Un proiect editorial realizat de
PortalInvatamant.ro

Un proiect editorial realizat de PortalInvatamant.roSubiecte titularizare educatori 2024: Modele de teste REZOLVATE Subiecte titularizare invatatori 2024: Modele de teste REZOLVATE Subiecte titularizare engleza 2024: Modele de teste REZOLVATE Subiecte titularizare educatie fizica si sport 2024: Modele de teste REZOLVATE Subiecte titularizare limba si literatura romana: Modele de teste REZOLVATE 2024 Subiecte titularizare religie ortodoxa 2024: Modele de teste REZOLVATE Subiecte titularizare matematica 2024 - Profesori: Modele de teste REZOLVATE Subiecte titularizare biologie: Modele de teste REZOLVATE 2024 Subiecte titularizare Geografie 2024: Modele de teste REZOLVATE Subiecte titularizare istorie: Modele de teste REZOLVATE 2024 Subiecte titularizare Educatie Muzicala si Educatie Muzicala Specializata: Modele oficiale de teste EDU Subiecte titularizare psihopedagogie speciala 2024: Modele de teste REZOLVATE Subiecte titularizare Educatie sociala 2024: Modele de teste REZOLVATE Subiecte titularizare franceza: Modele de teste REZOLVATE Subiecte titularizare Arte Vizuale (Educatie plastica, Educatie vizuala, Educatie artistica ): Modele de teste REZOLVATE Subiecte titularizare Consiliere Psihopedagogica: Modele de teste REZOLVATE Subiecte titularizare Chimie: Modele de teste oficiale EDU Subiecte titularizare Economie: Modele de teste oficiale EDU Subiecte titularizare Fizica: Modele de teste EDU Subiecte titularizare Informatica si tehnologia informatiei: Modele de teste EDU Subiecte titularizare Limba germana moderna: Modele de teste EDU Subiecte titularizare Educatie fizica si Sport - Antrenori. Modele de teste EDU Subiecte titularizare Filosofie si logica, argumentare si comunicare: Model de test EDU Subiecte titularizare Psihologie: Model de test EDU Subiecte titularizare Economic, administrativ, posta: Model de test EDU Subiecte titularizare Kinetoterapie: Model de test EDU Subiecte titularizare Limba si literatura latina: Model de test EDU Subiecte titularizare Limba si literatura spaniola: Model de test EDU Subiecte titularizare Mecanica: Model de test EDU Subiecte titularizare Protectia mediului Profesori: Model de test EDU Subiecte rezolvate metodica titularizare matematica - Invatatori 2024 Subiecte titularizare Comert Profesori: Model de test EDU Subiecte titularizare Turism - Maistri instructori: Model de test EDU Subiecte titularizare Alimentatie publica Profesori: Model de test EDU Subiecte titularizare Asistenta medicala generala - Maistri instructori: Model de test EDU Subiecte titularizare Sociologie: Modele de teste EDU Subiecte titularizare Turism si Servicii: Model de test EDU Subiecte titularizare educatori-puericultori 2024: Modele de teste REZOLVATE
Programa Titularizare Educatori-Puericultori CRESA 2024 Programa titularizare pentru educatori 2024 Programa titularizare pentru invatatori 2024 Programa titularizare Limba si literatura engleza 2024 Programa titularizare Educatie fizica si sport 2024 - PROFESORI Programa titularizare Limba si literatura romana 2024 Metodologie Titularizare 2024-2025: Capitolul I Metodologie Titularizare 2024-2025: Capitolul II ANEXA NR. 2 Metodologie Titularizare 2024 – 2025 Metodologie Titularizare 2024-2025: Capitolul III Metodologie Titularizare 2024 - 2025: Capitolul IV Metodologie Titularizare 2024 - 2025: Capitolul V Metodologie Titularizare 2024 - 2025: Capitolul VI Metodologie Titularizare 2024 - 2025: Capitolul VII Metodologie Titularizare 2024 - 2025: Capitolul VIII - Cum se calculeaza media la titularizare Metodologie Titularizare 2024 - 2025: Capitolul IX Metodologie Titularizare 2024 - 2025: Capitolul X Metodologie Titularizare 2024 - 2025: Capitolul XI Metodologie Titularizare 2024 - 2025: Capitolul XII Metodologie Titularizare 2024 - 2025: Capitolul XIII Metodologie Titularizare 2024 - 2025: Capitolul XIV Metodologie Titularizare 2024 - 2025: Capitolul XV ANEXA NR. 1 Metodologie Titularizare 2024 – 2025 ANEXA NR. 3 Metodologie Titularizare 2024 - 2025 ANEXA NR. 4 Metodologie Titularizare 2024 - 2025 ANEXA NR. 5 Metodologie Titularizare 2024-2025 ANEXA NR. 6 Metodologie Titularizare 2024 - 2025 ANEXA NR. 7 Metodologie Titularizare 2024 - 2025 ANEXA NR. 8 Metodologie Titularizare 2024 - 2025 ANEXA NR. 9 Metodologie Titularizare 2024 - 2025 ANEXA NR. 10 Metodologie Titularizare 2024 - 2025 ANEXA NR. 11 Metodologie Titularizare 2024-2025 ANEXA NR. 12 Metodologie Titularizare 2024-2025 ANEXA NR. 13 Metodologie Titularizare 2024-2025 ANEXA NR. 14 Metodologie Titularizare 2024-2025: Modele de cereri ANEXA NR. 15 Metodologie Titularizare 2024-2025 ANEXA NR. 16 Metodologie Titularizare 2024 - 2025 ANEXA NR. 17 Metodologie Titularizare 2024 - 2025 ANEXA NR. 18 Metodologie Titularizare 2024-2025 Calendar Titularizare 2024-2025: ANEXA NR. 19 la Metodologie ANEXA NR. 20 Metodologie Titularizare 2024-2025 Programa titularizare Religie ortodoxa 2024 Programa titularizare Matematica 2024 Programa titularizare Biologie 2024 Programa titularizare Geografie 2024 Programa titularizare Istorie 2024 Programa titularizare Educatie muzicala si Educatie muzicala specializata 2024 Programa titularizare Psihopedagogie speciala 2024 Programa titularizare Educatie sociala 2024 Programa titularizare Limba si Literatura Franceza 2024 Programa titularizare Arte Vizuale 2024: Educatie plastica, Educatie vizuala, Educatie artistica Programa titularizare Consiliere Psihopedagogica 2024 Programa titularizare Chimie 2024 Programa titularizare Economie 2024 Programa titularizare Fizica 2024 Programa titularizare Informatica si tehnologia informatiei 2024 Programa titularizare Limba germana 2024 Programa titularizare Educatie fizica si sport - Antrenori 2024 Programa titularizare Filosofie si logica, argumentare si comunicare Programa titularizare Psihologie 2024 Programa titularizare Economic, administrativ, posta 2024 Programa titularizare Kinetoterapie 2024 Programa titularizare Limba si literatura latina 2024 Programa titularizare Limba si literatura spaniola 2024 Programa titularizare Mecanica 2024 - Profesori Programa titularizare Protectia Mediului 2024 - Pofesori Programa titularizare Comert Profesori 2024 Programa titularizare Turism - Maistri instructori 2024 Programa titularizare Alimentatie Publica - Profesori 2024 Programa titularizare Asistenta medicala generala 2024 - Maistri Instructori Programa titularizare Sociologie 2024 Programa titularizare Turism si servicii - Profesori 2024 Inscriere Titularizare 2024: Acte Necesare

Programa titularizare Sociologie 2024

PROGRAMA PENTRU SOCIOLOGIEA. NOTA DE PREZENTARE

Programa pentru disciplina SOCIOLOGIE se adreseaza absolventilor facultatilor de profil si profesorilor care intentioneaza sa participe la concursul pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante din invatamantul preuniversitar. Continutul si structura programei sunt elaborate in asa fel incat sa raspunda schimbarilor impuse de abordarea curriculara sistemica in realizarea procesului educational.

Absolventii facultatilor de profil si profesorii care sustin concursul la disciplina sociologie pot preda in invatamantul preuniversitar discipline socio-umane, in conformitate cu prevederile legale in vigoare. Aspectele fundamentale vizate prin prezenta programa operationalizeaza profilul absolventului de invatamant superior, urmarind:
• cunoasterea continuturilor fundamentale si a principalelor tendinte in evolutia disciplinei/a metodicii disciplinei;
• probarea capacitatilor necesare pentru proiectarea, realizarea si evaluarea activitatilor didactice;
• demonstrarea abilitatilor de comunicare, empatice si de cooperare necesare realizarii actului educational.

Vezi produse dedicate profesorilor, dar si teste distractive pentru lucrul la clasa cu elevii. 

Fiind date particularitatile disciplinelor socio-umane si influenta modelatoare puternica pe care acestea o exercita asupra formarii si dezvoltarii personalitatii elevului, precum si asupra intregului climat educational al scolii, profesorul de discipline socio-umane trebuie sa demonstreze ca:
- intelege conceptele centrale si metodele de investigatie specifice disciplinelor pe care le preda;
- are capacitatea de a crea experiente de invatare semnificative pentru elev;


- intelege cum invata si cum se dezvolta elevul si poate sa ofere oportunitati de invatare care sprijina dezvoltarea intelectuala si sociala a acestuia;
- intelege ca elevii sunt diferiti din punctul de vedere al modului in care invata si poate sa ofere oportunitati instructiv-educative adaptate la diferentele individuale de invatare;
- intelege procesele de integrare curriculara si foloseste o varietate de strategii didactice care incurajeaza dezvoltarea gandirii critice a elevului, capacitatea de rezolvare a problemelor si performantele lui in utilizarea noilor tehnologii;
- are capacitatea de a alege si utiliza cele mai bune metode ce vizeaza motivatia si comportamentul pentru a crea un mediu educational care incurajeaza interactiunea sociala pozitiva, motivatia intrinseca si angajarea elevului in actul invatarii, sprijinind astfel succesul scolar al acestuia;
- are capacitatea de a dezvolta activitati didactice in cadrul Curriculumului la Decizia Scolii, activitati curriculare si extracurriculare inter-, pluri- si transdisciplinare;
- dezvolta cunoasterea si utilizarea unor variate strategii de comunicare eficienta pentru a sprijini curiozitatea, colaborarea si interactiunea elevilor in activitatea de invatare;
- planifica activitatea de predare-invatare-evaluare pe baza competentelor curriculare, a cunoasterii proceselor predarii-invatarii-evaluarii, a continutului disciplinei, a abilitatilor elevilor si a diferentelor dintre elevi;
- intelege si foloseste o diversitate de strategii de evaluare pentru a aprecia si modifica activitatile didactice, asigurand continua dezvoltare intelectuala si sociala a elevului;
- evalueaza efectele optiunilor si actiunilor sale asupra elevilor, parintilor, altor profesori si modifica aceste actiuni atunci cand este necesar;
- cauta in mod activ oportunitati pentru perfectionarea sa profesionala continua;
- contribuie la stabilirea unor relatii pozitive cu colegii, familiile elevilor si cu organizatii existente in comunitatea in care traieste, in asa fel incat sa stimuleze angajarea acestora in sprijinirea activitatilor scolii;

- intelege necesitatea de a asista elevii in orientarea lor catre cariera si de a integra educatia pentru cariera in activitatea didactica;
- intelege aspectele de ordin legislativ ale activitatii sale, respectiv, drepturile legale ale elevului
si parintilor, precum si propriile sale drepturi si responsabilitati;
- intelege criteriile de evaluare a activitatii sale si are capacitatea de a le integra in conceperea si realizarea activitatii didactice.

B. COMPETENTE SPECIFICE PROFESORULUI (DISCIPLINE SOCIO-UMANE):

- cunoasterea continuturilor stiintifice ale disciplinelor, cunostinte de metodica disciplinei;
- cunoasterea si utilizarea principalelor documente scolare reglatoare: planuri-cadru, programe
scolare, programe pentru evaluari/examene/concursuri nationale;
- capacitatea de a construi demersuri didactice interactive prin adecvarea strategiilor didactice la continuturi;
- capacitatea de proiectare si realizare a evaluarii competentelor dobandite de elevi;
- capacitatea de a adecva demersurile didactice la particularitatile de varsta ale colectivului de elevi;
- capacitatea de a construi un climat educativ stimulativ si eficient.

C. TEMATICA DE SPECIALITATE

I. Sociologia ca stiinta
1. Obiectul de studiu si temele majore ale sociologiei.
2. Aparitia si evolutia sociologiei
3. Microsociologia si macrosociologia. Functiile sociologiei
4. Sociologia generala si sociologiile de ramura
5. Cunoasterea spontana si cunoasterea stiintifica a vietii sociale
6. Perspective sociologice (orientari/curente): evolutionism, functionalism, conflictualism, interactionism simbolic, structuralism

II. Probleme metodologice ale cercetarii sociologice
1. Procesul de cercetare sociologica. Etapele cercetarii sociologice.
2. Principii ale cercetarilor selective
3. Metode, tehnici si instrumente de cercetare sociologica: observatia, experimentul, analiza documentelor/de continut, interviul, ancheta; monografia

III. Individ, populatie si societate. Calitatea vietii
1. Apartenenta etnica si rasa (concepte). Stereotipii si prejudecati. Prejudecata si discriminare. Minoritate si discriminare
2. Fenomene demografice: natalitatea, mortalitatea, nuptialitatea, divortialitatea. Structura populatiei pe varste si sexe. Imbatranirea demografica
3. Tipuri de societate (societatea traditionala, industriala si postindustriala). Globalizarea
4. Comunitati umane teritoriale (rurale si urbane)
5. Calitatea vietii. Nivel de viata. Mod de viata. Stil de viata. Indicatori ai calitatii vietii

IV. Socializarea
1. Procesul socializarii (concept, mecanisme, tipuri, procesualitate, stadii, agenti/instante, rol)
2. Teorii ale socializarii
3. Conceptul de comunicare. Formele comunicarii
4. Mass-media (ziarele, impactul televiziunii, globalizarea mediilor, multimedia, internetul, audienta/ratingul)

V. Familia si gospodaria
1. Familia, casatoria, gospodaria si viata personala (concepte). Viata de familie. Tipuri si structuri familiale
2. Probleme ale familiei: violenta in familie
3. Alternative diadice maritale si nonmaritale. Valorile familiale

VI. Educatia. Cultura
1. Educatie si invatare (concepte).
2. Educatia: functii, finalitati, mecanisme, tipuri, procesualitate, stadii, agenti/instante, rol
3. Formele generale ale educatiei: formala, nonformala, informala
4. Dezvoltarea alfabetizarii
5. Egalitatea de sansa scolara. Viitorul educatiei
6. Cultura si civilizatie. Functiile culturii
7. Identitate culturala. Diversitatea culturala. Forme de cultura: cultura populara, cultura de masa, cultura inalta, subcultura, contracultura, etnocentrism, multiculturalism

VII. Religia
1. Religie si credinta (concepte). Tipuri de religii
2. Teorii despre religie

VIII. Structura, stratificare si mobilitate sociala
1. Status si rol
2. Relatii si retele sociale
3. Grupuri sociale. Sociabilitatea
4. Stratificare sociala (concept, efecte, consecinte)
5. Clase sociale: teorii ale formarii claselor sociale (Karl Marx, Max Weber)
6. Mobilitate sociala si profesionala
7. Inegalitati sociale. Excluziune sociala

IX. Institutii si organizatii sociale
1. Organizatii (concept, teorii, tipuri, structuri, configuratii, conflicte). Teoria birocratiei
2. Institutii si organizatii sociale: familia, scoala, biserica, statul, partidele politice, ONG-urile

X. Anomie, devianta si control social
1. Fenomene anomice (concept, explicatii, cauze). Coruptia. Saracia. Crima organizata
2. Acceptii sociologice ale comportamentului deviant. Devianta si delict. Pedeapsa. Devianta si conformitate
3. Ordine si control social

XI. Autoritate si putere
1. Stat si guvernare (concepte, tipuri)
2. Puterea politica. Partide politice. Democratia pluralista
3. Societatea civila (concept, caracteristici)
4. Societatea democratica si opinia publica. Persuasiune si manipulare
5. Comportamentul politic: socializarea politica, participare/implicare si apatie politica, grupuri de interes si grupuri de presiune

D. BIBLIOGRAFIE PENTRU TEMATICA DE SPECIALITATE

1. Boudon R. (coord.), "Tratat de sociologie", Ed. Humanitas, Bucuresti, 1997
2. Buzarnescu St., "Istoria doctrinelor sociologice", E.D.P., Bucuresti, 1995

3. Bourdieu P., "Dominatia masculina", Ed. Art, Bucuresti, 2017
4. Costaforu X. (ed. ingrijita de Maria Voinea), "Cercetarea monografica a familiei", Ed. Tritonic, Bucuresti, 2005
5. Chelcea S., Marginean I., Cauc I., "Cercetarea sociologica. Metode si tehnici", Ed. Destin, Deva, 1998
6. Cristea S., "Fundamentele pedagogiei", Ed. Polirom, Iasi, 2010
7. Durkheim E., "Regulile metodei sociologice", Ed. Stiintifica si Enciclopedica, Bucuresti, 1974
8. Giddens A., "Sociologie", Ed. All - Central European University Press, Bucuresti, 2000
9. Hancean M.G., "Retele sociale in era Facebook. O analiza sociologica", Ed. Polirom, Iasi, 2018
10. Ilut P., "Abordarea calitativa a socioumanului", Ed. Polirom, Iasi, 1997
11. Ilut P., "Sociopsihologia si antropologia familiei", Ed. Polirom, Iasi, 2005
12. Mihailescu I., "Sociologie generala. Concepte fundamentale si studii de caz", Ed. Polirom, Iasi, 2005
13. Mills W., "Imaginatia sociologica", Bucuresti, Ed. Politica, 1975 sau editiile ulterioare
14. Moscovici S, Buschini F., "Metodologia stiintelor socioumane", Ed. Polirom, Iasi, 2007
15. Popescu R., "Introducere in sociologia familiei. Familia Romaneasca in societatea contemporana", Ed. Polirom, Iasi, 2009
16. Rotariu T., "Demografie si sociologia populatiei. Fenomene demografice", Ed. Polirom, Iasi, 2005
17. Rotariu T., Ilut P., "Ancheta sociologica si sondajul de opinie. Teorie si practica", Ed. Polirom, Iasi, 1997
18. Rotariu T. si Ilut P. (coord.), "Sociologie", Ed. Mesagerul, Cluj-Napoca, 1996
19. Roudinesco É, "Familia in dezordine", Ed. Trei, Bucuresti, 2006
20. Stanciulescu E., "Teorii sociologice ale educatiei", Ed. Polirom, Iasi, 1996
21. Vlasceanu L. (coord.), "Sociologie", Ed. Polirom, Iasi, 2010
22. Voinea M., "Familia contemporana. Mica enciclopedie", Ed. Focus, Petrosani, 2005
23. Weber M., "Etica protestanta si spiritul capitalismului", Ed. Humanitas, Bucuresti, 1995
24. Zamfir C. si Vlasceanu L. (coord.), "Dictionar de sociologie", Ed. Babel, Bucuresti, 1993
25. *** "Sociologie. Idei fundamentale", Ed. Litera, Bucuresti, 2018

NOTA: Bibliografia pentru tematica de specialitate include si manualele scolare de sociologie
valabile in anul scolar in care se sustine concursul.

E. TEMATICA PENTRU METODICA DISCIPLINEI DE CONCURS

I. Procesul educational - abordare sistemica
1. Predarea, invatarea si evaluarea - componente fundamentale ale procesului educational.
2. Variabile ale procesului de invatamant si relatia dintre ele (cunostinte, abilitati, deprinderi, aptitudini, competente).

II. Elemente de curriculum
1. Conceptul de "curriculum". Taxonomii ale tipurilor de curriculum. Componentele curriculumului national: planuri-cadru (trunchi comun, curriculum diferentiat, curriculum la decizia scolii), programe scolare. Manuale scolare, auxiliare didactice. Alti termeni de referinta ai curriculumului national: arii curriculare, discipline, module, standarde curriculare.
2. Competentele predarii-invatarii-evaluarii la disciplina de concurs. Competente generale, competente specifice.
3. Proiectarea activitatii didactice: planificare calendaristica, proiectarea unitatii de invatare.

III. Desfasurarea activitatii didactice la disciplina de concurs
1. Metode didactice specifice disciplinei de concurs (relevanta, functii, complementaritate, taxonomie, caracterizarea metodelor de invatamant traditionale, moderne/centrate pe elev, exemplificarea utilizarii la disciplina de concurs).

2. Demersuri creative in metodologia didactica: abordarea euristica, invatarea prin descoperire, invatarea prin problematizare, invatarea prin cercetare, invatarea prin cooperare.
3. Forme de organizare a activitatii didactice: clasificare, caracterizare, avantaje/dezavantaje si limite.
4. Mijloacele de invatamant (concept, modalitati de integrare in procesul de predare-invatare- evaluare, functii, tipuri de mijloace de invatamant si caracteristicile lor, mijloace tehnice de instruire).

IV. Elemente de evaluare educationala
1. Relatia dintre curriculum si evaluare - efecte educationale. Scopul evaluarii educationale. Etapele procesului de evaluare. Functiile generale si specifice ale evaluarii performantelor elevilor. Strategii/moduri si tipuri de evaluare.
2. Metode de evaluare a rezultatelor scolare: metode „traditionale” si metode „complementare”. Relatia dintre metoda si instrumentul de evaluare.
3. Testul docimologic – instrument de evaluare (concept, tipologie, proiectare, administrare, diseminarea rezultatelor).
4. Tipologia itemilor (definitie, clasificari, caracteristici, reguli de proiectare, modalitati de evaluare si de notare, avantaje si dezavantaje/limite in proiectare si in utilizare).
5. Calitatile instrumentelor de evaluare. Matricea de specificatii si rolul acesteia in proiectarea instrumentelor de evaluare.
6. Elemente de deontologie in procesul de evaluare. Factori generativi ai distorsiunilor in procesul evaluarii educationale. Erori in evaluare si notare. Calitatile evaluatorului.

V. Informatizarea si invatarea multimedia.
1. Tehnicile informationale computerizate, instruirea asistata de calculator si invatarea multimedia.
2. Eficientizarea utilizarii tehnologiei informatiei si comunicarii in construirea unor medii active de instruire.

F. BIBLIOGRAFIE PENTRU METODICA DISCIPLINEI DE CONCURS

1. Bocos M., "Instruirea interactiva. Repere axiologice si metodologice", Ed. Polirom, Iasi, 2013
2. Bocos M., Jucan D., "Fundamentele pedagogiei. Teoria si metodologia curriculumului. Repere si instrumente didactice pentru formarea profesorilor", Ed. Paralela 45, Pitesti, 2019
3. Cerghit I., Neacsu I., Panisoara I. O., Potolea D., "Prelegeri pedagogice", Ed. Polirom, Iasi, 2001
4. Ciolan L., "Invatarea integrata - fundamente pentru un curriculum transdisciplinar", Ed. Polirom, Iasi, 2008
5. Cristea S., "Dictionar de termeni pedagogici", E.D.P., Bucuresti, 1998
6. Cristea S., "Fundamentele pedagogiei", Ed. Polirom, Iasi, 2010
7. Cucos C., "Pedagogie generala", Ed. Polirom, Iasi, 2000
8. Ionescu M., "Instructie si educatie", Vasile Goldis University Press, Arad, 2007
9. Oprea C.M., "Strategii didactice interactive", E.D.P., Bucuresti, 2008
10. Otet F., Litoiu N., Spineanu-Dobrota S., "Ghid de evaluare pentru stiintele socio-umane", Ed. ProGnosis, Bucuresti, 2000
11. Petrovici M.C., "Niveluri ale intelegerii", E.D.P., Bucuresti, 2010
12. Stoica A. (coord.), "Evaluarea curenta si examenele", Ghid pentru profesori, Ed. Prognosis, Bucuresti, 2001
13. Stoica A., "Evaluarea progresului scolar. De la teorie la practica", Ed. Humanitas Educational, Bucuresti, 2003
14. Stoica A., Mihail R., "Evaluarea educationala. Inovatii si perspective", Ed. Humanitas, Bucuresti, 2006
15. Stoica E. (coord.), Avram M., Spineanu-Dobrota S., Tesileanu A., "Ghid de evaluare la disciplinele socio-umane", Ed. ERC Press, Bucuresti, 2011
16. *** "Programul National de Dezvoltare a Competentelor de Evaluare ale Cadrelor Didactice (DeCeE)", MEN – CNCEIP, Bucuresti, 2008

NOTA: Bibliografia pentru metodica disciplinei de concurs include si programele scolare pentru disciplina sociologie, valabile in anul scolar in care se sustine concursul.