Un proiect editorial realizat de
PortalInvatamant.ro

Un proiect editorial realizat de PortalInvatamant.roSubiecte titularizare educatori 2024: Modele de teste REZOLVATE Subiecte titularizare invatatori 2024: Modele de teste REZOLVATE Subiecte titularizare engleza 2024: Modele de teste REZOLVATE Subiecte titularizare educatie fizica si sport 2024: Modele de teste REZOLVATE Subiecte titularizare limba si literatura romana: Modele de teste REZOLVATE 2024 Subiecte titularizare religie ortodoxa 2024: Modele de teste REZOLVATE Subiecte titularizare matematica 2024 - Profesori: Modele de teste REZOLVATE Subiecte titularizare biologie: Modele de teste REZOLVATE 2024 Subiecte titularizare Geografie 2024: Modele de teste REZOLVATE Subiecte titularizare istorie: Modele de teste REZOLVATE 2024 Subiecte titularizare Educatie Muzicala si Educatie Muzicala Specializata: Modele oficiale de teste EDU Subiecte titularizare psihopedagogie speciala 2024: Modele de teste REZOLVATE Subiecte titularizare Educatie sociala 2024: Modele de teste REZOLVATE Subiecte titularizare franceza: Modele de teste REZOLVATE Subiecte titularizare Arte Vizuale (Educatie plastica, Educatie vizuala, Educatie artistica ): Modele de teste REZOLVATE Subiecte titularizare Consiliere Psihopedagogica: Modele de teste REZOLVATE Subiecte titularizare Chimie: Modele de teste oficiale EDU Subiecte titularizare Economie: Modele de teste oficiale EDU Subiecte titularizare Fizica: Modele de teste EDU Subiecte titularizare Informatica si tehnologia informatiei: Modele de teste EDU Subiecte titularizare Limba germana moderna: Modele de teste EDU Subiecte titularizare Educatie fizica si Sport - Antrenori. Modele de teste EDU Subiecte titularizare Filosofie si logica, argumentare si comunicare: Model de test EDU Subiecte titularizare Psihologie: Model de test EDU Subiecte titularizare Economic, administrativ, posta: Model de test EDU Subiecte titularizare Kinetoterapie: Model de test EDU Subiecte titularizare Limba si literatura latina: Model de test EDU Subiecte titularizare Limba si literatura spaniola: Model de test EDU Subiecte titularizare Mecanica: Model de test EDU Subiecte titularizare Protectia mediului Profesori: Model de test EDU Subiecte rezolvate metodica titularizare matematica - Invatatori 2024 Subiecte titularizare Comert Profesori: Model de test EDU Subiecte titularizare Turism - Maistri instructori: Model de test EDU Subiecte titularizare Alimentatie publica Profesori: Model de test EDU Subiecte titularizare Asistenta medicala generala - Maistri instructori: Model de test EDU Subiecte titularizare Sociologie: Modele de teste EDU Subiecte titularizare Turism si Servicii: Model de test EDU
Programa Titularizare Educatori-Puericultori CRESA 2024 Programa titularizare pentru educatori 2024 Programa titularizare pentru invatatori 2024 Programa titularizare Limba si literatura engleza 2024 Programa titularizare Educatie fizica si sport 2024 - PROFESORI Programa titularizare Limba si literatura romana 2024 Metodologie Titularizare 2024-2025: Capitolul I Metodologie Titularizare 2024-2025: Capitolul II ANEXA NR. 2 Metodologie Titularizare 2024 – 2025 Metodologie Titularizare 2024-2025: Capitolul III Metodologie Titularizare 2024 - 2025: Capitolul IV Metodologie Titularizare 2024 - 2025: Capitolul V Metodologie Titularizare 2024 - 2025: Capitolul VI Metodologie Titularizare 2024 - 2025: Capitolul VII Metodologie Titularizare 2024 - 2025: Capitolul VIII - Cum se calculeaza media la titularizare Metodologie Titularizare 2024 - 2025: Capitolul IX Metodologie Titularizare 2024 - 2025: Capitolul X Metodologie Titularizare 2024 - 2025: Capitolul XI Metodologie Titularizare 2024 - 2025: Capitolul XII Metodologie Titularizare 2024 - 2025: Capitolul XIII Metodologie Titularizare 2024 - 2025: Capitolul XIV Metodologie Titularizare 2024 - 2025: Capitolul XV ANEXA NR. 1 Metodologie Titularizare 2024 – 2025 ANEXA NR. 3 Metodologie Titularizare 2024 - 2025 ANEXA NR. 4 Metodologie Titularizare 2024 - 2025 ANEXA NR. 5 Metodologie Titularizare 2024-2025 ANEXA NR. 6 Metodologie Titularizare 2024 - 2025 ANEXA NR. 7 Metodologie Titularizare 2024 - 2025 ANEXA NR. 8 Metodologie Titularizare 2024 - 2025 ANEXA NR. 9 Metodologie Titularizare 2024 - 2025 ANEXA NR. 10 Metodologie Titularizare 2024 - 2025 ANEXA NR. 11 Metodologie Titularizare 2024-2025 ANEXA NR. 12 Metodologie Titularizare 2024-2025 ANEXA NR. 13 Metodologie Titularizare 2024-2025 ANEXA NR. 14 Metodologie Titularizare 2024-2025: Modele de cereri ANEXA NR. 15 Metodologie Titularizare 2024-2025 ANEXA NR. 16 Metodologie Titularizare 2024 - 2025 ANEXA NR. 17 Metodologie Titularizare 2024 - 2025 ANEXA NR. 18 Metodologie Titularizare 2024-2025 Calendar Titularizare 2024-2025: ANEXA NR. 19 la Metodologie ANEXA NR. 20 Metodologie Titularizare 2024-2025 Programa titularizare Religie ortodoxa 2024 Programa titularizare Matematica 2024 Programa titularizare Biologie 2024 Programa titularizare Geografie 2024 Programa titularizare Istorie 2024 Programa titularizare Educatie muzicala si Educatie muzicala specializata 2024 Programa titularizare Psihopedagogie speciala 2024 Programa titularizare Educatie sociala 2024 Programa titularizare Limba si Literatura Franceza 2024 Programa titularizare Arte Vizuale 2024: Educatie plastica, Educatie vizuala, Educatie artistica Programa titularizare Consiliere Psihopedagogica 2024 Programa titularizare Chimie 2024 Programa titularizare Economie 2024 Programa titularizare Fizica 2024 Programa titularizare Informatica si tehnologia informatiei 2024 Programa titularizare Limba germana 2024 Programa titularizare Educatie fizica si sport - Antrenori 2024 Programa titularizare Filosofie si logica, argumentare si comunicare Programa titularizare Psihologie 2024 Programa titularizare Economic, administrativ, posta 2024 Programa titularizare Kinetoterapie 2024 Programa titularizare Limba si literatura latina 2024 Programa titularizare Limba si literatura spaniola 2024 Programa titularizare Mecanica 2024 - Profesori Programa titularizare Protectia Mediului 2024 - Pofesori Programa titularizare Comert Profesori 2024 Programa titularizare Turism - Maistri instructori 2024 Programa titularizare Alimentatie Publica - Profesori 2024 Programa titularizare Asistenta medicala generala 2024 - Maistri Instructori Programa titularizare Sociologie 2024 Programa titularizare Turism si servicii - Profesori 2024 Inscriere Titularizare 2024: Acte Necesare

Programa titularizare Turism - Maistri instructori 2024

PROGRAMA TITULARIZARE PENTRU TURISM MAISTRI INSTRUCTORIA. NOTA DE PREZENTARE

Programa pentru disciplinele TEHNOLOGICE se adreseaza absolventilor facultatilor de profil si maistrilor instructori care se prezinta la concursul pentru ocuparea posturilor didactice/ catedrelor vacante din invatamantul preuniversitar. Continutul si structura programei sunt elaborate in asa fel incat sa raspunda schimbarilor impuse de abordarea curriculara sistemica in realizarea procesului educational.
Structura arborescenta si sistemul modular de organizare curriculara pentru invatamantul tehnologic solicita abordarea structurala a desfasurarii procesului de invatamant.
Programa de concurs este elaborata in acord cu programele scolare/curriculumul in vigoare din invatamantul preuniversitar pentru respectiva disciplina si cu programele pentru evaluarile si examenele nationale. Aspectele fundamentale vizate prin prezenta programa operationalizeaza profilul maistrului instructor, urmarind:
• cunoasterea de catre profesor a continuturilor stiintifice si a principalelor tendinte in evolutia disciplinelor de pregatire profesionala si a metodicii predarii acestora;
• utilizarea competenta a documentelor scolare reglatoare;
• capacitatea de a construi demersuri didactice interactive prin adecvarea strategiilor didactice la continuturi;
• capacitatea de proiectare si realizare a demersului didactic intra-, trans-, inter-, si multidisciplinar, in concordanta cu standardele de pregatire profesionala ;
• capacitatea de proiectare si realizare a evaluarii competentelor dobandite de elevi;
• demonstrarea abilitatilor de comunicare, empatice si de cooperare necesare realizarii actului educational.
Au fost urmarite formarea si structurarea competentelor pentru maistri instructori, cu aplicare la specificul activitatilor de instruire practica. Pe langa competentele specifice, in specialitate, sunt vizate competentele pentru indeplinirea eficienta a unui rol social precum si competentele metodice.
Continuturile programei urmaresc sporirea flexibilitatii, mobilitatii ocupationale si cresterea gradului de adaptabilitate a maistrilor instructori la evolutia tehnica, tehnologica si economica in domeniu.

Vezi produse dedicate profesorilor, dar si teste distractive pentru lucrul la clasa cu elevii. 

B. COMPETENTE SPECIFICE

Programa vizeaza, pe langa continuturile stiintifice si cele de metodica a disciplinelor, anumite competente specifice maistrului instructor pentru discipline Tehnologice, competente pe care acesta trebuie sa si le dezvolte si probeze pe parcursul desfasurarii activitatii didactice.


1 Cunoasterea si aprofundarea de catre candidati a continuturilor stiintifice si metodice de specialitate;
2 Proiectarea demersurilor didactice adaptate nivelului de invatamant, calificarii si specificului clasei, in conformitate cu standardele de pregatire profesionala si curriculumul in vigoare;
3 Realizarea corelatiilor intra, -inter si pluridisciplinare ale continuturilor;
4 Proiectarea activitatilor de pregatire/instruire practica.
5 Selectarea si aplicarea metodelor si instrumentelor de evaluare adecvate activitatii de pregatire/instruire practica;
6 Exploatarea utilajelor, instalatiilor si echipamentelor in conditiile respectarii normelor de sanatate si securitate in munca, prevenirea si stingerea incendiilor si de protectia mediului inconjurator;
7 Respectarea normelor de calitate pentru desfasurarea proceselor, obtinerea produselor si oferirea serviciilor.

C. TEME DE SPECIALITATE

1. TEHNICA SERVICIILOR HOTELIERE
1.1. Produsul hotelier
• continut si tipologie
• etapele conceperii produsului hotelier
1.2. Tipurile de structuri de primire cu functiuni de cazare turistica din Romania
• clasificarea pe categorii de incadrare
• caracterizarea structurilor de primire cu functiuni de cazare turistica din Romania
• normele de clasificare a structurilor de primire in Romania
1.3. Organizarea si exploatarea departamentelor operationale
• structura organizatorica a hotelului
• structuri si organigrame pentru hoteluri functie de clasificarea lor pe stele.
1.4. Spatiile hoteliere si dotarea acestora
• spatiile hoteliere: clasificare, caracterizare, dotare
• echipamentele hoteliere
1.5. Serviciul front-office
1.5.1. Functia rezervari
→ modalitati de rezervare a spatiilor de cazare
→ procedura de rezervare a spatiilor de cazare
→ inregistrarea si gestiunea rezervarilor
1.5.2. Functia receptie
→ pregatirea primirii clientilor
→ primirea propriu-zisa
1.5.3. Functia concierge
→ activitati specifice
1.5.4. Functia casierie-facturare
→ activitati specifice
→ pastrarea obiectelor de valoare
1.6. Serviciul de etaj
• organizarea activitatii serviciului de etaj
1.7. Norme de sanatate si securitate in munca si P.S.I. in structurile de primire

2. TEHNICA OPERATIUNILOR DE TURISM
2.1. Formele de turism
• clasificare, caracterizare
• noi forme de turism: rural, agroturism, ecoturism
2.2. Produsul turistic:
• continut, caracteristici
• etapele conceperii unui produs turistic
• categorii de produse turistice oferite de o agentie de turism si caracteristicile lor
2.3. Serviciile turistice
• Tipologie si caracteristici
• Calitatea serviciilor
• Tehnologia serviciilor pentru turism:
o subactivitatea de excursii interne si externe
o subactivitatea de odihna-tratament
o turismul organizat, turismul semiorganizat si neorganizat.
2.4. Instrumente si modalitati de plata in turism
• voucher-ul
• cartile de credit
• cec-ul
• alte instrumente si modalitati de plata
2.5. Organizarea activitatii agentului de turism
• categorii de agenti de turism
• cerinte pentru desfasurarea activitatii agentilor de turism (licenta si brevetul de turism)
• personalul agentiilor de voiaj
2.6. Potentialul turistic al Romaniei
• potentialul turistic natural
• potentialul turistic antropic

BIBLIOGRAFIE

1. Dinca, Cristian si colab. Tehnician in turism. Manual pentru clasa a XI-a E.D.P. R.A., Bucuresti, 2007
2. Draica, C., Ghid practic de turism international si intern, Editura ALL, Bucuresti, 1997
3. Lupu, N., Hotelul-economie si management, Editura All, Bucuresti, 1998
4. Mihai, S. si colectiv Organizarea agentiei de turism, manual pentru clasa a XI-a, filiera tehnologica, profil Servicii, calificarea Tehnician in turism, Editura CD Press, Bucuresti, 2007
5. Mihai, S. (coordonator) Tehnologie hoteliera, manual pentru clasa a-XII-a Editura Niculescu ABC, Bucuresti, 2003
6. Mihai, S. (coordonator) Turism, manual pentru clasa a XI-a, Editura CD Press, Bucuresti, 2012
7. Mihai, S. si colectiv Turism si alimentatie, manual pentru clasa a IX-a, Editura CD Press, Bucuresti, 2010
8. Minciu, R. Economia turismului Editura Uranus, Bucuresti, 2000
9. Snak, O., P. Baron, N. Neacsu Economia turismului, Editura Expert, Bucuresti, 2001
10. Stanciulescu, G., Tehnica operatiunilor de turism, Editura ALL, Bucuresti, 2000
11. Stanciulescu, G., (coordonator) Tehnologia turismului pentru clasele a-XI-XII-a Editura Niculescu ABC, Bucuresti, 2002
12. Stanciulescu, G., (coordonator) Economia intreprinderii, profil servicii– manual pentru clasa a-X-a Editura Oscar Print, Bucuresti, 2001
13. Stanciulescu, G., (coordonator) Economia intreprinderii, profil turism – manual pentru clasa a-XI-a Editura Oscar Print, Bucuresti, 2001
14. Stanciulescu, G., Managementul agentiei de turism Editura ASE, Bucuresti, 2001
15. Visinescu, S. Patrimoniul turistic, clasa a X-a, Editura CD Press, Bucuresti, 2018

D. TEME DE DIDACTICA GENERALA SI METODICA PREDARII

a. Proiectarea, organizarea si desfasurarea activitatii didactice
1. Conceptul de curriculum. Tipologie. Curriculum in dezvoltare locala. Produse si documente curriculare: planuri cadru, planuri de invatamant, standarde de pregatire profesionala, programe scolare/curriculum, manuale scolare, auxiliare didactice. Alti termeni de referinta ai curriculumului national: arii curriculare, discipline, module.
2. Proiectarea activitatii didactice: elaborarea planificarii calendaristice, proiectarea lectiilor/activitatilor didactice.
b. Strategii didactice utilizate in procesul de instruire. Strategii si modalitati de integrare in lectie a activitatilor cu caracter practic – aplicativ.
1. Strategii didactice. Definitii, Caracterizare. Tipologie.
2. Metode de invatamant: descriere, exemple de utilizare a diferitelor metode de invatamant in cadrul lectiei. Metode si tehnici didactice interactive: descriere, exemple de aplicare a metodelor si tehnicilor didactice interactive in cadrul diferitelor tipuri de lectii.
3. Forme de organizare a instruirii. Forme de organizare a activitatii didactice. Lectia, unitate didactica fundamentala: definitie, evenimentele lectiei, tipuri si variante de lectii.
4. Mijloace de invatamant si integrarea lor in procesul de predare-invatare-evaluare. Functiile didactice ale mijloacelor de invatamant. Clasificarea si caracteristicile mijloacelor de invatamant. Mediul de instruire. Cerinte in organizarea mediului de instruire.
c. Evaluarea rezultatelor scolare
1. Evaluarea, componenta fundamentala a procesului de invatamant. Functiile evaluarii. Formele evaluarii. Obiectivele evaluarii. Proiectarea evaluarii.
2. Metode si instrumente de evaluare. Metode si instrumente traditionale de evaluare. Metode complementare/alternative de evaluare.
3. Tipologia itemilor: definitie, clasificari, caracteristici, reguli de proiectare, modalitati de evaluare si de notare, avantaje si dezavantaje/limite in proiectare si utilizare.
4. Calitatile instrumentelor de evaluare: validitate, fidelitate, obiectivitate si aplicabilitate.
5. Notarea scolara. Variabilitatea notarii. Factori ai variabilitatii aprecierii si notarii. Erori in evaluarea scolara/Efecte perturbatoare in apreciere si notare.


BIBLIOGRAFIE

1. Albulescu, I., Catalano, H. (coord.) Sinteze de pedagogie generala: ghid pentru pregatirea examenelor de titularizare, definitivat si gradul didactic II profesori de toate specializarile Didactica Publishing House, Bucuresti, 2020
2. Bocos, M.-D. Instruirea interactiva Editura Polirom, Iasi, 2013
3. Bocos, M., Jucan, D. Teoria si metodologia instruirii. Teoria si metodologia evaluarii: repere si instrumente didactice pentru formarea profesorilor Editura Paralela 45, Pitesti 2019
4. Cucos, C. Pedagogie, editia a III-a revazuta si adaugita Editura Polirom, Iasi, 2014
5. Cucos, C. (coord.) Psihopedagogie pentru examenele de definitivare si grade didactice, editia a III-a revazuta si adaugita Editura Polirom Iasi, 2009
6. Nituca C., Stanciu T. Didactica disciplinelor tehnice Editura Performantica, Iasi, 2006
7. Panisoara, I.- O. (coord.) Pregatirea psihopedagogica Manual pentru definitivat si gradul didactic II Editura Polirom, Iasi, 2008
9. Radu I.T. Evaluarea in procesul didactic Editura Didactica si Pedagogica, 2008
10. Stoica A. (coord.) Evaluarea curenta si examenele, Ghid pentru profesori Editura Prognosis, Bucuresti, 2001
11. Stoica A. Evaluarea progresului scolar. De la teorie la practica. Humanitas Educational, Bucuresti, 2003
12. *** Ghiduri metodologice pentru aplicarea programelor scolare - Aria curriculara Tehnologii, Liceu tehnologic MEC, CNC, Editura Aramis Print, Bucuresti, 2002
13. Curriculum national/programe scolare pentru disciplinele tehnologice in vigoare in anul sustinerii concursului
14. Planurile-cadru, standardele de pregatire profesionala in vigoare in anul sustinerii concursului
15. "Programul National de Dezvoltare a Competentelor de Evaluare ale Cadrelor Didactice (DeCeE)" MEN – CNCEIP, Bucuresti, 2008