […]
- Determinarea matricei lanturilor/drumurilor

(Programe scolare de INFORMATICA, OMECI nr. 5099/09.09.2009)
B:

Competente specifice Continuturi
3.9. Utilizarea corecta a regulilor de comportare in reteaua Internet • Adresarea politicoasa.
• Respectarea legislatiei privind folosirea facilitatilor oferite de Internet


(Programe scolare de TEHNOLOGIA INFORMATIEI SI A COMUNICATIILOR, OMECI nr. 5099/09.09.2009)

1. Pentru secventa A, prezentati aspecte ale activitatii didactice de predare corespunzatoare, in care utilizati expunerea sistematica a cunostintelor ca metoda didactica, avand in vedere:
- precizarea a doua caracteristici ale metodei didactice si a unui avantaj al utilizarii acesteia din perspectiva formarii/dezvoltarii competentelor specifice indicate, pe baza continuturilor corespunzatoare;
- exemplificarea utilizarii metodei, precizând unele elemente ale proiectarii didactice: un mijloc de invatamant utilizat, o forma de organizare a clasei, o activitate de invatare si scenariul didactic pentru aceasta, detaliind activitatea profesorului si activitatea elevilor, cu respectarea corectitudinii stiintifice a informatiei de specialitate.
(15 puncte)

2. Pentru secventa B precizati urmatoarele aspecte ale activitatii didactice in care utilizati observarea sistematica a activitatii si comportamentului elevilor ca metoda moderna (alternativa/complementara) de evaluare a competentelor specifice indicate, pe baza continuturilor corespunzatoare:
- doua caracteristici ale metodei si un instrument/modalitate de inregistrare a informatiilor obtinute, adecvat evaluarii indicate;
- cinci activitati/comportamente ale elevilor care pot fi observate, dintre care trei sa vizeze aspecte temperamentale, iar celelalte doua sa vizeze aspecte cognitive.
(15 puncte)