Un proiect editorial realizat de
PortalInvatamant.ro

Un proiect editorial realizat de PortalInvatamant.roSubiecte titularizare educatori 2024: Modele de teste REZOLVATE Subiecte titularizare invatatori 2024: Modele de teste REZOLVATE Subiecte titularizare engleza 2024: Modele de teste REZOLVATE Subiecte titularizare educatie fizica si sport 2024: Modele de teste REZOLVATE Subiecte titularizare limba si literatura romana: Modele de teste REZOLVATE 2024 Subiecte titularizare religie ortodoxa 2024: Modele de teste REZOLVATE Subiecte titularizare matematica 2024 - Profesori: Modele de teste REZOLVATE Subiecte titularizare biologie: Modele de teste REZOLVATE 2024 Subiecte titularizare Geografie 2024: Modele de teste REZOLVATE Subiecte titularizare istorie: Modele de teste REZOLVATE 2024 Subiecte titularizare Educatie Muzicala si Educatie Muzicala Specializata: Modele oficiale de teste EDU Subiecte titularizare psihopedagogie speciala 2024: Modele de teste REZOLVATE Subiecte titularizare Educatie sociala 2024: Modele de teste REZOLVATE Subiecte titularizare franceza: Modele de teste REZOLVATE Subiecte titularizare Arte Vizuale (Educatie plastica, Educatie vizuala, Educatie artistica ): Modele de teste REZOLVATE Subiecte titularizare Consiliere Psihopedagogica: Modele de teste REZOLVATE Subiecte titularizare Chimie: Modele de teste oficiale EDU Subiecte titularizare Economie: Modele de teste oficiale EDU Subiecte titularizare Fizica: Modele de teste EDU Subiecte titularizare Informatica si tehnologia informatiei: Modele de teste EDU Subiecte titularizare Limba germana moderna: Modele de teste EDU Subiecte titularizare Educatie fizica si Sport - Antrenori. Modele de teste EDU Subiecte titularizare Filosofie si logica, argumentare si comunicare: Model de test EDU Subiecte titularizare Psihologie: Model de test EDU Subiecte titularizare Economic, administrativ, posta: Model de test EDU Subiecte titularizare Kinetoterapie: Model de test EDU Subiecte titularizare Limba si literatura latina: Model de test EDU Subiecte titularizare Limba si literatura spaniola: Model de test EDU Subiecte titularizare Mecanica: Model de test EDU Subiecte titularizare Protectia mediului Profesori: Model de test EDU Subiecte rezolvate metodica titularizare matematica - Invatatori 2024 Subiecte titularizare Comert Profesori: Model de test EDU Subiecte titularizare Turism - Maistri instructori: Model de test EDU Subiecte titularizare Alimentatie publica Profesori: Model de test EDU Subiecte titularizare Asistenta medicala generala - Maistri instructori: Model de test EDU Subiecte titularizare Sociologie: Modele de teste EDU Subiecte titularizare Turism si Servicii: Model de test EDU Subiecte titularizare educatori-puericultori 2024: Modele de teste REZOLVATE
Programa Titularizare Educatori-Puericultori CRESA 2024 Programa titularizare pentru educatori 2024 Programa titularizare pentru invatatori 2024 Programa titularizare Limba si literatura engleza 2024 Programa titularizare Educatie fizica si sport 2024 - PROFESORI Programa titularizare Limba si literatura romana 2024 Metodologie Titularizare 2024-2025: Capitolul I Metodologie Titularizare 2024-2025: Capitolul II ANEXA NR. 2 Metodologie Titularizare 2024 – 2025 Metodologie Titularizare 2024-2025: Capitolul III Metodologie Titularizare 2024 - 2025: Capitolul IV Metodologie Titularizare 2024 - 2025: Capitolul V Metodologie Titularizare 2024 - 2025: Capitolul VI Metodologie Titularizare 2024 - 2025: Capitolul VII Metodologie Titularizare 2024 - 2025: Capitolul VIII - Cum se calculeaza media la titularizare Metodologie Titularizare 2024 - 2025: Capitolul IX Metodologie Titularizare 2024 - 2025: Capitolul X Metodologie Titularizare 2024 - 2025: Capitolul XI Metodologie Titularizare 2024 - 2025: Capitolul XII Metodologie Titularizare 2024 - 2025: Capitolul XIII Metodologie Titularizare 2024 - 2025: Capitolul XIV Metodologie Titularizare 2024 - 2025: Capitolul XV ANEXA NR. 1 Metodologie Titularizare 2024 – 2025 ANEXA NR. 3 Metodologie Titularizare 2024 - 2025 ANEXA NR. 4 Metodologie Titularizare 2024 - 2025 ANEXA NR. 5 Metodologie Titularizare 2024-2025 ANEXA NR. 6 Metodologie Titularizare 2024 - 2025 ANEXA NR. 7 Metodologie Titularizare 2024 - 2025 ANEXA NR. 8 Metodologie Titularizare 2024 - 2025 ANEXA NR. 9 Metodologie Titularizare 2024 - 2025 ANEXA NR. 10 Metodologie Titularizare 2024 - 2025 ANEXA NR. 11 Metodologie Titularizare 2024-2025 ANEXA NR. 12 Metodologie Titularizare 2024-2025 ANEXA NR. 13 Metodologie Titularizare 2024-2025 ANEXA NR. 14 Metodologie Titularizare 2024-2025: Modele de cereri ANEXA NR. 15 Metodologie Titularizare 2024-2025 ANEXA NR. 16 Metodologie Titularizare 2024 - 2025 ANEXA NR. 17 Metodologie Titularizare 2024 - 2025 ANEXA NR. 18 Metodologie Titularizare 2024-2025 Calendar Titularizare 2024-2025: ANEXA NR. 19 la Metodologie ANEXA NR. 20 Metodologie Titularizare 2024-2025 Programa titularizare Religie ortodoxa 2024 Programa titularizare Matematica 2024 Programa titularizare Biologie 2024 Programa titularizare Geografie 2024 Programa titularizare Istorie 2024 Programa titularizare Educatie muzicala si Educatie muzicala specializata 2024 Programa titularizare Psihopedagogie speciala 2024 Programa titularizare Educatie sociala 2024 Programa titularizare Limba si Literatura Franceza 2024 Programa titularizare Arte Vizuale 2024: Educatie plastica, Educatie vizuala, Educatie artistica Programa titularizare Consiliere Psihopedagogica 2024 Programa titularizare Chimie 2024 Programa titularizare Economie 2024 Programa titularizare Fizica 2024 Programa titularizare Informatica si tehnologia informatiei 2024 Programa titularizare Limba germana 2024 Programa titularizare Educatie fizica si sport - Antrenori 2024 Programa titularizare Filosofie si logica, argumentare si comunicare Programa titularizare Psihologie 2024 Programa titularizare Economic, administrativ, posta 2024 Programa titularizare Kinetoterapie 2024 Programa titularizare Limba si literatura latina 2024 Programa titularizare Limba si literatura spaniola 2024 Programa titularizare Mecanica 2024 - Profesori Programa titularizare Protectia Mediului 2024 - Pofesori Programa titularizare Comert Profesori 2024 Programa titularizare Turism - Maistri instructori 2024 Programa titularizare Alimentatie Publica - Profesori 2024 Programa titularizare Asistenta medicala generala 2024 - Maistri Instructori Programa titularizare Sociologie 2024 Programa titularizare Turism si servicii - Profesori 2024 Inscriere Titularizare 2024: Acte Necesare

Metodologie Titularizare 2024 - 2025: Capitolul VIII - Cum se calculeaza media la titularizare

Capitolul VIII
Organizarea si desfasurarea concursului national pentru ocuparea posturilor/catedrelor
declarate vacante/rezervate in invatamantul preuniversitar


Sectiunea 1
Dispozitii generale 

Art. 64 (1) Coordonarea metodologica a concursului national de ocupare a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate in invatamantul preuniversitar de stat si particular este asigurata de Ministerul Educatiei, prin Comisia nationala de monitorizare a concursului, numita prin ordin al ministrului educatiei. Atributiile Comisiei nationale de monitorizare a concursului se stabilesc prin ordin al ministrului educatiei.
Concursul national de ocupare a posturilor didactice vacante/rezervate cu personal civil in liceele militare, in unitatile de invatamant preuniversitar din sistemul de aparare, de informatii, de ordine publica si de securitate nationala, respectiv din unitatile de invatamant preuniversitar subordonate Ministerului Justitiei, este coordonat metodologic de Ministerul Educatiei in colaborare cu Ministerul Apararii Nationale, Ministerul Afacerilor Interne si Ministerul Justitiei.    
 

Vezi toate capitolele

Metodologie Titularizare 2024-2025 

dar si 

Teste rezolvate pentru reusita la examenul de titularizare 

(2) ISJ/ISMBorganizeaza concursul national pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate in invatamantul preuniversitar. ISJ/ISMB, prin inspectorul scolar general, presedintele comisiei de concurs si conducerile unitatilor de invatamant, raspund integral de buna desfasurare a concursului, potrivit prezentei Metodologii. (3) Concursul national consta in proba practica sau inspectie speciala la clasa in profilul postului didactic solicitat si proba scrisa, potrivit programelor specifice pentru concurs, aprobate prin ordin al ministrului educatiei, conform art. 248 alin. (6) din Legea nr. 198/2023, cu modificarile ulterioare. 

(4) Inspectia speciala la clasa in profilul postului se desfasoara pe durata unei ore de curs si se evalueaza prin note de la 10 la 1, conform anexei nr. 5. Rezultatele la aceasta proba se aduc la cunostinta candidatilor in ziua sustinerii probei. Proba se inregistreaza audio. 

(5) Probele practice de profil, pentru posturile care sunt conditionate pentru ocupare de proba practica, se desfasoara conform anexelor nr. 4 si 6-12 si se evalueaza prin note de la 10 la 1. Rezultatele la aceste probe se aduc la cunostinta candidatilor in ziua sustinerii probelor. Nota obtinuta la proba practica in profilul postului sau la inspectia speciala la clasa in profilul postului are o pondere de 25% in media de repartizare. 

(6) Candidatii care nu obtin la inspectia speciala la clasa sau la proba practica minimum nota 5 (cinci) nu pot participa la proba scrisa. Candidatii care nu obtin la inspectia speciala la clasa in profilul postului sau la proba practica in profilul postului minimum nota 7 (sapte) nu pot ocupa posturi didactice/catedre vacante publicate pentru angajare pe perioada nedeterminata. Cadrul didactic care a obtinut cel putin media 8 (opt) la inspectiile la clasa in profilul postului, dar nu mai putin de 7 (sapte) la fiecare dintre acestea, in cadrul examenului national de definitivare in invatamant, sesiunea 2024, pe parcursul anului scolar 2023-2024, poate folosi acest rezultat si in cadrul concursului national, sesiunea 2024, pentru angajare pe perioada nedeterminata sau determinata. Cadrul didactic care a obtinut cel putin media 5 (cinci) la inspectiile la clasa in profilul postului,
in cadrul examenului national de definitivare in invatamant, sesiunea 2024, pe parcursul anului scolar 2023-2024, poate folosi acest rezultat si in cadrul concursului national, sesiunea 2024, pentru angajare pe perioada determinata, pentru posturile didactice/catedrele care nu necesita proba practica/orala. In situatia in care candidatul opteaza si pentru sustinerea inspectiei speciale la clasa in cadrul concursului national, sesiunea 2024, la media finala a concursului se ia in calcul nota obtinuta la inspectia speciala la clasa in cadrul concursului. Media obtinuta la inspectiile la clasa in profilul postului, in cadrul examenului national de definitivare in invatamant, sesiunea 2024, pe parcursul anului scolar 2023-2024, se poate folosi numai pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor in unitatile de invatamant din judetul/municipiul Bucuresti in care candidatul este inscris la examenul national de definitivare in invatamant.   

(7) Proba scrisa se sustine pe baza subiectelor elaborate de Centrul National de Politici si Evaluare in Educatie, in concordanta cu programele specifice pentru concurs, in specialitatea postului didactic, aprobate prin ordin al ministrului educatiei. Proba scrisa se evalueaza prin note de la 10 la 1. Centrul National de Politici si Evaluare in Educatie in colaborare cu directia de resort din cadrul Ministerului Educatiei, care are in atributii coordonarea invatamantului in limbile minoritatilor nationale, asigura, la cererea candidatilor, traducerea subiectelor in limbile minoritatilor nationale. ISJ/ISMBtransmit, in scris, Centrului National de Politici si Evaluare in Educatie si directiei de resort din cadrul Ministerului Educatiei care coordoneaza concursul national, conform Calendarului, disciplinele de concurs la care se solicita traducerea si limba materna pentru
care candidatii au optat, de exemplu: matematica, limba maghiara. Candidatii care sustin probele in limbile minoritatilor nationale primesc simultan varianta de subiecte atat in limba materna, cat si in limba romana. Nota obtinuta la proba scrisa are o pondere de 75% in media de repartizare. 

Cum se calculeaza media la titularizare 


(8) Pentru angajarea pe perioada nedeterminata, candidatii trebuie sa obtina minimum nota 7 (sapte) atat la proba scrisa, cat si la proba practica/inspectia speciala la clasa in profilul postului sau cel putin media 8 (opt) la inspectiile la clasa in profilul postului in cadrul examenului national de definitivare in invatamant, sesiunea 2024, pe parcursul anului scolar 2023-2024, conform alin. (6), iar media de repartizare se calculeaza astfel: [(nota obtinuta la proba scrisa)*3+(nota obtinuta la proba practica/inspectia speciala la clasa)]/4.

(9) Pentru angajarea pe perioada determinata, candidatii trebuie sa obtina minimum nota 5 (cinci) atat la proba scrisa, cat si la proba practica/inspectia speciala in profilul postului sau cel putin media 5 (cinci) la inspectiile la clasa in profilul postului in cadrul examenului national de definitivare in invatamant, sesiunea 2024, pe parcursul anului scolar 2023-2024, conform alin. (6), iar media de repartizare se calculeaza astfel: [(nota obtinuta la proba scrisa)*3+(nota obtinuta la proba practica/inspectia speciala la clasa)]/4.

(10) Pentru proba scrisa, Centrul National de Politici si Evaluare in Educatie stabileste 3 (trei) variante de subiecte si baremele de evaluare aferente. Procedura specifica de transmitere si preluare a subiectelor se stabileste de catre Ministerul Educatiei si se comunica ISJ/ISMB.

(11) Concursul national, sesiunea 2024, se organizeaza si se desfasoara in perioada prevazuta de Calendar. In aceeasi perioada pot organiza concurs si unitatile de invatamant particular, in conditiile prezentei Metodologii.

(12) Cadrul didactic titular in invatamantul preuniversitar anterior inscrierii la concurs, care se prezinta la concursul national pentru ocuparea unui alt post didactic/unei alte catedre declarat(e) vacant(e)/rezervat(e) in invatamant preuniversitar si nu ocupa post/catedra sau obtine o nota mai mica de 5 (cinci), isi pastreaza calitatea de titular in unitatea/unitatile de invatamant din care provine.

(13) Cadrul didactic angajat pe durata de viabilitate a postului/catedrei, anterior inscrierii la concurs, care participa la concursul national pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate in invatamantul preuniversitar, sesiunea 2024, si obtine media de repartizare minimum 7 (sapte), calculata conform prevederilor alin. (8), poate solicita repartizarea pe perioada nedeterminata pe postul
didactic/catedra pe care este angajat, in conditiile in care consiliul de administratie/consiliile de administratie al/ale unitatilor de invatamant propun(e), prin adresa scrisa, ca postul didactic/catedra respectiv(a) sa poata fi ocupat(a) pe perioada nedeterminata. Adresa se depune la dosarul de inscriere la concursul national de catre candidat. In situatia in care cadrul didactic angajat pe durata de viabilitate a postului/catedrei nu obtine
media de repartizare minimum 7 (sapte), calculata conform prevederilor alin. (8), dar obtine cel putin media de repartizare minimum 5 (cinci), calculata conform prevederilor alin. (9), ramane angajat pe durata de viabilitate a postului/catedrei, conform deciziei de repartizare pe post/catedra.
In situatia in care, la nivelul unitatii de invatamant, la o anumita disciplina/specialitate, numarul posturilor didactice/catedrelor viabile, care pot fi ocupate pe perioada nedeterminata incepand cu 1 septembrie 2024, este mai mic decat numarul cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei, care solicita repartizarea pe perioada nedeterminata pe postul didactic/catedra pe care sunt angajate, departajarea acestora se realizeaza in baza celei mai mari note/medii de repartizare obtinute la ultimul concurs national la care acestea au participat. In cazul notelor/mediilor egale, se aplica, in ordine, criteriile de departajare prevazute la art. 65 alin. (1). Contestatiile se solutioneaza conform prevederilor art. 4 alin. (20).    

(14) Cadrul didactic angajat pe durata de viabilitate a postului/catedrei care participa la concursul national pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate in invatamantul preuniversitar pierde aceasta calitate in situatia in care obtine o nota mai mica de 5 (cinci) la proba scrisa din cadrul concursului national, sesiunea 2024, la disciplina/una dintre disciplinele corespunzatoare postului didactic/catedrei
pe care este angajat, conform deciziei de repartizare sau daca este eliminat din concurs pentru frauda sau tentativa de frauda.

(15) Posturile didactice/catedrele eliberate in conditiile alin. (14) se includ in lista si se ocupa in sedintele de repartizare ulterioare organizate conform Calendarului, cu respectarea prevederilor prezentei Metodologii.

Art. 65 (1) In cazul mediilor de repartizare egale obtinute la concurs, prioritate la ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate au, in ordine:
a) candidatii cu domiciliul in localitatea in care se afla postul didactic/catedra solicitat(a);
b) candidatii cuprinsi in programe recunoscute de Ministerul Educatiei prin care se recruteaza, se selecteaza, se pregateste si se sprijina
personalul didactic de predare pentru a desfasura activitati didactice in unitati de invatamant preuniversitar situate in medii dezavantajate;
c) candidatii care au dobandit gradul didactic I;
d) candidatii care au dobandit gradul didactic II;
e) candidatii care au dobandit definitivarea in invatamant;
f) candidatii cu media de departajare cea mai mare calculata conform anexei nr. 15;
g) candidatii cu media cea mai mare obtinuta la examenul de licenta/absolvire a studiilor, respectiv media cea mai mare obtinuta la examenul de bacalaureat pentru absolventii liceelor pedagogice.

(2) Candidatii care nu prezinta documente privind mediile anilor de studii nu beneficiaza de criteriul de departajare prevazut la alin. (1) lit. f). Calculul mediei de departajare in cazul mediilor egale, pentru absolventii care au finalizat studiile in alte state si au obtinut diplome echivalate/recunoscute de catre Ministerul Educatiei din Romania, este prevazut in anexa nr. 15 .

Art. 66 (1) Lista tuturor posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete si incomplete pentru concurs, reactualizata, se aduce la cunostinta persoanelor interesate la data prevazuta de Calendar sau cel tarziu cu cel putin 30 de zile inaintea desfasurarii probei scrise, prin afisare pe pagina web a ISJ/ISMB. Lista contine informatiile specificate in anexa nr. 1.

(2) Toate posturile didactice/catedrele vacante/rezervate pentru concurs se publica in concordanta cu Centralizatorul.

(3) La unitatile de invatamant cu mai multe niveluri de invatamant, licee tehnologice, unitati de invatamant avand clase pregatitoare-XII/XIII, clase V-XII/XIII, posturile/catedrele vacante/rezervate pentru concurs se publica pentru nivelul cel mai inalt corespunzator unitatii de invatamant si postului didactic, in concordanta cu Centralizatorul.

(4) Posturile didactice/catedrele vacante pentru angajare pe perioada nedeterminata, publicate in vederea ocuparii prin concurs, sunt posturi didactice/catedre vacante viabile, constituite din discipline in concordanta cu Centralizatorul, de regula, intr-o singura unitate de invatamant, cu respectarea prevederilor art. 32 alin. (2) si art. 33 alin. (3).   

(5) In situatia in care unitatile de invatamant sunt constituite in consortii se pot constitui si catedre vacante/rezervate din ore existente la mai multe unitati de invatamant din cadrul consortiului. In mediul rural se pot constitui catedre vacante pentru angajare pe perioada nedeterminata, conform alin. (4), din ore existente in cel mult 3 (trei) unitati de invatamant si catedre vacante/rezervate pentru angajare pe perioada determinata in
doua sau mai multe unitati de invatamant.

(6) In unitatile de invatamant de nivel gimnazial, in seminariile si in liceele vocationale teologice, precum si in unitatile de invatamant din mediul rural se pot constitui catedre vacante/rezervate formate din ore compuse din doua discipline (limba romana-limba straina, limba straina Alimba straina B, geografie-limba straina, istorie-limba straina, matematica-fizica, fizica-chimie, chimie-biologie, istorie-geografie, geografie-istorie etc.), in concordanta cu Centralizatorul, prima disciplina avand ponderea cea mai mare de ore in catedra, constituind si disciplina de concurs.

(7 ) Pentru disciplinele din invatamantul gimnazial, profesional si liceal pentru care este prevazuta o ora/saptamana in planurile-cadru de invatamant se pot constitui catedre vacante/rezervate pentru concurs in doua sau mai multe unitati de invatamant sau din doua sau mai multe discipline, pentru orice nivel de invatamant, in concordanta cu Centralizatorul, prima disciplina avand ponderea cea mai mare de ore in catedra,
constituind si disciplina de concurs.

(8) Pentru ocuparea catedrelor vacante/rezervate constituite din doua discipline sau mai multe discipline, candidatii trebuie sa aiba specializarea/specializarile corespunzatoare posturilor didactice/catedrelor respective conform Centralizatorului si sa sustina in cadrul concursului proba scrisa la disciplina care are ponderea cea mai mare de ore in catedra.

(9) In unitatile de invatamant din mediul rural, in seminariile si in liceele vocationale teologice, precum si pentru disciplinele pentru care sunt prevazute 1-2 ore/saptamana in planurile-cadru de invatamant gimnazial, profesional sau liceal pot fi publicate catedre vacante pentru angajare pe perioada nedeterminata, in vederea ocuparii prin concurs national, constituite din cel putin o jumatate de norma didactica de predare, potrivit
dispozitiilor art. 207 alin. (4) din Legea nr. 198/2023, cu modificarile ulterioare. In functie de evolutia demografica la nivel local si dinamica resurselor umane, ISJ/ISMB poate stabili si in alte situatii publicarea de catedre vacante pentru angajare pe perioada nedeterminata, in vederea ocuparii prin concurs national, constituite din cel putin o jumatate de norma didactica de predare.

(10) In invatamantul gimnazial special, catedrele vacante de activitati de pre-profesionalizare se publica, in vederea ocuparii prin concurs, doar pentru angajare pe perioada determinata.

(11) Lista posturilor didactice/catedrelor vacante pentru angajare pe perioada nedeterminata, publicate in vederea ocuparii prin concurs, se aproba de consiliul de administratie al ISJ/ISMB.  

Sectiunea a 2-a
Inscrierea candidatilor la concursul national si disciplinele de concurs


Art. 67 (1) Cererile de inscriere la concursul national, potrivit anexei nr. 14, insotite de copii de pe documentele solicitate, se inregistreaza la secretariatul comisiei judetene/a municipiului Bucuresti de organizare si desfasurare a concursului, conform Calendarului. La solicitarea comisiei judetene/a municipiului Bucuresti de mobilitate a personalului didactic de predare din invatamantul preuniversitar, acolo unde se impune, se pot
constitui si alte centre de inscriere la concurs, in afara celui din cadrul ISJ/ISMB. Membrii comisiei judetene/a municipiului Bucuresti de organizare si desfasurare a concursului si consilierul juridic al ISJ/ISMBau obligatia de a verifica legalitatea documentelor anexate la cererea de inscriere la concurs.

(2) Candidatii se pot inscrie la concursul national, in perioada prevazuta de Calendar, si in doua sau mai multe judete ori in municipiul Bucuresti si in alte judete. Candidatii care au depus dosare de inscriere la concursul national in ultimii 3 ani depun/transmit pentru inscrierea la concursul national, sesiunea 2024, la centrul de inscriere, cererea-tip insotita doar de documente in completarea celor depuse in anii anteriori, daca este cazul, conform precizarilor ISJ/ISMBunde se depune/transmite cererea.

(3) La concursul national au dreptul sa participe persoanele care indeplinesc conditiile de studii si de pregatire psihopedagogica prevazute de prezenta Metodologie, care au capacitatea de exercitare deplina a drepturilor, o conduita morala conforma deontologiei profesionale, sunt apte din punct de vedere medical si psihologic pentru indeplinirea functiei didactice si nu indeplinesc conditiile legale de pensionare pentru limita de varsta.
Nu au dreptul sa participe la concursul national persoanele care se afla intr-una dintre urmatoarele situatii:
a) nu prezinta un document medical emis de un medic specializat de medicina muncii sau de un cabinet de medicina muncii, care atesta ca este apt pentru prestarea activitatii didactice;
b) au fost condamnate penal definitiv pentru savarsirea cu intentie a unei infractiuni contra vietii, integritatii corporale sau sanatatii, contra libertatii persoanei, rele tratamente aplicate minorului, hartuire, trafic de minori, proxenetism, infractiuni contra libertatii si integritatii sexuale, luare si dare de mita, trafic de influenta, fals si uz de fals, furt calificat, pentru care nu a intervenit reabilitarea;
c) au fost sanctionate, pe parcursul anului scolar curent sau in ultimii 6 (sase) ani scolari incheiati, cu desfacerea disciplinara a contractului individual de munca.

(4) Datele din fisele de inscriere a candidatilor sunt inregistrate in sistemul informatizat, in cazul utilizarii unui astfel de sistem.

(5) In conditiile alin. (4), in perioada de validare a fiselor de inscriere, candidatul primeste fisa martor extrasa din sistemul informatizat pe care este obligat sa o verifice si sa o semneze, alaturi de reprezentantul ISJ/ISMB, pentru conformitate. Un exemplar se inmaneaza candidatului, iar celalalt ramane la ISJ/ISMB/centrul in care are loc inscrierea. Neprezentarea candidatului sau a unui imputernicit al acestuia, desemnat prin procura notariala in original, la validare, in perioada prevazuta de Calendar, atrage dupa sine anularea inscrierii candidatului la concurs, cu exceptia absolventilor din promotia curenta a studiilor sau a departamentelor pentru pregatirea personalului didactic. In mod exceptional, absolventii din promotia curenta a studiilor sau a departamentelor pentru pregatirea personalului didactic pot sa prezinte adeverinta de absolvire si sa valideze fisa de inscriere la data sustinerii probei scrise. Absolventii promotiei curente pot participa la proba scrisa in cadrul concursului national pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate in invatamantul preuniversitar numai dupa prezentarea adeverintei de absolvire a studiilor sau a programului de pregatire psihopedagogica.

(6) Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din invatamantul preuniversitar se pot inscrie la concurs absolventi cu diploma ai invatamantului superior, postliceal sau mediu care au inscrisa/e pe diploma/diplome specializarea/specializarile corespunzatoare posturilor didactice/catedrelor respective in concordanta cu Centralizatorul si care prezinta, in perioada de inscriere la concurs, avizele si atestatele
suplimentare pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor care necesita avize si atestate, conform prezentei Metodologii, cu exceptia situatiilor prevazute la art. 4 alin. (3). Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din invatamantul preuniversitar, proba scrisa se sustine in specializarea/specializarile postului/catedrei, conform Centralizatorului, dupa programele valabile, specifice pentru concurs.

(7) Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din invatamantul special se pot inscrie la concurs absolventii care indeplinesc conditiile de studii prevazute la alin. (6) si conditiile prevazute la art. 18 alin. (1) privind stagiul atestat de pregatire teoretica si practica in educatie speciala.    

(8) Pentru ocuparea posturilor de profesor preparator (nevazator) candidatii sustin proba scrisa la disciplina de concurs in concordanta cu specializarea/specializarile inscrisa/inscrise pe diploma/diplome, conform Centralizatorului, dupa programele specifice concursului. Ocuparea posturilor vacante/rezervate de profesor preparator (nevazator), din invatamantul special, se realizeaza in ordinea descrescatoare a mediilor obtinute,
indiferent de disciplina de concurs la care s-a sustinut proba scrisa. Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate de specialitate de la unitatile de invatamant special pentru deficienti de vedere se pot inscrie la concurs si candidati nevazatori care indeplinesc si conditiile suplimentare prevazute la art. 18 alin. (1) privind stagiul atestat de pregatire teoretica si practica in educatie speciala, avand inscrise pe diploma specializarile corespunzatoare posturilor didactice/catedrelor respective, conform Centralizatorului, dupa programele specifice concursului. Pentru ocuparea catedrelor vacante/rezervate de activitati de pre-profesionalizare, candidatii trebuie sa indeplineasca si conditiile suplimentare prevazute la art. 18 alin. (1) privind stagiul atestat de pregatire teoretica si practica in educatie speciala, iar proba scrisa se sustine la disciplina prevazuta in Centralizator, dupa programele specifice de concurs valabile pentru maistri-instructori/profesori de instruire practica.

(9) Catedrele de pregatire/instruire practica din domeniul „Transporturi/Conducerea autovehiculelor” pot fi ocupate de absolventi ai invatamantului superior/postliceal cu avizul Inspectoratului General al Politiei (IGP)/Autoritatii Rutiere Romane (ARR), avand oricare din specializarile care le confera dreptul de a ocupa catedre de pregatire/instruire practica, in concordanta cu Centralizatorul pentru pregatire si instruire practica. Candidatii care solicita ocuparea unui post de pregatire/instruire practica din domeniul „Transporturi/Conducerea autovehiculelor” sustin proba practica specifica domeniului „Transporturi/Transporturi rutiere” si proba scrisa din programa specifica de concurs pentru „Transporturi (profesori de instruire practica/maistri - instructori)”.

(10) Pentru ocuparea posturilor didactice vacante/rezervate din invatamantul anteprescolar, prescolar si primar din unitatile de invatamant, clase sau grupe cu predare in limbile minoritatilor nationale, proba scrisa se sustine dupa cum urmeaza:
a) in invatamantul anteprescolar, proba scrisa cu subiecte mixte de limba si literatura materna, in care urmeaza sa se faca predarea, si limba si literatura romana si universala pentru copii, in pondere egala, subiecte mixte de metodica desfasurarii activitatilor instructiv-educative in cresa, in limba materna in care urmeaza sa se faca predarea, si metodica desfasurarii activitatilor instructiv-educative in cresa in limba romana, in pondere egala, precum si subiecte de introducere in pedagogie – educatie timpurie si curriculumul pentru educatia timpurie a copiilor sub 3 ani, traduse in limba materna in care urmeaza sa se faca predarea, elaborate pe baza programelor specifice de concurs pentru ocuparea posturilor didactice de predare in invatamantul anteprescolar;
b) in invatamantul prescolar, proba scrisa cu subiecte mixte de limba si literatura materna in care urmeaza sa se faca predarea si limba si literatura romana si universala pentru copii, in pondere egala, subiecte mixte de metodica predarii activitatilor in limba materna in care urmeaza sa se faca predarea si metodica predarii activitatilor in limba romana in invatamantul prescolar, in pondere egala, precum si subiecte de pedagogie prescolara, traduse in limba materna in care urmeaza sa se faca predarea, elaborate pe baza programelor specifice de concurs pentru ocuparea posturilor didactice de predare in invatamantul prescolar;
c) in invatamantul primar, proba scrisa cu subiecte mixte de limba si literatura materna in care urmeaza sa se faca predarea si limba si literatura romana si universala pentru copii, in pondere egala, subiecte mixte de metodica predarii limbii si literaturii materne/comunicarii in limba materna in care urmeaza sa se faca predarea, metodica predarii limbii si literaturii romane/comunicarii in limba romana si metodica predarii matematicii/matematicii si explorarii mediului in invatamantul primar, in pondere egala, precum si subiecte de matematica si pedagogie scolara, traduse in limba materna in care urmeaza sa se faca predarea, in pondere egala, elaborate pe baza programelor specifice de concurs pentru ocuparea posturilor didactice de predare in invatamantul primar.

(11) Candidatii care sustin probe scrise conform alin. (10) sunt repartizati, in baza rezultatelor obtinute la concurs, pentru angajare pe perioada determinata/nedeterminata, numai pe posturi didactice vacante/rezervate in invatamantul prescolar sau primar, dupa caz, in unitati de invatamant, clase sau grupe cu predare in limbile minoritatilor nationale sau, pe perioada determinata, pentru predarea orelor de limba materna pentru minoritatile nationale normate la clasele de nivel primar cu predare in limba romana.

(12) Candidatii care solicita ocuparea, prin concurs, de posturi didactice/catedre vacante/rezervate in unitati de invatamant avand clase speciale de limbi straine cu program intensiv si/sau bilingv, clase cu profil sportiv sau artistic (corepetitie, muzica, arta actorului, coregrafie, arte plastice, arte decorative, arte ambientale, arhitectura si design), clase/grupe de elevi cu deficiente de auz, clase/grupe de elevi cu deficiente de vedere,
precum si ocuparea de catedre vacante/rezervate de informatica, de tehnologia informatiei si a comunicatiilor, de instruire practica sau de activitati de pre-profesionalizare, posturi didactice/catedre vacante/rezervate din cluburi scolare sportive sau din palatele si cluburile copiilor, sustin o proba practica in profilul postului didactic/catedrei solicitat(e). Rezultatul probei practice in profilul postului se evalueaza prin note de la 10 la 1 conform anexelor nr. 4 si 6-12. Aceste probe se inregistreaza audio-video. Probele practice la care participa si elevi se inregistreaza numai audio.

(13) Candidatii care solicita ocuparea, prin concurs, de posturi didactice/catedre vacante/rezervate la clase/grupe cu predare in limbile minoritatilor nationale sustin o proba orala de competente lingvistice de specialitate pentru limba minoritatii in care urmeaza sa se faca predarea. Fac exceptie cadrele didactice titulare pe posturi didactice/catedre similare, candidatii care sustin proba scrisa specifica pentru ocuparea unui post
in invatamantul primar sau prescolar cu predare in limba minoritatii in care urmeaza sa se faca predarea, candidatii care au finalizat cu diploma studii universitare cu specializarea in limba minoritatii in care urmeaza sa se faca predarea, precum si candidatii care au efectuat studiile in limba minoritatii in care urmeaza sa se faca predarea. Rezultatul probei orale de competente lingvistice de specialitate pentru limba minoritatii se consemneaza prin „admis” sau „respins”. Aceasta proba se inregistreaza audio-video. Proba se desfasoara conform anexei nr. 4.

(14) Candidatii care au efectuat studiile in Romania in limbile minoritatilor nationale sau in alte tari si solicita ocuparea, prin concurs, de posturi didactice/catedre vacante/rezervate la clase/grupe cu predare in limba romana sustin o proba orala de competente lingvistice de specialitate pentru limba romana in care urmeaza sa se faca predarea. Fac exceptie candidatii pe a caror diploma de studii este inscrisa specializarea „Limba
romana” sau „Limba si literatura romana”, candidatii care au efectuat studiile in alte state in limba romana si candidatii care sustin proba scrisa specifica pentru ocuparea unui post in invatamantul primar sau prescolar cu predare in limba romana ori a unei catedre de limba si literatura romana. Rezultatul probei orale de competente lingvistice de specialitate pentru limba romana se consemneaza prin calificative „Admis/Respins”. Aceasta
proba se inregistreaza audio-video. Proba se desfasoara conform anexei nr. 4.

(15) Concomitent cu afisarea listei candidatilor inscrisi si a graficului privind sustinerea probelor practice/orale si a inspectiilor speciale la clasa, ISJ/ISMB publica si lista unitatilor de invatamant in care se organizeaza probele scrise.

(16) Inspectiile speciale la clasa se sustin in limba in care candidatii si-au efectuat studiile. Inspectiile speciale la clasa se pot sustine si in limba in care urmeaza sa se faca predarea, dupa promovarea probei de competente lingvistice de specialitate pentru limba respectiva.

(17) Inspectiile speciale la clasa/probele practice/orale din cadrul concursului national se pot organiza si in sistem online. Procedura specifica de organizare si desfasurare a acestor probe se elaboreaza de comisia judeteana/a municipiului Bucuresti de organizare si desfasurare a concursului.

(18) Inspectiile speciale la clasa si probele practice/orale eliminatorii in profilul postului, promovate de candidati in cadrul concursului national, raman valabile in etapele ulterioare ale mobilitatii personalului didactic de predare din invatamantul preuniversitar, precum si pentru concursurile care se desfasoara pe parcursul anului scolar 2024-2025.   
 

Sectiunea a 3-a
Comisiile de concurs  


Art. 68 (1) Pentru organizarea si desfasurarea concursului se numeste comisia judeteana/a municipiului Bucuresti de organizare si desfasurare a concursului, prin decizia inspectorului scolar general al ISJ/ISMB, in urmatoarea componenta:
a) presedinte - inspector scolar general adjunct/inspector scolar;
b) 4-20 secretari - inspectori scolari cu atributii referitoare la managementul resurselor umane/inspectori scolari/directori;
c) 4-15 informaticieni/analisti programatori;
d) consilierul/consilierii juridic(i) ai ISJ/ISMB;
e) persoana responsabila cu activitatea de comunicatii virtuale la nivelul ISJ/ISMB/centrului de comunicare la nivel judetean/nivelul municipiului Bucuresti.   

(2) In componenta comisiei de organizare si desfasurare a concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate cu personal civil in judetele in care exista unitati de invatamant preuniversitar din sistemul de aparare, de informatii, de ordine publica si de securitate nationala se desemneaza membri potrivit precizarilor Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Afacerilor Interne si Ministerului Justitiei.

(3) Comisia judeteana/a municipiului Bucuresti de organizare si desfasurare a probelor practice/orale in profilul postului si a inspectiilor speciale la clasa, numita prin decizia inspectorului scolar general al ISJ/ISMB, are urmatoarea componenta:
a) presedinte - inspector scolar general adjunct/inspector scolar;
b) membri - cate doi profesori titulari, cu gradul didactic I, cu specializarea in profilul postului/responsabili ai comisiilor metodice cu specializarea in profilul postului/inspectori scolari cu specializarea in profilul postului/metodisti ai ISJ/ISMB cu specializarea in profilul postului, pentru fiecare disciplina de concurs la care s-au inscris candidati, pentru cel mult 40 de candidati;
c) 1-7 secretari - inspectori scolari.

(4) In mod exceptional, pentru disciplinele la care nu se identifica profesori titulari cu gradul didactic I, inspectorul scolar general al ISJ/ISMB poate numi membri in comisia pentru evaluarea probei practice/orale in profilul postului sau inspectiei speciale la clasa si de solutionare a contestatiilor, profesori titulari din invatamantul preuniversitar care au dobandit gradul didactic II sau definitivarea in invatamant ori cadre didactice din invatamantul universitar.

(5) Evaluarea probei practice/orale in profilul postului sau inspectiei speciale la clasa in profilul postului se realizeaza de catre membrii comisiei prevazuti la alin. (3) lit. b).

(6) Contestatiile la probele practice/orale/inspectiile speciale la clasa in profilul postului se depun la ISJ/ISMB, in termen de 24 de ore de la comunicarea rezultatelor. Contestatiile la aceste probe se depun personal de catre candidati sau prin imputerniciti, acestia din urma prezentand procura notariala in original. Nu pot fi contestate probele sustinute de alti candidati.

(7) Contestatiile la probele practice/orale/inspectiile speciale la clasa in profilul postului se solutioneaza de catre o comisie, constituita din alte persoane decat cele care au evaluat initial aceste probe, numita prin decizia inspectorului scolar general al ISJ/ISMB, in urmatoarea componenta:
a) presedinte - inspector scolar general adjunct/inspector scolar;
b) membri - cate doi profesori titulari, cu gradul didactic I, cu specializarea in profilul postului/inspectori scolari cu specializarea in profilul postului/metodisti ai ISJ/ISMB cu specializarea in profilul postului, pentru fiecare disciplina de concurs la care s-au depus contestatii, pentru cel mult 40 de candidati;
c) 1-2 secretari - inspectori scolari.

(8) Solutionarea contestatiei se realizeaza prin reevaluarea probei practice/orale in profilul postului sau a inspectiei speciale la clasa in profilul postului de catre membrii prevazuti la alin. (7) lit. b), pe baza documentatiei de la evaluarea initiala a probelor respective si a inregistrarilor audio sau audio-video, dupa caz. Contestatia reprezinta plangerea prealabila reglementata de art. 7 din Legea nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare. Rezultatele stabilite de comisia de solutionare a contestatiilor sunt definitive si pot fi atacate numai la instanta de contencios administrativ competenta.    

(9) Proba scrisa a concursului are loc in centre de concurs in care pot fi arondati cel mult 500 de candidati. Centrele de concurs cu mai mult de 500 de candidati se organizeaza cu avizul Ministerului Educatiei. Activitatea centrului de concurs este coordonata de o comisie, numita prin decizia inspectorului scolar general al ISJ/ISMB, in urmatoarea componenta:
a) presedinte - inspector scolar;
b) 1-3 secretari – directori/directori adjuncti ai unitatilor de invatamant in care se desfasoara proba scrisa;
c) 6-18 membri - inspectori scolari, directori/directori adjuncti;
d) 4-6 informaticieni/analisti programatori/ajutori analisti programatori;
e) cate o persoana responsabila cu derularea si monitorizarea procesului de supraveghere audio-video pentru fiecare locatie a centrului de concurs.
La fiecare centru de concurs se repartizeaza, prin decizia inspectorului scolar general al ISJ/ISMB, profesori asistenti.

(10) Membrii comisiei din centrul de concurs, care au asigurat multiplicarea subiectelor, pot parasi incaperea in care a fost asigurata multiplicarea numai dupa cel putin o ora de la inceperea efectiva a probei scrise. Toti membrii comisiei din centrul de concurs, inainte de inceperea concursului, depun o declaratie prin care se angajeaza sa pastreze secretul subiectelor de concurs, pana la afisarea baremului de evaluare. Nerespectarea confidentialitatii atrage dupa sine sanctiuni administrativ-disciplinare, civile sau penale, dupa caz.

(11) La nivelul fiecarui centru de concurs se asigura securizarea lucrarilor scrise, in deplina siguranta, conform procedurilor aprobate.

Art. 69 (1) Coordonatorii comisiilor pentru elaborarea subiectelor si baremelor de evaluare sunt numiti prin ordin al ministrului educatiei. 

(2) In situatia in care se constata ca subiectul/subiectele a/au fost formulat/e gresit sau in afara programei de concurs, candidatii primesc punctajul integral aferent subiectului formulat gresit.

Art. 70 (1) Comisia nationala de monitorizare a concursului: 
a) stabileste modelul tipizatului foii de concurs si il comunica ISJ/ISMB;
b) stabileste modalitatile de organizare si de desfasurare a evaluarii lucrarilor scrise, de solutionare a contestatiilor, componenta comisiilor de evaluare si de solutionare a contestatiilor, precum si atributiile membrilor acestor comisii in cadrul concursului national;
c) elaboreaza Procedura specifica privind desfasurarea activitatilor de evaluare a lucrarilor, de solutionare a contestatiilor si de transmitere a lucrarilor de la centrele de examen la comisiile de evaluare/solutionare a contestatiilor, precum si modalitatile de inregistrare si consemnare a rezultatelor obtinute de candidati in documentele specifice concursului national si o comunica ISJ/ISMB.

(2) Fiecare lucrare scrisa este evaluata independent, de doi profesori evaluatori, conform baremului de evaluare si notare. Fiecare profesor evaluator trece punctele acordate pentru fiecare subiect, precum si nota finala, in borderoul de notare, dupa terminarea evaluarii. In borderoul de notare trebuie sa se evidentieze atat punctajul acordat pentru fiecare subiect, cat si punctajele intermediare acordate pentru fiecare subpunct din cadrul unui subiect, conform baremului de evaluare.    

(3) Fiecare profesor evaluator stabileste, prin raportare la baremul de evaluare si notare, nota lucrarii scrise, cu note de la 10 la 1, incluzand si punctul/punctele din oficiu. Nota finala acordata lucrarii se stabileste ca medie aritmetica cu doua zecimale, fara rotunjire, a celor doua note acordate de cei doi profesori evaluatori. Pentru validarea evaluarilor, diferenta dintre notele acordate de fiecare profesor evaluator nu trebuie sa fie mai mare de 1 punct.

(4) In cazul in care apar lucrari pentru care diferenta dintre notele acordate de cei doi profesori evaluatori este mai mare de 1 punct, lucrarea respectiva este reevaluata de un al treilea profesor evaluator, asigurandu-se respectarea baremului de evaluare si notare, in conformitate cu Procedura specifica prevazuta la alin. (1) lit. c). Nota finala acordata lucrarii este media aritmetica a notelor acordate de cei trei evaluatori.

(5) Evaluarea lucrarilor de concurs si comunicarea rezultatelor se realizeaza in perioada prevazuta de Calendar.

(6) Contestatiile la proba scrisa se depun la ISJ/ISMB, in perioada prevazuta de Calendar. Contestatia la proba scrisa se depune personal de catre candidat sau prin imputernicit, acesta din urma prezentand procura notariala in original. Contestatia la proba scrisa poate fi transmisa si prin posta electronica, situatie in care candidatul anexeaza la contestatia transmisa si buletinul/cartea de identitate/cartea de identitate provizorie. Nu pot fi contestate lucrarile scrise ale altor candidati.

(7) Situatia pe discipline a lucrarilor scrise anulate in centrele de concurs sau de catre comisiile de evaluare/solutionare a contestatiilor a lucrarilor scrise si motivele anularii lucrarilor scrise se comunica, daca este cazul, in scris, Comisiei nationale de monitorizare a concursului.

Art. 71 (1) Reevaluarea lucrarilor contestate este realizata de alte persoane decat cele care au evaluat initial lucrarile scrise, conform prevederilor art. 70 si Procedurii specifice prevazute la art. 70 alin. (1) lit. c), in termenul prevazut de Calendar.

(2) In cazul in care diferenta - in plus sau in minus - dintre nota acordata de comisia de solutionare a contestatiilor si nota acordata de comisia de evaluare este mai mica de 1,5 puncte sau egala cu 1,5 puncte, ramane definitiva nota acordata de comisia de contestatii.

(3) Daca diferenta intre nota finala stabilita de comisia de evaluare a lucrarilor scrise si nota finala stabilita de comisia de solutionare a contestatiilor este mai mare de 1,5 puncte, diferenta care poate fi in plus sau in minus, lucrarea scrisa este recorectata de alti doi sau trei profesori evaluatori, dupa caz, altii decat cei care au evaluat initial/reevaluat lucrarea scrisa, conform prevederilor art. 70 si Procedurii specifice prevazute la art. 70 alin. (1) lit. c). Rezultatul acestei ultime recorectari este definitiv. Inspectorul scolar general al ISJ/ISMB dispune aplicarea masurilor legale asupra persoanelor care nu si-au indeplinit atributiile in cadrul concursului.

(4) Rezultatele finale se comunica la data prevazuta de Calendar.

(5) Contestatia reprezinta plangerea prealabila reglementata de art. 7 din Legea nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare. Rezultatele stabilite de comisia de solutionare a contestatiilor sunt definitive si pot fi atacate numai la instanta de contencios administrativ competenta.

(6) Situatia pe discipline a lucrarilor scrise anulate si motivele anularii lucrarilor scrise in etapa de solutionare a contestatiilor se comunica, daca este cazul, in scris, Comisiei nationale de monitorizare a concursului national.

(7) Ulterior evaluarii lucrarilor scrise, conducerea Ministerului Educatiei poate desemna, dupa caz, comisii de reevaluare, prin sondaj, a unui numar de lucrari scrise, urmarindu-se corectitudinea respectarii baremelor de evaluare. In cazul constatarii unor nereguli flagrante, conducerea Ministerului Educatiei propune conducerilor ISJ/ISMB masuri de sanctionare a persoanelor care nu si-au indeplinit atributiile in cadrul concursului, potrivit prevederilor legale. Reevaluarea nu conduce la modificarea notelor candidatilor.

Art. 72 (1) Dupa afisarea rezultatelor finale, candidatii pot solicita comisiei judetene/a municipiului Bucuresti de organizare si desfasurare a concursului sa isi vada lucrarea, fara ca, in urma vizualizarii, sa obtina reevaluarea lucrarii si/sau modificarea notelor acordate.

(2) Graficul, termenii si conditiile in care se poate realiza vizualizarea lucrarii de catre un candidat sunt cuprinse in procedura specifica elaborata la nivelul ISJ/ISMB si comunicata candidatilor, dupa afisarea rezultatelor finale.

(3) Pentru a organiza vizualizarea lucrarii unui candidat/unor candidati, presedintele comisiei judetene/a municipiului Bucuresti de organizare si desfasurare a concursului in care candidatul a sustinut proba scrisa solicita presedintelui comisiei judetene/a municipiului Bucuresti de organizare si desfasurare a concursului la nivelul caruia si-a desfasurat activitatea centrul de evaluare o copie conform cu originalul a lucrarii/lucrarilor, in format scanat, transmisa prin suport digital, cu informarea directiei de resort din cadrul Ministerului Educatiei.

(4) Pe durata vizualizarii lucrarilor scrise, candidatilor li se aduce la cunostinta ca scopul procedurii este acela de a constata aspecte privind integritatea lucrarii in formatul predat de acestia si asumat prin semnatura in procesul-verbal si ca, in timpul si dupa parcurgerea acestei proceduri, nu li se permite fotografierea/fotocopierea lucrarii, nu li se elibereaza copii ale lucrarii si nu li se modifica nota obtinuta.   

Sectiunea a 4-a
Desfasurarea probei scrise in cadrul concursului 


Art. 73 (1) Lucrarea scrisa se desfasoara la data prevazuta de Calendar, incepand cu orele 9.00. Candidatii vor fi prezenti in sala de concurs, cel mai devreme la orele 7.00 si cel mai tarziu la orele 8.00. Candidatii care nu sunt prezenti in sala inainte de a fi deschis plicul cu subiecte nu mai pot sustine proba scrisa. Dupa primirea subiectelor de concurs de catre candidati, durata de redactare a lucrarilor este de 4 (patru) ore, timp ce poate
fi depasit cu 1-2 ore numai de catre candidatii cu deficiente grave. Pentru redactarea lucrarilor se foloseste cerneala de culoare albastra sau pix cu pasta de culoare albastra; desenele/graficele se pot executa si cu creionul negru. Candidatii pot avea dictionare pentru disciplinele latina sau greaca veche si planurile de conturi pentru disciplina „economic, administrativ, posta”.

(2) In vederea desfasurarii probelor scrise, se asigura supravegherea fiecarei sali de catre asistenti supraveghetori, care verifica identitatea candidatilor, prin buletin/carte de identitate/carte de identitate provizorie sau pasaport. In toate salile de concurs vor fi instalate camere audio-video de supraveghere.

(3) Candidatii si asistentii supraveghetori nu pot avea asupra lor, in sala de examen, obiecte sau materiale din urmatoarele categorii: genti, posete, ziare, reviste, carti, caiete, mijloace electronice de calcul, telefoane mobile sau orice alte mijloace care intermediaza/faciliteaza comunicarea la distanta, precum si alte obiecte/materiale a caror utilizare afecteaza desfasurarea examenului in conditii de legalitate, echitate si obiectivitate.  .
Candidatii pot avea dictionare pentru disciplinele latina sau greaca veche si planurile de conturi pentru disciplina „economic, administrativ, posta”.Materialele si/sau obiectele nepermise vor fi depuse in sala de depozitare a obiectelor personale, inainte de intrarea in sala de examen.

(4) Candidatii care introduc in sala de examen materiale nepermise, din categoria acelora mentionate la alin. (3) sau compatibile cu acelea, chiar daca nu le utilizeaza in momentul in care sunt depistati, sunt eliminati din examen pentru tentativa de frauda, prin decizie motivata a presedintelui comisiei din centrul de concurs, situatie in care asistentii supraveghetori sau membrii comisiei din centrul de concurs incheie un
proces-verbal. Candidatii eliminati din concurs pentru frauda sau tentativa de frauda nu sunt repartizati pe posturi didactice/catedre in anul scolar 2024-2025. Pentru cadrele didactice titulare/debutante prevazute la art. 24 alin. (4) si (6) eliminarea din concurs pentru frauda sau tentativa de frauda constituie abatere disciplinara si atrage dupa sine sanctionarea persoanelor respective in conformitate cu prevederile art. 210-212 din Legea
nr. 198/2023, cu modificarile ulterioare. Cadrele didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei eliminate din concurs pentru frauda sau tentativa de frauda pierd aceasta calitate incepand cu data de 1 septembrie 2024. Presedintele comisiei din centrul de concurs transmite, in scris, conducerilor unitatilor de invatamant situatiile privind candidatii cu statut de titular/debutant prevazut la art. 24 alin. (4) si (6)/angajat pe durata de viabilitate a postului/catedrei eliminati din concurs pentru frauda sau tentativa de frauda.

(5) Candidatii sunt informati de catre asistentii supraveghetori responsabili de sali, la intrarea in sala de examen, cu privire la prevederile metodologice si procedurale referitoare la desfasurarea probei scrise si semneaza procese-verbale care sa ateste informarea.

(6) Asistentii supraveghetori care furnizeaza solutii ale subiectelor de examen, falsifica lucrari, tolereaza actiuni sau intentii de frauda ale candidatilor ori manifesta neglijenta in indeplinirea atributiilor raspund disciplinar, in conformitate cu prevederile art. 210-212 din Legea nr. 198/2023, cu modificarile ulterioare, civil sau penal, dupa caz.

(7) Procedura specifica de desfasurare a probei scrise si de sigilare si securizare a lucrarilor scrise se stabileste de Comisia nationala de monitorizare a concursului si se comunica ISJ/ISMB.

(8) In scopul asigurarii egalitatii de sanse, comisia judeteana/a municipiului Bucuresti de organizare si desfasurare a concursului poate decide cu privire la adoptarea unor masuri specifice de aplicare a prevederilor metodologice pentru candidatii cu deficiente, care depun in acest sens cereri motivate, insotite de documente-suport, conform procedurii specifice prevazute la alin. (7). Comisia nationala de monitorizare a concursului este informata cu privire la deciziile stabilite de comisia judeteana/a municipiului Bucuresti de organizare si desfasurare a concursului pentru asigurarea egalitatii de sanse si poate decide si alte masuri speciale, adaptate situatiilor specifice.   

Sectiunea a 5-a
Repartizarea candidatilor si a cadrelor didactice pe posturile didactice/catedrele declarate vacante/rezervate in invatamantul
preuniversitar   

 

Art. 74 (1) Posturile didactice/catedrele vacante/rezervate publicate pentru concurs se repartizeaza in sedinta de repartizare organizata de comisia judeteana/a municipiului Bucuresti de organizare si desfasurare a concursului.

(2) Repartizarea posturilor/catedrelor se realizeaza in ordinea descrescatoare a mediilor de repartizare obtinute la concurs, conform art. 64 alin. (8) si (9), in limita numarului de posturi didactice/catedre vacante/rezervate din lista afisata pentru concurs, cu respectarea conditiilor prezentei Metodologii. In cazul mediilor de repartizare egale obtinute la concurs se aplica prevederile art. 65. In cadrul sedintelor de repartizare, optiunea
fiecarui candidat se exprima in scris, conform cererii tip si se consemneaza in procesul verbal al sedintei, cu certificare prin semnatura solicitantului sau imputernicitului, acesta din urma prezentand procura notariala in original. Dupa consemnarea in procesul verbal a optiunii facute, comisia de organizare si desfasurare a concursului elibereaza adresa de repartizare pe postul didactic/catedra solicitat(a). In cazul in care candidatul nu este prezent personal sau printr-un imputernicit la sedinta de repartizare, cererea acestuia nu se solutioneaza.

(3) Repartizarea candidatilor se realizeaza conform prezentei Metodologii, in ordine, astfel:
a) repartizarea candidatilor care au obtinut media de repartizare minimum 7 (sapte), conform art. 64 alin. (8), la concursul national, sesiunea 2024, indiferent de statutul acestora, pe posturi didactice/catedre vacante publicate pentru angajare pe perioada nedeterminata, la nivelul judetului in care au sustinut proba practica sau inspectia speciala la clasa in profilul postului, indiferent de judetul in care au sustinut proba scrisa,
ierarhizati pe o lista unica, in ordinea descrescatoare a mediilor de repartizare, cu respectarea conditiilor prezentei Metodologii; situatiile exceptionale se solutioneaza cu avizul Comisiei nationale de monitorizare a concursului;
b) repartizarea pentru completarea normei didactice de predare a cadrelor didactice titulare si a cadrelor didactice debutante prevazute la art. 24 alin. (4) si (6);
c) repartizarea prin transfer sau detasare in interesul invatamantului pentru restrangere de activitate nesolutionata a cadrelor didactice titulare aflate in restrangere de activitate;
d) repartizarea pentru completarea normei didactice de predare a cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei ramase cu norma didactica de predare incompleta;
e) repartizarea pe posturi didactice/catedre vacante indiferent de viabilitatea acestora, la nivelul judetului in care au sustinut proba practica sau inspectia speciala la clasa in profilul postului, indiferent de judetul in care au sustinut proba scrisa, a candidatilor cu statut de cadre didactice titulare in invatamantul preuniversitar de stat sau particular acreditat anterior inscrierii la concurs, cu pastrarea statutului de cadru didactic titular si a cadrelor didactice debutante din invatamantul preuniversitar de stat sau particular acreditat prevazute la art. 24 alin. (4) si (6), care au promovat examenul national pentru obtinerea definitivarii in invatamant, sesiunea 2024, si au obtinut media de repartizare minimum 7 (sapte), conform art. 64 alin. (8), la concursul national, sesiunea 2024, ierarhizati pe o lista unica, in ordinea descrescatoare a mediilor de repartizare; situatiile
exceptionale se solutioneaza cu avizul Comisiei nationale de monitorizare a concursului;
f) repartizarea cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei care au obtinut media de repartizare minimum 7 (sapte), conform art. 64 alin. (8), la concursul national, sesiunea 2024, pe posturile didactice/catedrele pe care sunt angajate, conform art. 64 alin. (13).    

(4) In etapele de repartizare prevazute la alin. (3) lit. a) si e) pot fi repartizate si catedre vacante incomplete. Daca un candidat/cadru didactic opteaza pentru repartizarea pe catedre vacante incomplete, atunci acesta isi constituie o catedra completa din 2-3 catedre vacante incomplete, cu cel mult 4 (patru) ore optionale, fara a depasi 20 de ore/saptamana pentru profesori, respectiv 24 de ore pentru profesori de instruire practica/maistri instructori.

(5) In situatia in care candidatii care nu sunt titulari, repartizati pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate, renunta la optiunea facuta sau nu se prezinta la posturile didactice/catedrele pe care au fost repartizati, se mai pot prezenta la o alta repartizare inainte de atribuirea orelor in regim de plata cu ora, conform Calendarului. Situatiile exceptionale se solutioneaza cu avizul Ministerului Educatiei.

(6) Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor publicate pentru concurs care necesita proba practica/orala, candidatii trebuie sa fi promovat aceasta proba. Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor publicate pentru concurs care necesita atestate/avize suplimentare, candidatii trebuie sa posede atestatele/avizele necesare, anexate la cererea de inscriere in perioadele de inscriere/validare a inscrierii, conform Calendarului. Exceptie fac situatiile prevazute la art. 4 alin. (3).

(7) In conditiile art. 67 alin. (4), repartizarea candidatilor se realizeaza in baza datelor existente in sistemul informatizat.

Art. 75 (1) In baza situatiei privind repartizarea candidatilor, transmisa la ISJ/ISMB de catre comisia judeteana/a municipiului Bucuresti de organizare si desfasurare a concursului, conform anexei nr. 13, inspectorul scolar general al ISJ/ISMB emite decizia de repartizare, incepand cu data de 1 septembrie 2024.

(2) In baza deciziei de repartizare emise de inspectorul scolar general al ISJ/ISMB, directorul unitatii de invatamant incheie cu candidatii repartizati contracte individuale de munca pe perioada nedeterminata sau determinata, dupa caz, incepand cu data de 1 septembrie 2024, dupa cum urmeaza:
a) contract individual de munca pe perioada nedeterminata, pentru candidatii repartizati pe posturi didactice/catedre vacante pentru angajare pe perioada nedeterminata care au dobandit definitivarea in invatamant sau care au promovat examenul national de definitivare in invatamant, sesiunea 2024, pentru candidatii cu statut de cadre didactice titulare in invatamantul preuniversitar sau cu statut de cadre didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei, anterior inscrierii la concurs, repartizati conform prevederilor art. 74 alin. (3) lit. a), e) sau f);
b) contract individual de munca pe perioada determinata, pentru candidatii repartizati pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate si care nu au dobandit definitivarea in invatamant, indiferent de statutul postului pe care au fost repartizati;
c) contract individual de munca pe perioada determinata pentru candidatii repartizati pe posturi vacante/rezervate pentru angajare pe perioada determinata.

(3) Pentru candidatii debutanti, repartizati pe posturi didactice/catedre vacante publicate pentru angajare pe perioada nedeterminata, consiliul/consiliile de administratie al/ale unitatii/unitatilor de invatamant la care au fost repartizati modifica durata contractului individual de munca din perioada determinata in perioada nedeterminata, dupa promovarea examenului pentru obtinerea definitivarii in invatamant, in situatia in care, pana in anul 2028, acesti candidati promoveaza acest examen.

(4) Candidatii repartizati au obligatia de a se prezenta la post/catedra pana cel tarziu la data de 29 august 2024, in vederea incheierii contractului individual de munca. In cazul neprezentarii la post in termen de maximum 3 (trei) zile lucratoare, de la data de 29 august 2024, pentru incheierea contractului individual de munca, se revoca repartizarea. Sunt exceptate situatiile de neprezentare la post din motive neimputabile candidatilor: motive medicale, calamitati naturale etc., care pot fi justificate cu documente.

Art. 76 In invatamantul preuniversitar particular, angajarea pe post a personalului didactic de predare se realizeaza de catre conducerea unitatii de invatamant, pe baza deciziei de repartizare semnate de inspectorul scolar general al ISJ/ISMB.

Art. 77 (1) Directorul unitatii de invatamant transmite ISJ/ISMB lista posturilor didactice/catedrelor ramase vacante/rezervate si lista candidatilor care s-au prezentat la post pentru incheierea contractului individual de munca, conform anexei nr. 13.
(2) Candidatii ramasi nerepartizati se repartizeaza, in sedintele de repartizare organizate ulterior, la nivel judetean/al municipiului Bucuresti, conform prevederilor prezentei Metodologii.
(3) Posturile didactice/catedrele vacante/rezervate ramase neocupate, dupa operatiunile prevazute la art. 74, se ocupa in etapele ulterioare ale mobilitatii personalului didactic de predare, in conditiile prezentei Metodologii.     

Sectiunea a 6-a
Dispozitii finale privind organizarea si desfasurarea concursului  ​  


Art. 78 Cheltuielile pentru lucrarile concursului national de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate in invatamantul preuniversitar se asigura de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educatiei, conform art. 144 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 198/2023, cu modificarile ulterioare. Salarizarea cadrelor didactice care fac parte din comisiile de concurs se realizeaza conform prevederilor legale in vigoare.

Art. 79 (1) Membrii comisiilor de organizare si desfasurare a concursului, ai comisiilor de organizare si desfasurare a probelor practice/orale sau a inspectiei speciale la clasa, ai comisiilor de evaluare a lucrarilor si ai comisiilor de solutionare a contestatiilor nu pot avea in randul candidatilor rude sau afini pana la gradul IV inclusiv. Membrii comisiilor semneaza, in acest sens, cate o declaratie pe proprie raspundere. Declaratiile sunt predate presedintelui comisiei si se pastreaza la ISJ/ISMB.

(2) La organizarea si desfasurarea concursului nu pot participa persoanele care concureaza sau care au in randul candidatilor rude sau afini pana la gradul IV inclusiv.

(3) Presedintii comisiilor judetene/a municipiului Bucuresti de organizare si desfasurare a concursului, ai comisiilor de evaluare a lucrarilor si ai comisiilor de solutionare a contestatiilor, precum si directorii unitatilor de invatamant sunt direct raspunzatori de respectarea prezentei Metodologii, de corectitudinea desfasurarii concursului national pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate in invatamantul preuniversitar si de ocuparea posturilor didactice/catedrelor de catre candidatii cu studii corespunzatoare postului/catedrei, conform prevederilor legale in vigoare.   

Art. 80 Nerespectarea Procedurii specifice de desfasurare a probei scrise si de sigilare si securizare a lucrarilor scrise, inscrierea numelui candidatilor sau a altor nume proprii care nu au legatura cu cerintele subiectului in afara spatiului care se sigileaza, precum si orice alte semne distinctive pe foile tipizate, destinate lucrarilor scrise, determina anularea lucrarilor scrise. 

Art. 81 (1) Lucrarile scrise si borderourile de corectare se pastreaza in arhiva unitatilor de invatamant in care s-au organizat centre de concurs/evaluare si solutionare a contestatiilor timp de minimum 3 (trei) ani, iar celelalte documente conform normativelor in vigoare.

(2) Dosarele de inscriere ale candidatilor se pastreaza in arhiva ISJ/ISMB timp de minimum 6 (sase) ani.