Un proiect editorial realizat de
PortalInvatamant.ro

Un proiect editorial realizat de PortalInvatamant.roSubiecte titularizare educatori 2024: Modele de teste REZOLVATE Subiecte titularizare invatatori 2024: Modele de teste REZOLVATE Subiecte titularizare engleza 2024: Modele de teste REZOLVATE Subiecte titularizare educatie fizica si sport 2024: Modele de teste REZOLVATE Subiecte titularizare limba si literatura romana: Modele de teste REZOLVATE 2024 Subiecte titularizare religie ortodoxa 2024: Modele de teste REZOLVATE Subiecte titularizare matematica 2024 - Profesori: Modele de teste REZOLVATE Subiecte titularizare biologie: Modele de teste REZOLVATE 2024 Subiecte titularizare Geografie 2024: Modele de teste REZOLVATE Subiecte titularizare istorie: Modele de teste REZOLVATE 2024 Subiecte titularizare Educatie Muzicala si Educatie Muzicala Specializata: Modele oficiale de teste EDU Subiecte titularizare psihopedagogie speciala 2024: Modele de teste REZOLVATE Subiecte titularizare Educatie sociala 2024: Modele de teste REZOLVATE Subiecte titularizare franceza: Modele de teste REZOLVATE Subiecte titularizare Arte Vizuale (Educatie plastica, Educatie vizuala, Educatie artistica ): Modele de teste REZOLVATE Subiecte titularizare Consiliere Psihopedagogica: Modele de teste REZOLVATE Subiecte titularizare Chimie: Modele de teste oficiale EDU Subiecte titularizare Economie: Modele de teste oficiale EDU Subiecte titularizare Fizica: Modele de teste EDU Subiecte titularizare Informatica si tehnologia informatiei: Modele de teste EDU Subiecte titularizare Limba germana moderna: Modele de teste EDU Subiecte titularizare Educatie fizica si Sport - Antrenori. Modele de teste EDU Subiecte titularizare Filosofie si logica, argumentare si comunicare: Model de test EDU Subiecte titularizare Psihologie: Model de test EDU Subiecte titularizare Economic, administrativ, posta: Model de test EDU Subiecte titularizare Kinetoterapie: Model de test EDU Subiecte titularizare Limba si literatura latina: Model de test EDU Subiecte titularizare Limba si literatura spaniola: Model de test EDU Subiecte titularizare Mecanica: Model de test EDU Subiecte titularizare Protectia mediului Profesori: Model de test EDU Subiecte rezolvate metodica titularizare matematica - Invatatori 2024 Subiecte titularizare Comert Profesori: Model de test EDU Subiecte titularizare Turism - Maistri instructori: Model de test EDU Subiecte titularizare Alimentatie publica Profesori: Model de test EDU Subiecte titularizare Asistenta medicala generala - Maistri instructori: Model de test EDU Subiecte titularizare Sociologie: Modele de teste EDU Subiecte titularizare Turism si Servicii: Model de test EDU
Programa Titularizare Educatori-Puericultori CRESA 2024 Programa titularizare pentru educatori 2024 Programa titularizare pentru invatatori 2024 Programa titularizare Limba si literatura engleza 2024 Programa titularizare Educatie fizica si sport 2024 - PROFESORI Programa titularizare Limba si literatura romana 2024 Metodologie Titularizare 2024-2025: Capitolul I Metodologie Titularizare 2024-2025: Capitolul II ANEXA NR. 2 Metodologie Titularizare 2024 – 2025 Metodologie Titularizare 2024-2025: Capitolul III Metodologie Titularizare 2024 - 2025: Capitolul IV Metodologie Titularizare 2024 - 2025: Capitolul V Metodologie Titularizare 2024 - 2025: Capitolul VI Metodologie Titularizare 2024 - 2025: Capitolul VII Metodologie Titularizare 2024 - 2025: Capitolul VIII - Cum se calculeaza media la titularizare Metodologie Titularizare 2024 - 2025: Capitolul IX Metodologie Titularizare 2024 - 2025: Capitolul X Metodologie Titularizare 2024 - 2025: Capitolul XI Metodologie Titularizare 2024 - 2025: Capitolul XII Metodologie Titularizare 2024 - 2025: Capitolul XIII Metodologie Titularizare 2024 - 2025: Capitolul XIV Metodologie Titularizare 2024 - 2025: Capitolul XV ANEXA NR. 1 Metodologie Titularizare 2024 – 2025 ANEXA NR. 3 Metodologie Titularizare 2024 - 2025 ANEXA NR. 4 Metodologie Titularizare 2024 - 2025 ANEXA NR. 5 Metodologie Titularizare 2024-2025 ANEXA NR. 6 Metodologie Titularizare 2024 - 2025 ANEXA NR. 7 Metodologie Titularizare 2024 - 2025 ANEXA NR. 8 Metodologie Titularizare 2024 - 2025 ANEXA NR. 9 Metodologie Titularizare 2024 - 2025 ANEXA NR. 10 Metodologie Titularizare 2024 - 2025 ANEXA NR. 11 Metodologie Titularizare 2024-2025 ANEXA NR. 12 Metodologie Titularizare 2024-2025 ANEXA NR. 13 Metodologie Titularizare 2024-2025 ANEXA NR. 14 Metodologie Titularizare 2024-2025: Modele de cereri ANEXA NR. 15 Metodologie Titularizare 2024-2025 ANEXA NR. 16 Metodologie Titularizare 2024 - 2025 ANEXA NR. 17 Metodologie Titularizare 2024 - 2025 ANEXA NR. 18 Metodologie Titularizare 2024-2025 Calendar Titularizare 2024-2025: ANEXA NR. 19 la Metodologie ANEXA NR. 20 Metodologie Titularizare 2024-2025 Programa titularizare Religie ortodoxa 2024 Programa titularizare Matematica 2024 Programa titularizare Biologie 2024 Programa titularizare Geografie 2024 Programa titularizare Istorie 2024 Programa titularizare Educatie muzicala si Educatie muzicala specializata 2024 Programa titularizare Psihopedagogie speciala 2024 Programa titularizare Educatie sociala 2024 Programa titularizare Limba si Literatura Franceza 2024 Programa titularizare Arte Vizuale 2024: Educatie plastica, Educatie vizuala, Educatie artistica Programa titularizare Consiliere Psihopedagogica 2024 Programa titularizare Chimie 2024 Programa titularizare Economie 2024 Programa titularizare Fizica 2024 Programa titularizare Informatica si tehnologia informatiei 2024 Programa titularizare Limba germana 2024 Programa titularizare Educatie fizica si sport - Antrenori 2024 Programa titularizare Filosofie si logica, argumentare si comunicare Programa titularizare Psihologie 2024 Programa titularizare Economic, administrativ, posta 2024 Programa titularizare Kinetoterapie 2024 Programa titularizare Limba si literatura latina 2024 Programa titularizare Limba si literatura spaniola 2024 Programa titularizare Mecanica 2024 - Profesori Programa titularizare Protectia Mediului 2024 - Pofesori Programa titularizare Comert Profesori 2024 Programa titularizare Turism - Maistri instructori 2024 Programa titularizare Alimentatie Publica - Profesori 2024 Programa titularizare Asistenta medicala generala 2024 - Maistri Instructori Programa titularizare Sociologie 2024 Programa titularizare Turism si servicii - Profesori 2024 Inscriere Titularizare 2024: Acte Necesare

Metodologie Titularizare 2024 - 2025: Capitolul X

Capitolul X
Detasarea personalului didactic de predare titular in invatamantul preuniversitar  


Art. 84 (1) Posturile didactice/catedrele ramase vacante/rezervate dupa derularea etapelor de mobilitate anterioare, precum si cele care devin rezervate in cadrul etapei de detasare in interesul invatamantului se ocupa de cadrele didactice titulare in invatamantul preuniversitar prevazute la art. 5 alin. (1)-(4), cu respectarea prevederilor art. 5 alin. (5), prin detasare in interesul invatamantului.

(2) Detasarea in interesul invatamantului a personalului didactic de predare titular in invatamantul preuniversitar se realizeaza, in baza cererii scrise formulate de unitatea de invatamant primitoare, pe un post didactic/o catedra vacant(a)/rezervat(a) existent(a) sau care se poate vacanta ulterior la unitatea de invatamant primitoare pana la data prevazuta in Calendar, cu acordul scris al persoanelor solicitate, conform anexei nr. 14, cu
avizul consiliului/consiliilor de administratie al/ale unitatii/unitatilor de invatamant/CJRAE/CMBRAE la care cadrul didactic este titular.
Personalul didactic de predare titular in invatamantul preuniversitar solicitat pentru detasare depune un acord la unitatea de invatamant primitoare si la ISJ/ISMB, insotit de actele certificate pentru conformitate cu originalul de catre directorul unitatii de invatamant in care cadrul didactic solicitat pentru detasare si-a desfasurat activitatea, de o copie a documentului de numire/transfer/repartizare pe post/catedra si de avizul consiliului/consiliilor
de administratie al/ale unitatii/unitatilor de invatamant la care cadrul didactic este titular. Profesorii din centre si cabinete de asistenta psihopedagogica/logopedice se adreseaza CJRAE/CMBRAE in cadrul caruia este normat postul didactic respectiv si ISJ/ISMB.

(3) Cadrele didactice titulare in invatamantul preuniversitar, solicitate pentru detasare in interesul invatamantului pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate care necesita atestate/avize suplimentare, trebuie sa posede atestatele/avizele necesare, la data depunerii acordului pentru detasare in interesul invatamantului la ISJ/ISMB si la unitatea de invatamant primitoare, conform Calendarului. Cadrele didactice
titulare in invatamantul preuniversitar, solicitate pentru detasare in interesul invatamantului pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate care necesita proba practica/orala, trebuie sa promoveze aceste probe conform prevederilor art. 4 alin. (4)-(6).

(4) Detasarea in interesul invatamantului pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate se dispune prin decizie a inspectorului scolar general al ISJ/ISMB, dupa aprobarea in consiliul de administratie al unitatii de invatamant primitoare/CJRAE/CMBRAE, cu avizul consiliului/consiliilor de administratie al/ale unitatii/unitatilor de invatamant/CJRAE/CMBRAE la care cadrul didactic este titular. Detasarea in interesul invatamantului
pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate din unitatile de invatamant sau din centre si cabinete de asistenta psihopedagogica/logopedice se poate realiza pentru o perioada de cel mult 5 (cinci) ani scolari consecutivi. Persoana indreptatita are dreptul de a contesta hotararea consiliului de administratie al unitatii de invatamant primitoare, printr-o cerere scrisa, adresata conducerii unitatii de invatamant, in termen de 24 de ore de la


comunicarea acesteia. Contestatia se solutioneaza conform prevederilor art. 4 alin. (20).

(5) Detasarea in interesul invatamantului a personalului didactic de predare titular in invatamantul preuniversitar de stat in unitati de invatamant de pe langa ambasade/consulate sau in alte unitati de invatamant care nu sunt incluse in reteaua scolara a unitatilor de invatamant se dispune prin decizie a inspectorului scolar general al ISJ/ISMB, la solicitarea conducerii unitatii de invatamant primitoare, cu avizul Ministerului Educatiei.

(6) Cadrele didactice titulare in invatamantul preuniversitar a caror restrangere de activitate nu a fost solutionata se detaseaza in interesul invatamantului pentru restrangere de activitate nesolutionata pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate, in sedinta de repartizare organizata de comisia judeteana/a municipiului Bucuresti de mobilitate, in perioada prevazuta in Calendar.  

Vezi toate capitolele

Metodologie Titularizare 2024-2025 

dar si 

Teste rezolvate pentru reusita la examenul de titularizare 

Art. 85 (1) In cazul functiilor de conducere din unitatile de invatamant preuniversitar de stat, detasarea in interesul invatamantului se realizeaza prin decizia inspectorului scolar general al ISJ/ISMB, pana la organizarea concursului, dar nu mai tarziu de sfarsitul anului scolar, cu respectarea prevederilor legale. In cazul unei functii de conducere din unitatile de invatamant preuniversitar de stat temporar vacante, conducerea
unitatii de invatamant este asigurata, pana la revenirea persoanei numite prin concurs, de un cadru didactic titular, numit prin detasare sau prin delegarea atributiilor specifice functiei de conducere unui cadru didactic titular, cu respectarea prevederilor legale. 

 (2) In cazul functiilor de indrumare si control, detasarea in interesul invatamantului se face la propunerea inspectorului scolar general al ISJ/ISMB, cu aprobarea consiliului de administratie al ISJ/ISMB si avizul Ministerului Educatiei, in baza acordului scris al persoanelor solicitate, pana la organizarea concursului, dar nu mai tarziu de sfarsitul anului scolar. Functiile de indrumare si control temporar vacante se ocupa, pana la
revenirea persoanelor numite prin concurs, prin detasare de cadre didactice titulare care indeplinesc conditiile de ocupare a functiei sau prin delegarea atributiilor specifice functiei de indrumare si control unei alte persoane care indeplineste conditiile de ocupare a functiei, cu respectarea prevederilor legale. 

(3) Detasarea in interesul invatamantului in functiile de conducere din ISJ/ISMB si casele corpului didactic se dispune prin ordin al ministrului educatiei. 

(4) Asigurarea conducerii unei unitati de invatamant preuniversitar particular, pana la organizarea concursului, dar nu mai tarziu de sfarsitul anului scolar, se realizeaza conform art. 191 alin. (6) din Legea nr. 198/2023, cu modificarile ulterioare.

(5) In baza optiunii scrise, personalul didactic detasat in functii de conducere din unitatile de invatamant preuniversitar de stat, respectiv in functii de indrumare si control, poate opta pentru efectuarea obligatiei de predare si in alte unitati de invatamant decat cele in care sunt titulare, la propunerea comisiei judetene/a municipiului Bucuresti de mobilitate.    

(6) Obligatia de predare pentru personalul didactic detasat in functii de conducere din unitatile de invatamant preuniversitar de stat, respectiv in functii de indrumare si control, se stabileste in consiliul de administratie al ISJ/ISMB, la propunerea comisiei judetene/a municipiului Bucuresti de mobilitate, cu respectarea stricta a Normelor metodologice pentru stabilirea obligatiei de predare a personalului didactic de conducere,
indrumare si control din invatamantul preuniversitar, aprobate prin ordin al ministrului educatiei, in vigoare, si se precizeaza in decizia de detasare in interesul invatamantului.

Art. 86 (1) Posturile didactice/catedrele ramase vacante/rezervate dupa etapa de detasare in interesul invatamantului se ocupa de cadrele didactice titulare prevazute la art. 5 alin. (1)-(4), prin continuitate pentru detasare la cerere sau prin detasare la cerere in baza rezultatelor obtinute la concursul national, sesiunea 2024.

(2) Posturile didactice/catedrele vacante/rezervate publicate pentru detasare la cerere se ocupa cu prioritate aplicand principiul continuitatii pentru cadrele didactice titulare care indeplinesc cumulativ conditiile prevazute la art. 4 alin. (14) si (18), respectiv la art. 4 alin. (15) si (18), dupa caz.

 (3) In aceasta etapa, consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant/CJRAE/CMBRAE pot emite acorduri de principiu de continuitate pentru detasare la cerere, pentru posturile didactice/catedrele care se pot vacanta ulterior, cadrelor didactice care se incadreaza in prevederile alin. (2). Persoana indreptatita are dreptul de a contesta hotararea consiliului de administratie al unitatii de invatamant primitoare/CJRAE/CMBRAE, printr-o cerere scrisa, adresata conducerii unitatii de invatamant, in termen de 24 de ore de la comunicarea acesteia. Contestatia se solutioneaza conform prevederilor art. 4 alin. (20).

(4) Daca in etapa de continuitate pentru detasare la cerere un post didactic/o catedra este solicitat(a) de mai multe cadre didactice se aplica criteriile de departajare prevazute la art. 4 alin. (17).

(5) Posturile didactice/catedrele ramase vacante/rezervate dupa solutionarea continuitatilor pentru detasare la cerere, precum si posturile didactice/catedrele care se vacanteaza si devin rezervate in cadrul etapei de detasare la cerere, se ocupa de cadrele didactice titulare, precum si de catre cadrele didactice debutante din invatamantul preuniversitar de stat si particular, prevazute la art. 24 alin. (4) si (6), care au promovat examenul national pentru obtinerea definitivarii in invatamant, sesiunea 2024, si au obtinut cel putin media de repartizare 5,00 (cinci) la concursul national, sesiunea 2024, prin detasare la cerere, in ordinea descrescatoare a mediilor.

(6) Detasarea la cerere a personalului didactic de predare din invatamantul preuniversitar prevazut la alin. (5) se realizeaza in baza cererii scrise formulate de cadrul didactic interesat la ISJ/ISMB, insotita de actele certificate pentru conformitate cu originalul, prevazute in cerere, conform anexei nr. 14.   

(7) Concursul specific pentru detasare la cerere consta in evaluarea activitatii profesionale, didactice si stiintifice a cadrului didactic, in baza documentelor justificative anexate la cererea de inscriere, de catre comisia judeteana/a municipiului Bucuresti de mobilitate si acordarea punctajului rezultat prin aplicarea criteriilor si punctajelor prevazute in anexa nr. 2.

(8) Ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate, prin detasare la cerere, se realizeaza in sedinta de repartizare, organizata la nivel judetean/al municipiului Bucuresti, in perioada prevazuta in Calendar, in ordine, de catre:
a) cadrele didactice din invatamantul preuniversitar prevazute la alin. (5) care au participat la concursul national, sesiunea 2024, si au obtinut cel putin media 5 (cinci), ramase nerepartizate si care solicita detasare la cerere, in ordinea descrescatoare a mediilor obtinute la concurs, cu exceptia cadrelor didactice repartizate in baza rezultatelor obtinute la concursul national, sesiunea 2024, conform prevederilor art. 74 alin. (3);
b) cadrele didactice din invatamantul preuniversitar prevazute la alin. (5), inclusiv cadrele didactice titulare transferate in baza rezultatelor obtinute la concursul national, sesiunea 2024, care solicita detasare la cerere prin concurs specific, in ordinea descrescatoare a punctajelor obtinute in urma aplicarii criteriilor si punctajelor prevazute in anexa nr. 2, dupa repartizarea candidatilor prevazuti la art. 4 alin. (1) lit. p).

(9) In cazul mediilor egale sau a punctajelor egale are prioritate in urmatoarea ordine:
a) persoana care solicita detasare la cerere, la propunerea medicului de medicina a muncii privind schimbarea locului de munca sau a felului muncii, determinata de starea de sanatate a acestora in conformitate cu prevederile art. 189 alin. (2) din Legea nr. 53/2003, republicata, Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) persoana care are domiciliul sau resedinta in localitatea in care solicita postul didactic/catedra;
c) persoana care are domiciliul sau resedinta intr-o localitate din apropierea localitatii in care solicita postul didactic/catedra;
d) persoana al/a carei sot/sotie este cadru didactic titular in localitatea in care se solicita detasarea;
e) persoana al/a carei sot/sotie este cadru didactic;
f) persoana al/a carei sot/sotie este ales/aleasa in Parlament, este numit/numita in Guvern sau indeplineste functii de specialitate specifice in aparatul Parlamentului, al Presedintiei, al Guvernului ori in Ministerul Educatiei, cea aleasa de Parlament in organismele centrale ale statului, precum si persoana al/a carei sot/sotie indeplineste functia de prefect, subprefect, presedinte si vicepresedinte al consiliului judetean sau o functie
de indrumare si control in sistemul de invatamant, de cultura, de tineret si sport. De asemenea, au prioritate sotul/sotia persoanei care indeplineste functii de conducere si de specialitate la CCD, precum si sotul/sotia cadrelor didactice numite in functii de conducere sau de specialitate la comisiile si agentiile din subordinea Presedintiei, a Parlamentului sau a Guvernului, ai/ale liderilor sindicatelor din invatamant, care au drept de rezervare de catedra, si ai/ale cadrelor active ale Ministerului Apararii, ale Ministerului Afacerilor Internelor, ale Serviciului Roman de Informatii si alte servicii speciale la nivel national, mutate, la ordin, in alta localitate.

(10) Daca dupa aplicarea criteriilor prevazute la alin. (9) se mentine egalitatea, departajarea se face luandu-se in considerare, in ordine, urmatoarele criterii:
a) gradul didactic;
b) nota/media obtinuta la examenul pentru obtinerea gradului didactic sau a definitivarii in invatamant;
c) media de departajare, calculata cu patru zecimale;
d) dovada participarii la un program de formare continua acreditat ori a dobandirii de noi competente didactice prin programe de formare a adultilor sau finalizarea cu diploma a studiilor necesare ori a unui program de conversie profesionala postuniversitar in vederea dobandirii unei noi specializari didactice, diferite de specializarea curenta, in ultimii 2 ani scolari incheiati, conform prevederilor art. 188 alin. (5)-(8) din Legea nr. 198/2023, cu modificarile ulterioare;
e) media obtinuta la examenul de bacalaureat/absolvire/licenta (stat);
f) vechimea in invatamant.

(11) Cadrul didactic care nu poate participa la sedinta de repartizare pentru detasare la cerere are dreptul sa desemneze, prin procura notariala in original, un imputernicit care sa ii reprezinte interesele. Optiunile cadrelor didactice din sedinta de repartizare sau a imputernicitilor acestora in cadrul sedintei de repartizare se inregistreaza conform procedurii stabilite de ISJ/ISMB.

(12) Detasarea la cerere a personalului didactic de predare titular se dispune anual, prin decizie a inspectorului scolar general al ISJ/ISMB. O persoana poate beneficia de detasare la cerere pe posturi didactice/catedre pe o perioada de cel mult 5 (cinci) ani scolari consecutivi.

(13) Detasarea cadrelor didactice titulare poate fi solutionata pe catedre in componenta carora intra si ore din propria norma.

(14) Un cadru didactic titular poate beneficia de detasare in interesul invatamantului si la cerere pe posturi didactice/catedre cel mult 5 (cinci) ani scolari consecutivi, cu respectarea prevederilor alin. (12) si art. 84 alin. (4).

(15) Detasarea personalului didactic de predare titular se realizeaza tinand seama de prevederile art. 207 si art. 208 alin. (1)-(2) din Legea nr. 198/2023, cu modificarile ulterioare, de conditiile prevazute in prezenta Metodologie si de principiile fundamentale prevazute la art. 3 din Legea nr. 53/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Detasarea personalului didactic de predare titular se realizeaza pe posturi
didactice/catedre vacante/rezervate in unitati de invatamant, in aceeasi functie didactica sau intr-o alta functie didactica, cu respectarea prevederilor prezentei Metodologii, potrivit specializarilor dobandite prin studii in concordanta cu Centralizatorul.

(16) Cadrul didactic titular intr-o unitate de invatamant preuniversitar, care a dobandit prin studii doua sau mai multe specializari, poate solicita, in etapele de detasare, ocuparea unui/unei post didactic/catedre vacant(e)/rezervat(e) sau trecerea intr-o alta functie didactica, in concordanta cu specializarile dobandite prin studii, conform Centralizatorului, in aceeasi unitate de invatamant sau in alte unitati de invatamant.

(17) La etapele de detasare in interesul invatamantului sau detasare la cerere pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate din unitati de invatamant sau din centre si cabinete de asistenta psihopedagogica/logopedice nu pot participa cadrele didactice titulare in invatamantul preuniversitar care, la data depunerii acordului/cererii in vederea detasarii, au contractul individual de munca suspendat in baza prevederilor art. 184, art. 221 alin. (1), art. 227 alin. (2) din Legea nr. 198/2023, cu modificarile ulterioare, sau in baza altor situatii prevazute in Contractul colectiv de munca unic la nivel de sector de negociere colectiva invatamant preuniversitar, cu exceptia situatiilor prevazute la art. 23 alin. (5) si a cadrelor didactice titulare numite in functii de conducere, indrumare si control, detasate in vederea efectuarii obligatiei de predare.

(18) Decizia de repartizare pentru detasare in interesul invatamantului sau la cerere se emite de catre inspectorului scolar general al ISJ/ISMB in a carui raza teritoriala isi are sediul unitatea de invatamant la care cadrul didactic se detaseaza. In cazul detasarii pe un post didactic/catedra vacant(a)/rezervat(a) dintr-un judet in altul, un exemplar al deciziei de repartizare prin detasare se comunica unitatii de invatamant
la care cadrul didactic se detaseaza, iar un alt exemplar al deciziei se comunica ISJ/ISMB pe raza caruia isi are sediul unitatea de invatamant la care cadrul didactic detasat este titular, care are obligatia de a-l transmite unitatii de invatamant la care cadrul didactic detasat este titular. In cazul detasarii pe un post didactic/catedra vacant(a)/rezervat(a) in cadrul aceluiasi judet/municipiului Bucuresti, un exemplar al deciziei de repartizare prin detasare se comunica unitatii de invatamant la care cadrul didactic este titular, iar un alt exemplar al deciziei se comunica unitatii de invatamant la care cadrul didactic se detaseaza.    
In baza deciziei de repartizare pentru detasare in interesul invatamantului sau la cerere, unitatea de invatamant la care cadrul didactic este titular dispune suspendarea contractului individual de munca, potrivit art. 52 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 53/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, respectand, in acelasi timp, prevederile art. 4 alin. (1) lit. c) din Hotararea de Guvern nr. 905/2017 privind registrul general
de evidenta a salariatilor, cu modificarile ulterioare, iar unitatea de invatamant primitoare emite decizie de incadrare prin detasare in interesul invatamantului sau la cerere, fara a se incheia un alt contract individual de munca pentru cadrul didactic detasat.

(19) In situatii temeinic justificate, in baza hotararii consiliului de administratie al unitatii de invatamant in care un cadru didactic este detasat, conducerea respectivei unitati de invatamant poate solicita la ISJ/ISMB incetarea detasarii si revenirea cadrului didactic pe postul/catedra din unitatea/unitatile de invatamant la care este titular.

(20) Incetarea detasarii si revenirea unui cadru didactic pe postul/catedra din unitatea/unitatile de invatamant la care este titular se dispune si in situatia in care pe perioada detasarii pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate din unitati de invatamant sau din centre si cabinete de asistenta psihopedagogica/logopedice intervine o cauza de suspendare a contractului individual de munca, cu exceptia situatiilor prevazute la art. 23 alin. (5) si a cadrelor didactice titulare numite in functii de conducere, indrumare si control, detasate in vederea efectuarii obligatiei de predare.