Un proiect editorial realizat de
PortalInvatamant.ro

Un proiect editorial realizat de PortalInvatamant.roSubiecte titularizare educatori 2024: Modele de teste REZOLVATE Subiecte titularizare invatatori 2024: Modele de teste REZOLVATE Subiecte titularizare engleza 2024: Modele de teste REZOLVATE Subiecte titularizare educatie fizica si sport 2024: Modele de teste REZOLVATE Subiecte titularizare limba si literatura romana: Modele de teste REZOLVATE 2024 Subiecte titularizare religie ortodoxa 2024: Modele de teste REZOLVATE Subiecte titularizare matematica 2024 - Profesori: Modele de teste REZOLVATE Subiecte titularizare biologie: Modele de teste REZOLVATE 2024 Subiecte titularizare Geografie 2024: Modele de teste REZOLVATE Subiecte titularizare istorie: Modele de teste REZOLVATE 2024 Subiecte titularizare Educatie Muzicala si Educatie Muzicala Specializata: Modele oficiale de teste EDU Subiecte titularizare psihopedagogie speciala 2024: Modele de teste REZOLVATE Subiecte titularizare Educatie sociala 2024: Modele de teste REZOLVATE Subiecte titularizare franceza: Modele de teste REZOLVATE Subiecte titularizare Arte Vizuale (Educatie plastica, Educatie vizuala, Educatie artistica ): Modele de teste REZOLVATE Subiecte titularizare Consiliere Psihopedagogica: Modele de teste REZOLVATE Subiecte titularizare Chimie: Modele de teste oficiale EDU Subiecte titularizare Economie: Modele de teste oficiale EDU Subiecte titularizare Fizica: Modele de teste EDU Subiecte titularizare Informatica si tehnologia informatiei: Modele de teste EDU Subiecte titularizare Limba germana moderna: Modele de teste EDU Subiecte titularizare Educatie fizica si Sport - Antrenori. Modele de teste EDU Subiecte titularizare Filosofie si logica, argumentare si comunicare: Model de test EDU Subiecte titularizare Psihologie: Model de test EDU Subiecte titularizare Economic, administrativ, posta: Model de test EDU Subiecte titularizare Kinetoterapie: Model de test EDU Subiecte titularizare Limba si literatura latina: Model de test EDU Subiecte titularizare Limba si literatura spaniola: Model de test EDU Subiecte titularizare Mecanica: Model de test EDU Subiecte titularizare Protectia mediului Profesori: Model de test EDU Subiecte rezolvate metodica titularizare matematica - Invatatori 2024 Subiecte titularizare Comert Profesori: Model de test EDU Subiecte titularizare Turism - Maistri instructori: Model de test EDU Subiecte titularizare Alimentatie publica Profesori: Model de test EDU Subiecte titularizare Asistenta medicala generala - Maistri instructori: Model de test EDU Subiecte titularizare Sociologie: Modele de teste EDU Subiecte titularizare Turism si Servicii: Model de test EDU
Programa Titularizare Educatori-Puericultori CRESA 2024 Programa titularizare pentru educatori 2024 Programa titularizare pentru invatatori 2024 Programa titularizare Limba si literatura engleza 2024 Programa titularizare Educatie fizica si sport 2024 - PROFESORI Programa titularizare Limba si literatura romana 2024 Metodologie Titularizare 2024-2025: Capitolul I Metodologie Titularizare 2024-2025: Capitolul II ANEXA NR. 2 Metodologie Titularizare 2024 – 2025 Metodologie Titularizare 2024-2025: Capitolul III Metodologie Titularizare 2024 - 2025: Capitolul IV Metodologie Titularizare 2024 - 2025: Capitolul V Metodologie Titularizare 2024 - 2025: Capitolul VI Metodologie Titularizare 2024 - 2025: Capitolul VII Metodologie Titularizare 2024 - 2025: Capitolul VIII - Cum se calculeaza media la titularizare Metodologie Titularizare 2024 - 2025: Capitolul IX Metodologie Titularizare 2024 - 2025: Capitolul X Metodologie Titularizare 2024 - 2025: Capitolul XI Metodologie Titularizare 2024 - 2025: Capitolul XII Metodologie Titularizare 2024 - 2025: Capitolul XIII Metodologie Titularizare 2024 - 2025: Capitolul XIV Metodologie Titularizare 2024 - 2025: Capitolul XV ANEXA NR. 1 Metodologie Titularizare 2024 – 2025 ANEXA NR. 3 Metodologie Titularizare 2024 - 2025 ANEXA NR. 4 Metodologie Titularizare 2024 - 2025 ANEXA NR. 5 Metodologie Titularizare 2024-2025 ANEXA NR. 6 Metodologie Titularizare 2024 - 2025 ANEXA NR. 7 Metodologie Titularizare 2024 - 2025 ANEXA NR. 8 Metodologie Titularizare 2024 - 2025 ANEXA NR. 9 Metodologie Titularizare 2024 - 2025 ANEXA NR. 10 Metodologie Titularizare 2024 - 2025 ANEXA NR. 11 Metodologie Titularizare 2024-2025 ANEXA NR. 12 Metodologie Titularizare 2024-2025 ANEXA NR. 13 Metodologie Titularizare 2024-2025 ANEXA NR. 14 Metodologie Titularizare 2024-2025: Modele de cereri ANEXA NR. 15 Metodologie Titularizare 2024-2025 ANEXA NR. 16 Metodologie Titularizare 2024 - 2025 ANEXA NR. 17 Metodologie Titularizare 2024 - 2025 ANEXA NR. 18 Metodologie Titularizare 2024-2025 Calendar Titularizare 2024-2025: ANEXA NR. 19 la Metodologie ANEXA NR. 20 Metodologie Titularizare 2024-2025 Programa titularizare Religie ortodoxa 2024 Programa titularizare Matematica 2024 Programa titularizare Biologie 2024 Programa titularizare Geografie 2024 Programa titularizare Istorie 2024 Programa titularizare Educatie muzicala si Educatie muzicala specializata 2024 Programa titularizare Psihopedagogie speciala 2024 Programa titularizare Educatie sociala 2024 Programa titularizare Limba si Literatura Franceza 2024 Programa titularizare Arte Vizuale 2024: Educatie plastica, Educatie vizuala, Educatie artistica Programa titularizare Consiliere Psihopedagogica 2024 Programa titularizare Chimie 2024 Programa titularizare Economie 2024 Programa titularizare Fizica 2024 Programa titularizare Informatica si tehnologia informatiei 2024 Programa titularizare Limba germana 2024 Programa titularizare Educatie fizica si sport - Antrenori 2024 Programa titularizare Filosofie si logica, argumentare si comunicare Programa titularizare Psihologie 2024 Programa titularizare Economic, administrativ, posta 2024 Programa titularizare Kinetoterapie 2024 Programa titularizare Limba si literatura latina 2024 Programa titularizare Limba si literatura spaniola 2024 Programa titularizare Mecanica 2024 - Profesori Programa titularizare Protectia Mediului 2024 - Pofesori Programa titularizare Comert Profesori 2024 Programa titularizare Turism - Maistri instructori 2024 Programa titularizare Alimentatie Publica - Profesori 2024 Programa titularizare Asistenta medicala generala 2024 - Maistri Instructori Programa titularizare Sociologie 2024 Programa titularizare Turism si servicii - Profesori 2024

Calendar Titularizare 2024-2025: ANEXA NR. 19 la Metodologie

C A L E N D A R U L
mobilitatii personalului didactic de predare din invatamantul preuniversitar pentru anul scolar 2024 - 2025 


I. Ordinea desfasurarii etapelor mobilitatii personalului didactic de predare din invatamantul preuniversitar pentru anul scolar 2024-2025 este urmatoarea:

1) Constituirea comisiei judetene/a municipiului Bucuresti de mobilitate a personalului didactic din invatamantul preuniversitar, prin decizia inspectorului scolar general.

Pana la data de 10 ianuarie 2024  

                                                                                                                                                                                                                                                                                

2) Revizuirea deciziilor de numire/transfer/repartizare pe post catedra a personalului didactic titular, conform prevederilor art. 30 alin. (5) si (6) din Metodologie, intocmirea, de catre unitatile de invatamant, a listelor cuprinzand cadrele didactice titulare, femei, care opteaza pentru mentinerea in activitate ca titular pana la implinirea varstei de 65 de ani, in baza prevederilor art. 229 alin. (2) din Legea nr. 198/2023, cu modificarile ulterioare, precum si a listelor cu personalul didactic titular care indeplineste conditiile legale de pensionare incepand cu data de 1 septembrie 2024, pe baza cererilor inregistrate la secretariatele unitatilor de invatamant si comunicarea acestora la inspectoratul scolar:
a) pentru limita de varsta;
b) la cerere, pentru pensionare anticipata sau pensionare anticipata partiala;

Pana la data de 25 ianuarie 2024 

c) constatarea exercitarii dreptului privind mentinerea in activitate ca titular pana la implinirea varstei de 65 de ani in consiliul de administratie al unitatii de invatamant;

Termen: 15 zile lucratoare de la data inregistrarii cererii

d) emiterea deciziei directorului unitatii de invatamant privind mentinerea in activitate ca titular pana la implinirea varstei de 65 de ani.

Termen: 5 zile lucratoare de la data constatarii exercitarii dreptului in consiliul de administratie 

                                                                                                                                                                                                     

Incepe pregatirea pentru examenul de Titularizare!

Comanda AICI Culegeri de teste rezolvate pentru reusita la Examenul de Titularizare.

NOU! Teste rezolvate pentru examenul de titularizare - Consiliere psihopedagogica​ 

3) Constituirea posturilor didactice/catedrelor, incadrarea personalului didactic, solutionarea cererilor de intregire/completare a normei didactice de predare la nivelul unitatilor de invatamant a personalului didactic care beneficiaza de aceste drepturi, conform prevederilor Metodologiei si solutionarea cererilor cadrelor didactice titulare prevazute la art. 28 alin. (1) si (2) din Metodologie:
a) elaborarea ofertei scolii si stabilirea disciplinelor optionale pentru anul scolar urmator;
b) constituirea tuturor posturilor didactice/catedrelor la nivelul unitatilor de invatamant/consortiilor scolare, ca urmare a aplicarii planurilor-cadru de invatamant, a aprobarii proiectelor planurilor de scolarizare si a ofertei educationale;
c) depunerea cererilor de catre cadrele didactice titulare prevazute la art. 28 alin. (1) si (2) din Metodologie si a cererilor de intregire/completare a normei didactice de predare la secretariatele unitatilor de invatamant;

Pana la data de 25 ianuarie 2024

 

CULEGERI cu TESTE REZOLVATE pentru Titularizare 

+ Metodica explicata detaliat gasiti AICI

→ Teste rezolvate de Limba si literatura romana - profesori gasiti AICI

→ Teste rezolvate Matematica si metodica matematicii gasiti AICI

→ Teste rezolvate de Limba si literatura engleza gasiti AICI

→ Teste rezolvate Educatie Fizica si Sport gasiti AICI

→ Teste rezolvate pentru invatamantul primar - INVATATORI gasiti AICI

→ Teste rezolvate pentru invatamantul prescolar - EDUCATORI gasiti AICI

→ Teste rezolvate de matematica - PROFESORI gasiti AICI 

→ Teste rezolvate de Istorie gasiti AICI 

→ Teste rezolvate de Biologie gasiti AICI 

→ Teste rezolvate de Geografie gasiti AICI

→ Teste rezolvate de Religie gasiti AICI

Vezi AICI Lista Completa si asigura-ti reusita la examenul de titularizare! 

 

d) organizarea inspectiilor speciale la clasa/probelor practice/orale de profil, afisarea rezultatelor pe pagina web a inspectoratului scolar;

Perioada: 22-30 ianuarie 2024

e) intregirea normei didactice de predare pentru personalul didactic de predare titular in doua sau mai multe unitati de invatamant ori pe doua sau mai multe specializari si completarea normei didactice de predare pe perioada nedeterminata/determinata a personalului didactic de predare titular la nivelul unitatii/unitatilor de invatamant in care este titular/consortiului scolar si comunicarea cadrelor didactice si inspectoratelor scolare, a acordului/acordului de principiu/refuzului cadrelor didactice titulare pentru intregirea/completarea normei didactice de predare;

Perioada: 25-26 ianuarie 2024

f) depunerea si inregistrarea contestatiilor la inspectoratele scolare;

 Termen: 29-30 ianuarie 2024

g) analizarea contestatiilor privind solutionarea cererilor de intregire/completare a normei didactice de predare de catre consiliul de administratie al inspectoratului scolar si stabilirea listei finale a cadrelor didactice titulare pentru care se acorda intregirea/completarea normei didactice de predare;

Termen: 31 ianuarie 2024

h) completarea normei didactice de predare pe perioada determinata pentru cadrele didactice debutante prevazute la art. 24 alin. (4) si (6) din Metodologie la nivelul unitatii/unitatilor de invatamant/consortiului scolar, carora li se poate constitui cel putin o jumatate de norma didactica de predare in baza documentelor de numire/transfer/repartizare pe post/catedra;

Perioada: 25-29 ianuarie 2024

i) analizarea cererilor cadrelor didactice titulare prevazute la art. 28 alin. (1) si (2) din Metodologie in consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant si comunicarea, la inspectoratele scolare, a acordului/acordului de principiu/refuzului cadrelor didactice titulare pentru transfer;

Termen: 31 ianuarie 2024

j) constituirea normei didactice de predare, intregirea normei didactice de predare pentru cadrele didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei in doua sau mai multe unitati de invatamant ori pe doua sau mai multe specializari si comunicarea, la inspectoratele scolare, a acordului/acordului de principiu/refuzului cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei pentru intregirea normei didactice, urmata de completarea normei didactice de predare pe perioada determinata, la nivelul unitatilor de invatamant in care sunt angajate/consortiului scolar, pentru cadrele didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei, carora li se poate constitui cel putin o jumatate de norma didactica de predare in baza documentelor de repartizare pe post/catedra;

Perioada: 25-30 ianuarie 2024 

k) depunerea si inregistrarea contestatiilor la inspectoratele scolare de catre:
(i) cadrele didactice debutante prevazute la art. 24 alin. (4) si (6) din Metodologie, care au solicitat completarea normei didactice de predare pe perioada determinata la nivelul unitatii/unitatilor de invatamant/consortiului scolar;
(ii) cadrele didactice titulare prevazute la art. 28 alin. (1) si (2) din Metodologie;
(iii) cadrele didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei care au solicitat intregirea normei didactice/completarea normei didactice de predare la nivelul unitatii/unitatilor de invatamant/consortiului.

 Perioada: 31 ianuarie-1 februarie 2024 

l) analizarea contestatiilor in consiliul de administratie al inspectoratului scolar si stabilirea listei finale a cadrelor didactice titulare prevazute la art. 28 alin. (1) si (2) din Metodologie pentru care se acorda transferul, a cadrelor didactice debutante prevazute la art. 24 alin. (4) si (6) din Metodologie pentru care se acorda completarea normei didactice de predare si a cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei pentru care se acorda intregirea/completarea normei didactice de predare;

Termen: 2 februarie 2024

m) analiza, corectarea si avizarea proiectului de incadrare a personalului didactic de predare, precum si a ofertei de posturi didactice/catedre vacante/rezervate de catre inspectoratul scolar; stabilirea viabilitatii posturilor didactice/catedrelor vacante de catre inspectoratele scolare;

Perioada: 2-20 februarie 2024

n) emiterea si comunicarea deciziilor de transfer/intregire/completare de norma didactica de predare, precum si a deciziilor privind obligatia de predare directorilor/directorilor adjuncti conform art. 23 alin. (4) si (5) din Metodologie.

Perioada: 20-26 februarie 2024

4) Stabilirea personalului didactic care indeplineste conditiile prevazute la art. 31 alin. (5) din Metodologie si se mentine in activitate ca titular in functia didactica, la cerere, in anul scolar 2024-2025:
a) depunerea si inregistrarea cererilor la secretariatele unitatilor de invatamant;

Perioada: 3-29 ianuarie 2024

b) aprobarea cererilor privind mentinerea in activitate ca titular in functia didactica peste varsta de pensionare la nivelul unitatilor de invatamant si transmiterea situatiei la inspectoratul scolar;

Termen: 31 ianuarie 2024

c) intocmirea, la nivelul inspectoratelor scolare, a listelor finale cuprinzand cadrele didactice care indeplinesc conditiile prevazute la art. 31 alin. (5) din Metodologie si au solicitat mentinerea in activitate ca titular in anul scolar 2024-2025, prezentarea acestora spre validare consiliului de administratie al inspectoratului scolar, conform hotararii comisiei paritare si afisarea listelor finale la inspectoratele scolare;

Perioada: 1-2 februarie 2024

d) inregistrarea contestatiilor la inspectoratele scolare;

 Perioada: 5-6 februarie 2024

e) solutionarea contestatiilor de catre consiliul de administratie al inspectoratului scolar.

Termen: 7 februarie 2024

 5) Completarea normei didactice de predare a personalului didactic la nivelul inspectoratului scolar si transferarea personalului didactic aflat in restrangere de activitate:
a) afisarea, pe pagina web a inspectoratelor scolare, a listei tuturor catedrelor vacante/rezervate complete si incomplete;
b) afisarea, pe pagina web a inspectoratelor scolare, a listei cadrelor didactice care intra in reducere de activitate, incepand cu data de 1 septembrie 2024;
c) afisarea la sediile unitatilor de invatamant a conditiilor specifice si a grilelor de evaluare aferente acestora (daca este cazul) pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante prin transfer/pretransfer consimtit intre unitatile de invatamant, avizate de inspectoratele scolare;  

Termen: 22 februarie 2024

d) inregistrarea cererilor, insotite de documentele precizate in acestea, cadrelor didactice aflate in reducere de activitate, la inspectoratele scolare; verificarea si avizarea dosarelor depuse de catre comisia judeteana/a municipiului Bucuresti de mobilitate;

Perioada: 23-28 februarie 2024

e) afisarea pe pagina web a inspectoratului scolar a listelor cu punctajele cadrelor didactice care solicita solutionarea reducerii de activitate;

Termen: 29 februarie 2024

f) inregistrarea contestatiilor la punctajele acordate;

Zilele: 1 si 4 martie 2024 

g) solutionarea contestatiilor la punctajele acordate, in consiliul de administratie al inspectoratului scolar si afisarea punctajelor finale pe pagina web a inspectoratului scolar;

Termen: 5 martie 2024

h) organizarea inspectiilor speciale la clasa/probelor practice/orale de profil, afisarea rezultatelor la sediul inspectoratului scolar si pe pagina web a inspectoratului scolar;

Perioada: 29 februarie-6 martie 2024

i) depunerea cererilor, insotite de documentele precizate in acestea, de catre cadrele didactice aflate in restrangere de activitate, pentru obtinerea acordurilor/acordurilor de principiu in vederea solutionarii restrangerii de activitate la unitatile de invatamant, CMBRAE/CJRAE;

Perioada: 29 februarie-5 martie 2024

j) analiza in consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant a solicitarilor si comunicarea acordului/acordului de principiu pentru transfer/refuzului motivat cadrelor didactice si inspectoratului scolar;

Termen: 6 martie 2024

k) depunerea si inregistrarea contestatiilor privind acordurile/acordurile de principiu emise de unitatile de invatamant, de catre personalul didactic care solicita transfer consimtit intre unitatile de invatamant, la unitatea de invatamant;

Perioada: 6-7 martie 2024

l) solutionarea contestatiilor privind acordurile/acordurile de principiu pentru transfer emise de unitatile de invatamant in consiliul de administratie al unitatii de invatamant si comunicarea acordului/acordului de principiu pentru transfer/refuzului motivat cadrelor didactice si inspectoratului scolar;

Perioada: 7-8 martie 2024

m) depunerea acordurilor/acordurilor de principiu cadrelor didactice care solicita solutionarea restrangerii de activitate la comisia judeteana/a municipiului Bucuresti de mobilitate; 

Perioada: 6-11 martie 2024

n) solutionarea in sedinta de repartizare, in ordine, a:
(i) cererilor cadrelor didactice titulare pentru completarea normei didactice pe perioada determinata/nedeterminata, respectiv a cererilor cadrelor didactice debutante prevazute la art. 24 alin. (4) si (6) din Metodologie pe perioada determinata;
(ii) cererilor cadrelor didactice aflate in restrangere de activitate, prin transfer;
(iii)cererilor cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului didactic/catedrei pentru completarea normei didactice pe perioada determinata;
(iv)cererilor cadrelor didactice aflate in restrangere de activitate, prin detasare in interesul invatamantului pentru restrangere de activitate nesolutionata;

Termen: 12 martie 2024

o) inregistrarea contestatiilor la inspectoratul scolar cu privire la modul de solutionare a restrangerilor;

Perioada: 12-13 martie 2024

p) solutionarea contestatiilor in consiliul de administratie al inspectoratului scolar;

Termen: 14 martie 2024

q) emiterea si comunicarea deciziilor de repartizare, cu respectarea prevederilor art. 5 alin (5) din Metodologie.

Perioada: 14-18 martie 2024

6) Modificarea duratei contractului individual de munca din durata determinata de un an in contract individual de munca pe durata de viabilitate a postului/catedrei:
a) reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate;

Termen: 15 martie 2024

b) depunerea, inregistrarea cererilor insotite de documentele justificative la secretariatele unitatilor de invatamant, analizarea cererilor in consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant si comunicarea acordului/refuzului motivat privind modificarea duratei contractului individual de munca din durata determinata de un an in contract individual de munca pe durata de viabilitate a postului;

Perioada: 15-18 martie 2024

c) transmiterea listelor cuprinzand cadrele didactice care au primit acordul/refuzul consiliilor de administratie ale unitatilor de invatamant privind modificarea duratei contractului individual de munca din durata determinata de un an in contract individual de munca pe durata de viabilitate a postului/catedrei la inspectoratele scolare, la care se anexeaza, in copie, cererile depuse de cadrele didactice insotite de documentele mentionate in cerere;
d) inregistrarea contestatiilor la inspectoratele scolare;

Perioada: 18-19 martie 2024

e) verificarea listelor cuprinzand cadrele didactice care au primit acordul/refuzul consiliilor de administratie ale unitatilor de invatamant privind modificarea duratei contractului individual de munca din durata determinata de un an in contract individual de munca pe durata de viabilitate a postului/catedrei de catre comisia judeteana/a municipiului Bucuresti de mobilitate si remedierea eventualelor abateri constatate de inspectoratul scolar;

Perioada: 19-21 martie 2024

f) solutionarea contestatiilor de catre consiliul de administratie al inspectoratului scolar si validarea listelor finale cuprinzand cadrele didactice pentru care se propune modificarea duratei contractului individual de munca din durata determinata de un an in contract individual de munca pe durata de viabilitate a postului/catedrei;   
g) emiterea si comunicarea deciziilor privind modificarea duratei contractului individual de munca din durata determinata de un an in contract individual de munca pe durata de viabilitate a postului/catedrei, cu respectarea prevederilor art. 5 alin (5) din Metodologie.

Perioada: 25-28 martie 2024

7) Pretransferul personalului didactic. Modificarea repartizarii cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei carora nu li se poate constitui norma didactica de predare completa conform deciziilor de repartizare pe post/catedra:
a) reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete si incomplete;
b) afisarea la sediile unitatilor de invatamant a conditiilor specifice si a grilelor de evaluare aferente acestora (daca este cazul) pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante prin pretransfer consimtit intre unitatile de invatamant, avizate de inspectoratele scolare (pentru unitatile de invatamant care nu au avut conditii specifice pentru etapa de transfer);

Termen: 25 martie 2024

c) depunerea, la inspectoratele scolare, a cererilor, insotite de documentele mentionate in acestea, de catre:
(i) cadrele didactice care solicita pretransfer, respectiv pretransfer prin schimb de posturi/catedre in baza consimtamantului scris;
(ii) cadrele didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei, carora nu li se poate constitui norma didactica de predare completa, conform deciziilor de repartizare pe post/catedra si solicita modificarea repartizarii, respectiv modificarea repartizarii prin schimb de posturi;
d) verificarea dosarelor depuse si avizarea acestora de catre comisia judeteana/a municipiului Bucuresti de mobilitate;

Perioada: 26 martie-3 aprilie 2024

e) afisarea, pe pagina web a inspectoratului scolar, a:
(i) listei cu punctajele cadrelor didactice inscrise la etapa de pretransfer consimtit intre unitatile de invatamant, cu precizarea localitatii de domiciliu si a unitatilor de invatamant la care sunt titulare cadrele didactice care au depus cereri;
(ii) listei cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei care au solicitat modificarea repartizarii, cu precizarea urmatoarelor informatii: studiile, postul/didactic/catedra pe care sunt angajate, localitatea de domiciliul, rezultatele obtinute la concursurile de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate la care a participat, gradul didactic, nota/media obtinuta la gradul didactic, media de departajare calculata conform anexei nr. 15, media obtinuta la examenul de licenta/absolvire a studiilor, respectiv media obtinuta la examenul de bacalaureat pentru absolventii liceelor pedagogice, avizele si atestatele dobandite, calificativele obtinute in ultimii 2 ani scolari incheiati si calificativul partial in anul scolar in curs si sanctiunile disciplinare in ultimii 2 ani scolari incheiati sau pe parcursul anului scolar in curs.

Termen: 5 aprilie 2024 

f) inregistrarea contestatiilor cadrelor didactice inscrise la etapa de pretransfer consimtit intre unitatile de invatamant la punctajele acordate;

Perioada: 8-9 aprilie 2024

g) solutionarea contestatiilor la punctajele acordate in consiliul de administratie al inspectoratului scolar, afisarea punctajelor finale pe pagina web a inspectoratului scolar;

Termen: 10 aprilie 2024

h) desfasurarea inspectiilor speciale la clasa/probelor practice/orale de profil, afisarea rezultatelor pe pagina web a inspectoratului scolar;

Perioada: 4-11 aprilie 2024 

i) depunerea, la unitatile de invatamant, a cererilor, insotite de documentele precizate in acestea, de catre:
(i) cadrele didactice care solicita pretransfer la unitatile de invatamant care au publicat posturi didactice/catedre vacante pentru obtinerea acordului de principiu pentru pretransfer, precum si la unitatile de invatamant la care sunt titulare cadre didactice care au depus cereri de pretransfer, pentru obtinerea acordului de principiu pentru pretransfer;
(ii) cadrele didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei, carora nu li se poate constitui norma didactica de predare completa, conform deciziilor de repartizare pe post/catedra si solicita modificarea repartizarii;

Perioada: 5-11 aprilie 2024

j) analiza, in consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant, a solicitarilor depuse de cadrele didactice si comunicarea hotararii cadrelor didactice si inspectoratului scolar, cu privire la:
(i) emiterea acordului de principiu pentru pretransfer cadrelor didactice cu precizarea locului stabilit in ierarhie, ca urmare a aplicarii criteriilor de ierarhizare, respectiv neemiterea acordului de principiu pentru pretransfer cadrelor didactice pentru neindeplinirea conditiilor specifice;
(ii) emiterea acordului de principiu pentru modificarea repartizarii cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului didactic/catedrei cu precizarea locului stabilit in ierarhie, ca urmare a aplicarii criteriilor de ierarhizare, respectiv neemiterea acordului de principiu pentru modificarea repartizarii cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului pentru neindeplinirea conditiilor specifice;

Termen: 12 aprilie 2024

k) depunerea contestatiilor privind acordurile de principiu emise de unitatile de invatamant, de catre personalul didactic care solicita pretransfer consimtit intre unitatile de invatamant, la comisia judeteana/a municipiului Bucuresti de mobilitate;
l) depunerea contestatiilor privind acordurile de principiu emise de unitatile de invatamant, de catre cadrele didactice angajate pe durata de viabilitate a postului didactic/catedrei care solicita modificarea repartizarii, la consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant;

Perioada: 15-16 aprilie 2024 

m) solutionarea contestatiilor privind acordurile de principiu emise de unitatile de invatamant;

Perioada: 16-18 aprilie 2024

n) solutionarea in sedinta de repartizare, in ordine, a:
(i) cererilor cadrelor didactice titulare, respectiv a cererilor cadrelor didactice debutante prevazute la art. 24 alin. (4) si (6) din Metodologie, ramase cu norma didactica incompleta, pentru completarea normei didactice, conform prevederilor Metodologiei;
(ii) cererilor cadrelor didactice ramase cu restrangerea de activitate nesolutionata, prin transfer sau detasare in interesul invatamantului pentru restrangere de activitate nesolutionata;
(iii)cererilor cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului didactic/catedrei ramase cu norma didactica incompleta, pentru completarea normei didactice, conform prevederilor Metodologiei;
(iv)cererilor de pretransfer si prin schimb de posturi;
(v) cererilor privind modificarea repartizarii cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului didactic/catedrei si prin schimb de posturi;

Zilele: 19 si 22 aprilie 2024

o) inregistrarea contestatiilor la inspectoratul scolar cu privire la modul de solutionare a cererilor de pretransfer/modificarea repartizarii cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului didactic/catedrei;

Perioada: 22-23 aprilie 2024

p) solutionarea contestatiilor in consiliul de administratie al inspectoratului scolar si reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor
vacante/rezervate ;

Termen: 24 aprilie 2024

q) emiterea si comunicarea deciziilor de repartizare, cu respectarea prevederilor art. 5 alin (5) din Metodologie.

Perioada: 25-30 aprilie 2024 

8) Stabilirea prelungirii duratei contractelor individuale de munca, in anul scolar 2024-2025, pentru cadrele didactice angajate cu contract individual de munca pe perioada determinata, care au dobandit cel putin definitivarea in invatamant, in baza notei sau mediei de repartizare minimum 7 (sapte) obtinute la concursurile de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate in invatamantul preuniversitar, sesiunile 2023 si/sau 2022, respectiv 2023, 2022, 2021 si/sau 2020 pentru invatatori/profesori pentru invatamant primar, pentru finalizarea ciclului primar la aceeasi clasa de elevi, conform prevederilor art. 63 din Metodologie:
a) depunerea si inregistrarea la secretariatele unitatilor de invatamant, a cererilor personalului didactic angajat cu contract individual de munca pe perioada determinata, in vederea prelungirii duratei contractului individual de munca pe perioada determinata in anul scolar 2024-2025, conform prevederilor art. 63 din Metodologie;

Perioada: 3-11 aprilie 2024

b) discutarea si analizarea de catre consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant, a cererilor depuse, comunicarea, de catre consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant, inspectoratului scolar si cadrelor didactice, a acordului de principiu/refuzului privind prelungirea duratei contractului individual de munca pe perioada determinata in anul scolar 2024-2025, conform prevederilor art. 63 din Metodologie;

Termen: 15 aprilie 2024

c) reactualizarea dosarelor personale, la inspectoratele scolare, a cadrelor didactice care au primit acordul de principiu privind prelungirea duratei contractului individual de munca pe perioada determinata in anul scolar 2024-2025, conform prevederilor art. 63 din Metodologie; verificarea dosarelor si a situatiilor transmise de unitatile de invatamant, de catre comisia judeteana/a municipiului Bucuresti de mobilitate;

Perioada: 15-18 aprilie 2024

d) verificarea si avizarea dosarelor cadrelor didactice de catre comisia judeteana/a municipiului Bucuresti de mobilitate;

Perioada: 16-24 aprilie 2024 

e) reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate ca urmare a solutionarii, in ordine, a:
(i) cererilor cadrelor didactice titulare, respectiv a cererilor cadrelor didactice debutante prevazute la art. 24 alin. (4) si (6) din Metodologie ramase cu norma didactica incompleta pentru completarea normei didactice de predare, conform prevederilor Metodologiei;
(ii) cererilor cadrelor didactice ramase cu restrangerea de activitate nesolutionata, prin transfer sau detasare in interesul invatamantului pentru restrangere de activitate nesolutionata;
(iii) cererilor cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului didactic/catedrei ramase cu norma didactica incompleta, pentru completarea normei didactice, conform prevederilor Metodologiei;
(iv) cererilor de pretransfer consimtit intre unitatile de invatamant;
(v) cererilor privind modificarea repartizarii cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului didactic/catedrei;
(vi) cererilor de prelungire a duratei contractelor individuale de munca, in anul scolar 2024-2025, pentru personalul didactic angajat cu contract individual de munca pe perioada determinata, conform prevederilor art. 63 din Metodologie.

Pana la data de 25 aprilie 2024

f) emiterea si comunicarea deciziilor de repartizare.

Perioada: 8-10 mai 2024  

9) Ocuparea prin concurs national a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate in invatamantul preuniversitar:
a) inregistrarea, analizarea si solutionarea cererilor de concediu fara plata in consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant si transmiterea situatiei la inspectoratele scolare;

Pana la 24 aprilie 2024

b) aprobarea in consiliul de administratie al ISJ/ISMB a listei posturilor didactice/catedrelor vacante pentru angajare pe perioada nedeterminata, publicate in vederea ocuparii prin concurs;

Perioada: 24-26 aprilie 2024

c) verificarea si publicarea listei finale reactualizate cu posturile didactice/catedrele vacante/rezervate pentru concurs;

Termen: 29 aprilie 2024

d) inregistrarea, la inspectoratele scolare/centrele de inscriere, a dosarelor de inscriere ale candidatilor la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate, inclusiv pentru absolventii promotiei 2024;

Perioada: 8-17 mai 2024

e) verificarea si avizarea dosarelor candidatilor de catre comisia judeteana/a municipiului Bucuresti de organizare si desfasurare a concursului;

Perioada: 9-21 mai 2024

f) validarea inscrierii, prin semnatura, de catre candidati sau imputernicitii acestora prin procura notariala in original, conform graficului stabilit de comisia de organizare si desfasurare a concursului; neprezentarea la validare a absolventilor din promotiile anterioare, atrage dupa sine anularea inscrierii la concurs.

Perioadele: 9-22 mai 2024;

8-11 iulie 2024 pentru absolventii promotiei 2024/absolventii 2024 ai programelor de pregatire psihopedagogica oferite de departamentele pentru pregatirea personalului didactic/departamentele de specialitate cu profil psihopedagogic/candidatii cuprinsi in programe recunoscute de Ministerul Educatiei prin care se recruteaza, se selecteaza, se pregateste si se sprijina personalul didactic de predare pentru a desfasura activitati didactice in unitati de invatamant preuniversitar situate in medii dezavantajate, in anul scolar 2024-2025 

Nota: (1) In perioada 8-17 mai 2024 pot depune dosare de inscriere si cadrele didactice a caror reducere de activitate a aparut in perioada martie-mai 2024.
(2) In mod exceptional, absolventii promotiei 2024 (studiilor medii/postliceale/universitare de licenta/universitare de masterat/departamentelor pentru pregatirea personalului didactic/departamentelor de specialitate cu profil psihopedagogic) pot sa prezinte adeverinta de absolvire a studiilor/programului de pregatire psihopedagogica si sa valideze fisa de inscriere in data de 17 iulie 2024, pana la ora 8.00. Absolventii promotiei 2024 pot participa la proba scrisa in cadrul concursului national pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate, numai dupa prezentarea adeverintei de absolvire a studiilor/programului de pregatire psihopedagogica.   

g) afisarea, pe pagina web a inspectoratelor scolare, a:
(i) listei candidatilor inscrisi si a graficului privind sustinerea probelor practice/orale si a inspectiilor speciale la clasa;
(ii) listei cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei inscrise la concursul national care solicita repartizarea pe perioada nedeterminata pe postul didactic/catedra pe care sunt angajate si a listei posturilor didactice/catedrelor pe care sunt angajate aceste cadre didactice;
(iii) listei unitatilor de invatamant in care se organizeaza probele scrise (centrelor de concurs pentru proba scrisa);
(iv) comunicarea centrelor de concurs directiei de resort din cadrul Ministerul Educatiei;

Termen: 24 mai 2024

h) stabilirea centrelor de concurs si comunicarea acestora directiei de resort din cadrul Ministerul Educatiei;
i) organizarea si desfasurarea probelor practice/orale si a inspectiilor speciale la clasa si solutionarea contestatiilor la aceste probe.

Perioada: 29 mai-28 iunie 2024  

Nota: (1) In perioada 27 mai-30 iunie 2024 pot participa la probele practice/orale si inspectiile la clasa si cadrele didactice titulare ramase cu reducerea de activitate nesolutionata sau a caror reducere de activitate a aparut in perioada martie-mai 2024. 
(2) Cadrele didactice titulare solicitate pentru detasare in interesul invatamantului pot participa la probele practice/orale in perioada 27 mai – 14 iunie 2024.  


j) afisarea rezultatelor la probele practice/orale si a inspectiilor speciale la clasa;

Termen: 5 iulie 2024

k) desfasurarea probei scrise;

Termen: 17 iulie 2024

l) comunicarea rezultatelor initiale;

Termen: 23 iulie 2024

m) inregistrarea contestatiilor la inspectoratele scolare si transmiterea acestora comisiilor de solutionare a contestatiilor;

Perioada: 23-24 iulie 2024

n) solutionarea contestatiilor;

Perioada: 25-30 iulie 2024 

o) comunicarea rezultatelor finale;

Termen: 31 iulie 2024

p) repartizarea candidatilor conform prevederilor art. 74 alin. (3), lit. a) din Metodologie;

Perioada: 1-2 august 2024

q) sedinta de repartizare, in ordine, a:
(i) cadrelor didactice titulare, conform prevederilor art. 74 alin. (3), lit. b) din Metodologie;
(ii) cadrelor didactice titulare, conform prevederilor art. 74 alin. (3), lit. c) din Metodologie;
(iii)cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei ramase cu norma didactica de predare incompleta, conform prevederilor art. 74 alin. (3), lit. d) din Metodologie;

Termen: 5 august 2024

(iv)cadrelor didactice titulare si a cadrelor prevazute la art. 24 alin. (4) si (6), care au promovat examenul national pentru obtinerea definitivarii in invatamant, sesiunea 2024, conform prevederilor art. 74 alin. (3), lit. e);
(v) repartizarea cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei care au participat la concursul national, sesiunea 2024, conform prevederilor art. 74 alin. (3), lit. f);

Termen: 6 august 2024

r) reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate;

Termen: 7 august 2024

s) emiterea si comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedra.

Perioada: 7-23 august 2024 

10) Stabilirea personalului didactic pensionat care solicita reincadrarea in functia de personal didactic de predare, in anul scolar 2024- 2025, sub conditia suspendarii pensiei pe durata reincadrarii, conform art. 82 din Metodologie, precum si stabilirea personalului didactic care indeplineste conditiile prevazute la art. 31 alin. (4) si (5) din Metodologie, care se mentine in activitate ca titular in functia didactica, la cerere, in anul scolar 2024-2025, conform art. 83 din Metodologie:
a) depunerea si inregistrarea cererilor la secretariatele unitatilor de invatamant;

Perioada: 3-11 aprilie 2024 

b) discutarea si analizarea de catre consiliile profesorale ale unitatilor de invatamant/consiliile de administratie, a cererilor depuse;
c) comunicarea, de catre consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant, inspectoratului scolar si cadrelor didactice, a acordului de principiu/refuzului privind reincadrarea in functia de personal didactic de predare in anul scolar 2024-2025, in conditiile prevazute la art. 82 din Metodologie, respectiv a acordului de principiu/refuzului privind mentinerea in activitate, in anul scolar 2024-2025, a personalului didactic prevazut la art. 83 din Metodologie;

Termen: 15 aprilie 2024

d) validarea de catre consiliul de administratie al inspectoratului scolar a listelor finale cuprinzand personalul didactic titular pensionat care indeplineste conditiile prevazute la art. 82 alin. (1) din Metodologie si a solicitat reincadrarea in functia de personal didactic de predare, respectiv a listelor finale cuprinzand personalul didactic prevazut la art. 83 din Metodologie, conform hotararii comisiei paritare;

Termen: 24 aprilie 2024

e) depunerea si inregistrarea contestatiilor la inspectoratele scolare;

Perioada: 24-25 aprilie 2024

f) solutionarea contestatiilor de catre consiliul de administratie al inspectoratului scolar;

Termen: 26 aprilie 2024

g) ocuparea posturilor didactice/catedrelor, ramase vacante, de catre cadrele didactice care au primit acordul de principiu privind reincadrarea in functia de personal didactic de predare, in anul scolar 2024-2025, respectiv de catre cadrele didactice care au primit acordul de principiu pentru mentinerea in activitate ca titular in functia didactica, la cerere, in anul scolar 2024-2025, conform art. 82 si 83 din Metodologie, precum si de catre cadrele didactice care beneficiaza de prelungirea contractului individual de munca pe perioada determinata conform prevederilor art. 63 din Metodologie si reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate;

Termen: 27 august 2024

h) emiterea si comunicarea deciziilor.

Perioada: 27-28 august 2024 

11) Detasarea in interesul invatamantului:
a) inregistrarea acordurilor pentru detasare in interesul invatamantului, la unitatile de invatamant si la inspectoratele scolare;

Perioada: 8-17 mai 2024

b) organizarea si desfasurarea probelor practice/orale in profilul postului;

Perioada: 27 mai-14 iunie 2024

c) discutarea si solutionarea propunerilor pentru detasare in interesul invatamantului in consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant;

Pana la data de 14 iunie 2024

d) transmiterea listei cadrelor didactice titulare pentru care s-a propus detasarea in interesul invatamantului, insotite de acordurile acestora, la inspectoratele scolare;

Pana la data de 20 iunie 2024

e) numirea, prin detasare in interesul invatamantului, in functiile de conducere, indrumare si control neocupate prin concurs;
f) ocuparea posturilor didactice, ramase vacante/rezervate, de catre cadrele didactice care beneficiaza de prelungirea contractului individual de munca pe perioada determinata conform prevederilor art. 63 din Metodologie, precum si de catre cadrele didactice titulare pentru care s-a propus detasarea in interesul invatamantului, in anul scolar 2024-2025 si reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate;
g) inregistrarea cererilor cadrelor didactice titulare, a caror reducere de activitate nu a fost solutionata prin transfer/completare de norma didactica de predare, a cererilor cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei ramase cu norma didactica incompleta din etapele anterioare, pentru completarea normei didactice de predare, conform prevederilor Metodologiei, precum si a cadrelor didactice si candidatilor prevazuti la art. 53 alin. (5) si art. 89 alin. (2) din Metodologie care au participat la concursul national, sesiunea 2024;

Pana la data de 19 august 2024

h) organizarea si desfasurarea probelor practice/orale in profilul postului;

Termen: 19 august 2024

i) solutionarea in sedinta de repartizare, conform prevederilor Metodologiei, in ordine, a:
(i) cererilor de completare a normei didactice de predare pe perioada nedeterminata/determinata a cadrelor didactice titulare, respectiv a cererilor de completare a normei didactice de predare pe perioada determinata cadrelor didactice debutante prevazute la art. 24 alin. (4) si (6) din Metodologie;
(ii) cererilor cadrelor didactice titulare aflate in restrangere de activitate prin transfer sau detasare in interesul invatamantului pentru restrangere nesolutionata;
(iii)cererilor de completare a normei didactice de predare pe perioada determinata a cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei si a cadrelor didactice prevazute la art. 53 alin. (5) din Metodologie;
(iv)cererilor cadrelor didactice care beneficiaza de prelungirea contractului individual de munca pe perioada determinata conform prevederilor art. 63 din Metodologie;

Termen: 20 august 2024

j) emiterea si comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedra.

Perioada: 21-28 august 2024

Nota: Incepand cu data de 19 august 2024, prioritate la ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate, in toate etapele si sedintele de repartizare, precum si dupa inceperea cursurilor, au, in ordine, cadrele didactice titulare cu reducerea de activitate nesolutionata, cadrele didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei care solicita completarea normei didactice de predare si cadrele didactice care beneficiaza de prelungirea contractului individual de munca pe perioada determinata conform prevederilor art. 63 din Metodologie 

12) Detasarea la cerere:
a) depunerea si inregistrarea cererilor, la secretariatele unitatilor de invatamant, de catre cadrele didactice titulare care solicita continuitate pentru detasare la cerere in anul scolar 2024-2025;

Perioada: 3-11 aprilie 2024

b) discutarea si analizarea de catre consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant, a cererilor depuse de catre cadrele didactice titulare care solicita continuitate pentru detasare la cerere si comunicarea, de catre consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant, inspectoratului scolar si cadrelor didactice, a acordului de principiu/refuzului privind continuitatea pentru detasare la cerere in anul scolar 2024-2025;

Termen: 15 aprilie 2024

c) inregistrarea, la inspectoratele scolare/centrele de inscriere, a dosarelor de inscriere, insotite de documentele solicitate in acestea, pentru continuitate la detasarea la cerere, respectiv detasare la cerere prin concurs sau concurs specific.

Perioada: 8-17 mai 2024 

Nota. In mod exceptional, cadrele didactice care nu au depus cereri de inscriere pentru detasare la cerere, in perioada 8-17 mai 2024, mai pot depune cereri de inscriere pentru detasare la cerere, prin concurs specific, in perioada 27-28 august 2024 si pot sustine probe practice/orale, daca este cazul, in data de 28 august 2024.    

d) verificarea si avizarea dosarelor de catre comisia judeteana/a municipiului Bucuresti de mobilitate;

Perioada: 9-21 mai 2024

e) afisarea punctajelor la inspectoratele scolare;

Termen: 24 mai 2024

f) depunerea contestatiilor la punctaje la inspectoratele scolare;

Perioada: 27-28 mai 2024

g) solutionarea contestatiilor la punctaje;

Termen: 29 mai 2024

h) organizarea si desfasurarea probelor practice/orale in profilul postului;

Perioada: 27 mai-28 iunie 2024  

i) solutionarea in sedinta de repartizare, conform prevederilor Metodologiei, in ordine, a:
(i) cererilor de completare a normei didactice de predare pe perioada nedeterminata/determinata a cadrelor didactice titulare, respectiv a cererilor de completare a normei didactice de predare pe perioada determinata cadrelor didactice debutante prevazute la art. 24 alin. (4) si (6) din Metodologie;
(ii) cererilor cadrelor didactice titulare aflate in restrangere de activitate prin transfer sau detasare in interesul invatamantului pentru restrangere nesolutionata;
(iii)cererilor cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei si a cadrelor didactice prevazute la art. 53 alin.
(5) din Metodologie pentru completarea normei didactice de predare pe perioada determinata;
(iv) cererilor cadrelor didactice care beneficiaza de prelungirea contractului individual de munca pe perioada determinata conform prevederilor art. 63 din Metodologie;
(v) solicitarilor pentru detasare la cerere prin continuitate;
(vi) solicitarilor pentru detasare la cerere in ordinea descrescatoare a mediilor si reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate;

Termen: 20 august 2024

(vii) solicitarilor pentru detasare la cerere prin concurs specific in ordinea descrescatoare a punctajelor;

Termen: 22 august 2024

j) reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate ca urmare a solutionarii detasarilor la cerere;

Termen: 22 august 2024

k) emiterea si comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedra.

Perioada: 23-28 august 2024

13) Repartizarea candidatilor care au obtinut cel putin media de repartizare 7 (sapte) la concursul national, sesiunea 2024:
a) repartizarea in sedinta, conform prevederilor Metodologiei, in ordine, a:
(i) cadrelor didactice titulare pentru completarea normei didactice de predare pe perioada nedeterminata/determinata, respectiv a cadrelor didactice debutante prevazute la art. 24 alin. (4) si (6) din Metodologie pentru completarea normei didactice de predare pe perioada determinata;
(ii) cadrelor didactice titulare aflate in restrangere de activitate prin transfer sau detasare in interesul invatamantului pentru restrangere nesolutionata;
(iii)cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei si a cadrelor didactice prevazute la art. 53 alin. (5) din Metodologie pentru completarea normei didactice de predare pe perioada determinata;
(iv) cadrelor didactice care beneficiaza de prelungirea contractului individual de munca pe perioada determinata conform prevederilor art. 63 din Metodologie;
(v) candidatilor care au obtinut cel putin media de repartizare 7 (sapte) la concursul national, sesiunea 2024, in ordinea descrescatoare a mediilor de repartizare, avand prioritate candidatii care beneficiaza si de prelungirea duratei contractelor individuale de munca in anul scolar 2024-2025, in conditiile art. 63 sau 87 din Metodologie, in baza notei/mediei de repartizare minimum 7 (sapte) la concursurile nationale, sesiunile 2023 si/sau 2022, respectiv 2023, 2022, 2021 si/sau 2020 pentru invatatori/profesori pentru invatamant primar;   

Perioada: 20-21 august 2024

b) reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate;

Termen: 21 august 2024

c) emiterea si comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedra.

Perioada: 22-28 august 2024

14) Modificarea duratei contractelor individuale de munca din perioada determinata in perioada nedeterminata pentru cadrele didactice prevazute la art. 24 alin. (6) din Metodologie:
a) stabilirea in consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant a modificarii duratei contractelor individuale de munca din perioada determinata in perioada nedeterminata pentru cadrele didactice prevazute la art. 24 alin. (6) din Metodologie;

Perioada: 21-22 august 2024

b) transmiterea hotararilor consiliilor de administratie ale unitatilor de invatamant la inspectoratele scolare;

Termen: 23 august 2024

c) emiterea deciziilor privind modificarea duratei contractelor individuale de munca din perioada determinata in perioada nedeterminata pentru cadrele didactice prevazute la art. 24 alin. (6) din Metodologie;
d) emiterea si comunicarea deciziilor de transfer, pretransfer, detasare pentru cadrele didactice prevazute la art. 24 alin. (6) din Metodologie si pentru cadrele didactice carora li s-a modificat durata contractului individual de munca din durata determinata de un an in contract individual de munca pe durata de viabilitate a postului/catedrei, care au participat la aceste etape de mobilitate si au promovat examenul national de definitivare in invatamant, sesiunea 2024.

Perioada: 26-28 august 2024

15) Stabilirea prelungirii duratei contractelor individuale de munca, in anul scolar 2024-2025, pentru cadrele didactice angajate cu contract individual de munca pe perioada determinata, in baza notei/mediei de repartizare minimum 5 (cinci) obtinute la concursurile de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate in invatamantul preuniversitar, sesiunile 2023 si/sau 2022, respectiv 2023, 2022, 2021si/sau 2020 pentru invatatori/profesori pentru invatamant primar, pentru finalizarea invatamantului primar la aceeasi clasa de elevi, conform prevederilor art. 63 si 87 din Metodologie:
a) depunerea si inregistrarea la secretariatele unitatilor de invatamant, a cererilor personalului didactic angajat cu contract individual de munca pe perioada determinata, in vederea prelungirii duratei contractului individual de munca pe perioada determinata in anul scolar 2024-2025, conform prevederilor art. 63 si 87 din Metodologie;

Perioada: 3-11 aprilie 2024

b) discutarea si analizarea de catre consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant, a cererilor depuse;

Termen: 15 aprilie 2024

c) reactualizarea dosarelor personale, la inspectoratele scolare, a cadrelor didactice care au primit acordul de principiu privind prelungirea duratei contractului individual de munca pe perioada determinata in anul scolar 2024-2025, conform prevederilor art. 63 si 87 din Metodologie; verificarea dosarelor si a situatiilor transmise de unitatile de invatamant, de catre comisia judeteana/a municipiului Bucuresti de mobilitate;

Perioada: 8-17 mai 2024

d) verificarea si avizarea dosarelor cadrelor didactice de catre comisia judeteana/a municipiului Bucuresti de mobilitate;

Perioada: 9-21 mai 2024

Nota. In mod exceptional, cadrele didactice care au primit acorduri de principiu si nu au depus cereri de prelungire a duratei contractelor individuale de munca pe perioada determinata in anul scolar 2024-2025, in perioada 8-17 mai 2024, mai pot depune cereri la inspectoratele scolare in data de 19 august 2024.
e) repartizarea cadrelor didactice care indeplinesc conditiile privind prelungirea duratei contractelor individuale de munca, in anul scolar 2024-2025, conform art. 63 si 87 din Metodologie si reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate;

Perioada: 22-23 august 2024

f) emiterea si comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedra.

Pana la data de 28 august 2024

16) Repartizarea si ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate pe perioada determinata:
a) inregistrarea, la inspectoratele scolare, a cererilor de inscriere, insotite de documentele solicitate in acestea, a candidatilor care beneficiaza de prelungirea contractului individual de munca pe perioada determinata in anul scolar 2024-2025 si a celor care solicita angajare pe perioada determinata in baza rezultatelor obtinute la concursurile nationale, sesiunile 2023, 2022, 2021, 2020, 2021 sau 2020.

Perioada: 8-17 mai 2024

Nota. 1) Candidatii care au depus cereri de inscriere in perioada 8-17 mai 2024 isi pot completa dosarele de inscriere si pot sustine probe practice/orale, daca este cazul, in data de 19 august 2024.
2) Candidatii care au obtinut nota minimum 5 (cinci) la proba scrisa la concursul national, sesiunea 2024 si solicita repartizare in alt judet, conform prevederilor art. 89 alin. (2) din Metodologie, depun cereri de inscriere si pot sustine probe practice/orale, daca este cazul, in data de 19 august 2024 .
3) In mod exceptional, candidatii care nu au depus cereri pentru angajare pe perioada determinata in anul scolar 2024-2025, in perioada 8-17 mai 2024, mai pot depune cereri in perioada 27-28 august 2024 si pot sustine probe practice/orale, daca este cazul, in data de
 28 august 2024 

Nota: In data de 27 august 2024, in lista posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate pot fi propuse posturi didactice/catedre vacante/rezervate pentru ocuparea de catre candidatii cuprinsi in programe recunoscute de Ministerul Educatiei prin care se recruteaza, se selecteaza, se pregateste si se sprijina personalul didactic de predare pentru a desfasura activitati didactice in unitati de invatamant preuniversitar situate in medii dezavantajate.  
 

17) Repartizarea posturilor didactice/catedrelor ramase vacante/rezervate in regim de plata cu ora:
a) depunerea dosarelor pentru incadrare in regim de plata cu ora la unitatile de invatamant si sustinerea interviurilor in vederea incadrarii in regim de plata cu ora;

Perioada: 27-28 august 2024

b) atribuirea orelor vacante/rezervate in regim de plata cu ora personalului didactic titular la nivelul unitatilor de invatamant, prin decizie a directorilor unitatilor de invatamant si acordarea avizului pentru incadrare in regim de plata cu ora personalului didactic titular din alte unitati de invatamant, personalului didactic asociat si personalului didactic pensionat, pe baza rezultatelor obtinute la interviu, daca este cazul;

Termen: 29 august 2024

c) transmiterea, la inspectoratele scolare, a listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete si incomplete ramase neocupate, a listei posturilor didactice/catedrelor ocupate in regim de plata cu ora si a rezultatelor obtinute la interviu, precum si a listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete si incomplete ramase neocupate datorita neprezentarii la post a candidatilor repartizati in etapele anterioare; acordarea avizului pentru incadrare in regim de plata cu ora personalului didactic angajat cu contract individual de munca pe perioada determinata in alte unitati de invatamant si depunerea acestuia la inspectoratele scolare;

 Perioada: 29 august-2 septembrie 2024

d) emiterea si comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedra.

Perioada: 30 august-4 septembrie 2024

18) Organizarea concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor ramase vacante/rezervate la nivelul judetului/municipiului Bucuresti:
a) depunerea si inregistrarea dosarelor, validarea si revalidarea fiselor de inscriere;

Perioada: 27-28 august 2024

b) organizarea si desfasurarea probelor practice/orale in profilul postului;

Termen: 29 august 2024

c) desfasurarea probei scrise si comunicarea rezultatelor;

Termen: 30 august 2024

d) depunerea contestatiilor, analizarea, rezolvarea acestora si comunicarea rezultatelor finale.

Zilele: 30 si 2 septembrie 2024

19) Organizarea la nivelul judetului/municipiului Bucuresti a testarii pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor ramase vacante/rezervate:
a) depunerea si inregistrarea dosarelor de inscriere;

 Perioada: 27-28 august 2024

b) desfasurarea probei scrise, a interviului in cadrul testarii si comunicarea rezultatelor;

Termen: 30 august 2024

c) depunerea contestatiilor, analizarea, rezolvarea acestora si comunicarea rezultatelor finale;

Zilele: 30 si 2 septembrie 2024

20) Repartizarea posturilor didactice/catedrelor ramase vacante/rezervate in sedinta de repartizare organizata la nivelul inspectoratului scolar, in ordine, dupa cum urmeaza:
a) repartizarea candidatilor conform prevederilor art. 94 alin. (7) din Metodologie;
b) repartizarea candidatilor conform prevederilor art. 96 alin. (3) din Metodologie;
c) repartizarea candidatilor conform prevederilor art. 103 alin. (1) si (2) din Metodologie;
d) ocupareaposturilor didactice/catedrelor ramasevacante/rezervate, conform prevederilor art. 104 alin. (1) si (2) din Metodologie.

Perioada: 3-4 septembrie 2024

Nota: (1) In perioada 27-30 august 2024 se pot efectua detasari in interesul invatamantului, conform prevederilor art. 84 alin. (1)-(5) din Metodologie, pentru cadrele didactice titulare anterior concursului national, sesiunea 2024, precum si pentru cadrele didactice debutante din invatamantul preuniversitar de stat si particular prevazute la art. 24 alin. (4) si (6) din Metodologie, care au promovat examenul national pentru obtinerea definitivarii in invatamant, sesiunea 2024. Aceste detasari nu se considera in afara Calendarului si nu se analizeaza in cadrul comisiilor paritare constituite la nivelul inspectoratelor scolare, iar pentru aceste detasari nu este necesar avizul Ministerului Educatiei.
(2) In situatia in care anumite perioade prevazute in prezentul Calendar includ si zile nelucratoare sau zile libere stabilite prin lege, activitatile prevazute in perioadele respective se organizeaza si se desfasoara in zilele lucratoare din perioadele respective.  


II. Transmiterea la Ministerul Educatiei a situatiei statistice globale privind repartizarea candidatilor pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate.

Termen: 27 septembrie 2024

III. Inregistrarea datelor privind incadrarea personalului didactic de predare in anul scolar 2024-2025 in sistemul informatic dedicat.

Termen: 18 octombrie 2024 

  

 

 

CULEGERI cu TESTE REZOLVATE pentru Titularizare 

+ Metodica explicata detaliat gasiti AICI

→ Teste rezolvate de Limba si literatura romana - profesori gasiti AICI

→ Teste rezolvate Matematica si metodica matematicii gasiti AICI

→ Teste rezolvate de Limba si literatura engleza gasiti AICI

→ Teste rezolvate Educatie Fizica si Sport gasiti AICI

→ Teste rezolvate pentru invatamantul primar - INVATATORI gasiti AICI

→ Teste rezolvate pentru invatamantul prescolar - EDUCATORI gasiti AICI

→ Teste rezolvate de matematica - PROFESORI gasiti AICI 

→ Teste rezolvate de Istorie gasiti AICI 

→ Teste rezolvate de Biologie gasiti AICI 

→ Teste rezolvate de Geografie gasiti AICI

→ Teste rezolvate de Religie gasiti AICI

Vezi AICI Lista Completa si asigura-ti reusita la examenul de titularizare!