Un proiect editorial realizat de
PortalInvatamant.ro

Un proiect editorial realizat de PortalInvatamant.roSubiecte titularizare educatori 2024: Modele de teste REZOLVATE Subiecte titularizare invatatori 2024: Modele de teste REZOLVATE Subiecte titularizare engleza 2024: Modele de teste REZOLVATE Subiecte titularizare educatie fizica si sport 2024: Modele de teste REZOLVATE Subiecte titularizare limba si literatura romana: Modele de teste REZOLVATE 2024 Subiecte titularizare religie ortodoxa 2024: Modele de teste REZOLVATE Subiecte titularizare matematica 2024 - Profesori: Modele de teste REZOLVATE Subiecte titularizare biologie: Modele de teste REZOLVATE 2024 Subiecte titularizare Geografie 2024: Modele de teste REZOLVATE Subiecte titularizare istorie: Modele de teste REZOLVATE 2024 Subiecte titularizare Educatie Muzicala si Educatie Muzicala Specializata: Modele oficiale de teste EDU Subiecte titularizare psihopedagogie speciala 2024: Modele de teste REZOLVATE Subiecte titularizare Educatie sociala 2024: Modele de teste REZOLVATE Subiecte titularizare franceza: Modele de teste REZOLVATE Subiecte titularizare Arte Vizuale (Educatie plastica, Educatie vizuala, Educatie artistica ): Modele de teste REZOLVATE Subiecte titularizare Consiliere Psihopedagogica: Modele de teste REZOLVATE Subiecte titularizare Chimie: Modele de teste oficiale EDU Subiecte titularizare Economie: Modele de teste oficiale EDU Subiecte titularizare Fizica: Modele de teste EDU Subiecte titularizare Informatica si tehnologia informatiei: Modele de teste EDU Subiecte titularizare Limba germana moderna: Modele de teste EDU Subiecte titularizare Educatie fizica si Sport - Antrenori. Modele de teste EDU Subiecte titularizare Filosofie si logica, argumentare si comunicare: Model de test EDU Subiecte titularizare Psihologie: Model de test EDU Subiecte titularizare Economic, administrativ, posta: Model de test EDU Subiecte titularizare Kinetoterapie: Model de test EDU Subiecte titularizare Limba si literatura latina: Model de test EDU Subiecte titularizare Limba si literatura spaniola: Model de test EDU Subiecte titularizare Mecanica: Model de test EDU Subiecte titularizare Protectia mediului Profesori: Model de test EDU Subiecte rezolvate metodica titularizare matematica - Invatatori 2024 Subiecte titularizare Comert Profesori: Model de test EDU Subiecte titularizare Turism - Maistri instructori: Model de test EDU Subiecte titularizare Alimentatie publica Profesori: Model de test EDU Subiecte titularizare Asistenta medicala generala - Maistri instructori: Model de test EDU Subiecte titularizare Sociologie: Modele de teste EDU Subiecte titularizare Turism si Servicii: Model de test EDU
Programa Titularizare Educatori-Puericultori CRESA 2024 Programa titularizare pentru educatori 2024 Programa titularizare pentru invatatori 2024 Programa titularizare Limba si literatura engleza 2024 Programa titularizare Educatie fizica si sport 2024 - PROFESORI Programa titularizare Limba si literatura romana 2024 Metodologie Titularizare 2024-2025: Capitolul I Metodologie Titularizare 2024-2025: Capitolul II ANEXA NR. 2 Metodologie Titularizare 2024 – 2025 Metodologie Titularizare 2024-2025: Capitolul III Metodologie Titularizare 2024 - 2025: Capitolul IV Metodologie Titularizare 2024 - 2025: Capitolul V Metodologie Titularizare 2024 - 2025: Capitolul VI Metodologie Titularizare 2024 - 2025: Capitolul VII Metodologie Titularizare 2024 - 2025: Capitolul VIII - Cum se calculeaza media la titularizare Metodologie Titularizare 2024 - 2025: Capitolul IX Metodologie Titularizare 2024 - 2025: Capitolul X Metodologie Titularizare 2024 - 2025: Capitolul XI Metodologie Titularizare 2024 - 2025: Capitolul XII Metodologie Titularizare 2024 - 2025: Capitolul XIII Metodologie Titularizare 2024 - 2025: Capitolul XIV Metodologie Titularizare 2024 - 2025: Capitolul XV ANEXA NR. 1 Metodologie Titularizare 2024 – 2025 ANEXA NR. 3 Metodologie Titularizare 2024 - 2025 ANEXA NR. 4 Metodologie Titularizare 2024 - 2025 ANEXA NR. 5 Metodologie Titularizare 2024-2025 ANEXA NR. 6 Metodologie Titularizare 2024 - 2025 ANEXA NR. 7 Metodologie Titularizare 2024 - 2025 ANEXA NR. 8 Metodologie Titularizare 2024 - 2025 ANEXA NR. 9 Metodologie Titularizare 2024 - 2025 ANEXA NR. 10 Metodologie Titularizare 2024 - 2025 ANEXA NR. 11 Metodologie Titularizare 2024-2025 ANEXA NR. 12 Metodologie Titularizare 2024-2025 ANEXA NR. 13 Metodologie Titularizare 2024-2025 ANEXA NR. 14 Metodologie Titularizare 2024-2025: Modele de cereri ANEXA NR. 15 Metodologie Titularizare 2024-2025 ANEXA NR. 16 Metodologie Titularizare 2024 - 2025 ANEXA NR. 17 Metodologie Titularizare 2024 - 2025 ANEXA NR. 18 Metodologie Titularizare 2024-2025 Calendar Titularizare 2024-2025: ANEXA NR. 19 la Metodologie ANEXA NR. 20 Metodologie Titularizare 2024-2025 Programa titularizare Religie ortodoxa 2024 Programa titularizare Matematica 2024 Programa titularizare Biologie 2024 Programa titularizare Geografie 2024 Programa titularizare Istorie 2024 Programa titularizare Educatie muzicala si Educatie muzicala specializata 2024 Programa titularizare Psihopedagogie speciala 2024 Programa titularizare Educatie sociala 2024 Programa titularizare Limba si Literatura Franceza 2024 Programa titularizare Arte Vizuale 2024: Educatie plastica, Educatie vizuala, Educatie artistica Programa titularizare Consiliere Psihopedagogica 2024 Programa titularizare Chimie 2024 Programa titularizare Economie 2024 Programa titularizare Fizica 2024 Programa titularizare Informatica si tehnologia informatiei 2024 Programa titularizare Limba germana 2024 Programa titularizare Educatie fizica si sport - Antrenori 2024 Programa titularizare Filosofie si logica, argumentare si comunicare Programa titularizare Psihologie 2024 Programa titularizare Economic, administrativ, posta 2024 Programa titularizare Kinetoterapie 2024 Programa titularizare Limba si literatura latina 2024 Programa titularizare Limba si literatura spaniola 2024 Programa titularizare Mecanica 2024 - Profesori Programa titularizare Protectia Mediului 2024 - Pofesori Programa titularizare Comert Profesori 2024 Programa titularizare Turism - Maistri instructori 2024 Programa titularizare Alimentatie Publica - Profesori 2024 Programa titularizare Asistenta medicala generala 2024 - Maistri Instructori Programa titularizare Sociologie 2024 Programa titularizare Turism si servicii - Profesori 2024 Inscriere Titularizare 2024: Acte Necesare

Programa titularizare Fizica 2024

PROGRAMA PENTRU DISCIPLINA FIZICA


A. NOTA DE PREZENTARE

Componenta a stiintelor naturii, fizica devine cunoscuta si accesibila elevilor cu sprijinul profesorului de fizica, prin creativitatea, rigurozitatea si competenta cu care acesta isi construieste demersul didactic.
Pentru realizarea acestui rol, profesorul de fizica trebuie sa demonstreze o serie de abilitati si competente pe plan profesional (al specialitatii), pe plan didactic si social. Evaluarea competentelor unui candidat care doreste sa devina cadru didactic necesita urmarirea interdependentei acestor competente. Prin concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante din invatamantul preuniversitar se vizeaza selectarea acelor candidati care, pe langa o foarte buna pregatire teoretica de specialitate, demonstreaza si abilitati de construire a unui demers didactic creativ, diferentiat, adaptat specificului diferitelor forme de invatamant, profiluri si specializari.
Programa pentru concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/ rezervate in invatamantul preuniversitar permite, prin structura sa, evaluarea competentelor candidatilor din perspectiva cunoasterii, aplicarii creative a continuturilor stiintifice si a utilizarii adecvate a notiunilor de didactica a fizicii. 

Vezi produse dedicate profesorilor, dar si teste distractive pentru lucrul la clasa cu elevii. 

B. COMPETENTE GENERALE

1. Cunoasterea, intelegerea si aplicarea conceptelor si principiilor stiintifice necesare asigurarii unui demers didactic adecvat, specific predarii fizicii.
2. Descrierea, intelegerea, construirea si aplicarea modelelor in fizica.
3. Utilizarea metodelor experimentale si a abordarilor teoretice in demersul didactic la fizica.
4. Rezolvarea de probleme cu grad divers de dificultate, calitative si cantitative.
5. Explicarea unor aspecte din viata cotidiana, utilizand principii si legi din fizica si din stiintele naturii.


6. Recunoasterea, explicarea, ilustrarea, prelucrarea, esentializarea si transpunerea continutului notional stiintific, specific teoriilor fizicii, in acord cu stadiile dezvoltarii psihice a elevilor.
7. Proiectarea demersului didactic, centrat pe competentele specifice fizicii, pentru organizarea activitatilor de invatare in scopul facilitarii invatarii eficiente.
8. Utilizarea instrumentelor si tehnicilor adecvate evaluarii cunostintelor, deprinderilor si abilitatilor dobandite de elevi.
9. Cunoasterea si aplicarea normelor si masurilor de protectie a propriei persoane, a celorlalti si a mediului inconjurator.

C. TEMATICA STIINTIFICA

1. Cinematica punctului material in miscarea rectilinie si in miscarea curbilinie: vectorul de pozitie, traiectoria, vectorul viteza, vectorul acceleratie.
2. Miscarea rectilinie uniforma, miscarea rectilinie uniform variata, miscarea circulara uniforma.
3. Cinematica miscarilor relative.
4. Principiile mecanicii newtoniene. Sisteme de referinta inertiale si neinertiale. Forte complementare.
5. Teoremele mecanicii clasice (energie cinetica, impuls, moment cinetic). Legi de conservare.
6. Miscarea solidului rigid cu axa fixa. Momente de inertie. Pendulul fizic.
7. Ciocniri elastice si inelastice.
8. Miscarea in camp central (cazul fortelor atractive). Legea atractiei universale. Legile lui Keppler.
9. Deformari elastice izotrope. Legea lui Hooke. Energia potentiala elastica.
10. Oscilatorul armonic liniar (oscilatii libere, amortizate si fortate; rezonanta si factorul de calitate).
11. Unde elastice plane in medii omogene si izotrope: unde longitudinale si transversale, viteza undelor. Ecuatia undei plane.
12. Notiuni de statica fluidelor. Legile hidrostaticii.
13. Notiuni de dinamica fluidelor. Ecuatia de continuitate. Legea lui Bernoulli.
14. Bazele experimentale ale teoriei relativitatii restranse. Postulatele lui Einstein. Transformarile Lorentz; consecinte.
15. Elemente de dinamica relativista (relatiile: masa - viteza, forta - acceleratie, masa - energie, energie - impuls).
16. Teoria cinetico - moleculara a gazului ideal. Ecuatiile de stare ale gazului ideal.
17. Principiul intai al termodinamicii. Coeficienti calorici. Calorimetrie.
18. Principiul II al termodinamicii. Procese reversibile si ireversibile. Entropia. Masini termice.
19. Transformari de faza de speta I. Ecuatia Clausius - Clapeyron. Punctul triplu.
20. Fenomene superficiale in lichide (tensiunea superficiala, capilaritate).
21. Campul electrostatic (legea lui Coulomb, intensitatea si potentialul, teorema lui Gauss).
22. Conductoare in regim de echilibru electrostatic. Capacitatea electrica. Condensatoare (plan, sferic, cilindric). Grupari de condensatoare.
23. Curentul electric continuu. Tensiunea electromotoare. Ecuatia de continuitate. Legea lui Ohm. Teoremele lui Kirchhoff. Legea lui Joule.
24. Campul magnetic al curentilor electrici stationari. Legea Biot - Savart. Interactiunea magnetica a curentilor electrici.
25. Miscarea particulelor incarcate electric in campuri electrice si magnetice uniforme. Forta Lorentz. Experimentul Millikan. Efectul Hall.
26. Fenomenul de inductie electromagnetica. Legea lui Faraday - Lenz. Autoinductia. Inductanta.
27. Curentul electric alternativ. Circuite RLC in curent alternativ. Puterea in curent alternativ. Rezonanta.
28. Circuitul oscilant. Oscilatii electromagnetice libere, amortizate si fortate.
29. Ecuatiile lui Maxwell in vid. Unde electromagnetice.
30. Radiatia termica. Legea Stefan-Boltzmann. Legea lui Wien. Cuantificarea energiei. Legea lui Planck.
31. Reflexia si refractia luminii. Drumul optic. Principiul lui Fermat.
32. Dioptrul plan, dioptrul sferic. Asociatii de dioptri (lama cu fete plan paralele, prisma optica, lentile subtiri, asociatii de lentile subtiri).
33. Instrumente optice (ochiul uman, lupa, microscopul, luneta, telescopul).
34. Interferenta luminii. Dispozitive interferentiale (dispozitivul Young, lama si pana optica, oglinda Lloyd, bilentilele Billet, oglinzile si biprisma Fresnel).
35. Difractia in lumina paralela pe o fanta. Reteaua de difractie.
36. Dispersia si absorbtia luminii (aspecte fenomenologice si teoria electronica).
37. Modele atomice (Rutherford, Bohr). Serii spectrale pentru atomii hidrogenoizi. Experimentul Franck - Hertz.
38. Efectul fotoelectric extern. Efectul Compton.
39. Radiatii X (spectre de raze X, legea Moseley, aplicatii).
40. Emisia stimulata. Bilantul puterilor. Proprietatile radiatiei LASER.
41. Semiconductori intrinseci si extrinseci. Formula conductivitatii. Jonctiunea p-n. Dioda semiconductoare.
42. Reactii nucleare. Legi de conservare. Fisiunea si fuziunea nucleara. Principiul de functionare a reactorului nuclear.
43. Dezintegrari radioactive. Radiatii nucleare. Interactia radiatiei cu substanta. Dozimetrie. Elemente de radioprotectie.
44. Elemente de teoria haosului (Comportamentul haotic. Spatiul fazelor. Atractori clasici si stranii. Elemente de geometrie fractala).

 

D. BIBLIOGRAFIE PENTRU TEMATICA STIINTIFICA

1. *** Culegeri de probleme de fizica.
2. *** Cursul de fizica Berkeley (vol.1-5), E.D.P., Bucuresti, 1981-1983.
3. Antohe, St., Electricitate si magnetism, Editura Universitatii din Bucuresti, Bucuresti, 1999.
4. Brenneke, R., Schuster, G., Fizica, E.D.P., Bucuresti, 1973.
5. Ciobanu, Gh., Termodinamica si fizica statistica, Editura Tehnica, Bucuresti, 2004.
6. Codreanu, S., Introducere in teoria haosului determinist, Casa Cartii de Stiinta, Cluj-Napoca, 2007
7. Cretu, T., Fizica – curs universitar, Editura Tehnica, Bucuresti, 1996.
8. Feynman, R., Fizica moderna (vol.1-3), Editura Tehnica, Bucuresti, 1970.
9. Gherman, O., Uliu, F., Lectii si probleme de mecanica, E.D.P., Bucuresti, 2007.
10. Holliday, D., Resnick, R., Fizica (vol.1 si 2), E.D.P., Bucuresti, 1975.
11. Hristev, A., Mecanica si Acustica, E.D.P., Bucuresti, 1984.
12. Munteanu, I., Fizica semiconductorilor, Editura Universitatii din Bucuresti, Bucuresti, 2005.
13. Plavitu, C., Fizica fenomenelor termice, vol. 1-3, Editura Hiperion XXI, Bucuresti, 1994.
14. Popescu, I.I., Uliu, F., Optica geometrica, Editura Universitaria, Craiova, 2005.
15. Sandu, M., Mecanica fizica (vol. 1 si 2) E.D.P., Bucuresti, 2002.
16. Sandu, M., Teoria relativitatii, E.D.P., Bucuresti, 2005.
17. Sears, F., Zemansky, W., Young, H.D., Fizica, E.D.P., Bucuresti, 1983.
18. Semenescu, G., s.a., Fizica atomica si nucleara, Editura Tehnica, Bucuresti, 1976.
19. Sterian, P., Fizica, vol. 1 si 2, E.D.P., Bucuresti, 1996-1997.
20. Uliu, F., Fundamentele fizicii clasice, Editura Universitaria, Craiova, 2008.
21. Titeica, S., Termodinamica, Editura Acad., Bucuresti, 1982.

E. TEMATICA PENTRU DIDACTICA FIZICII

I. Proiectarea, organizarea si desfasurarea activitatii didactice
1. Componentele curriculumului national: planuri cadru de invatamant (semnificatia conceptelor: trunchi comun, curriculum di¬fe¬rentiat, curriculum la decizia scolii/curriculum in dezvoltare locala, arii curriculare), programe scolare, manuale scolare, auxiliare curriculare.
2. Rolul curriculumului la decizia scolii. Proiectarea curriculumului la decizia scolii.
3. Domenii de competente cheie. Proiectarea programei scolare pe baza competentelor. Analiza programelor scolare de fizica (pertinenta, relevanta, eficienta interna, accesibilitate etc.).
4. Proiectarea activitatii didactice: planificare calendaristica, proiectarea unitatii de invatare, proiecte de lectie (pentru diferite tipuri de lectii, inclusiv abordari intra-, inter- si transdisciplinare).
II. Strategii didactice utilizate in procesul de predare-invatare-evaluare. Strategii si modalitati de integrare in lectie a activitatilor cu caracter practic-aplicativ
1. Metode didactice (prezentare, caracterizare, utilizare).
2. Forme de organizare a activitatii didactice: clasificare, caracterizare.
3. Mijloacele de invatamant si integrarea lor in procesul de predare-invatare-evaluare:
a. Functiile didactice ale mijloacelor de invatamant.
b. Tipuri de mijloace de invatamant si caracteristicile lor.
4. Metode specifice demersului didactic la fizica:
a. Experimentul
(i) modalitati de integrare a experimentului in lectie;
(ii) proiectarea si organizarea secventelor de invatare prin activitati de laborator;
(iii) modalitati specifice de evaluare a activitatilor practice;
b. Rezolvarea de probleme
(i) proiectarea si organizarea secventelor de invatare prin rezolvare de probleme;
(ii) evaluarea prin rezolvare de probleme;
5. Utilizarea tehnologiei informatiei si comunicarii in procesul de predare-invatare-evaluare.
6. Evaluarea, componenta fundamentala a procesului de invatamant: obiective, functii, tipuri de evaluari, caracterizare.
a. Metode de evaluare (tipuri si caracterizare).
b. Calitatile instrumentelor de evaluare: validitate, fidelitate, obiectivitate si aplicabilitate.
c. Tipologia itemilor: definitie, clasificari, caracteristici, domenii de utilizare, reguli de proiectare, modalitati de corectare si notare.

F. BIBLIOGRAFIE PENTRU DIDACTICA FIZICII

1. *** Planurile cadru pentru invatamantul gimnazial si liceal in vigoare.
2. *** Programele scolare de fizica in vigoare.
3. *** Manualele scolare de fizica pentru gimnaziu si liceu.
4. *** M.E.C.-S.N.E.E., Ghiduri de evaluare pe discipline, 2000-2001.
5. *** M.E.C., C.N.C., Ghid metodologic pentru aplicarea programei de fizica. Clasele VI-VIII, Editura Aramis, Bucuresti, 2001.
6. *** M.E.C., C.N.C., Ghid metodologic. Aria curriculara Matematica si Stiinte ale naturii. Liceu, Editura Aramis, Bucuresti, 2001.
7. Anghel, S., Malinovschi, V., Iorga Siman, I., Stanescu, C., Metodica predarii fizicii, Editura Arg -Tempus, Pitesti, 1995.
8. Caltun, O. F., Metodica predarii fizicii, Editura Universitatii „Alexandru Ioan Cuza” Iasi, Iasi, 2001.
9. Cerghit, I., Neacsu, I., Negret, I., Panisoara, I.O., Potolea, D., Prelegeri pedagogice, Editura Polirom, Iasi, 2001.
10. Ciascai, L., Didactica fizicii, Editura Corint, Bucuresti, 2001.
11. Ciascai, L., Predarea si invatarea fizicii in gimnaziu si liceu, Editura Albastra, Microinformatica, Cluj-Napoca, 1999.
12. Ciascai, L., Strategii euristice de instruire la fizica, Editura Presa Universitara Clujeana, Cluj-Napoca, 1999.
13. Cretu, C., Curriculum diferentiat si personalizat, Editura Polirom, Iasi, 1996.
14. Cristea, S., Dictionar de termeni pedagogici, E.D.P., Bucuresti, 1998.
15. Cucos, C., Pedagogie generala, Editura Polirom, Iasi, 2000.
16. Garabet, M., Hutanu, E., Voicu, E., s.a., Fizica, Biologie, Chimie pentru gimnaziu utilizand Microsoft Office, Editura ALL, Bucuresti, 2001.
17. Isvoran, A., Erdei, M., Ghid metodic pentru profesorii de fizica, Editura Politehnica, Timisoara, 2001
18. Joita, E., Eficienta instruirii, E.D.P., Bucuresti, 1998.
19. Neacsu, I., Botgros, I., Bursuc, O., Metodologia predarii si invatarii fizicii, Editura Cartier, Chisinau, 2000.
20. Nicola, I., Tratat de pedagogie scolara, Editura Aramis, Bucuresti, 2000.
21. Nitescu, S., Spoiala, C., Otet, A., Fizica pentru liceu utilizand Microsoft Office, Editura ALL, Bucuresti, 2001.
22. Oprea, C. L., Strategii didactice interactive, E.D.P., Bucuresti, 2007.
23. Radu, I.T., Evaluarea procesului de invatamant, E.D.P., Bucuresti, 2001.
24. Stoenescu, G., Florian, G., Didactica fizicii, Editura Sitech si Else, Craiova, 2009.
25. Stoica, A. (coord), Evaluarea curenta si examenele, Editura Prognosis, Bucuresti, 2001.
26. Stoica, A., Evaluarea progresului scolar. De la teorie la practica, Editura Humanitas Educational, Bucuresti, 2003.
27. Strunga, C., Evaluarea scolara, Editura de Vest, Timisoara, 1999.
28. Ursu, S., Toma, I., Ionescu, R., Onea C., Ghid de lucrari practice pentru laboratorul de fizica, Editura Radical, Craiova, 1996.


AUTORI:

Sorin TROCARU inspector general, MECTS, Bucuresti
Florea ULIU prof. univ. dr., Universitatea din Craiova, Facultatea de Fizica
Delia DAVIDESCU sef serviciu, CNEE, Bucuresti
Florina BARBULESCU consilier, CNEE, Bucuresti
Liviu BLANARIU consilier, CNEE, Bucuresti
Dorin BUNAU prof. gr. I, Colegiul National „Gheorghe Lazar”, Sibiu
Gabriel Octavian NEGREA prof. gr. I, Colegiul National „Gheorghe Lazar”, Sibiu