Un proiect editorial realizat de
PortalInvatamant.ro

Un proiect editorial realizat de PortalInvatamant.roSubiecte titularizare educatori 2024: Modele de teste REZOLVATE Subiecte titularizare invatatori 2024: Modele de teste REZOLVATE Subiecte titularizare engleza 2024: Modele de teste REZOLVATE Subiecte titularizare educatie fizica si sport 2024: Modele de teste REZOLVATE Subiecte titularizare limba si literatura romana: Modele de teste REZOLVATE 2024 Subiecte titularizare religie ortodoxa 2024: Modele de teste REZOLVATE Subiecte titularizare matematica 2024 - Profesori: Modele de teste REZOLVATE Subiecte titularizare biologie: Modele de teste REZOLVATE 2024 Subiecte titularizare Geografie 2024: Modele de teste REZOLVATE Subiecte titularizare istorie: Modele de teste REZOLVATE 2024 Subiecte titularizare Educatie Muzicala si Educatie Muzicala Specializata: Modele oficiale de teste EDU Subiecte titularizare psihopedagogie speciala 2024: Modele de teste REZOLVATE Subiecte titularizare Educatie sociala 2024: Modele de teste REZOLVATE Subiecte titularizare franceza: Modele de teste REZOLVATE Subiecte titularizare Arte Vizuale (Educatie plastica, Educatie vizuala, Educatie artistica ): Modele de teste REZOLVATE Subiecte titularizare Consiliere Psihopedagogica: Modele de teste REZOLVATE Subiecte titularizare Chimie: Modele de teste oficiale EDU Subiecte titularizare Economie: Modele de teste oficiale EDU Subiecte titularizare Fizica: Modele de teste EDU Subiecte titularizare Informatica si tehnologia informatiei: Modele de teste EDU Subiecte titularizare Limba germana moderna: Modele de teste EDU Subiecte titularizare Educatie fizica si Sport - Antrenori. Modele de teste EDU Subiecte titularizare Filosofie si logica, argumentare si comunicare: Model de test EDU Subiecte titularizare Psihologie: Model de test EDU Subiecte titularizare Economic, administrativ, posta: Model de test EDU Subiecte titularizare Kinetoterapie: Model de test EDU Subiecte titularizare Limba si literatura latina: Model de test EDU Subiecte titularizare Limba si literatura spaniola: Model de test EDU Subiecte titularizare Mecanica: Model de test EDU Subiecte titularizare Protectia mediului Profesori: Model de test EDU Subiecte rezolvate metodica titularizare matematica - Invatatori 2024 Subiecte titularizare Comert Profesori: Model de test EDU Subiecte titularizare Turism - Maistri instructori: Model de test EDU Subiecte titularizare Alimentatie publica Profesori: Model de test EDU Subiecte titularizare Asistenta medicala generala - Maistri instructori: Model de test EDU Subiecte titularizare Sociologie: Modele de teste EDU Subiecte titularizare Turism si Servicii: Model de test EDU
Programa Titularizare Educatori-Puericultori CRESA 2024 Programa titularizare pentru educatori 2024 Programa titularizare pentru invatatori 2024 Programa titularizare Limba si literatura engleza 2024 Programa titularizare Educatie fizica si sport 2024 - PROFESORI Programa titularizare Limba si literatura romana 2024 Metodologie Titularizare 2024-2025: Capitolul I Metodologie Titularizare 2024-2025: Capitolul II ANEXA NR. 2 Metodologie Titularizare 2024 – 2025 Metodologie Titularizare 2024-2025: Capitolul III Metodologie Titularizare 2024 - 2025: Capitolul IV Metodologie Titularizare 2024 - 2025: Capitolul V Metodologie Titularizare 2024 - 2025: Capitolul VI Metodologie Titularizare 2024 - 2025: Capitolul VII Metodologie Titularizare 2024 - 2025: Capitolul VIII - Cum se calculeaza media la titularizare Metodologie Titularizare 2024 - 2025: Capitolul IX Metodologie Titularizare 2024 - 2025: Capitolul X Metodologie Titularizare 2024 - 2025: Capitolul XI Metodologie Titularizare 2024 - 2025: Capitolul XII Metodologie Titularizare 2024 - 2025: Capitolul XIII Metodologie Titularizare 2024 - 2025: Capitolul XIV Metodologie Titularizare 2024 - 2025: Capitolul XV ANEXA NR. 1 Metodologie Titularizare 2024 – 2025 ANEXA NR. 3 Metodologie Titularizare 2024 - 2025 ANEXA NR. 4 Metodologie Titularizare 2024 - 2025 ANEXA NR. 5 Metodologie Titularizare 2024-2025 ANEXA NR. 6 Metodologie Titularizare 2024 - 2025 ANEXA NR. 7 Metodologie Titularizare 2024 - 2025 ANEXA NR. 8 Metodologie Titularizare 2024 - 2025 ANEXA NR. 9 Metodologie Titularizare 2024 - 2025 ANEXA NR. 10 Metodologie Titularizare 2024 - 2025 ANEXA NR. 11 Metodologie Titularizare 2024-2025 ANEXA NR. 12 Metodologie Titularizare 2024-2025 ANEXA NR. 13 Metodologie Titularizare 2024-2025 ANEXA NR. 14 Metodologie Titularizare 2024-2025: Modele de cereri ANEXA NR. 15 Metodologie Titularizare 2024-2025 ANEXA NR. 16 Metodologie Titularizare 2024 - 2025 ANEXA NR. 17 Metodologie Titularizare 2024 - 2025 ANEXA NR. 18 Metodologie Titularizare 2024-2025 Calendar Titularizare 2024-2025: ANEXA NR. 19 la Metodologie ANEXA NR. 20 Metodologie Titularizare 2024-2025 Programa titularizare Religie ortodoxa 2024 Programa titularizare Matematica 2024 Programa titularizare Biologie 2024 Programa titularizare Geografie 2024 Programa titularizare Istorie 2024 Programa titularizare Educatie muzicala si Educatie muzicala specializata 2024 Programa titularizare Psihopedagogie speciala 2024 Programa titularizare Educatie sociala 2024 Programa titularizare Limba si Literatura Franceza 2024 Programa titularizare Arte Vizuale 2024: Educatie plastica, Educatie vizuala, Educatie artistica Programa titularizare Consiliere Psihopedagogica 2024 Programa titularizare Chimie 2024 Programa titularizare Economie 2024 Programa titularizare Fizica 2024 Programa titularizare Informatica si tehnologia informatiei 2024 Programa titularizare Limba germana 2024 Programa titularizare Educatie fizica si sport - Antrenori 2024 Programa titularizare Filosofie si logica, argumentare si comunicare Programa titularizare Psihologie 2024 Programa titularizare Economic, administrativ, posta 2024 Programa titularizare Kinetoterapie 2024 Programa titularizare Limba si literatura latina 2024 Programa titularizare Limba si literatura spaniola 2024 Programa titularizare Mecanica 2024 - Profesori Programa titularizare Protectia Mediului 2024 - Pofesori Programa titularizare Comert Profesori 2024 Programa titularizare Turism - Maistri instructori 2024 Programa titularizare Alimentatie Publica - Profesori 2024 Programa titularizare Asistenta medicala generala 2024 - Maistri Instructori Programa titularizare Sociologie 2024 Programa titularizare Turism si servicii - Profesori 2024

Subiecte titularizare Mecanica: Model de test EDU

CONCURSUL NATIONAL DE OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR VACANTE/REZERVATE DIN INVATAMANTUL PREUNIVERSITAR
21 iulie 2021
Proba scrisa MECANICA PROFESORI
Model


• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acorda zece puncte din oficiu.
• Timpul de lucru efectiv este de patru ore.

SUBIECTUL I (30 de puncte)
I.1 Indreptarea este operatia de remediere aplicata semifabricatelor. 10 puncte
a. Precizati patru SDV-uri folosite la indreptarea semifabricatelor;
b. Descrieti tehnologia de indreptare manuala a tablelor;
c. Enumerati patru norme de securitate si sanatate in munca ce trebuie respectate la realizarea operatiei de indreptare.

I.2 Otelurile sunt aliajele industriale ale fierului cu carbonul. 10 puncte
a. Clasificati otelurile in functie de compozitia chimica;
b. Descrieti modificarile a patru proprietati fizice sau mecanice ale otelurilor in functie de continutul de carbon;
c. Precizati doua domenii de utilizare a otelurilor pentru constructii;
d. Descrieti sudabilitatea si forjabilitatea otelurilor.

I.3 Desenul de ansamblu este reprezentarea grafica a unui complex de piese care, asamblate intr-un anumit mod, alcatuiesc un dispozitiv, un aparat, o instalatie. 10 puncte
a. Precizati patru informatii ce trebuie sa rezulte dintr-un desen de ansamblu;
b. Descrieti trei reguli ce trebuie respectate la intocmirea desenului de ansamblu;
c. Precizati trei categorii de cote ce se traseaza intr-un desen de ansamblu.

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
II.1 Gaurirea este operatia de lacatuserie executata cu ajutorul burghiului.
a. Clasificati burghiele dupa forma constructiva;
b. Denumiti partile componente ale burghiului, numerotate de la 1 la 6, din figura de mai jos;
c. Precizati doua dispozitive pentru prinderea sculei;
d. Clasificati dupa actionare, masinile de gaurit portabile;
e. Descrieti etapele tehnologiei de prelucrare manuala a alezajelor;
f. Precizati trei mijloace de masurat si controlat suprafetele prelucrate prin gaurire;
g. Enumerati trei norme de securitate si sanatate in munca ce trebuie respectate la realizarea operatiei de gaurire.


SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

Secventa de instruire de mai jos face parte din programa scolara pentru clasa a IX-a liceu– filiera tehnologica, domeniul: Mecanica, Anexa nr. 3 la OMENCS nr. 4457 din 05.07.2016

URI 2. LACATUSARIE GENERALA Continuturile invatarii
Rezultate ale invatarii (codificate conform SPP)
Cunostinte Abilitati Atitudini  
2.1.6. [...] 2.2.19. [...] 2.2.23. 2.3.1.
2.3.2.
2.3.3.
2.3.4.
2.3.5.
2.3.6.
6. Indoirea manuala a semifabricatelor
[...]
6.2. Indoirea manuala a tablelor (SDV-uri, tehnologii de executie);
[...]
6.6. Metode de control a semifabricatelor prelucrate prin operatia de indoire;
6.7. Norme de securitate si sanatate in munca specifice
operatiei de indoire.


2.1.6. Indoirea manuala a semifabricatelor
- Indoirea manuala a tablelor [...] - (SDV-uri, tehnologii de executie, metode de control a semifabricatelor prelucrate prin operatia de indoire, norme de securitate si sanatate in munca)

Abilitati:
[...]
2.2.19. Indoirea manuala a tablelor si benzilor;
2.2.23. Executarea controlului calitatii semifabricatelor prelucrate prin indoire;
[...]

Atitudini:
2.3.1. Respectarea cerintelor ergonomice la locul de munca;
2.3.2. Colaborarea cu membrii echipei de lucru, in scopul indeplinirii sarcinilor la locul de munca;
2.3.3. Respectarea prescriptiilor din desenele de executie la realizarea pieselor prin operatii de lacatuserie;
2.3.4. Asumarea, in cadrul echipei de la locul de munca, a responsabilitatii pentru sarcina de lucru primita;
2.3.5. Asumarea initiativei in rezolvarea unor probleme;
2.3.6. Respectarea normelor de securitate si sanatate in munca.

III.1. Doua dintre metodele moderne de invatamant utilizate frecvent de catre cadrul didactic in timpul procesului instructiv-educativ sunt problematizarea si exercitiul didactic. 20 de puncte
a. Definiti una din metodele de invatamant mentionate.
b. Proiectati un exemplu de aplicare a metodei de invatamant definita la punctul a., pentru secventa de instruire de mai sus, avand in vedere urmatoarele elemente ale proiectarii didactice: competenta ce va fi formata, continuturile, activitatile de invatare, resursele didactice utilizate.

III.2. Printre metodele si instrumentele utilizate de catre cadrul didactic in evaluarea performantelor scolare regasim si evaluarea scrisa. 10 puncte
a. definiti evaluarea scrisa;
b. prezentati trei avantaje si trei dezavantaje ale utilizarii verificarii scrise in procesul de evaluare.