Un proiect editorial realizat de
PortalInvatamant.ro

Un proiect editorial realizat de PortalInvatamant.roSubiecte titularizare educatori 2024: Modele de teste REZOLVATE Subiecte titularizare invatatori 2024: Modele de teste REZOLVATE Subiecte titularizare engleza 2024: Modele de teste REZOLVATE Subiecte titularizare educatie fizica si sport 2024: Modele de teste REZOLVATE Subiecte titularizare limba si literatura romana: Modele de teste REZOLVATE 2024 Subiecte titularizare religie ortodoxa 2024: Modele de teste REZOLVATE Subiecte titularizare matematica 2024 - Profesori: Modele de teste REZOLVATE Subiecte titularizare biologie: Modele de teste REZOLVATE 2024 Subiecte titularizare Geografie 2024: Modele de teste REZOLVATE Subiecte titularizare istorie: Modele de teste REZOLVATE 2024 Subiecte titularizare Educatie Muzicala si Educatie Muzicala Specializata: Modele oficiale de teste EDU Subiecte titularizare psihopedagogie speciala 2024: Modele de teste REZOLVATE Subiecte titularizare Educatie sociala 2024: Modele de teste REZOLVATE Subiecte titularizare franceza: Modele de teste REZOLVATE Subiecte titularizare Arte Vizuale (Educatie plastica, Educatie vizuala, Educatie artistica ): Modele de teste REZOLVATE Subiecte titularizare Consiliere Psihopedagogica: Modele de teste REZOLVATE Subiecte titularizare Chimie: Modele de teste oficiale EDU Subiecte titularizare Economie: Modele de teste oficiale EDU Subiecte titularizare Fizica: Modele de teste EDU Subiecte titularizare Informatica si tehnologia informatiei: Modele de teste EDU Subiecte titularizare Limba germana moderna: Modele de teste EDU Subiecte titularizare Educatie fizica si Sport - Antrenori. Modele de teste EDU Subiecte titularizare Filosofie si logica, argumentare si comunicare: Model de test EDU Subiecte titularizare Psihologie: Model de test EDU Subiecte titularizare Economic, administrativ, posta: Model de test EDU Subiecte titularizare Kinetoterapie: Model de test EDU Subiecte titularizare Limba si literatura latina: Model de test EDU Subiecte titularizare Limba si literatura spaniola: Model de test EDU Subiecte titularizare Mecanica: Model de test EDU Subiecte titularizare Protectia mediului Profesori: Model de test EDU Subiecte rezolvate metodica titularizare matematica - Invatatori 2024 Subiecte titularizare Comert Profesori: Model de test EDU Subiecte titularizare Turism - Maistri instructori: Model de test EDU Subiecte titularizare Alimentatie publica Profesori: Model de test EDU Subiecte titularizare Asistenta medicala generala - Maistri instructori: Model de test EDU Subiecte titularizare Sociologie: Modele de teste EDU Subiecte titularizare Turism si Servicii: Model de test EDU Subiecte titularizare educatori-puericultori 2024: Modele de teste REZOLVATE
Programa Titularizare Educatori-Puericultori CRESA 2024 Programa titularizare pentru educatori 2024 Programa titularizare pentru invatatori 2024 Programa titularizare Limba si literatura engleza 2024 Programa titularizare Educatie fizica si sport 2024 - PROFESORI Programa titularizare Limba si literatura romana 2024 Metodologie Titularizare 2024-2025: Capitolul I Metodologie Titularizare 2024-2025: Capitolul II ANEXA NR. 2 Metodologie Titularizare 2024 – 2025 Metodologie Titularizare 2024-2025: Capitolul III Metodologie Titularizare 2024 - 2025: Capitolul IV Metodologie Titularizare 2024 - 2025: Capitolul V Metodologie Titularizare 2024 - 2025: Capitolul VI Metodologie Titularizare 2024 - 2025: Capitolul VII Metodologie Titularizare 2024 - 2025: Capitolul VIII - Cum se calculeaza media la titularizare Metodologie Titularizare 2024 - 2025: Capitolul IX Metodologie Titularizare 2024 - 2025: Capitolul X Metodologie Titularizare 2024 - 2025: Capitolul XI Metodologie Titularizare 2024 - 2025: Capitolul XII Metodologie Titularizare 2024 - 2025: Capitolul XIII Metodologie Titularizare 2024 - 2025: Capitolul XIV Metodologie Titularizare 2024 - 2025: Capitolul XV ANEXA NR. 1 Metodologie Titularizare 2024 – 2025 ANEXA NR. 3 Metodologie Titularizare 2024 - 2025 ANEXA NR. 4 Metodologie Titularizare 2024 - 2025 ANEXA NR. 5 Metodologie Titularizare 2024-2025 ANEXA NR. 6 Metodologie Titularizare 2024 - 2025 ANEXA NR. 7 Metodologie Titularizare 2024 - 2025 ANEXA NR. 8 Metodologie Titularizare 2024 - 2025 ANEXA NR. 9 Metodologie Titularizare 2024 - 2025 ANEXA NR. 10 Metodologie Titularizare 2024 - 2025 ANEXA NR. 11 Metodologie Titularizare 2024-2025 ANEXA NR. 12 Metodologie Titularizare 2024-2025 ANEXA NR. 13 Metodologie Titularizare 2024-2025 ANEXA NR. 14 Metodologie Titularizare 2024-2025: Modele de cereri ANEXA NR. 15 Metodologie Titularizare 2024-2025 ANEXA NR. 16 Metodologie Titularizare 2024 - 2025 ANEXA NR. 17 Metodologie Titularizare 2024 - 2025 ANEXA NR. 18 Metodologie Titularizare 2024-2025 Calendar Titularizare 2024-2025: ANEXA NR. 19 la Metodologie ANEXA NR. 20 Metodologie Titularizare 2024-2025 Programa titularizare Religie ortodoxa 2024 Programa titularizare Matematica 2024 Programa titularizare Biologie 2024 Programa titularizare Geografie 2024 Programa titularizare Istorie 2024 Programa titularizare Educatie muzicala si Educatie muzicala specializata 2024 Programa titularizare Psihopedagogie speciala 2024 Programa titularizare Educatie sociala 2024 Programa titularizare Limba si Literatura Franceza 2024 Programa titularizare Arte Vizuale 2024: Educatie plastica, Educatie vizuala, Educatie artistica Programa titularizare Consiliere Psihopedagogica 2024 Programa titularizare Chimie 2024 Programa titularizare Economie 2024 Programa titularizare Fizica 2024 Programa titularizare Informatica si tehnologia informatiei 2024 Programa titularizare Limba germana 2024 Programa titularizare Educatie fizica si sport - Antrenori 2024 Programa titularizare Filosofie si logica, argumentare si comunicare Programa titularizare Psihologie 2024 Programa titularizare Economic, administrativ, posta 2024 Programa titularizare Kinetoterapie 2024 Programa titularizare Limba si literatura latina 2024 Programa titularizare Limba si literatura spaniola 2024 Programa titularizare Mecanica 2024 - Profesori Programa titularizare Protectia Mediului 2024 - Pofesori Programa titularizare Comert Profesori 2024 Programa titularizare Turism - Maistri instructori 2024 Programa titularizare Alimentatie Publica - Profesori 2024 Programa titularizare Asistenta medicala generala 2024 - Maistri Instructori Programa titularizare Sociologie 2024 Programa titularizare Turism si servicii - Profesori 2024 Inscriere Titularizare 2024: Acte Necesare

Programa titularizare Limba si Literatura Franceza 2024

PROGRAMA
PENTRU DISCIPLINA
LIMBA SI LITERATURA FRANCEZANOTA DE PREZENTARE

Prezenta programa se adreseaza tuturor absolventilor de invatamant superior - specialitatea LIMBA FRANCEZA - care au promovat un modul psiho-pedagogic si doresc sa obtina un post didactic vacant in specialitate in invatamantul preuniversitar, precum si profesorilor de limba franceza din invatamantul preuniversitar care se prezinta la examenele pentru titularizarea in invatamant.

Programa de concurs este elaborata in acord cu programele scolare in vigoare din invatamantul preuniversitar pentru limba franceza si cu programele pentru evaluarile si examenele nationale. Competentele si continuturile din programa sunt proiectate in conformitate cu abordarea curriculara sistemica in realizarea activitatilor didactice.

Aspectele fundamentale vizate prin programa sunt in conformitate cu profilul absolventului de invatamant superior, care urmeaza sa fie incadrat in invatamantul preuniversitar, dupa cum urmeaza:
→ cunoasterea continuturilor fundamentale ale disciplinei;
→ cunoasterea tendintelor in evolutia disciplinei;
→ cunoasterea directiilor de adaptare a demersurilor pedagogice la continutul educational si la nevoile individuale ale elevilor;
→ cunoasterea didacticii generale si a metodicii predarii limbilor moderne;
→ probarea capacitatilor necesare pentru proiectarea, realizarea si evaluarea activitatilor didactice;
→ probarea capacitatilor de producere, dezvoltare si utilizare practica a resurselor si materialelor didactice auxiliare;


→ demonstrarea abilitatilor de comunicare empatice si de cooperare, necesare realizarii actului educational;
→ demonstrarea capacitatii de folosire a metodelor de invatare continua;
→ demonstrarea capacitatii de dezvoltare a strategiilor de invatare independenta a limbii straine;
→ aplicarea diferitelor procedee de evaluare si a modalitatilor de inregistrare a progresului elevilor;
→ demonstrarea capacitatii de a reflecta asupra prestatiei didactice proprii. 

Vezi si Teste rezolvate pentru examenul de titularizare - Limba si literatura franceza si asigura-ti reusita la examenul de titularizare!  

 

 

COMPETENTELE PE CARE CADRUL DIDACTIC
– PROFESOR DE LIMBA FRANCEZA –
TREBUIE SA LE DOVEDEASCA IN PROCESUL DE
PREDARE-INVATARE-EVALUARE SI CARE VOR FI DEZVOLTATE
PE TOT PARCURSUL ACTIVITATII PROFESIONALE:


→ utilizarea corecta si adecvata contextual a limbii franceze;
→ cunoasterea continuturilor disciplinei;
→ intelegerea principiilor didacticii limbii franceze;
→ aplicarea cunostintelor de didactica limbii franceze;
→ folosirea de proceduri diverse si adecvate de sprijinire, facilitare si stimulare a invatarii;
→ construirea unor demersuri didactice interactive prin adecvarea strategiilor didactice la continuturile predate;
→ adecvarea demersurilor didactice la particularitatile de varsta ale elevilor si la specificul dezvoltarii intelectuale a colectivului de elevi;
→ construirea unui demers didactic critic si interogativ;
→ proiectarea si realizarea demersului didactic trans-, inter- si multidisciplinar;
→ utilizarea competenta a documentelor scolare reglatoare;
→ folosirea tehnologiei informatiei si comunicarii in scopuri pedagogice;
→ proiectarea si realizarea evaluarii competentelor dobandite de elevi;
→ aplicarea diferitelor procedee de evaluare a competentelor elevilor legate de receptarea si producerea de mesaje scrise si orale si de interactiune in diverse contexte de comunicare, precum si a modalitatilor de inregistrare a progresului elevilor;
→ construirea unui climat educativ de cooperare, interactive si stimulativ, cu scopul cresterii eficientei rezultatelor didactice;
→ reflectia asupra prestatiei didactice proprii si autoevaluarea.

 

TEMATICA STIINTIFICA

A. Limba franceza:

1. Fonetica si fonologie
Decupajul lantului vorbirii; jonctiuni vocalice si consonantice (l’enchainement, la liaison).


2. Morfologie
a. Grupul nominal:
• predeterminantii nominali; formarea femininului si a pluralului substantivului;
• adjectivul calificativ: acordul cu substantivul; formarea femininului si a pluralului; locul adjectivului in cadrul grupului nominal; gradele de comparatie;
• pronumele: pronumele personal subiect / C.O.D / C.O.I ; pronumele neutru; pronumele en si y; pronumele demonstrativ, posesiv, nehotarat, negativ, relativ, interogativ.
b. Grupul verbal:
• modurile si timpurile verbale; concordanta timpurilor la indicativ si subjonctiv; diateza;
• determinantii obligatorii;
• adverbul: tipurile de adverb; formarea adverbului de mod; gradele de comparatie.
3. Sintaxa
• Tipuri de subordonate: subordonata relativa, completiva, temporala, conditionala, cauzala, concesiva, finala si consecutiva.
4. Tipurile de fraza: fraza interogativa; fraza imperativa; fraza negativa; fraza impersonala.
5. Semantica: sens, denotatie, conotatie; relatiile semantice in semantica lexicala: polisemia si omonimia, sinonimia, antonimia; campurile lexico-semantice;.
6. Elemente de pragmalingvistica:
• actele de limbaj; enunturi-tip de realizare a diferitelor tipuri de acte;
• tipuri de discurs/text: descriptiv, narativ, argumentativ – caracteristici generale; moduri de structurare in perspectiva aplicatiilor didactice;
• discursul raportat.

NB: Pentru toate subiectele de mai sus, se va acorda o atentie speciala dificultatilor de achizitie specifice elevilor romani; subiectele vor fi tratate in special din perspectiva aplicarii la clasa.


Bibliografie:
1. Chevalier, J-C., Grammaire Larousse du français contemporain, Paris, Larousse, 1986;
2. Cristea, T., Grammaire structurale du français contemporain, EDP, Bucuresti, 1979;
3. Cristea, T., Bondrea, E., Éléments de grammaire française, Bucuresti, Editura Fundatiei Romania de
4. Maine, 2003;
5. Cristea, T., Structures signifiantes et relations sémantiques en français contemporain, Bucuresti, Editura Fundatiei Romania de Maine, 2001;
6. Cunita, A., Visan, V., (coord.) Abrégé de grammaire française, TUB, Bucuresti, 1988
7. Magureanu, A., La sémantique lexicale, TUB, 1984;
8. Riegel, M., Pellat, J-C., Rioul, R., Grammaire méthodique du français, PUF, 1994;
9. Tutescu, M., L’Argumentation, Ed. Universitatii Bucuresti, 1998;
10. Visan, V., Phonétique française et exercices, Ed. Universitatii Bucuresti, 2000.


B. Literatura franceza:

1. Discursul narativ: Rousseau, Hugo, Balzac, Stendhal, Flaubert, Gide, Proust, Camus, Tournier.
2. Discursul liric: Lamartine, Baudelaire, Rimbaud, Apollinaire, Prévert.
3. Discursul dramatic: Racine, Molière, Sartre, Becket, Ionesco.

NB: Se vor avea in vedere elementele specifice discursului narativ / liric / dramatic necesare abordarii la clasa a unui text apartinand uneia din cele trei categorii.

Bibliografie:
1. ***Création et devenir dans la littérature française du XXe siècle, TUB, 1989;
2. Barthes, R., Sur Racine, Paris, Seuil, 1979;
3. Bouloumie, A., Le Roman mythologique [suivi de] Questions à M. Tournier, Paris, J. Corti, 1988;
4. Brée, G.; Morot- Sir, E., Histoire de la littérature française, Du Surréalisme à l'empire de la Critique, Paris, Garnier-Flammarion, 1996;
5. Décaudin, M.; Leuwers, D., Histoire de la littérature française - de Zola à Apollinaire, Paris, Garnier-Flammarion, 1996;
6. Delon, M., Mauzi, R., Menant, S., Histoire de la littérature française : De l'Encyclopédie aux Méditations, Paris, GF Flammarion, 1998;
7. Genette, G., Figures II, Ed. du Seuil, Paris, 1969;
8. Genette, G., Figures III, Ed. du Seuil, Paris, 1972;
9. Genette, G., Palimpsestes – La Littérature au second degré, Ed. du Seuil, Paris, 1982;
10. Milner, M.; Pichois, C., Histoire de la littérature française - De Chateaubriand à Baudelaire, Paris, Garnier-Flammarion, 1996;
11. Raymond, M., De la Baudelaire la suprarealism, (trad. rom.), Univers, Bucuresti, 1970;
12. Sabatier, R., Histoire de la poésie française, Albin Michel, Paris, 1982 – 1988;
13. Ubersfeld A., Lire le théatre, Paris, Belin, 1996.

C. Didactica generala si metodica predarii limbii franceze:

• Obiectivele predarii/ invatarii limbii franceze conform Curriculum-ului National actual.
• Forme de organizare si proiectare didactica: proiectarea didactica, conditie a unei activitati didactice de calitate; functiile proiectarii didactice; continutul si nivelul proiectarii didactice; elaborarea de proiecte pentru unitati de invatare, proiecte didactice / secvente de instruire pentru ora de curs.
• Formarea competentelor lingvistice (fonetica si ortografie, lexic, gramatica).
• Formarea competentelor socio-lingvistice si pragmatice.
• Tehnici comunicative de dezvoltare a intelegerii limbii orale si scrise si a exprimarii orale si in scris.
• Modalitati specifice de prelucrare didactica a elementelor de cultura si civilizatie franceza. Exploatarea didactica a documentului autentic.
• Mijloacele de invatamant si integrarea acestora in activitatea didactica: mijloacele de invatamant, suport al activitatii didactice; valoarea psihopedagogica a mijloacelor de invatamant; modalitati de selectionare si utilizare a mijloacelor de invatamant.
• Evaluarea, componenta fundamentala a procesului de invatamant: obiectivele si functiile evaluarii scolare; strategii de evaluare a randamentului scolar; modalitati de elaborare a probelor de evaluare si a itemilor.
• Utilizarea Proiectului si a Portofoliului European al Limbilor ca modalitati de autoevaluare si evaluare a cunostintelor de limba franceza.

Bibliografie:

1. *** Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues, Conseil de l’Europe / Didier, 2001- 2002 : cap. 4 (L’utilisation de la langue et l’apprenant / l’utilisateur), cap. 5 (Les compétences de l’apprenant / l’utilisateur), cap. 9 (Évaluation)
2. *** Le Portfolio Européen des Langues, Conseil de l’Europe, Portfolio européen des langues 15 ans et plus cahier + passeport, www.editionsdidier.com
3. ***Curriculum National: programe pentru clasa a III-a – a VIII-a, MECI, CNCEIP, 2009
4. ***Curriculum National: programe pentru clasa a IX-a, MEN, CNC, 1999 si 2004
5. ***Curriculum National,:programe scolare 2, seria liceu, Aria curriculara Limba si comunicare, MEN, CNC, 2001(p.25-74, programa scolara pentru clasele a X-a – a XII-a; sugestii metodologice)
6. *** Enseigner le FLE. Pratiques de classe, BELIN, Paris, 2008
7. ***Ghid de evaluare – Limbi moderne, SNEE, Ed. Aramis, 2001
8. ***Ghid metodologic, aria curriculara Limba si comunicare – liceu, MEN, CNC, 2002
9. ***Ghid metodologic pentru aplicarea programelor scolare de limba franceza, clasele a III a- a VIII-a, MEN, CNC, 2001
10. ***Psihopedagogie, Ed. Spiru Haret, Iasi, 1995
11. Bablon, Frédric, Enseigner une langue étrangère à l'école, Hachette Education, Paris, 2004
12. Cosaceanu, A. Didactica limbilor straine. Reconstrutia disciplinara, Editura Universitatii Bucuresti, 2003, cap. V. Obiective, continuturi si strategii didactice comunicative
13. Cosaceanu, A. Didactique du français langue étrangère, Cavallioti, 2003 (Les méthodes communicatives. Approches de l’écrit. L’enseignement de la culture.)
14. Cuq, Jean-Pierre, Dictionnaire de didactique du français. Langue étrangère et seconde, CLE International, Paris, 2003
15. Dospinescu, V., Didactique des langues et ... analyse critique des manuels, Junimea, Iasi, 2002
16. Dragomir. M., Managementul activitatii didactice, Ed. Eurodidact, Cluj-Napoca, 2003
17. Hirschprung, Nathalie, Apprendre et enseigner avec le multimédia, Hachette, Paris, 2005
18. Iucu, R., Managementul si gestiunea clasei de elevi, Editura Polirom, 2000
19. Joita, E., Eficienta instruirii, EDP, Bucuresti, 1998
20. Mangenot, Francois, Louveau, Elisabeth, Internet et la classe de langue, CLE International, Sejer, 2006
21. Martinez, Pierre, La didactique des langues étrangères, PUF, Paris, 1996
22. Porcher, Louis, L'Enseignement des langues étrangères. Français langue étrangère, Hachette Education, Paris, 2004
23. Radu I., Evaluarea procesului de invatamant, EDP, 2001
24. Robert, Jean-Pierre, Dictionnaire pratique de didactique du FLE, Ophrys, Paris, 2008
25. Stoica A., Evaluarea progresului scolar. De la teorie la practica, Ed. Humanitas Educational, Bucuresti, 2003.
26. Strunga, C; Evaluarea scolara, Editura de Vest, Timisoara, 1999.
27. Tagliante, C., Techniques de classe : La classe de langue, CLE International, 1994
28. Tagliante, C., L' Evaluation, CLE International, 1991

N.B.: 1. Sunt obligatorii continuturile manualelor scolare pentru disciplina limba franceza, cuprinse in catalogul manualelor scolare valabile in invatamantul preuniversitar.
2. Sunt obligatorii documentele scolare reglatoare valabile in anul scolar in care se sustine concursul – planuri-cadru, programe scolare, programe pentru examenele si evaluarile scolare.